НОРМАЛЬНІ ВЕЛИЧИНИ ОСНОВНИХ КЛІНІЧНИХІ БІОХІМІЧНИХ КОНСТАНТ ЛЮДИНИ

 

Дослідження периферичної крові

Показники крові Стать Норма в одиницях СІ
Еритроцити чол. жін. 4,0*1012/л-5,5*1012/л 3,7*1012/л-4,7*1012
Гемоглобін чол. жін. 130-164 г/л 115-145 г/л
Кольоровий показник 0,86-1,05
Лейкоцити 4*109/л-8,8*109
Лейкограма: – палочкоядерні нейтрофільні гранулоцити – сегментоядерні нейтрофільні гранулоцити – базофільні гранулоцити   – еозинофільні гранулоцити (мінімальне значення ранком, максимальне – уночі) – лімфоцити   – моноцити   0,04*109/л-0,3*109/л      (1-6 %) 2,0*109/л-5,5*109/л     (47-72 %) 0*109/л-0,065*109/л      (0-1 %) 0,02*109/л-0,3*109/л      (0,5-5 %)   1,2*109/л-3,0*109/л      (19-37 %) 0,09*109/л-0,60*109/л       (3-11 %)
Тромбоцити 180*109/л-320*109
Швидкість осідання еритроцитів чол. жін. 1-10 мм/год 2-15 мм/год

 

 

Біохімічне дослідження крові

Показники крові

Стать

Норма в одиницях СІ
Загальний білок

65-85 г/л
Білкові фракції: – альбуміни – глобуліни a1-глобуліни a2-глобуліни b-глобуліни g-глобуліни

  35-50 г/г (56,3-66,8 %) 23-35 г/л (33,2-43,5 %) 1-4 г/л (3,0-5,8 %) 4-12 г/л (6,9-10,5 %) 5-11 г/л (7,2-12,5 %) 5-16 г/л (12,8-19,2 %)

Диспротеїнемічні тести

Проба Вельтмана

Сулемова проба

Тимолова проба

0,4-0,5 мл р-ра Са2+ (5-7 ма пробірки)

1,6-2,2 мл діхлориду ртуті

0-4 од.

Вміст азотистих компонентів у сироватці крові

Залишковий азот

14,3-28,5 ммоль/л

Сечовина

2,5-8,32 ммоль/л

Креатинін

чол.

жін.

53-106,1 мкмоль/л

44-87,2 мкмоль/л

Сечова кислота

чол.

жін.

0,12-0,45 ммоль/л

0,12-0,38 ммоль/л

Показники ліпідного обміну

Загальні ліпіди

3,5-8,0 г/л сироватки крові

Тригліцериди

чол.

жін.

0,45-1,81 ммоль/л

0,40-1,53 ммоль/л

Фосфоліпіди

1,97-4,68 ммоль/л

Холестерин загальний

3,64-6,76 ммоль/л

Неестерифіцировані жирні кислоти

0,71-1,75 ммоль/л

Вільні жирні кислоти

0,3-0,8 мкмоль/л

a-ліпопротеїди

чол.

жін.

1,25-4,25 г/л

2,5-6,5 г/л

b-ліпопротеїди

3-4,5 г/л

Пре-b-ліпопротеїди

0,8-1,5 г/л

             

 

Показники вуглеводного обміну

Глюкоза крові: а) метод Хагедорна-Йенсена б) ортотолуідиновий метод цільна кров плазма крові в) глюкооксидазний метод цільна кров плазма і сироватка крові   4,44-6,66 ммоль/л   3,33-5,55 ммоль/л 3,33-6,1 ммоль/л   3,10-5,21 ммоль/л 3,05-5,55 ммоль/л

Вуглеводоутримуючі білки і їх компоненти в крові

Глікопротеїди 1,2-1,6 г/л
Гексози 1,05-1,65 г/л
Серомукоїди по вмісту в них гексоз 0,22-0,28 г/л
Сіалові кислоти 2,0-3,36 ммоль/л

Показники пігментного обміну в крові

Білірубін: – загальний – прямий (зв'язаний) – непрямий (вільний)   8,5-20,5 мкмоль/л 2,2-5,1 мкмоль/л 3,4-17,1 мкмоль/л

Показники мінерального обміну в крові

Залізо сироватки Калій плазми Кальцій плазми Кобальт Літій Магній Натрій плазми 12,5-30,4 мкмоль/л 3,4-5,3 ммоль/л 2,0-2,5 ммоль/л 0,67-6,0 мкмоль/л 0,5-2,0 мкмоль/л 0,78-0,91 ммоль/л 130-157 ммоль/л

Активність ферментів крові

Аланінамінотрансфераза(АлАТ) 0,10-0,68 ммоль/л
Аспартатамінотрансфераза(АсАТ) 0,10-0,45 ммоль/л
АсАТ/АлАТ 0,66-1
a-амілаза сироватки крові 16-30 г/година*л
Креатинфосфокіназа (КФК) до 1,2 ммоль Р/м*л
Лактатдегідрогеназа (ЛДГ) 0,8-4,0 ммоль/м*л

 

 

Дослідження сечі

Показники

Стать

Норма в одиницях СІ

Діуретичні властивості сечі

Кількість за добу

800-1500 мол
Щільність

-

1,015-1,025
Колір

Солом'яно-жовтий
Прозорість

Прозора

Мікроскопічне дослідження сечі

Епітеліальні клітки

0-3 у полі зору
Лейкоцити

чол.

жін.

