Техніка і тактика у спортивному орієнтуванніВступ

Програма третього змістового модулю присвячена вивченню особливостей туристичних карт і спортивного орієнтування, як необхідних складових під час туристичних походів та змагань.

Тема 1. Туристичні карти: типи, зміст, умовні позначки

(2 години)

Поняття «туристична карта». Умовні позначки до туристичних карт. Типи туристичних карт. Техніка читання туристичних карт. Вміння читання та роботи з туристичною картою.

Література: [].

Тема 2. Техніка орієнтування на місцевості

(2 години)

Загальні положення орієнтування на місцевості. Рух за азимутом. Рух по місцевості за картою. Способи орієнтування на місцевості.

Література: [].

Теоретичні знання. Студенти повинні знати: зміст та методику роботи з туристичними картами, способи орієнтування в спортивному туризмі.

Практичні уміння i навички. Студенти повинні вміти: працювати та читати спеціальні туристичні карти, користуватися різними способома орієнтування на місцевості, орієнтуватися за заданою картою.

 

СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ ДИСЦИПЛІНИ

Тема

Кількість годин, відведених на:

  лекції лабора-торні заняття самостій-ну роботу консультативну роботу

Змістовий модуль I. Вступ до спортивного туризму

Тема 1. Види та форми спортивного туризму 2 - 4

 

Творчий науково-практичний проект

(один на весь семестр – 2 години)

Тема 2. Загальне спеціальне спорядження та вузли для спортивного туризму 2 4 6
Тема 3. Перша медична допомога у спортивному туризмі 2 2 6
Разом годин 6 6 16

Змістовий модуль IІ. Техніка і тактика подолання природних перешкод

Тема 1. Типи природних перешкод у спортивному туризмі 2 - -

 

Тема 2. Техніка подолання водних перешкод (рік – переправа, боліт) 4 10 2
Тема 3. Техніка подолання схилів: осипних, сніжних, льодових, піщаних 2 2 2
Тема 4. Техніка подолання каньйонів, траверсів гребенів хребтів 2 - 2
Тема 5. Техніка та тактика горосходжень і подолання гірських перевалів 2 - 2
Тема 6. Техніка подолання скельних схилів в гірському туризмі та альпінізмі 2 4 -
Тема 7. Воднотуристичні засоби пересування та догляд за ними 2 2 2
Тема 8. Техніка і тактика подолання водних об’єктів у водному туризмі 2 2 4
Тема 9. Техніка і тактика подолання природних перешкод у велосипедному туризмі, велотуристичні засоби 4 4 4
Тема 10. Техніка та тактика подолання печер 2 - 2
Разом годин 24 24 20

Змістовий модуль ІІІ. Техніка і тактика у спортивному орієнтуванні

Тема 1. Туристичні карти: типи, зміст, умовні позначки 2 2 2

 

Тема 2. Техніка орієнтування на місцевості 2 2 2
Разом годин 4 4 4
Всього годин 34 34 40 2

 

 

ТЕМИ I 3MICT ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

1. Туристичні вузли

(4 години)

Завдання. 1. За допомогою схем домашнього завдання та допомоги викладача зв’язати наступні вузли – для зв’язування мотузок та допоміжних вузлів: стремено, схоплюючий, австрійський схоплюючий, Бахмана, прямий, зустрічний, ткацький, грейпвайн, брамшкотовий, академічний. 2. За допомогою схем домашнього завдання та допомоги викладача зв’язати наступні вузли – для прив’язування до опори, вузли петель: провідник, подвійний провідник, австрійський провідник, вісімка, удавка, карабінна удавка, кренцеля, булінь. Обладнання: мотузки основні, 2 допоміжні мотузки (довжина 1 м), навчальна колода.

