Список використаних літературних джерел. 1. Державний стандарт України1. Державний стандарт України. Заклади ресторанного господарства. Класифікація ДСТУ 4281:2004.

2. Про порядок затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва і проведення комплексної державної експертизи: Постанова Кабінету Міністрів України від 11.04.02 р. № 483.

3. Положення про ескізний архітектурний проект : Наказ Держбуду України від 23.10.91 р. № 51/-839/1.

4. ДБН В.2.2-20:2008 Будинки і споруди. Готелі. - К. : Мінрегіонбуд України, 2009.

5. ДСТУ Б А.2.4-7-95. Система проектної документації для будівництва. Правила виконання архітектурно-будівельних робочих креслень.

6. ДСТУ Б А.2.4-4-99 (ГОСТ 21 101-97). Основні вимоги до проектної і робочої документації.

7. ДСТУ Б А.2.4-10-95 (ГОСТ 21-110-95). Правила виконання специфікації обладнання, виробів і матеріалів.

8. Беляев М.И., Беляева Л.М., Григорьева Н.Ф. и др. Дипломное проектирование / Под ред. Л.З. Шильмана. – Харьков: ХИОП, 1992. – 600 с.

9. Бердичевский В.Х., Карсекин В.И. Проектирование предприятий общественного питания. – К.: Вища школа, 1988. – 207 с.

10. Дейниченко Г.В. Оборудование предприятий общественного питания: Справочник. Ч.1./ Г.В Дейниченко, В.А. Ефимова, Г.М. Постнов.- Харьков, 2002.- 256 с.

11. Дейниченко Г.В. Оборудование предприятий общественного питания: Справочник. Ч.2./ Г.В Дейниченко, В.А. Ефимова, Г.М. Постнов.- Харьков, 2003.- 248 с.

12. Мазаракі A.A. Проектування закладів ресторанного господарства: навч. посіб. / A.A. Мазаракі, М.І. Пересічний, СЛ. Шаповал та ін. -К.: Київ. нац. торг-екон. ун-т, 2008. - 307 с.

13. Никуленкова Т.Т. Проектирование предприятий общественного питания : учеб. для высш. учеб. завед. / Т.Т. Никуленкова, Ю.И. Лавриненко, Г.М. Ястина. - М. : Колос, 2000. - 216 с, ил.

14. Проектування підприємств ресторанного господарства з основами САПР. Практикум. – Полтава: ПУСКУ, 2008. –72 с.

15. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания. – М.: Экономика, 1983. – 718 с.

16. Сборник рецептур мучных кондитерских изделий для предприятий общественного питания. – М.: Экономика, 1986. – 294 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 282; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