0-3 у полі зору 1-5 у полі зору
Еритроцити

Одиничні в препараті
Циліндри

Гіалінові: 0-1 у полі зору
Слиз

Відсутня
Бактерії

Не більш 1*103 у 1 мл
Неорганічний осад: – при кислій реакції – при лужній реакції

  Сечова кислота, урати, оксалати Аморфні фосфати, сечокислий амоній, трипельфосфат

Метод Нечипоренко

Лейкоцити

до 4*106

Еритроцити

до 1*106

Циліндри

до 0,02*103

       

ЧАСТИНА V. ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ ДОВІДНИК

РОЗПИТ ХВОРОГО

Interrogatio (anamnesis-gr.)              – розпит, анамнез

 

Паспортні дані              Scientia documentalis

Aetas aegroti                                       – вік хворого

Curriculum vitae                                 – біографічні відомості

Institutum laboris                                – місце роботи

Professio                                             – професія

 

Скарги хворого

Connexio molestiarum                       – взаємозв'язок скарг

Detalisation molestiarum                    – деталізація, більш детальне

                                                               вивчення скарг

Molestia, molestiae                             – скарга, скарги

 

Розпит щодо загального самопочуття

Eruptio                                                – висипи (на шкірі)

Inertia                                                 – слабкість

Febris                                                  – гарячка

Febris subfibrilis                                – субфебрильна гарячка

Febris subpyretica                              – субпіретична гарячка

Febris hyperpyretica                           – гіперпіретична гарячка

Febris hectica                                     – гектична (виснажлива) гарячка

Febris inversa                                     – порушена (інвертована) гарячка

Febris recurrens                                  – поворотна гарячка

Febris undulans                                  – хвилеподібна гарячка

Febris ephemera                                 – ефемерна, однодобова гарячка

Febris remittens                                  – ремітуюча (послабляюча) гарячка

Febris intermittens                              – інтермітуюча (переміжна) гарячка

Febris continua                                   – постійна гарячка

Febris irregularis                                – неправильна (атипова) гарячка

Febris thermica                                   – гарячка від перегріву

Massa                                                  – вага тіла (маса)

Pruritus                                               – сверблячка шкіри

Sudatio                                                – пітливість

Temperatura                                       – температура

 

РОЗПИТ ПО ОРГАНАм І СИСТЕМАМ

Центральна нервова система

Auditus                                             – слух

Insomnia                                           – безсоння

Myositis                                            – міозит

Nervus                                              – нерв

Neuralgia                                          – невралгія

Pupilla                                              – зіниця

Somnus                                            – сон

Tempus                                            – скроня, скронева ділянка

Vertigo                                             – запаморочення

Visus                                                – зір

 

Система органів дихання   Systema respiratorium

Asthma, atis                                     – астма (ядуха)

Dolor in pectore                               – біль у грудній клітці

Dyspnoл                                           – задишка

Dyspnoл expiratoria                        – експіраторна задишка

Dyspnoл inspiratoria                        – інспіраторна задишка

Dyspnoл objectiva                           – об'єктивна задишка

Dyspnoл subjectiva                          – суб'єктивна задишка

Expectoratio                                     – відхаркування

Haemoptoл                                       – кровохаркання

Hyperhydrosis                                  – підвищена пітливість

Pneumorrhagia                                 – легенева кровотеча

Sputum                                             – харкотиння

Sputum coctum                                – гнійне харкотиння

Sputum crudum                                – слизувате харкотиння

Sputum cruentum                             – кров'янисте харкотиння

Sputum fibrinosum, s.vitreum          – фібринозне (склоподібне)

                                                             харкотиння

Sputum ore pleno                             – харкотиння “повним ротом”

Sputum putridum                              – гнилісне харкотиння

Sputum rubiginosum                        – “іржаве” харкотиння

Sputum serosum                               – серозне харкотиння

Sudor nocturnus                                – нічні поти

Tussis                                                – кашель

Tussis hunida                                    – вологий кашель

Tussis insonora                                 – беззвучний кашель

Tussis latrans                                    – “гавкаючий” кашель

Tussis nocturna                                 – нічний кашель

Tussis periodica                                – періодичний кашель

Tussis perpetua                                  – постійний кашель

Tussis sicca                                        – сухий кашель

Tussiculatio                                        – покахикування

 

Cистема органів кровообігу

Systema circulationis sanguinis

Anasarca                                            – анасарка

Ascites                                               – асцит, водянка живота

Claudicatio intermittens s. ischaemica – переміжна кульгавість

Сor palpitationis irregularis               – перебої в роботі серця

Dolor in corde (cardialgia)                 – біль в ділянці серця (кардіалгія)

Dyspnoл in statu laboris                    – задишка при фізичному наванта-

                                                               женні

Dyspnoл in statu quietis                     – задишка в спокої

Frigus membrorum                              – похолодіння кінцівок

Oedema, oedemata                              – набряки

Oedemata membrorum inferiorum     – набряки нижніх кінцівок

Sensus pulsationis in corpore             – відчуття пульсації в тілі

Cистема органів травлення Systema apparatus digestorii

Aлrophagia                                          – аерофагія, заковтування повітря

Anorexia                                              – відсутність апетиту

Appetitus                                             – апетит

Bulimia                                                – булімія, апетит, “як у вола”

Cacogeusia s.dysgeusia                       – порушення смаку

Cibophobia(s. abstinentia alimentaria) – острах уживати їжу через

                                                                 виникнення болі (утриманість

                                                                 від прийому їжі)

Copremesis                                          – калова блювота

Diarrhoea                                             – понос

Dipsia                                                   – спрага

Dolor in ventre                                     – болі в животі

Dolores “famelici”                               – “голодні” болі

Dolores matutini s.antelucani               – ранні болі

Dolores nocturni                                   – нічні болі

Dolores serotini                                     – пізні болі

Dyspepsia                                              – порушення нормального

                                                                 травлення

Dysphagia                                              – утруднення ковтання і проход-

