Тема 27. Організація товаропостачання роздрібноїТорговельної мережі в сучасних ринкових умовах

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Виконуючи дану роботу, необхідно розкрити суть та основні завдання раціональної організації товаропостачання, показати вимоги до організації раціонального товаропостачання. Охарактеризувати принципи форм і методів та звернути увагу на порядок оформлення документів завезення товарів у роздрібну торговельну мережу та на методику визначення кількості й асортименту товарів. А також слід з¢ясувати процес управління товаропостачанням, визначити роль інформаційно-диспетчерських служб у вдосконаленні товаропостачання торговельної мережі, дати оцінку організації товаропостачання торговельного підприємства.

Тема 28. Комерційна діяльність у роздрібній торгівлі в ринкових умовах.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Виконуючи дану роботу, необхідно показати роль комерційної діяльності на роздрібному торговельному підприємстві, охарактеризувати комерційні функції та структуру управління роздрібного торговельного підприємства, розкрити завдання комерційних працівників підприємства у забезпеченні конкурентоспроможності. Слід розробити заходи щодо залучення у товарооборот додаткових товарних ресурсів та запропонувати комерційні рішення щодо поліпшення комерційної діяльності у роздрібному торговельному підприємстві і шляхи удосконалення його діяльності.

Тема 29. Асортиментна політика на роздрібному

Торговельному підприємстві

 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Виконуючи дану роботу, необхідно ознамитися з організаційною структурою управління роздрібного торговельного підпріємства, законодавчим забезпеченням та формою власності. Слід указати зміст, значення і мету асортиментної політики. Необхідно прийняти комерційні рішення з асортиментної політики та показати процес регулювання і контролю асортименту товарів на торговельному підприємстві, а також визначити роль комерційного апарату торговельного підприємства з регулювання асортименту товарів та здійснити аналіз показників, які характеризують роботу комерційного підприємства, вказати комерційні рішення щодо асортиментної політики на роздрібному торговельному підприємстві.

Тема 30. Культура і якість торговельного обслуговування населення – критерії оцінки комерційної діяльності торгівлі.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Виконуючи дану роботу, необхідно вияснити соціально-економічне значення культури торгівлі в умовах ринкових відносин, охарактеризувати складові культури торгівлі та елементи культури обслуговування. Визначити показники рівня культури торговельного обслуговування й оцінити культуру та якість обслуговування. Слід запропонувати заходи щодо підвищення культури та якості торговельного обслуговування населення.

Тема 31. Стимулювання продажу товарів

На торговельному підприємстві

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Виконуючи дану роботу, необхідно показати роль маркетингової комунікації і стимулювання продажу товарів та з¢ясувати форми і методи стимулювання продажу товарів, а також зробити аналіз продажу товарів торговельного підприємства. Слід охарактеризувати реальних та потенціальних покупців товару, розкрити методи стимулювання продажу товарів на даному підприємстві і запропонувати засоби та заходи стимулювання продажу товарів.

Тема 32. Організація надання послуг роздрібним

Торговельним підприємством

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Виконуючи дану роботу, слід розкрити значення надання послуг роздрібним торговельним підприємством, їх види та характер. Потрібно показати комерційне забезпечення надання послуг, шляхи розширення сервісного обслуговування покупців на підприємствах. Охарактеризувати комплекс обов¢язкових для виконання правил обслуговування клієнтів (стандарт обслуговування), визначити шляхи створення сприятливих умов та стимулювання продажу послуг. Оцінити надання послуг на роздрібному торговельному підприємстві. Запропонувати шляхи досягнення комерційного успіху щодо впровадження послуг на роздрібному торговельному підприємстві.


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 362; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