Які трапляються при виконанні курсової роботиСлово (словосполучення) Скорочення
Кілометр км
Метр м
Дециметр дм
Сантиметр см
Кв. кілометр км 2
Гектар га
Кв. метр м 2
Куб. метр м 3
Куб. сантиметр см 3
Гектолітр гл
Декалітр дкл
Літр л
Тонна т
Центнер ц
Кілограм кг
Грам г
Мільон млн
Мільон кубічних метрів млн м 3
Мільон пар млн пар
Хвилина хв
Тиждень тижд
Погонний метр пог. м
Відсоток %
Гривня грн
Тисяча тис
Екземпляр екз
Штука шт

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Чернівецький державний комерційний технікум

 

 

Голові циклової комісії

Комерційних дисциплін

Бурденюк О.В.

Студента (ки) ІІІ  курсу групи ТКД -90

_____________________________________

Спеціальність : 5.03051001

“Товарознавство та комерційна діяльність”

Заява

Прошу дозволити виконання курсової роботи з дисципліни : «Комерційна діяльність»  на тему: _________________________________________________

____________________________________________________________________

За матеріалами: _____________________________________________________

                                               (вказати назву підприємства)

До заяви додаю план курсової роботи.

                                                                                       ________________

Підпис)

Додаток 7.

Тематика курсових робіт з дисципліни

“Комерційна діяльність на ринку товарів та послуг”

1. Комерційна діяльність як засіб реалізації господарських відносин в

умовах ринкової економіки.

2. Торгівля як сфера обміну та сфера комерційної діяльності.

3. Вплив маркетингу на комерційну діяльність торговельного

підприємства.

4. Комерційна діяльність підприємства та шляхи її удосконалення.

5. Об¢єкти комерційної діяльності в ринковому середовищі.

6. Товар як об¢єкт комерційної діяльності.

7. Ринок послуг, особливості його комерційного забезпечення.

8. Послуги як фактор забезпечення конкурентоспроможності

підприємства.

9. Комерційна інформація про товар у ринковому середовищі.

10.  Оптово-посередницькі господарські формування.

11.  Господарські зв¢язки суб¢єктів оптового ринку.

12.  Договірні відносини підприємств у сфері торговельної діяльності.

13.  Оптові закупівлі, їх комерційне забезпечення.

14.  Діяльність комерційної служби суб¢єктів оптового ринку.

15.  Оптові закупівлі товарів на аукціонах і міжнародних торгах (тендерах).

16.  Організація закупівлі товарів через брокерські контори.

17.  Торгово-промислова палата - суб¢єкт комерційної діяльності.

18.  Організація комерційної роботи на товарних біржах.

19.  Закупівлі товарів на основі прямих зв¢язків.

20.  Оптові закупівлі товарів на ярмарках і виставках.

21. Формування асортименту товарів на торговельному підприємстві.

22.   Вивчення та формування купівельного попиту на товари і послуги на

торговельному підприємстві.

23.  Управління товарними запасами на торговельному підприємстві.

24.  Організація оптового продажу товарів на торговельному підприємстві.

25.  Організація обліку і контролю виконання договірних зобов¢язань.

26.  Комерційна діяльність залу товарних зразків оптового торговельного

підприємства.

27.  Організація товаропостачання роздрібної торговельної мережі в

сучасних ринкових умовах.

28.  Комерційна діяльність у роздрібній торгівлі в ринкових умовах.

29.  Асортиментна політика на роздрібному торговельному підприємству.

30.  Культура і якість торговельного обслуговування населення – критерії

оцінки комерційної діяльності торгівлі.

31.  Стимулювання продажу товарів на торговельному підприємстві.

32.  Організація надання послуг роздрібним торговельним підприємством.

33.  Структура та функції комерційних служб торговельного підприємства.

34. Оцінка й аналіз комерційного ризику торговельного підприємства.

35.   Форми і методи досягнення комерційного успіху підприємства.

Додаток 8.

План курсової роботи на тему :

“Господарські зв¢язки суб¢єктів оптового ринку”

Зміст

Вступ

1. Теоретичні основи формування господарських зв¢язків суб¢єктів оптового

ринку.

1.1. Поняття “господарські зв¢язки, їх види та структура”.

1.2. Організаційно-правове регулювання взаємодії суб¢єктів на оптовому

ринку.

1.3. Завдання і функції комерційної служби підприємства оптового ринку.

2. Організація господарських зв¢язків на оптовому ринку.

2.1. Економічна характеристика комерційної діяльності суб¢єкта

оптового ринку.

2.2. Формування товарної політики на підприємстві.

2.3. Пошук партнерів і укладання договорів постачання.

3. Шляхи покращення господарських зв¢язків суб¢єктів оптового ринку.

3.1. Впровадження прямих договірних зв¢язків торговельних підприємств

із виробниками товарів.

3.2. Удосконалення форм і методів комерційних розрахунків.

3.3. Контроль виконання договірних зобов¢язань.

4. Ефективність господарських зв¢язків суб¢єкта оптового ринку.

Висновки та пропозиції.

Список використаної літератури.

Додатки.

План курсової роботи на тему :

“Комерційна діяльність як засіб реалізації господарських

відносин в умовах ринкової економіки”

Зміст

Вступ

1. Теоретичні основи комерційної діяльності як засобу реалізації

господарських відносин в умовах ринкової економіки.

1.1. Поняття комерційної діяльності на ринку товарів та послуг, її

складові.

1.2. Комерційний процес на підприємстві, послідовність його виконання.

1.3. Структура комерційної діяльності.

2. Організація комерційної діяльності у процесі формування господарських відносин суб¢єктів ринку.

2.1. Економічна характеристика комерційної діяльності суб¢єкта ринку.

2.2.  Напрями розвитку і вдосконалення комерційної діяльності на ринку

товарів і послуг.

2.3. Принципи комерційної діяльності в організації взаємодії і побудови

взаємовідносин суб¢єктів ринку.

2.4. Вплив чинників на комерційну діяльність торговельного підприємства.

3. Аналіз ефективності комерційної діяльності торговельного підприємства.

3.1. Показники ефективності комерційної діяльності у процесі

господарських відносин суб¢єктів ринку.

3.2. Аналіз комерційної діяльності підприємства залежно від ринкового

середовища.

3.3. Характеристика економічної ефективності торговельного

підприємства.

Висновки та пропозиції.

Список використаної літератури.

Додатки

План курсової роботи на тему :

“Товаропостачання роздрібної торговельної

 мережі в сучасних ринкових умовах”

Зміст

Вступ

1. Теоретичні основи товаропостачання роздрібної торговельної мережі.

1.1. Завдання раціональної організації товаропостачання торговельної

мережі

1.2. Вимоги до організації товаропостачання торговельної мережі.

2. Система товаропостачання роздрібного торговельного підприємства.

2.1. Економічна характеристика комерційної діяльності торговельного підприємства.

2.2. Визначальні фактори ефективності товаропостачання

підприємства.

2.3. Джерела постачання товарів на торговельне підприємство.

2.4. Організація діяльності інформаційно-диспетчерської служби

торговельного підприємства.

2.5. Облік товарів і контроль їх якості.

3. Шляхи підвищення ефективності товаропостачання роздрібної торговельної мережі.

3.1. Впровадження ефективних форм і методів товаропостачання торговельних підприємств.

3.2. Удосконалення методів управління товаропостачання торговельної мережі.

Висновки та пропозиції.

Список використаної літератури.

Додатки

Додаток 9.

Чернівецький державний комерційний технікум

РЕЦЕНЗІЯ


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 295; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