                                                                  ження їжі по стравоходу

Eructatio acida                                       – кисла відрижка

Eructatio amara                            – гірка відрижка

Eructatio rancida                          – відрижка тухлим

Eructatio a(re                                – відрижка повітрям

Foetor ex ore                                 – смердючий запах з рота

Gastralgia                                      – біль у шлунку, гастралгія

Haematemesis                               – кривава блювота

Hypersalivatio                               – гіперсалівація, слюнотеча

Hyporexia                                      – знижений апетит

Manemesis                                    – ранкова блювота

Melaena s.morbus Hippocratis     – мелена – дьогтьоподібні чорні

                                                         випорожнення

Meteorismus                                 – метеоризм, здуття живота

Nausea                                          – нудота

Obstipatio                                     – закреп

Picrostomia s.picrogeusia                – гіркота в роті

Polyphagia, hyperorexia               – підвищений апетит, поліфагія

Pyrosis                                          – печія

Regurgitatio cibo                          – відрижка їжею, рідким вмістом

                                                          шлунка

Salivatio                                        – салівація, слиновиділення

Singultus                                       – гикавка

Vomiticulatio                                – зригування

Vomitus                                        – блювота

Xerostomia                                   – сухість у роті

 

Сечовивідна система

Anuria                                           – анурія, припинення сечовиділення

Diuresis                                         – діурез, сечовиділення

Dysuria                                         – дизурія, розлад сечовиділення

Enuresis                                        – нічне нетримання сечі

Nycturia                                        – ніктурія, перевага нічного

                                                         діурезу над денним

Oliguria                                         – олігурія, зменшення діурезу

Ollakiuria                                      – олакіурія, рідке сечовиділення

Opacitas urinae                             – мутна сеча

Pollakiuria                                    – полакіурія, прискорене сечо-

                                                         виділення

Polyuria                                        – поліурія, збільшення добового

                                                         діурезу

Urina                                             – сеча

Urina limpida                                 – прозора сеча

        АНАМНЕЗ ХВОРОБИ   anamnesis morbi

Anamnesis morbi                              – пригадування обставин хвороби

Causa morbi                                      – причина хвороби

Exacerbatio morbi                             – загострення хвороби

Manifestatio morbi                            – початок хвороби

Manifestatio morbi acuta                  – гострий початок хвороби

Manifestatio morbi lenta                   – поступовий початок хвороби

Morbus acutus                                   – гостре захворювання

Morbus chronicus                              – хронічне захворювання

Periodus deterior morbi                     – період погіршення стану

Periodus melior morbi                       – період поліпшення стану

Reconvalescentia                               – повне видужання

Remissio                                            – тимчасове видужання (між

                                                              періодами загострення хвороби)

Status morbi                                       – характер перебігу хвороби

АНАМНЕЗ ЖИТТЯ         anamnesis vitae

Alcoholismus                                     – зловживання алкоголем

Allergia                                              – алергія

Consuеtudines nocentes                     – шкідливі звички

Fumatio                                              – паління

Germinatio corporis                           – фізичний розвиток

Germinatio mentis                              – розумовий розвиток

Idiosyncrasia                                       – стан нестерпності деяких

                                                                харчових продуктів і лі-

                                                                карських препаратів

Status familiaris                                  – родиний стан

ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД ХВОРОГО

Adipositas                                           – ожиріння, надмірне харчування

Aegrotus gravi morbo                         – тяжкий хворий

Aegrotus gravissimus                          – надзвичайно тяжкий хворий

Aegrotus ingravescens                         – хворий середньої тяжкості

Aegrotus inhibitus                                – загальмований хворий

Aegrotus morbo facili                          – легкий хворий

Albinismus                                           – альбінізм

Alopecia                                               – алопеція, облисіння

Anisocoria                                            – анізокорія, неоднаковий роз-

                                                                 мір зіниць

Ankylosis                                             – анкілоз, нерухомість суглобів

Aphonia                                               – афонія, утрата голосу

Aphthae                                     – афта, виразково-пухирчасте ура-

                                                     ження слизової оболонки ясен і рота

Asthenia                                    – астенія, безсилля, слабкість

Asthenicus                                 – астенічний тип

Atrophia                                    – атрофія, різке зменшення маси м'язів

Blepharoptosis                           – блефароптоз, опущення верхньої

                                                      повіки

Cachexia                                    – кахексія, крайній ступінь виснаження,

                                                      різке схуднення

Caput                                         – голова

Caries                                        – карієс

Chlorosis                                   – хлороз, зеленуватий відтінок шкіри

Cicatrix, stria                             – рубець, смуга

Collum Stoks'i                          – “Стоксів комір”

Color cutis aeneus                     – бронзовий колір шкіри

Coma                                         – кома – повна втрата свідомості

Coma alcoholicum                    – алкогольна кома

Coma anaemicum                     – анемічна кома

Coma diabeticum                      – діабетична кома

Coma epileрticum                     – епілептична кома

Coma hepaticum                       – печінкова кома

Coma hypoglycaеmicum          – гіпоглікемична кома

Coma uraemicum                      – уремічна кома

Contractura                                – контрактура, обмеження рухів

                                                      у суглобі

Convulsio                                  – конвульсія, клонічна судома, раптове

                                                     мимовільне скорочення м'язів

Cretinismus                               – кретинізм, стан різкого відставання

                                                      людини у фізичному і психічному

                                                     розвитку

Crisis                                         – криза, різкий спад температури тіла

Cutis                                          – шкіра

Cutis coloris somatici                – шкіра тілесного кольору

Cutis cyanotica                          – ціанотична (синюшна) шкіра

Cutis icterica                              – жовтянична шкіра

Cutis marmorea                          – “мармурова” шкіра

Cutis pallida                               – бліда шкіра

Cutis rubra                                  – шкіра червоного кольору

Cutis subicterica                         – субіктерична (злегка жовтянична)

