АВС-аналіз продажу жіночих чобіт (за критерієм збуту)Моделі Продано, разом, пар Питома вага продаж, % Упорядковані моделі по продажу Питома вага наростаючим підсумком, %
М1 7 3,29 М13 13,15
М2 5 2,35 М15 21,13
М3 4 1,88 М19 29,11
М4 6 2,82 М10 36,15
М5 14 6,57 М5 42,73
М6 7 3,29 М9 47,89
М7 7 3,29 М14 52,12
М8 6 2,82 М18 56,34
М9 11 5,16 М20 60,10
М10 15 7,04 М1 63,38
М11 7 3,29 М6 66,67
М12 2 0,94 М7 69,96
М13 28 13,15 М11 73,24
М14 9 4,23 М17 76,53
М15 17 7,98 М4 79,35
М16 2 0,94 М8 82,16
М17 7 3,29 М24 84,98
М18 9 4,23 М25 87,80
М19 17 7,98 М2 90,15
М20 8 3,76 М23 92,49
М21 3 1,41 М3 94,37
М22 3 1,41 М21 95,78
М23 5 2,35 М22 97,19
М24 6 2,82 М12 98,13
М25 6 2,82 М16 99,07
М26 2 0,94 М26 100,0
Всього 213 100,0 - -

Таблиця 1.15.

АВС-аналіз продажу жіночих чобіт (за критерієм доходів)

Моделі Доход, $ USA Питома вага доходів, % Упорядковані моделі по доходам Питома вага наростаючим підсумком, %
а б в г д
М1 1680,0 3,64 М13 11,84
М2 1050,0 2,27 М19 21,58
М3 1360,0 2,94 М15 28,98
М4 1624,0 3,52 М10 34,41
М5 2477,0 5,36 М5 39,77
М6 1067,0 2,31 М9 44,06
М7 1540,0 3,33 М8 48,21
М8 1920,0 4,16 М14 52,31
М9 1980,0 4,29 М20 56,20
М10 2509,0 5,43 М11 60,03
М11 1768,0 3,83 М18 63,73
М12 396,0 0,86 М1 67,37
М13 5472,0 11,84 М4 70,88
М14 1890,0 4,09 М7 74,21
М15 3417,0 7,40 М24 77,33
М16 440,0 0,95 М3 80,27
М17 1330,0 2,88 М17 83,15
М18 1710,0 3,70 М25 85,88
М19 4500,0 9,74 М22 88,22
М20 1800,0 3,90 М6 90,53
М21 1050,0 2,27 М23 92,82
М22 1080,0 2,34 М2 95,10
М23 1060,0 2,29 М21 97,37
М24 1440,0 3,12 М16 98,32
М25 1260,0 2,73 М12 99,18
М26 380,0 0,82 М26 100,0
Всього 46200,0 100,0 - -

 

Таблиця 1.16.

Зведені результати АВС-аналізу

Група моделей Кількість моделей Код моделей Отриманий доход, $ USA Частка у загальному збуті, %
А 7 М13, М15 ,М19, М10, М5, М9, М8 22275,0 48,21
В 10 М14, М20, М11, М18, М1, М4, М7, М24, М17, М6 15849,0 34,31
С 9 М3, М25, М22, М23, М2, М21, М16, М12, М26 8076,0 17,48

 

Використовуючи наданий приклад, студентам необхідно провести концентраційний аналіз товарного асортименту (з розподілом на групи А, В і С). Дані слід взяти на базі виробничої практики, або на підприємстві, де працює студент. За результатами розрахунків зробити висновки щодо доцільності концентрації на невеликій кількості різновидів товару, що приносять найбільший доход та найкраще продаються у роздрібній мережі.

Визначення оптимальної кількості товару у замовленні, точки відновлення замовлення та загальних витрат з метою зменшення витрат на запаси

Значною проблемою, яка пов’язана з виконанням логістичних функцій розподілу, є планування запасів. Великий обсяг замовлень має переваги у тому, що зменшуються витрати на підготовку замовлення, а також дефіцит запасів товарів та транспортні витрати на їх постачання. В свою чергу, недоліки великого обсягу замовлення характеризуються збільшенням витрат на зберігання запасів; крім того, є ймовірність морального та фізичного зносу товарів. Тому визначення оптимальної величини товарного запасу зазвичай має для фірми важливе значення. Якщо фірма має малі запаси, перед нею може постати питання несвоєчасного виконання замовлень споживачів, що призведе до їх незадоволення. Маючи великий запас товарів, фірма отримує великі витрати на його утримання. Модель економічного розміру замовлення товару надає можливість раціонального формування запасів з мінімальною величиною загальних витрат.

Оптово-роздрібна фірма «RAINFORD» (м. Київ) продає побутові прилади (кондиціонери). У табл. 1.17 подана інформація про загальний попит на кондиціонери та витрати на їхнє постачання та зберігання.

 

Таблиця 1.17.

Характеристика виробничої діяльності фірми за рік

Варі-ант Річний попит(В), шт. Ціна кондиціонера(К), грн. Витрати на зберігання продукції (D), грн. / рік Витрати на замовлення (С), грн.
0 1500 3000 100 1000
1 1700 3000 120 1200
2 1800 3000 140 1250
3 1400 3000 150 1300
4 1300 3000 120 900
5 2000 3000 160 1400
6 1350 3000 180 1450
7 2100 3000 90 1500

 

Збільшення обсягу замовлень супроводжується зменшенням кількості замовлень на рік при зменшенні витрат, які йдуть на саме замовлення. При цьому збільшуються витрати на зберігання товару, тому що збільшується середня величина запасу, який необхідно зберігати.

Оптимальний економічний розмір замовлення розраховується за формулою:

, де:

 

А – економічний розмір замовлення;

В – річний попит на товари (у натуральному вимірі);

С – необхідні витрати на замовлення;

D – витрати, які необхідні для зберігання одиниці продукції протягом року.

 

В свою чергу, річні витрати на замовлення визначають за формулою:

, де:

Е – річні витрати на замовлення;

F – кількість замовлень на рік;

G – кількість одиниць у замовленні.

 

Річні витрати на зберігання продукції обчислюються таким чином:

, де:

Н – річні витрати на зберігання продукції;

І – середній рівень запасу товару.

 

Необхідно пам’ятати, що рівень запасу товару підвищується з 0 до І, коли надходять замовлення. Але до моменту, коли запас досягне 0, розміщується і надходить чергове замовлення. Обрахувати середній рівень запасу товарів та річні витрати на зберігання можна за формулами:

I = G / 2  та

H = (G * D) / 2.

Крім того, витрати на зберігання одиниці продукції протягом року можна визначити більш простим способом за допомогою формули:

D = J * K , де:

J– витрати на зберігання (відсоток від ціни товару);

К – ціна одиниці товару.

Оптимальний обсяг замовлення досягається за умови зрівняння річних витрат на замовлення (E)та річних витрат на зберігання продукції (Н), тобто:

 (B / G) * C   = (G * D) / 2 ;

2 * B * C = G ² * D ;

.

Таким чином, отримуємо, що кількість одиниць у замовленні (G)і визначає оптимальний економічний розмір замовлення (А).


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 147; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