Тема 33. Структура та функції комерційних служб торговельного підприємства.МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Виконуючи дану роботу, необхідно ознайомитися зі складом та структурою комерційних служб суб¢єктів торгівлі, показати проблеми та шляхи удосконалення роботи комерційних служб підприємств у ринкових умовах. Розкрити функції та зміст роботи комерційних служб підприємств. Показати роль комерційних служб у залучені до товарообороту додаткових товарних ресурсів. Намітити шляхи удосконалення роботи комерційних служб в умовах ринкової економіки.

Тема 34. Оцінка й аналіз комерційного ризику

Торговельного підприємства.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Виконуючи дану роботу, слід показати суть комерційного ризику на торговельному підприємстві, причини його виникнення. Дати класифікацію ризиків та зони їх виникнення, необхідно уяснити випадки та причини виникнення комерційного ризику. Розкрити суть комерційного ризику та його види. Зробити аналіз та оцінити комерційний ризик торговельного підприємства. Запропонувати методи аналізу ризиків. Розробити заходи зниження ризиків у комерційній діяльності підприємства.

Тема 35 Форми і методи досягнення комерційного успіху підприємства.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Виконуючи дану роботу, необхідно розкрити суть і значення комерційного успіху, охарактеризувати елементи комерційного успіху та методи його досягнення.

З¢ясувати функції комерційних служб торговельного підприємства для досягнення комерційного успіху та показати вплив комерційного успіху на досягнення конкурентоспроможності підприємства.

Список рекомендованої літератури

1. Законодавчі та нормативні документи:

- Конституція України – К – 2005.

- Господарський кодекс України – К – 2003.

Закони України :

- “Про власність”, - К-1991.

-  “Про підприємства в Україні”, К- 1995.

-  “Про підприємництво”, К-2004.

- “Про господарські товаривства”, К-1991.

- “Про рекламу”, К-1996.

- “Про товарну біржу”, К-1992., 1993.

-  “Про захист прав споживачів”, К-1994.

- “Про торгово-промислові палати”. К-1997.

- “Про захист споживчого ринку в Українській РСР”, К-1991.

- “Про зовнішньоекономічну діяльність”, К-1991.

- “Процінні папери і фондову біржу”, К-1991.

Укази Президента України :

- “Про соціальний захист населення в умовах лібералізації цін”,

К-1993.

- “Про тимчасові невідкладні заходи щодо посилення боротьби із

спекуляцією та незаконою торговельною діяльністю”, К-1991.

- Постанова КМ України від 15.06.2006.р. № 833 “Про затвердження

Порядку провадження торговельної діяльністі та правила торговельного обслуговування населення”. К-2006.

     - Постанова КМ України “Положення про порядок проведення міжобласних оптово-промислових ярмарків”, К-1995.

- Положення про поставки товарів народного споживання (витяг),

М-1998.

2. Основні підручники:

- Анотій В.В., Гончарук Я.Н. “Комерційна діяльність на ринку

товарів та послуг”. – Львів, 2001.

- Балабанова Л.В. “Оптовая торговля : маркетинг и комерция” –

Москва, 1990.

- Дашков Л.П., В.К. Памбухчиянц “Комерція і технологія торгівлі”,

2002 р.

- Панкратов Ф.Г., Серьогіна Т.К. “Комерційна справа” – Рівне:

Вертекс, 2001.

- Панкратов Ф.Г. “Комерция и технология торговли” – Москва,

1994.

- Половцева Ф.П. “Комерческая деятельность” – Москва: ИНФРА,

2000.

Місцевий практичний матеріал.


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 242; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