                                                       шкіра

Cyanosis                                      – синюха, синій колір, ціаноз

Decubitus                                    – пролежень

Decubitus “coactus necessitate” – змушене положення хворого

Decubitus activus                      – активне положення хворого

Decubitus aegroti                      – положення хворого

Decubitus passivus                    – пасивне положення хворого

Delirium furibundus                  – буйне марення

Delirium mussitans                   – тихе марення

Dentes                                       – зуби

Dentes intacti                            – здорові зуби

Denutritio                                  – знижене харчування

Depigmentatio                           – депігментація

Desquamatio cutis                     – злущування шкіри

Digiti Hippocratici,                   – пальці у вигляді “барабанних паличок”

             s. digiti tympanici

Dyskinesia                                 – дискінезія, розлад м'язових скорочень

Dystrophia                                 – дистрофія, порушення харчування

Ecchymosis                               – екэкхімоз, крововилив, синець

Emaciatio, macies                     – схуднення

Enophthalmia                            – ендофтальм, запалі очі

Erythema                                   – почервоніння (шкірі)

Excoriatio                                  – екскоріація, розчіс (розчух) на шкірі

Exophthalmia                            – екзофтальм, витрішкуватість

Explementum venarum colli     – набрякання шийних вен

Facies                                        – обличчя

Facies acromegalica                  – акромегалічне обличчя

Facies adenoidea                       – “аденоїдне” обличчя

Facies amimica                         – амімічне, маскоподібне обличчя

Facies anaemica                        – анемічне, бліде, “безкровне” обличчя

Facies asymmetrica                   – асиметричне обличчя

Facies Basedovica                     – обличчя хворого з тиреотоксикозом

Facies febrilis                            – “гарячкове” обличчя

Facies Hippocratica                   – “обличчя Гіпократа”

Facies Korvisari                         – “обличчя Корвізара”

Facies leonina                            – “лев'яче” обличчя

Facies mitralis                           – “мітральне обличчя”

Facies myxoedemica                 – обличчя хворого мікседемою

Facies nephritica                       – “ниркове” обличчя

Facies potatorica                       – обличчя алкоголіка

Facies pupae ceratae                 – “обличчя воскової ляльки”

Facies selenica                          – “місяцеподібне” обличчя

Facies symmetrica                       – симетричне обличчя

Feminismus                              – фемінізм, рослинність тіла по

                                                      жіночому типу в чоловіків

Foetor urinae ex ore                    – запах сечі з рота

Gibbus                                         – горб

Gigantismus                                – гігантизм, надзвичайно високий ріст

Gingiva                                       – ясна

Glandulae (aden – gr.)                – залози

Glossitis                                      – глосит, запалення язика

Glossomegalia                            – глосомегалія, збільшення розмірів

                                                       язика

Gynaecomastia                              – гінекомастія, збільшення молочних

                                                       залоз у чоловіків

Habitus                                        – зовнішній вигляд хворого

Habitus, temperatio aegroti         – статура хворого

Haematoma                                 – гематома

Hallucinatio                                 – галюцинації

Helioxanthosis                             – геліоксантоз, засмага, смаглявість

                                                        шкіри

Hemiplegia                                  – однобічний параліч

Herpes                                         – пухирчастий лишай, герпес

Herpes labialis                             – герпес на губах

Herpes nasalis                             – герпес на носі

Hydrocephalia                             – гідроцефалія

Hyperkinesia                               – гіперкінезія

Hypersthenicus                            – гіперстеничний тип

Hypertrophia                               – гіпертрофія, збільшення маси м'язів

Hyrsutismus                                – гірсутизм, оволосіння обличчя в жінок

                                                       за чоловічим типом

Ichthyosis                                    – іхтіоз, лускатість (роговець) шкіри

Icterus                                          – іктерус, жовтяниця

Indumentum linguae                    – наліт на язиці

Ingressus                                      – хода

Ingressus affectus                        – манірна хода

Ingressus anatinus                       – “качина хода”

Ingressus atacticus                      – атактична хода

Ingressus gallinaceus                  – “півняча хода”

Ingressus hemiplegicus               – геміплегічна хода:

Ingressus pareticus                      – паретична хода

Ingressus pupae s. Parkinsoni     – “лялькова хода”

Ingressus tardus                           – повільна хода

Inspectio                                      – огляд

Kyphosis                                 – кіфоз, скривлення хребта

                                                   опуклістю назад (горб)

Leucoderma                            – лейкодерма

Lingua                                     – язик

Lingua “geographica”            – “географічний” язик

Lingua atropurpurata              – “малиновий” язик

Lipoma                                   – ліпома, жировик

Lordosis                                  – лордоз, скривлення хребта опуклістю

                                                    вперед

Lymphadenitis                        – лімфаденіт, запалення лімфатичних

                                                   вузлів

Lymphonodi                            – лімфатичні вузли

Lysis                                        – поступове зниження температури тіла

Macrocephalia                         – макроцефалія

Microcephalia                         – мікроцефалія

Milliaria crystallina                 – пітниця

Mydriasis                                – мідріаз, розширення зіниці

Myosis                                    – міоз, звуження зіниці

Nanismus                                – нанізм, карликовість, маленький зріст

Nasus                                      – ніс

Nodulus                                  – вузлик

Nodus                                     – нодус, вузол

Normosthenicus                     – нормостеничний тип

Nystagmus                             – ністагм, мимовільне посмикування

                                                  зіниць при фіксації погляду убік

Obnubilatio mentalis              – потьмарена свідомість

Oculi                                       – очі

Odor acetoni ex ore                – запах ацетону з рота

Oedema allergicum                – алергійний набряк

Oedema angioneuroticum      – невротичний набряк (набряк Квінке)

