ТЕСТИ ДЛЯ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ З ТЕМИ № 13«АУСКУЛЬТАЦІЯ СЕРЦЯ. ТОНИ СЕРЦЯ»

Який клапан перебуває між лівим передсердям і лівим шлуночком?

А. Мітральний

В. Трикуспідальний

С. Аортальний

D. Легеневої артерії

Е. Немає

Які фази входять у структуру систоли?

А. Швидкого наповнення

В. Ізометричного скорочення

С. Повільного наповнення

D. Ізометричного розслаблення

Е. Систола передсердь

Які фази входять у структуру діастоли?

А. Швидкого наповнення

В. Асинхронного скорочення

С. Вигнання

D. Ізометричного скорочення

Е. Розслаблення

4. Права межа відносної тупості серця утворена:

А. Правим шлуночком

В. Правим передсердям

С. Конусом легеневої артерії

D. Лівим шлуночком

Е. Аортою

5. Верхня межа відносної тупості серця утворена:

А. Конусом легеневої артерії

В. Аортою

С. Лівим передсердям

D. Правим шлуночком

Е. Лівим шлуночком

6. Ліву межу відносної тупості серця утворює:

А. Верхня порожня вена

В. Аорта

С. Ліве передсердя

D. Праве передсердя

Е. Лівий шлуночок

7. Компоненти першого тону:

А. Напруження й коливання клапанів аорти

В. Скорочення передсердя

С. Напруження клапанів легеневої артерії

D. Напруження й коливання мітрального клапана.

Е. Скорочення лівого шлуночка

8. Компоненти другого тону:

А. Напруження й коливання клапанів аорти

В. Скорочення передсердя

С. Напруження клапанів легеневої артерії

D. Напруження й коливання мітрального клапана

Е. Скорочення лівого шлуночка

9. Ослаблення першого тону на верхівці серця :

А. Недостатність мітрального клапана

В. Аортальний стеноз

С. Гіпертонічна хвороба

D. Мітральний стеноз

Е. Недостатність клапанів аорти.

10.  Посилення першого тону на верхівці серця:

А. Недостатність мітрального клапана

В. Аортальний стеноз

С. Гіпертонічна хвороба

D. Мітральний стеноз

Е. Недостатність клапанів аорти

Еталони відповідей: 1А, 2В, 3А, 4В, 5С, 6Е, 7 D, 8А, 9А, 10 D.

ТЕСТОВИЙ КОНТРОЛЬ РІВНЯ ЗНАНЬ ЗА ТЕМою № 13-14

           

               1. Хвора Н., 20 років, скаржиться на задишку при помірному фізичному навантаженні, кашель, серцебиття, підвищену стомлюваність. У дитинстві часті ангіни. Об'єктивний стан відносно задовільний, акроціаноз. ЧДР 20 за хвилину. В передсерцевій ділянці пульсація в Ш-V міжребер’ях ліворуч, в епігастральній ділянці, над верхівкою – діастолічне тремтіння. Аускультативно: I тон на верхівці ляскаючий, II тон роздвоєний, пресистолічний наростаючий шум, на а. pulmonalis акцент і подвоєння П тону. Пульс 80 за хвилину, АТ 105/60 мм. рт. ст. Печінка + 4 см. Пастозність гомілок і стоп. Про яку патологію можна думати?

А. Недостатність клапанів аорти

В. Недостатність мітрального клапана

С. Стеноз устя легеневої артерії

D. Аортальний стеноз

Е. Мітральний стеноз

               2. Хворий К., 48 років, скаржиться на задишку при незначному фізичному навантаженні, серцебиття, нездужання, біль у суглобах. В анамнезі ревматичний поліартрит. Об'єктивний стан важкй, температура тіла 38,8ºС, шкірні покриви бліді, акроціаноз, набряки нижніх кінцівок. ЧДР 20 за хвилину. Аускультативно: I тон на верхівці ослаблений, систолічний і короткий пресистолічний шум, акцент П тону на а. pulmonalis. Пульс 120 за хвилину, АТ 130/50 мм рт. ст. Печінка + 4 см. Про яку патологію можна думати?

