Тема 21. Формування асортименту товарівНа торговельному підприємстві

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Виконуючи дану роботу, необхідно показати значення правильного формування асортименту товарів для повного задоволення потреб споживачів. З¢ясувати сутність, порядок, зміст та особливості формування асортименту товарів на торговельному підприємстві. Звернути увагу на процес регулювання асортименту товарів на торговельних підприємствах, охарактеризувати фактори, які впливають на процес формування асортименту товарів та роль асортиментних переліків у процесі формування асортименту товарів на підприємствах.

Показати вплив чинників на формування асортименту товарів та особливості формування асортименту товарів у торгівлі. Розкрити етапи формування асортименту товарів та його регулювання на великому підприємстві. Ознайомитися з порядком контролю за дотриманням асортименту товарів на підприємстві. Провести аналіз показників, які характеризують роботу комерційного апарату щодо формування асортименту товарів. Указати комерційні рішення щодо формування асортименту товарів.

Тема 22. Вивчення та формування купівельного попиту

На товари і послуги на торговельному підприємстві

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Виконуючи дану роботу, слід визначити значення вивчення купівельного попиту в комерційній діяльності підприємства. Охарактеризувати вид попиту, з¢ясувати, які чинники впливають на формування попиту на торговельному підприємстві. А також проаналізувати вивчення купівельного попиту та використання матеріалів вивчення в оперативній роботі торговельного підприємства. Необхідно дати оцінку організації вивчення купівельного попиту на торговельному підприємстві.

Тема 23. Управління товарними запасами на торговельному підприємстві

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Виконуючи дану роботу, необхідно показати роль та призначення запасів як об¢єкта комерційної діяльності у забезпеченні стійкості товарного асортименту та ознайомитися з процесом управління товарними запасами у системі товаропросування. Також слід звернути увагу на способи визначення обсягу товарних запасів та заходи щодо їх оптимізації, на товарні запаси в торговельному підприємстві, як об¢єкта управління та показати їх роль у забезпеченні стійкого товарного асортименту. Слід з¢ясувати завдання управління товарними запасами та запропонувати заходи щодо прискорення обігу товарних запасів на торговельному підприємстві, проаналізувати порядок обліку та контролю за товарними запасами на торговельному підприємстві.

Тема 24. Організація оптового продажу товарів на

Торговельному підприємстві

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Виконуючи дану роботу, слід показати, що складовою комерційної діяльності є оптовий продаж, охарактеризувати вид оптового продажу та порядок укладання договорів на поставку товарів, з¢ясувати форми та методи оптового продажу товарів на торговельному підприємстві та проаналізувати організацію оптового продажу товарів, запропонувати заходи щодо стимулювання оптового продажу товарів і вказати шляхи удосконалення оптового продажу товарів на торговельному підприємстві.

Тема 25. Організація обліку і контролю виконання договірних зобов¢язань.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Виконуючи дану роботу, слід розкрити комерційні функції з обліку і контролю виконання зобов¢язань, передбачених договорами поставки, показати важливість завдання обліку виконання умов договорів поставки та розкрити методику обліку надходжень товарів, закуплених за договорами, а також звернути увагу на документальне оформлення надходжень і відпускання товарів. Необхідно також указати комерційні рішення щодо ефективної організації обліку і контролю виконання договірних зобов¢язань.

Тема 26. Комерційна діяльність залу товарних зразків оптового торговельного підприємства

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Виконуючи дану роботу, слід показати роль і значення залу товарних зразків у комерційній діяльності оптового торговельного підприємства, визначити вимоги до планування, облаштування та обладнання залу товарних зразків, показати роль асортиментних переліків у діяльності залу товарних зразків, з¢ясувати особливості розміщення викладки зразків товарів, функції залу товарних зразків. Необхідно проаналізувати процес купівлі-продажу та його документальне оформлення. Дати оцінку організації комерційної роботи в залі товарних зразків оптового торговельного підприємства та запропонувати шляхи удосконалення комерційної діяльності залу товарних зразків.


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 289; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