Oedema cachecticum             – кахектичний (білковий) набряк

Opistotonus                            – опістотонус

Orthopnoл                              – ортопное

Os                                           – рот

Os leporinum,                         – “заяча губа”, ущелина губи

Papullae                                  – папули

Paralysis, plegia                     – параліч, плегія, повна нерухомість

Paresis                                    – парез, частковий параліч

Pastositas, pastosus                – пастозність, слабко виражений набряк

Pediculosis                             – педикульоз, завшивленість

Perleche, s. labium infectiosum – “заїжа”, виразкова поразка кута губ

Pes equinus                            – “кінська” стопа

Petechiae                                – петехії

Positio “a la vash”                     – колінно-ліктьове положення хворого

   s. positio quasi vacca

Positio beduini orantis               – поза “бедуїна, що молиться”

Positio canis venatici                 – поза “лягавої собаки”

Positio corporis                         – постава

Positio superba                          – “горда” постава, чи “постава гордіїв

s. “positura superborum”

Pulsatio venarum colli               – пульсація шийних вен

Pupilla                                       – зіниця

Pustulae                                     – пустули, пухирці з гноєм

Pyorrhoea                                  – піорея, поразка ясен із гнійним виді-

                                                      ленням з лунок зубів

Respiratio nasalis                      – носове дихання

Rhinolalia                                  – гугнявий голос

Rigiditas                                    – ригідність, підвищення м'язового тонусу

Risus sardonicus                       – “сардонічний” сміх

Roseolae                                   – розеоли

Rubeosis                                   – рубеоз, ніжно рожеве забарвлення шкіри

Saltus carotidum                       – “танець каротид”, пульсуючі з високою

                                                     амплітудою сонні артерії

Scoliosis                                    – сколіоз, бічне скривлення хребта

Sensorium                                 – свідомість

Sensorium lucidum                   – ясна свідомість

Sopor                                         – сопор, сплячка

Spasmus                                    – спазм, мимовільне скорочення попе-

                                                     речно-смугастих чи гладеньких м'язів,

                                                     що не супроводжується їх негайним

                                                     розслабленням

Stadium decrementi                  – стадія спаду температури

Stadium fastigii s. asme           – стадія максимального підйому темпе-

                                                     ратури

Stadium incrementi                  – стадія наростання температури

Stadium temperaturae              – стадія стабілізації температури

                      stabilis

Statura hominis                        – зріст людини

Statura hominis normalis         – нормальний зріст людини

Status praesens objectivus        – об'єктивний стан здоров'я

Strabismus                                – косоокість

Struma                                      – зоб

Stupor                                        – ступор, ступорозний стан

Tonsillae                                    – мигдалини

Tremor                                       – тремор, тремтіння

Tremor linguae                          – тремтіння язика

Turgor                                        – тургор (шкіри) – стан нормальної

                                                      напруженості тканин

Ulcera trophica                          – трофічні виразки

Ungues                                       – нігті

Urticaria                                     – уртикарія, кропивниця

Varices                                       – варикозне розширення вен

Vesiculae                                   – везикули

Vitiligo                                      – вітіліго

Vox magna                                – гучний голос

Vox parva, s. vox mitis             – тихий голос

Vox, (phone – gr.)                     – голос, звук

Xanthosis                                   – ксантоз – жовте забарвлення долонь і

                                                      підошов

Xeroderma                                 – ксеродерма, суха шкіра

Огляд і пальпація грудної клітки

Inspectio et palpatio thoracis

Angulus Ludovici                      – кут Людовика

Apnoл                                        – зупинка дихання

Bradypnoл                                 – рідке дихання

Еeupnoë                                     – нормальне дихання

Exspiratio                                   – видих

Fossa jugularis                            – яремна ямка

Fossa Maringeimi                       – Марингеймова ямка

Fractura costae                           – перелом ребра

Fremitus                                     – тремтіння

Fremitus pectoralis auctus         – посилене голосове тремтіння

Fremitus pectoralis infirmatus   – ослаблене голосове тремтіння

Fremitus pectoralis s. vocalis     – голосове тремтіння

Hyperpno(                                  – посилене дихання

Hypopno(                                   – ослаблене дихання

Inspectio dynamica                    – динамічний огляд

Inspectio statica                          – статичний огляд

Inspiratio                                     – вдих

Intumescentia costae                   – стовщення ребра

Linea axillaris anterior                – передня пахвова лінія

     (dextra, sinistra)                    (права, ліва)

Linea axillaris media                          – середня пахвова лінія (права,

      (dextra, sinistra)                          ліва)

Linea axillaris posterior                     – задня пахвова лінія (права,

     (dextra, sinistra)                          ліва)

Linea mediana anterior                      – передня серединна лінія

Linea medioclavicularis                     – середньоключична лінія (права,

   (dextra, sinistra)                           ліва)

Linea parasternalis                            – кологрудинна лінія (права,

    (dextra, sinistra)                           ліва)

Linea paravertebralis                         – колопозвонкова лінія (права,

  (dextra, sinistra)                             ліва)

Linea scapularis (dextra, sinistra)      – лопаткова лінія (права, ліва)

Linea sternalis (dextra, sinistra)         – грудинна лінія (права, ліва)

