Техніко-економічне обґрунтування будівництва кафе  на Вступ

Ресторанне господарство є важливою ланкою у системі економічних та соціальних заходів, що спрямовані на підвищення матеріального та культурного рівня життя людей. Масове харчування сприяє збільшенню трудових ресурсів суспільства за рахунок звільнення працюючого населення, яке займається організацією харчування в домашніх умовах. При організації масового харчування повніше використовується сировина, досягається економія палива, електроенергії, виробничих площ.

За останнє десятиріччя у зв’язку з переходом до ринкових відносин в галузі ресторанного господарства відбуваються значні зміни: почався бурхливий розвиток приватних підприємств, здійснюється перепрофілювання і  їх переоснащення. Поряд з існуючими підприємствами з'являються  нові ресторани, бари, кафе, спеціалізовані підприємства, які мають різноманітні рішення фасадів та внутрішнє опорядження, гарну рекламу, добре забезпечення столовим та кухонним посудом, інструментами, інвентарем. В цих закладах впроваджене оригінальне нестандартне меню з широким асортиментом продукції власного виробництва і покупних товарів, висока культура обслуговування. Останнім часом з'являються підприємства з різними формами власності, з різною структурою та підпорядкуванням. Закон України «Про підприємництво» сприяв створенню більшої кількості приватних закладів ресторанного господарства, які виникають хаотично, їх типи не завжди відповідають реальним потребам. Кожен підприємець має за головну мету звести до мінімуму термін окупності витрат підприємства, під час визначення спеціалізації майбутнього підприємства вибираються такі, що потребують незначних капіталовкладень і швидко знаходять «свого споживача». Такими підприємствами є бари різної спеціалізації,  ресторани, нічні клуби тощо.

Чисельність таких закладів з кожним роком збільшується, що призводить до зростання конкуренції між ними. Для залучення у підприємства споживачів та утримання постійного контингенту заклади використовують новітні технології і сучасне обладнання, постійно підвищують якість продукції і послуг тощо.

Основні напрями удосконалення закладів ресторанного господарства полягають у наступному:

-   удосконалення типізації і спеціалізації підприємств;

- удосконалення асортименту та покращення якості продукції, що виробляється;

- широке впровадження прогресивних форм і методів обслуговування, підвищення естетики підприємств;

- впровадження технології приготування страв з нетрадиційної сировини;

- удосконалення культури обслуговування, підвищення його якості;

- оснащення підприємств новими видами сучасного, більш продуктивного та менш енергомісткого обладнання, технікою;

- впровадження нових форм організації праці з особистою відповідальністю та матеріальною зацікавленістю робітників;

- розширення додаткових послуг, що надаються населенню.

Серед існуючої мережі підприємств ресторанного господарства особливе місце займають кафе з визначеним асортиментом продукції і різними формами обслуговування. Вони на сьогодні є найбільш відвідуваними. Для подальшої їх ефективної діяльності їм необхідно постійно впроваджувати нові технології, форми і методи обслуговування споживачів

З огляду на це тема курсового проекту «Об'ємно-планувальне рішення кафе «Вечірні зорі» на 74 місця у місті Зіньків. Складська група приміщень» є актуальною.

При проектуванні  передбачається вирішити наступні задачі:

-    обґрунтування можливості будівництва підприємства;

-    складання виробничої програми підприємства;    

-    розрахунок кількості сировини;

-    розрахунок складської групи приміщень;

-    організація роботи складської групи;

-    об’ємно-планувальне рішення підприємства;

-    планувальне рішення складської групи приміщень із розстановкою обладнання;

Об'єктом дослідження є складська група приміщень кафе загального типу на 74 місця.

Предметом дослідження є виробнича програма кафе, розрахунок сировини, охолоджувальні і не охолоджувальної групи приміщень, компонувальні рішення.

 

Техніко-економічне обґрунтування будівництва кафе  на 

Місця

Техніко-економічне обґрунтування передбачає маркетингове дослідження ринку послуг закладів ресторанного господарства, а також розроблення концепції кафе на 74 місця, моделювання сервісно-виробничого процесу; обґрунтування місць і технічної можливості будівництва; обґрунтування вихідних даних та джерел постачання.


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 271; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