Тема 9. Комерційна інформація про товар у ринковому середовищіМЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Виконуючи дану роботу, слід звернути увагу на комерційну ситуацію, що склалася на ринку різних товарів та послуг, на джерела комерційної інформації, її дослідження конкретних товарів. Необхідно з¢ясувати значення комерційної інформації про товари у діяльності торговельних підприємств. Охарактеризувати носії інформації про товар і послуги, особливості виникнення комерційної таємниці, секрети, їх основні ознаки.

Слід врахувати роль товарних знаків у комерційній роботі підприємства в забезпеченні конкурентоспроможності товару та ефективність роботи підприємства. Визначити критерії вибору товарних знаків, з якими доцільно працювати торговельному підприємству. Вказати вимоги до маркування і упаковки товарів, урахувати законодавчо-нормативну базу щодо інформаційного забезпечення. Вказати напрями удосконалення комерційної інформації про товари.

Тема 10. Оптово-посередницькі господарські формування

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Виконуючи дану роботу, слід вказати на місце, яке займають оптово-посередницькі господарські формування на ринку товарів та послуг, у яких секторах ринку розташовані прості і складні організаційно-правові форми, охарактеризувати типи оптово-посередницьких формувань, взаємодію різних видів оптових посередників на ринку товарів та послуг. А також слід визначити динаміку розвитку оптово-посередницьких формувань та дати характеристику торговельно-посередницькій діяльності, формувань, охарактеризувати їх функціонування у сфері оптової та роздрібної торгівлі, оцінити ринкові можливості оптово-посередницьких підрозділів, їх стратегію на сучасному ринку.

Тема 11. Господарські зв¢язки суб¢єктів оптового ринку

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Виконуючи дану роботу, слід охарактеризувати суть і порядок регулювання господарських зв¢язків у торгівлі, дати класифікацію господарських зв¢язків торговельних підприємств, їх характеристику та вказати на організаційно-правове регулювання взаємодії суб¢єктів на оптовому ринку. А також необхідно охарактеризувати види господарських договорів, зміст договору постачання товарів і обгрунтувати його умови. Слід також визначити завдання і функції комерційної служби підприємства оптового ринку в процесі організації господарських зв¢язків, формування товарної політики на підприємстві, пошуку партнерів та укладання договорів постачання. Обгрунтувати шляхи покращення господарських зв¢язків суб¢єкта оптового ринку.

Тема 12. Договірні відносини підприємств у сфері торговельної діяльності

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Виконуючи дану роботу, слід охарактеризувати суть і порядок регулювання договірних відносин підприємств у сфері торговельної діяльності, звернути увагу на договірні зобов¢язання конкретного підприємства, показати роль і функцію господарських договорів для підприємства. Дати характеристику видам договорів, проаналізувати структуру та зміст умов договору. Розкрити організаційно-правове забезпечення договорів поставки товарів. Визначити функції комерційної служби підприємства у процесі формування договірних відносин. Обгрунтувати шляхи покращення договірних відносин суб¢єктів комерційної діяльності в ринкових умовах.

Тема 13. Оптові закупівлі, їх комерційне забезпечення

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Виконуючи дану роботу, слід розкрити суть, мету, принципи і зміст закупівельної діяльності. Визначити порядок оперативного планування оптових закупівель товарів, указати на форми закупівлі товарів. З¢ясувати функції комерційних працівників в організації закупівлі товарів, обгрунтувати вибір постачальників товарів конкретного підприємства, проаналізувати методи, що використовуються для прогнозування попиту населення на товари народного споживання. Здійснити аналіз ефективності оптових закупівель у конкретних постачальників. Указати шляхи поліпшення оптових закупівель, їх комерційне забезпечення.

 

Тема 14. Діяльність комерційної служби суб¢єктів оптового ринку

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Виконуючи дану роботу, необхідно вказати на підрозділи і структуру комерційних служб суб¢єктів оптового ринку, показати проблеми та шляхи удосконалення роботи комерційних служб підприємств у ринкових умовах, охарактеризувати роботу окремих підрозділів комерційних служб підприємств, визначивши роль комерційних служб у складанні бізнес-планів підприємства та з¢ясувати функції комерційних служб в організації закупівель товарів, їх продажу, а також визначити показники, що характеризують ефективність діяльності комерційних служб суб¢єктів оптового ринку.


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 511;