Linea vertebralis                                – хребетна чи задня серединна

s. linea mediana posterior                  лінія

Myositis                                             – міозит, запалення м'язів

Neuralgia intercostalis                       – міжреберна невралгія

Regio axillaris                                    – аксилярна ділянка

Regio infraclavicularis                       – підключична ділянка

Regio infrascapularis                          – підлопаткова ділянка

Regio interscapularis                          – міжлопаткова ділянка

Regio supraclavicularis                      – надключична ділянка

Regio suprascapularis                        – надлопаткова ділянка

Respiratio                                           – дихання

Respiratio arhythmica                        – неритмічне дихання

    s. arhythmopno(

Spatia intercostalia                             – міжреберні проміжки

Tachipno                                            – хекання

Thorax                                                – грудна клітка

Thorax asthenicus                              – астенічна грудна клітка

Thorax cylindricus                             – циліндрична грудна клітка

Thorax emphysematosus                    – емфізематозна грудна клітка

Thorax gallinaceus                             – “куряча” грудна клітка

Thorax hypersthenicus                       – гіперстенічна грудна клітка

Thorax infundibuliformis                   – воронкоподібна грудна клітка

Thorax kyphoticus                              – кіфотична грудна клітка

Thorax lordoticus                                – лордотична грудна клітка

Thorax normosthenicus                       – нормостенічна грудна клітка

Thorax paralyticus                               – паралітична грудна клітка

Thorax pathologicus                            – патологічна форма грудної

                                                                клітки

Thorax planus                            – плоска грудна клітка

Thorax scolioticus                     – сколіотична грудна клітка

Перкусія легень                Percussio pulmonum

Affluxus                                    – стадія приливу

Altitudo stationis apicum          – висота стояння верхівок легенів

   pulmonum

Apex pulmonis                          – верхівка легені

Cavum                                       – порожнина

Emphysema pulmonum            – емфізема легенів

Empyema pleurae                     – емпієма плеври

Excursio (mobilitas) pulmonum – екскурсія (рухливість) легенів

Haemothorax                            – гемоторакс

Hepatisatio pulmonum             – опеченіння легенів

Hydrothorax                             – гідроторакс

Induratio pulmonum                – ущільнення легенів

Latitudo areae Kroenigi           – ширина полів Креніга

Limen pulmonum inferius       – нижня межа легенів

Limen pulmonum superius      – верхня межа легенів

Liquor pleurae                         – плевральна рідина

Mobilitas marginis inferioris   – активна рухливість нижньої межі легенів

      pulmonum activa

Mobilitas marginis inferioris   – пасивна рухливість нижньої межі легенів

      pulmonum passiva

Obliteratio pleurae                   – облітерація (зрощення) листків плеври

Obtusio                                    – тупість

Percussio                                 – перкусія, вистукування

Percussio comparativa             – порівняльна перкусія

Percussio directa                     – безпосередня перкусія

Percussio indirecta                  – посередня перкусія

Percussio magna,                     – голосна перкусія

   percussio person

Percussio minima s. lenissima – найтихіша перкусія

Percussio moderabilis             – помірна (середня) перкусія

Percussio parva s. lenis           – тиха перкусія

Percussio topographica           – топографічна перкусія

Pneumothorax                         – пневмоторакс

Pyothorax                                – піоторакс

Sonitus metallicus                   – металевий звук (тон)

Sonitus obtusus                       – тупий звук (тон)

Sonitus obtusus absolutus       – абсолютна тупість

       s. obtusio absoluta

Sonitus obtusus femoralis               – тупий стегновий звук (тон)

Sonitus obtusus hepaticus               – тупий печінковий звук (тон)

Sonitus obtusus relativus                – відносна тупість

Sonitus pulmonales percutorii        – перкуторні легеневі звуки (тони)

Sonitus pulmonalis clarus               – ясний легеневий звук (тон)

Sonitus scatularis                            – коробковий звук (тон)

Sonitus subobtusus                         – притуплений (приглушений) звук

s. obscurus, s. subsurdus

Sonitus tympanicus                        – тимпанічний звук (тон)

Tympanon                                      – барабан (бубен)

Zona d'alarme, s. Skod'i.                – “тривожна зона”, або зона Шкода

Zona perсutoria                              – перкуторна зона (сфера)

Аускультація легенів           Auscultatio pulmonum

Affrictus pleuricus                          – африкт, шум тертя плеври

Amphora                                         – амфора, судина

Auscultatio                                     – аускультація, вислуховування

Auscultatio directa                             – безпосередня аускультація

Auscultatio indirecta                      – посередня аускультація

Bronchophonia                               – бронхофонія, вислуховування про-

                                                           ведення шепітної мови

Crepitatio                                        – крепітація

Crepitatio indux                              – початкова крепітація

Crepitatio redux                              – завершальна крепітація

Hyperphonesis, s. hyperpno(,         – гіперфонез, посилене везику-

s. respiratio vesicularis aucta         лярне дихання

Hypophonesis, s. hypopno(,           – гіпофонез, ослаблене везику-

s. respiratio vesicularis mitigata        лярне дихання

Murmur vesiculare                          – везикулярне дихання

Murmura respiratoria                      – дихальні шуми

Murmura respiratoria normalia       – основні (нормальні) дихальні

s. murmur respiratorium normale        шуми

Respiratio absens, s. absentia         – відсутність дихальних шумів на

murmurum respiratorium in          місці вислуховування

loco auscultationis

Respiratio amphorica                     – амфоричне дихання

Respiratio bronchialis                    – бронхіальне дихання

Respiratio puerilis                          – пуерільне (дитяче) дихання

Respiratio saccadee                        – саккадоване, переривчасте

                                                           дихання

Respiratio vesicularis aspera          – жорстке везикулярне дихання

 

Respiratio vesicularis cum           – везикулярне дихання з подовженим

expiratione prolongata                видихом

Rhonchi                                         – хрипи

Rhonchi consonori humidi           – вологі звучні хрипи (консонуючі)

Rhonchi grossovesiculares humidi – вологі великопухирчасті хрипи

Rhonchi humidi                            – вологі хрипи

Rhonchi inconsonori humidi        – вологі незвучні хрипи (неконсонуючі)