А. Недостатність клапанів аорти

В. Недостатність мітрального клапана

С. Мітральна вада з перевагою стенозу

D. Мітральна вада без чіткої переваги

Е. Мітральна вада з перевагою недостатності

               3. Хвора Ж., 30 років, скаржиться на задишку при ходьбі, біль в ділянці серця й серцебиття. В анамнезі ревматизм протягом 10 років. Об'єктивний стан середньої важкості, температура тіла 37,7ºС, шкірні покриви бліді, ціаноз губ. ЧДР 20 за хвилину. Аускультативно: I тон на верхівці ослаблений, грубий систолічний шум на верхівці, акцент П тону на а. pulmonalis. Пульс. 92 за хвилину, АТ 120/70 мм рт. ст Набряків немає. Про яку патологію можна думати?

А. Недостатність клапанів аорти в стадії компенсації

В. Недостатність мітрального клапана в стадії субкомпенсації

С. Недостатність клапанів аорти в стадії декомпенсації.

D. Недостатність мітрального клапана в стадії компенсації

Е. Недостатність трикуспідального клапана в стадії декомпенсації

               4. Хвора Г., 25 років, скаржиться на задишку при ходьбі, серцебиття, кашель, нездужання, біль у суглобах, підвищену стомлюваність. В анамнезі ангіни, в 20 років діагностовано ваду серця. Об'єктивний стан середньої важкості, астенік, інфантилізм, акроціаноз, ЧДР 20 за хвилину. Аускультативно: I тон на верхівці ляскаючий, П тон роздвоєний, пресистолічний шум, акцент і подвоєння П тону на а. pulmonalis. Пульс 84 за хвилину, АТ 110/60 мм рт. ст. Печінка + 3 см. Пастозність гомілок і стоп. Про яку патологію можна думати?

А. Недостатність клапанів аорти в стадії компенсації

В. Недостатність мітрального клапана в стадії компенсації

С. Недостатність клапанів аорти в стадії декомпенсації

D. Стеноз мітрального клапана в стадії декомпенсації

Е. Недостатність трикуспідального клапана в стадії декомпенсації    

5. Хвора А., 40 років, скаржиться на задишку при помірному фізичному навантаженні й уночі, кашель, серцебиття, підвищену стомлюваність, кровохаркання. У дитинстві часті ангіни. Об'єктивний стан середньої важкості, акроціаноз, температура тіла 37,6º С, ЧДР 28 за хвилину. Аускультативно: I тон на верхівці неоднакової звучності, систолічний і протодіастолічний шум, на а. pulmonalis акцент і подвоєння П тону. Пульс 112 за хвилину, аритмічний АТ 105/60 мм рт. ст. Печінка + 4 см. Набряки гомілок і стоп. Про яку патологію можна думати?

А. Недостатність клапанів аорти

В. Недостатність мітрального клапана

С. Стеноз устя легеневої артерії

D. Аортальний стеноз

Е. Мітральна вада з перевагою недостатності в стадії декомпенсації

Хвора Н., 44 років, скаржиться на слабкість, біль у ділянці серця й серцебиття при навантаженні. В анамнезі ангіни. Об'єктивний стан відносно задовільний. Шкірні покриви бліді. ЧДР 20 за хвилину. Аускультативно: I тон на верхівці ослаблений, грубий систолічний шум у П міжребер'ї біля грудини, що проводиться на сонні артерії, П тон на аорті ослаблений. Пульс 66 за хвилину, слабкого наповнення, АТ 100/70 мм рт. ст. Набряків немає. Про яку патологію можна думати?

