Exploratio urinae laboratoricaAcetonuria                             – ацетонурія, виділення ацетону із сечею

Albuminuria                            альбумінурія, наявність низькодисперсних

                                                 білків – альбумінів у сечі

Anuria                                    – анурія, припинення утворення сечі або

                                                  сечовиділення

Bacteriuria                             – бактеріурія, виділення бактерій із сечею

Cylindruria                             – циліндрурія, поява циліндрів у сечі

Diuresis                                  – діурез, сечовиділення

Dysuria                                  – дизурія, розлад сечовиділення

Enuresis                                 – нічне нетримання сечі

Erythrocyturia                        – еритроцитурія, виділення еритроцитів

                                                  із сечею

Glycosuria                             – глюкозурія, наявність цукру в сечі

Haematuria                            – гематурія, виділення крові із сечею

Hypersthenuria                       – гіперстенурія, збільшення питомої

                                                  щільності сечі

Hyposthenuria                        – гіпостенурія, зменшення питомої

                                                   щільності сечі

Isohyposthenuria                    – ізогіпостенурія, виділення сечі низкої

                                                  і монотонної питомої щільності

Isosthenuria                            – ізостенурія, виділення сечі, питома

                                                   щільність якої не коливається протягом

                                                    доби і наближується до питомої

                                                    щільності плазми крові

Leucocyturia                           – лейкоцитурія, виділення лейкоцитів із

                                                   сечею

Nycturia                                  – ніктурія, перевага нічного діурезу

                                                   над денним

Ollakiuria                                – олакіурія, рідке сечовиділення

Oliguria                                   – олігурія, зменшення добового діурезу

Opacitas urinae                       – мутна сеча

Pollakiuria                               – полакіурія, часте сечовиділення

Polyuria                                   – поліурія, збільшення добового діурезу

Proteinuria                              – протеінурія, наявність білків у сечі

Pyuria                                     – піурія, наявність гною у сечі

Sthenuria                                – питома щільність сечі

Urina                                       – сеча

Urina limpida                         – прозора сеча

 

Лабораторне дослідження крові

Exploratio sanguinis laboratorica

Agranulocytosis                     – агранулоцитоз, різке зменшення ядерних

                                                  лейкоцитів в периферичній крові

Anaemia                                 – анемія

Anisocytosis                          – анізоцитоз, еритроцити різної величини

Basophilia                              – базофілія, збільшення кількості базофілів

                                                  в периферичній крові

Celeritas subsidentiae            – швидкість зсідання еритроцитів – ШЗЕ

  erythrocytorum – CSE

Discolor, (poikilos – gr.)       – строкатий, пістрявий

Dislocatio formulae              – зсув лейкоцитарної формули ліворуч

  leucocytaris ad sinistram

Eosinopenia                           – еозинопенія, зменшення кількості еозино-

                                                  філів в периферичній крові

 

Eosinophilia                           – еозинофілія,збільшення кількості еозино-

                                                  філів у периферичній крові

Erythrocytopenia                    – еритроцитопенія, зменшення кількості

  s. erythropenia                    еритроцитів в одиниці об'єму периферич-

                                                   ної крові

Erythrocytosis                          – еритроцитоз, збільшення кількості ери-

                                                  троцитів в одиниці периферичної крові

Formula leucocytaris              – лейкоцитарна формула

Granulocytopenia                   – гранулоцитопенія, зменшення кількості

                                                  ядерних лейкоцитів у периферичній

                                                  крові

Granulocytosis                       – гранулоцитоз, збільшення кількості

                                                   ядерних лейкоцитів у периферичній

                                                   крові

Haemogenesis, haemopo(sis  – гемогенез, гемопоез, кровотворення

Haemolysis                             – гемоліз, руйнування еритроцитів

Hiatus leukaemicus                – лейкемічне “провалля” (“дірка”)

Hyperchromaemia                  – гіперхромемія, збільшення колірного

                                                   показника

Hyperleukocytosis                  – гіперлейкоцитоз, надмірне збільшення

                                                   кількості лейкоцитів у периферичній

                                                   крові

Hypochromaemia                    – гіпохромемія, зменшення колірного

                                                    показника

Impar, (anisos – gr.)                – нерівний, неоднаковий

Index colorimetricus               – колірний (кольоровий) показник

Leucocytosis                           – лейкоцитоз, збільшення кількості

                                                   лейкоцитів у периферичній крові

Leucopenia                              – лейкопенія, зменшення кількості лей-

                                                    коцитів у периферичній крові

Lymphocytosis                        – лімфоцитоз, збільшення числа лімфо-

                                                    цитів у периферичній крові

Lymphopenia                          – лімфопенія, зменшення числа лімфо-

                                                   цитів у периферичній крові

Macrocytosis                           – макроцитоз, збільшення числа незрілих,

                                                   великих розмірів еритроцитів

Microcytosis                           – мікроцитоз, збільшення кількості деге-

                                                  неративних, малого розміру еритроцитів

Neutropenia                            – нейтропенія, зменшення кількості ней-

                                                   трофілів у периферичній крові

 

Neutrophilosis                      – нейтрофільоз, збільшення кількості ней-

                                                трофилів у периферичній крові

Plethora                                – плетора – збільшення кількості перифе-

                                                ричної крові, внаслідок збільшення ери-

                                                троцитів в одиниці об'єму крові, а також

                                                внаслідок збільшення маси циркулюючої

                                                крові

Poikilocytosis                      – пойкілоцитоз, еритроцити різної форми

Polycytaemia                       – поліцитемія – збільшення кількості

                                                формених елементів у периферичній

                                                крові

Reticulocytosis                    – ретикулоцитоз, збільшення кількості ре-

                                                тикулоцитів у периферичній крові

Sanguis, (haema, atis – gr.) – кров

Thrombocytopenia              – тромбоцитопенія, зменшення кількості

         s. thrombopenia        тромбоцитів у периферичній крові

Thrombocytosis                   – тромбоцитоз, збільшення кількості

                                                тромбоцитів у периферичній крові

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 609; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!