Rhonchi mediovesiculares humidi – вологі середньопухирчасті хрипи

Rhonchi sibilantes sicci                – свистячі сухі хрипи

Rhonchi sicci                                – сухі хрипи

Rhonchi sonori sicci                     – сухі гудучі та дзижчаті хрипи

Rhonchi stagnosi (s. congestivi)   – застійні хрипи в легенях

        in pulmonibus

Rhonchi subcrepitantes humidi     – вологі субкрепітуючі хрипи

Rhonchi subtilovesiculares humidi – вологі дрібнопухирчасті хрипи

     s. murmur bronchiale

Succusio Hippocratis                     – сукусія (струшування) Гіппократа,

                                                          або шум сплеску Гіппократа

 

Огляд і пальпація передсерцевої ділянки

Inspectio et palpatio regionis praecordiae

Altitudo ictus apicis                      – висота верхівкового поштовху

Fremissement cataire                     – “котяче муркотання”

Gibbus cardiacus                           – серцевий горб

Ictus                                               – поштовх

Ictus apicalis                                  – верхівковий поштовх

Ictus apicis cordis altus                  – високий верхівковий поштовх

Ictus apicis cordis auctus               – посилений верхівковий поштовх

Ictus apicis cordis mitigatus          – ослаблений верхівковий поштовх

Ictus apicis cupulatus                    – куполоподібний верхівковий поштовх

Ictus apicis diffusus                       – розлитий верхівковий поштовх

Ictus apicis negativus                     – негативний верхівковий поштовх

Ictus apicis positivus                     – позитивний верхівковий поштовх

Ictus cordis                                    – серцевий поштовх

Latitudo ictus apicis                      – ширина (площа) верхівкового

                                                          поштовху

Pulsatio aortae                               – пульсація аорти

Pulsatio arteriae pulmonalis          – пульсація легеневої артерії

Pulsatio epigastrica                       – епігастральна (надчеревна) пуль-

                                                         сація

Pulsatio hepatica transmissa          – передаточна печінкова пульсація

Pulsatio hepatica vera                    – істинна печінкова пульсація

Vis ictus apicis                               – сила верхівкового поштовху

Перкусія серця                 Percussio cordis

Cardiomegalia                                – кардіомегалія, збільшення розмірів

                                                           серця

Cor bovinum                                  – “бичаче серце”

Cor pendulum                                – “краплинне”, “висяче” серце

Deviatio liminum cordis                – зміщення меж серця догори

      superiorum

Deviatio liminum cordis                – зміщення меж серця ліворуч

      sinistrorum

Deviatio liminum cordis                – зміщення меж серця праворуч

     dextrorum

Dilatatio cordis                              – дилятація, розширення серця

Fasciculis vascularis                      – судинний пучок

Hypertrophia atrii sinistri              – гіпертрофія лівого передсердя

Hypertrophia ventriculi dextri       – гіпертрофія правого шлуночка

Hypertrophia ventriculi sinistri     – гіпертрофія лівого шлуночка

Limen                                            – межа, рубіж

Limina cordis absoluta                  – абсолютні межі серця

Limen cordis dextrum                   – права межа серця

Limina cordis relativa                    – відносні межі серця

Limen cordis sinistrum                  – ліва межа серця

Limen cordis superius                   – верхня межа серця

Linea transversa cordis                  – поперечник серця

Obtusio cordis absoluta                 – абсолютна серцева тупість

Obtusio cordis relativa                  – відносна серцева тупість

 

Аускультація серця                    Auscultatio cordis

Accentus soni secundi in              – акцент II тону на легеневій артерії

         arteria pulmonali

Accentus soni secundi in aorta      – акцент II тону на аорті

Affrictus pericardiacus                  – шум тертя перикарда

Arhythmia                                     – аритмія, порушення правильного

                                                          ритму серця

Arhythmia absoluta,                      – миготлива аритмія, фібриляція

s. perpetua s. delirium cordis         передсердь

s. fibrillatio atriorum

Bifurcatio soni cardiaci                 – роздвоєння серцевого тону

 

Bradycardia                                  – брадикардія, рідкі серцеві

                                                        скорочення

Clangor                                         – клянгор, металевий відтінок другого

