Тема 15. Оптові закупівлі товарів на аукціонахІ міжнародних торгах (тендерах)

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Виконуючи дану роботу, необхідно розкрити суть та значення аукціонів і тендерів у комерційній діяльності, охарактеризувати порядок закупівлі товарів на аукціонах і міжнародних торгах, а також указати на стадії та етапи проведення аукціонів і тендерів. Слід також охарактеризувати аукціонні фірми та їх застовників, запропонувати комерційні рішення щодо участі в аукціонних та міжнародних торгах, дати характеристику процедурі підготовки і проведення аукціонів і тендерів та розгляду тендерної пропозиції. А також необхідно вказати документацію тендерної пропозиції та порядок її розгляду. Дати оцінку ефективності проведення тендерних торгів. Запропонувати комерційні рішення щодо участі в аукціонних програмах.

Тема 16. Організація закупівлі товарів через брокерські контрори

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Виконуючи дану роботу, необхідно визначити місце і роль брокерських контор в організації закупівлі товарів та вказати види біржових посередників. Слід також охарактеризувати порядок організації роботи та планування оптової діяльності брокерських контор, указати функції брокерських контор і незалежних брокерів в організації брокерської діяльності. Слід також охарактеризувати порядок оформлення документів для брокерського обслуговування та вказати напрями удосконалення діяльності брокерських контор у процесі організації закупівлі товарів.

Тема 17. Торгово-промислова палата – суб¢єкт комерційної діяльності

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Виконуючи дану роботу, слід указати, яке місце займає торгово-промислова палата на ринку товарів та послуг, визначити динаміку розвитку діяльності торгово-промислової палати як суб¢єкта комерційної діяльності на сучасному етапі. Необхідно також указати на структурні підрозділи торгово-промислової палати, показати проблеми та шляхи удосконалення їх роботи та дати характеристику торговельно-посередницькій діяльності, оцінити ринкові можливості та стратегію торгово-промислової палати на сучасному ринку. Слід також охарактеризувати процес організації та комерційну забезпеченість послуг, які надає торгово-промислова палата суб¢єктам комерційної діяльності, проаналізувати соціально-економічну ефективність діяльності торгово-промислової палати на сучасному етапі.

Тема 18. Організація комерційної роботи на товарних біржах

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Виконуючи дану роботу, слід визначити суть та роль біржової торгівлі в організації оптового ринку та показати її значення у формуванні організованого оптового ринку. Охарактеризувати функції та організаційну структуру товарної біржі, визначити основний контингент суб¢єктів біржової торгівлі та з¢ясовувати організацію і механізм проведення біржових торгів, зміст комерційної роботи на товарних біржах і порядок здійснення біржових операцій та їх документальне оформлення. Далі необхідно дати оцінку організації комерційної роботи на товарній біржі та шляхи удосконалення її діяльності.

Тема 19. Закупівля товарів на основі прямих зв¢язків

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Виконуючи дану роботу, слід з¢ясувати поняття прямих договірних зв¢язків і вказати, що це безпосередньо договірні взаємовідносини між виготовлювачами і покупцями товарів, розкрити суть, переваги й умови закупівель товарів на основі прямих зв¢язків в умовах ринкових відносин. Необхідно також охарактеризувати технологію укладання прямих договорів на поставку товарів з виробничими підприємствами та розкрити сутність комерсантів у переговорах щодо узгодження асортименту товарів і якості, визначити показники, що характеризують ефективність прямих зв¢язків оптового підприємства.

 

Тема 20. Оптові закупівлі товарів на ярмарках і виставках

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Виконуючи дану роботу, необхідно з¢ясувати суть, значення й умови закупівель товарів на виставках і ярмарках, звернути увагу на порядок підготовки та проведення закупівельної роботи на виставках і ярмарках, вимоги до обладнання та оформлення стендів, організації роботи. А також слід охарактеризувати комерційні рішення щодо участі в ярмаркових торгах торговельного підприємства, вказати вимоги до претензії товарів на ярмарку. Необхідно також звернути увагу на технологію укладання комерційних договорів, охарактеризувати документи, які отримують покупці від постачальників (проекти договорів, специфікацію, технічні описи моделей, конфекційні карти) та порядок проведення їх постачальникам, порядок вирішення розбіжностей.


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 500; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