1. За допомогою схем домашнього завдання та допомоги викладача зв’язати наступні вузли – для зв’язування мотузок одного і різного діаметру та петлі які не затягуються: зустрічна вісімка, зустрічний, прямий, ткацький, грейпван, шкотовий, брамшкотовий, академічний, вісімка, провідник, булінь, подвійний провідник (заячі вуха). 2. За допомогою схем домашнього завдання та допомоги викладача зв’язати наступні вузли – петлі які затягуються і допоміжні вузли: штик, удавка, стремено, серединний провідник (австрійський провідник), прусик, австрійський схоплюючий.

Література: [].

2. Методика транспортування постраждалого

(2 години)

Завдання. 1. За допомогою схем домашнього завдання, заготовлених жердин, мотузки та штормовок апробувати та продемонструвати різні способи транспортування постраждалого: на руках, на жердинах зі штормівками, на поперечних палицях, на жердинах з підвісною мотузкою, на носилках зв’язаними з мотузки. Обладнання: мотузка основна, репшнури, 2 довгі жердини, 2 (3) короткі жердини, 2 штормовки (або куртки-вітровки).

Література: [].

3. Техніка одягання страхувальної системи.

Робота зі спеціальним спорядженням

(2 години)

Завдання. 1. Одягнути страхувальну систему з використанням блокувальної мотузки, рукавиць та захисної каски. Відпрацювати техніку роботи з жумаром, вісімкою, репшнуром (за допомогою схоплюючого вузла). Дану процедуру повторити самостійно. Обладнання: страхувальна система (грудна обв’язка та бесідка) і блокувальна мотузка (відповідно до кількості студентів), захисна каска (4-5 штук), рукавиці (4-5 штук), карабіни (по 3 на одного студента), репшнур (1 на одного студента), основна мотузка (30 м), вісімка (4-5 штук), жумар (4-5 штук). Одяг спортивний.

Література: [].

4. Техніка переправи за допомогою навісної переправи

(2 години)

Завдання. 1. На навчальному майданчику за допомогою спеціального спорядження поставити навісну переправу через умовну ріку з опорою на дерева. Відпрацювати техніку переправи з самостраховкою та командною страховкою. Дану процедуру повторити самостійно. Обладнання: мотузка основна (3 штуки, по 30-40 м), 5 страхувальних систем, 10 репшнурів, 30 карабінів, 5 захисних касок. Одяг спортивний.

Література: [].

5. Техніка переправи по мотузці з перилами

(паралельні мотузки)

(2 години)

Завдання. 1. На навчальному майданчику за допомогою спеціального спорядження поставити паралельні мотузки та відпрацювати техніку переправи з самостраховкою та командною страховкою. Дану процедуру повторити самостійно. Обладнання: мотузка основна (2 штуки, по 30-40 м), 5 страхувальних систем, 10 репшнурів, 20 карабінів, 5 захисних касок. Одяг спортивний.

Література: [].

6. Техніка переправи через яр або глибокий струмок

за допомогою маятника

(2 години)

Завдання. 1. На навчальному майданчику підібрати деревину з нахиленою гілкою. Використовуючи коротку основну мотузку поставити маятник та відпрацювати техніку переправи за його допомогою. Обладнання: мотузка основна (10-15 м довжиною), 2 карабіни, обмежувальні стрічки (2 штуки). Одяг спортивний.

Література: [].

7. Техніка переправи через болото

за допомогою жердин і по купинах

(2 години)

Завдання. 1. За допомогою раніше заготовлених жердин та колод, відпрацювати техніку переходу через болото за допомогою жердин командно-індивіульним способом. 2. На території навчального майданчика зробити розмітку розташування купин та відпрацювати техніку переправи по болоту по купинах. Обладнання: 4 проміжні опорні колоди (діаметр 30 см), 4 довгі жердини (2,5-3,5 м), 10 круглих колод (діаметр 25-30 см, товщиною 5-7 см), обмежувальні стрічки (2 штуки). Одяг спортивний.

Література: [].