                                                        тону на аорті

Extrasystolia                                 – екстрасистолія

Fissum soni cardiaci                     – розщеплення серцевого тону

Locus irradiationis murmuris        – місце іррадіації (проведення) шуму

Murmur                                     – шум

Murmur cardiacum                   – серцевий шум

Murmur cardiacum functionale – функціональний серцевий шум

Murmur cardiacum organicum – органічний серцевий шум

Murmur diastolicum                 – діастолічний шум

Murmur extracardiacum           – позасерцевий шум

Murmur holodyastolicum         – голодіастолічний, що займає усю

                                                      діастолу, шум

Murmur holosystolicum           – голосистолічний (пансистолічний), що

                                                     займає усю систолу, шум

Murmur intracardiacum            – внутрішньосерцевий шум

Murmur molle                           – м'який шум

Murmur progrediens                 – наростаючий шум

Murmur radens                          – шкребучий шум

Murmur regrediens                   – спадаючий шум

Murmur rhomboideum             – ромбовидний шум

Murmur rude                            – грубий шум

Murmur spirans                        – дуючий шум

Murmur systolicum                  – систолічний шум

Murmur taeniatum (s. vittatum) – стрічкоподібний шум

Opening snap                            – тон відкриття мітрального клапану

Punctum auscultationis            – точка (місце) вислуховування

Rhythmus coturnicis                – ритм перепілки

Rhythmus gallopicus                – ритм галопу

Soni cardiaci accessorii            – додаткові серцеві тони

Sonus cardiaci normales          – нормальні серцеві тони

Sonus cardiacus                        – серцевий тон

Sonus normalis primus             – нормальний перший тон

Sonus normalis secundus         – нормальний другий тон

Sonus primus auctus                – посилення першого тону

Sonus primus mitigatus           – ослаблення першого тону

Sonus primus plausus              – перший тон, що ляскає

Tachycardia                             – тахікардія, прискорення серцевих

                                                    скорочень

Дослідження пульсу і артеріального тиску

Asphygmia                             – відсутність пульсу

Exploratio vasorum                – дослідження судин

Hypertensio arterialis             – високий артеріальний тиск, гіпертензія

Hypotensio arterialis              – низький артеріальний тиск, гіпотензія

Intentio pulsus                       – напруження пульсу

Magnitudo pulsus                   – величина пульсу

Mensio tensionis arterialis      – вимір артеріального тиску

  s. tonometria arterialis

Morbus hypertonicus              – гіпертонічна хвороба

Morbus hypotonicus               – гіпотонічна хвороба

Murmur venosum                   – венозний пульс

Murmur Winogradovi-           – подвійний шум Виноградова-Дюроз'є

       Duroziez duplex

Pulsus                                     – пульс

Pulsus aequalis                       – рівномірний пульс

Pulsus alternans                      – альтернуючий (нерівномірний) пульс

Pulsus altus                             – високий пульс

Pulsus arterialis                       – артеріальний пульс

Pulsus capillaris                       – капілярний пульс

Pulsus celer, s. pulsus saliens  – швидкий пульс

Pulsus deficiens                       – дефіцит пульсу

Pulsus dicroticus                      – дикротичний, що двічі вдаряється,

                                                    пульс

Pulsus differens                       – різний по наповненню пульс на симе-

                                                   тричних ділянках одноіменних артерій

Pulsus durus                             – твердий пульс

Pulsus filiformis                       – “нитковидний” пульс

Pulsus frequens                        – частий пульс

Pulsus humilis                          – низький пульс

Pulsus inaequalis                      – нерівномірний пульс

Pulsus impalpabilis                  – пульс, що не пальпується

Pulsus intermittens                   – переміжний пульс

Pulsus irregularis                      – нерегулярний, неритмічний пульс

Pulsus labilis                             – лабільний пульс

Pulsus magnus                           – великий пульс

Pulsus mollis                             – м'який пульс

Pulsus normalis                         – нормальний пульс

Pulsus parvus                             – малий пульс

Pulsus plenus                             – повний пульс

Pulsus rarus                               – рідкий пульс

Pulsus regularis                         – регулярний, ритмічний пульс

Pulsus synchronicus                   – однаковий по наповненню пульс на

                                                      симетричних однойменних судинах

Pulsus tardus                              – повільний пульс

Pulsus vacuus                            – порожній пульс

Pulsus venosus                           – венозний пульс

Repletio pulsus                           – наповнення пульсу

Sonus duplex Traube                  – подвійний тон Траубе

Tensio arterialis                          – артеріальний тиск

Tensio venosa                             – венозний тиск

Tonometria                                 – вимірювання тиску

Unda                                           – хвиля

Unda pulsus                                – пульсова хвиля

Огляд і пальпація живота Inspectio et palpatio abdominis

Abdomen                                    – живіт

Abdomen acutum                       – “гострий живіт”

Abdomen exсavatum                  – впалий живіт

Abdomen ranarium                     – “жаб'ячий” живіт

Abdomen retpactum                    – втягнутий живіт

Abdomen tumidum                      – роздутий живіт

Caecum, intestinum caecum        – сліпа кишка

Capur Medusae                            – “голова Медузи”

Cavum abdominis                        – черевна порожнина

Colon ascendens                          – висхідна частина товстої кишки

Colon descendens                        – низхідна кишка

Colon transversum                       – поперечно-ободова кишка

Coloptosis                                    – колоптоз, опущення товстого ки-

                                                        шечника

Coprolithus                                   – каловий камінь

Coprostasis                                   – копростаз, застій калу в товстому

                                                         кишечнику

Defense musculaire                       – м'язовий захист

Enteroptosis                                  – ентероптоз, опущення органів

                                                         черевної порожнини

Flank                                             – фланк, бік, сторона

Gastroptosis                                  – гастроптоз, опущення шлунку

Hernia                                           – грижа (кила)

Hernia inguinalis                           – пахова (пахвинна) грижа

Hernia lineae albae abdominis      – грижа білої лінії живота

Hernia umbilicalis                         – пупкова грижа

 

Linea bicostalis                        –лінія, що з'єднує нижню частину ре-

                                                    берної дуги

Linea biiliaca                           – міжклубовидна лінія

Linea horisontalis inferior       – нижня горизонтальна лінія

Linea horisontalis superior      – верхня горизонтальна лінія

Linea ilioumbilicalis               – клубово-пупкова лінія, що з'єднує

                                                     пупок з однією з передньо-верхніх

                                                   остей клубових кісток

Palpatio abdominis profunda  – глибока пальпація живота

Palpatio abdominis superficialis – поверхнева пальпація живота

Regio                                       – ділянка, регіон, ділянка

Regio epigastrica                     – епігастральна, надчеревна ділянка

Regio hypochondrica              – підреберна ділянка

Regio hypogastrica                 – підчеревна ділянка

Regio iliaca                             – клубова ділянка

Regio inguinalis                      – пахова (пахвинна) ділянка

Regio mesogastrica                 – мезогастральна ділянка

Regio pubica                           – надлобкова ділянка

Regio umbilicalis                    – пупкова ділянка

Ren mobilis, ren migrans        – рухлива, “блукаюча” нирка

Sigma                                      – сигмовидна кишка

Stria gravidarum                     – рубці від вагітності

Stria, cicatrix                          – рубець, смуга

Symptoma fluctuationis         – симптом флуктуації

 

Лабораторне дослідження сечі


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 1381; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!