А. Недостатність клапанів аорти

В. Недостатність мітрального клапана

С. Стеноз устя легеневої артерії

D. аортальний стеноз

Е. Мітральна вада з перевагою недостатності в стадії декомпенсації

Хворий Л., 40 років, скаржиться на серцебиття, нездужання, біль у ділянці серця. Об'єктивний стан середньої важкості, шкірні покриви бліді. Посилення пульсації сонних артерій. ЧДР 20 за хвилину. Аускультативно: I тон на верхівці ослаблений, протодіастолічний шум, П тон на аорті ослаблений, діастолічний шум, що проводиться в т. Боткіна. Пульс 110 за хвилину, АТ 180/80 мм рт. ст. Набряків немає. Про яку патологію можна думати?

А. Недостатність клапанів аорти в стадії декомпенсації

В. Недостатність мітрального клапана в стадії компенсації

С. Недостатність клапанів аорти в стадії компенсації

D. Стеноз мітрального клапана в стадії декомпенсації

Е. Недостатність трикуспідального клапана в стадії декомпенсації

Хворий З., 34 років, скаржиться на нездужання, серцебиття, слабкість. В анамнезі ангіни. Об'єктивний стан відносно задовільний, шкірні покриви бліді. Посилення пульсації сонних артерій. ЧДР 20 за хв. Аускультативно: I тон на верхівці приглушений, протодіастолічний шум, у П міжребер’ї ліворуч П тон ослаблений, діастолічний шум, що проводиться в т. Боткіна й на верхівку. Пульс. 106 за хвилину, АТ 160/40 мм рт. ст. Набряків немає. Про яку патологію можна думати?

А. Недостатність клапанів аорти

В. Недостатність мітрального клапана

С. Недостатність клапанів аорти в стадії компенсації

D. Стеноз мітрального клапана в стадії декомпенсації

Е. Недостатність трикуспідального клапана

                   9. Хворий М., 22 років, скаржиться на задишку при помірному фізичному навантаженні, кашель, біль у ділянці серця, серцебиття, перебої в роботі серця. В анамнезі ревматизм. Об'єктивний стан середньої важкості, шкірні покриви бліді, ціаноз губ. ЧДР 20 за хвилину. Аускультативно: I тон на верхівці ослаблений, грубий систолічний шум на верхівці, акцент і подвоєння П тону на а. pulmonalis, екстрасистоли. Пульс 98 за хвилину, аритмічний, АТ 130/70 мм рт. ст. Печінка + 2,5 см. Набряки гомілок. Про яку патологію можна думати?

А. Недостатність клапанів аорти в стадії декомпенсації

В. Недостатність мітрального клапана в стадії декомпенсації

С. Недостатність клапанів аорти в стадії компенсації

D. Стеноз мітрального клапана в стадії компенсації

Е. Недостатність трикуспідального клапана в стадії компенсації

       10. Хворий І., 32 років, скаржиться на задишку при помірному фізичному навантаженні, кашель зі світлим харкотинням уранці з прожилками крові, набряки нижніх кінцівок. В анамнезі ревматизм. Об'єктивний стан середньої важкості, астенік, шкірні покриви бліді, ціаноз губ. ЧДР 26 за хвилину. Аускультативно: I тон на верхівці посилений, протодіастолічний і короткий систолічний шум на верхівці, акцент і подвоєння П тону на а. pulmonalis. Пульс 118 за хвилину, аритмічний, АТ 110/78 мм рт. ст. Печінка + 3 см. Набряки нижніх кінцівок. Про яку патологію можна думати?

А. Недостатність клапанів аорти в стадії декомпенсації

В. Недостатність мітрального клапана в стадії декомпенсації

С. Недостатність клапанів аорти в стадії компенсації

D. Стеноз мітрального клапана в стадії компенсації

Е. Комбінований мітральний порок з перевагою стенозу

                              

Еталони відповідей: 1Е, 2Е, 3В, 4 D, 5Е, 6 D, 7С, 8А, 9В, 10Е.


ЧАСТИНА ІV


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 1157; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!