8. Техніка подолання осипних схилів

(2 години)

Завдання. 1. На виїзному навчальному майданчику (різносубстратний Петрівський відвал – район Глеюватського кар’єру) відпрацювати техніку подолання суглинистого, дрібно- та середньоосипного схилу різної крутизни. Підйом, спуск та траверс повторити за допомогою льодорубу імітуючи сніжний та льодовий схил. 2. За допомогою спеціального спорядження поставити трасу підйому та спуску за допомогою вертикальних перил з опорою на природні об’єкти (дерева, брили каміння). Відпрацювати техніку подолання крутого схилу за допомогою вертикальних перил, командної страховки та самостраховки. Обладнання: мотузка основна (2 штуки, по 30-40 м), 5 страхувальних систем, 10 репшнурів, 20 карабінів, 5 жумарів, 5 пар захисних рукавиць, 5 захисних касок, 2 петлі. Одяг спортивний.

Література: [].

9. Техніка скелелазіння

(4 години)

Завдання. 1. На виїзному навчальному майданчику (скелі МОДРу або штучний стенд) відпрацювати техніку підйому по скелі у вільному лазінні, за допомогою жумару та репшнуру (через схоплюючий вузол). 2. За допомогою спеціального спорядження відпрацювати спуск зі скелі за допомогою вісімки. 3. Відпрацювати техніку траверсу скельної ділянки. 4. Відпрацювати спеціальні команди при скелелазінні. Обладнання: мотузка основна (4 штуки, по 30-40 м), 5 страхувальних систем, 10 репшнурів, 40 карабінів, 5 захисних касок, 5 пар захисних рукавиць, 3 петлі, 4 жумари, 4 вісімки. Одяг спортивний.

Література: [].

10. Техніка сборки байдарки

(2 години)

Завдання. 1. В стаціонарних (аудиторних) умовах під керівництвом викладача зібрати спортивно-туристичну байдарку марки «Таймень-2». Обладнання: комплект складових частин (металевий каркас, шкіра) байдарки марки «Таймень-2».

Література: [].

11. Техніка подолання водних об’єктів на байдарці

(2 години)

Завдання. 1. На виїзному навчальному майданчику (р. Інгулець в районі парку ім. Газети Правда або ставок в парку ім. Б. Хмельницького) зібрати байдарку. 2. Відпрацювати техніку ходіння по воді на байдарці, посадки й висадки з плавзасобу, проходження воріт. Обладнання: комплект складових частин (металевий каркас, шкіра) байдарки марки «Таймень-2», 2 рятувальні жилети, 2 шлеми, 4 обмежувальні рейки. Одяг спортивний.

Література: [].

12. Техніка фігурного водіння велосипеда

(4 години)

Завдання. 1. На польовому навчальному майданчику (біля приміщення спортзалу головного корпусу педінституту ДВНЗ КНУ) або в спортзалі розмітити та поставити етап фігурного водіння велосипеда. 2. Відпрацювати техніку водіння та подолання перешкод: коридор, ворота, змійка, вісімка або кільце, ребриста дошка, гойдалка, переніс предмету, стоп-лінія. Обладнання: спортивний велосипед, фішки (30 штук), рейки (8 штук), колода з дошкою, ребриста дошка, казанок, контрольна стрічка (2 штуки). Одяг спортивний.

Література: [].

13. Робота з туристичною картою

(2 години)

Завдання. 1. Пройти тестову перевірку на знання умовних позначок до туристичних карт (по 20 тестових завдань з картинками) – назвати, який саме об’єкт відображає умовна позначка на карті. 2. На швидкість і точність скласти цілісну топографічну карту з пазлів (12 або 16 квадратів). Обладнання: тестові завдання, розрізана навчальна топографічна карта.

Література: [].

14. Техніка орієнтування на місцевості

(2 години)

Завдання. 1. На польовому навчальному майданчику (Краматорівський ліс або територія 98-го кварталу(територія студ. містечка)) за 1 одну годину знайти 6 контрольних пунктів. Роботу з орієнтування провести за допомогою карти, компаса, використовуючи різні способи орієнтування. Обладнання: топографічна карта місцевості. Одяг спортивний.

Література: [].


Дата добавления: 2018-02-28; просмотров: 316; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!