Що характерно для плеврального випотуA. Ослаблення або відсутність голосового тремтіння

B. Задишка

C. Дихання різко ослаблене

D. Рентгенологічно : рівень рідини по лінії Дамуазо-Соколова

E. Всі відповіді вірні

Еталони відповідей: 1E, 2E, 3A, 4C, 5D, 6E, 7D, 8 B, 9E, 10Е.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ РІВНЯ ЗНАНЬ З ТЕМИ № 9

 

1. У хворого наростає задишка, апетит відсутній, температура 37,5°С. Права половина грудної клітки збільшена, в акті дихання не приймає участі, при перкусії праворуч – тупий звук, дихання не вислуховується. Лікар припустив наявність обтураційного ателектазу або рідини в плевральній порожнині. Які додаткові методи дослідження дозволять лікареві уточнити діагноз?

A. Рентгенологічне дослідження органів дихання.

B. Проведення пневмотахометрії.

C. Плевральна пункція.

D. Рентгенологічне дослідження органів грудної клітки, плевральна пункція.

E. Лабораторне дослідження харкотиння.

2. У хворого після травми з'явився інтенсивний біль у грудній клітці праворуч, наростає задишка, гарячка. Стан важкий, хворий блідий. Праворуч від середини лопатки донизу й у пахвовій ділянці тупість, значно ослаблене везикулярне дихання, шум тертя плеври. При плевральній пункції отримана геморагічна рідина. Лікар припустив травматичний плеврит або пухлину легень з метастазами в плевру й розвитком плевриту. Яке додаткове дослідження найбільше інформативне для уточнення діагнозу?

A. Рентгенологічне дослідження органів дихання.

B. Бронхоскопія

C. Плевральна пункція

D. Аналіз харкотиння

E. Плевральна пункція з дослідженням рідини, бронхоскопія, аналіз харкотиння

3. У хворого наростає задишка, з'явився біль у правій половині грудної клітки, надсадний кашель, у харкотинні прожилки крові, схуднення, слабкість. Перкуторно – на симетричних ділянках визначається коробковий звук; аускультативно – жорстке дихання. На рентгенограмі в прикореневій зоні праворуч визначається інфільтрація легеневої тканини. Лікар запідозрив рак легень. Які найбільш інформативні дослідження дозволять уточнити характер ураження легень?

A. Бронхоскопія з дослідженням промивних вод, серединна томографія легень

B. Комп'ютерна томографія органів дихання

C. Аналіз харкотиння

D. Проведення спірографії

E. Комп'ютерна томографія органів дихання, аналіз харкотиння

4. Хворий скаржиться на задишку, неможливість видихнути повітря. Стан важкий: сидить, опираючись руками на ліжко, дифузійний ціаноз шкіри й слизуватих. ЧДР 28 за хвилину, дихання поверхневе. Перкуторно визначається коробковий звук і значно ослаблене везикулярне дихання. Над легенями вислуховуються свистячі хрипи. Яке додаткове дослідження варто призначити для уточнення функціонального стану легень?

A. Рентгенологічне дослідження органів дихання

B. Проведення пневмотахометрії

C. Плевральна пункція

D. Комп'ютерна томографія органів дихання

E. Лабораторне дослідження харкотиння

5. Хворий скаржиться на кашель із виділенням слизуватого харкотиння, задишку при фізичному навантаженні. Шкіра й видимі слизуваті помірно ціанотичні. Грудна клітка бочкоподібної форми, голосове тремтіння ослаблене. Перкуторно – коробковий звук, аускультативно – ослаблене дихання, хрипи, що свистять і дзижчать. При дослідженні ФЗД відзначається зниження ФЖЄЛ до 50% , ОФВ1 45 %, індексу Тиффно до 56%. Діагностичне припущення?

A. Хронічне обструктивне захворювання легень.

B. Бронхіальна астма

C. Рак легень

D. Гострий бронхіт

E. Емфізема

6. Хворий скаржиться на задишку при помірному фізичному навантаженні. Об’єктивно: акроціаноз, співвідношення передньо-заднього й поперечного розмірів грудної клітки 0,92, ригідність грудної клітки й ослаблення голосового тремтіння. Перкуторно – над легенями визначається коробковий звук, аускультативно – ослаблене везикулярне дихання. При дослідженні ФЗД реєструється крива за типом «акулячий зуб», різке зниження показників ФЗД. Діагностичне припущення?

A. Емфізема

B. Хронічне обструктивне захворювання легень.

C. Бронхіальна астма

D. Рак легень

E. Пневмонія

7. Хвора скаржиться на напади утруднення дихання, переважно під час видиху, кашель ранком з невеликою кількістю слизуватого харкотиння. При мікроскопічному дослідженні харкотиння знайдено епітелій бронхів, еозинофіли, кристали Шарко-Лейдена. Ваше діагностичне припущення?

A. Емфізема легень

B. Хронічне обструктивне захворювання легень.

C. Бронхіальна астма

D. Рак легень

E. Пневмонія

8. У хворого над лівою половиною грудної клітки перкуторно визначається тимпанічний звук від П до Ш міжребер’я. При рентгенологічному дослідженні виявлена порожнина з горизонтальним рівнем рідини. При лабораторному дослідженні харкотиння – еластичні волокна. Діагностичне припущення?

A. Рак легень

B. Бронхіальна астма

C. Пневмонія

D. Хронічний бронхіт

E. Абсцес легень

9. Хворий Н. скаржиться на періодичне підвищення температури до 38,9оС з ознобом, виділення великої кількості харкотиння гнійно-слизуватого характеру, неприємного запаху, спостерігається розшарування харкотиння на 3 шари. Макроскопічно виявлено «пробки Дітріха»; мікроскопічно – лейкоцити, гематоідин, кристали жирних кислот, густа бактеріальна флора. Для якої легеневої патології характерне таке харкотиння?

A. Туберкульоз легень

B. Абсцес легені

C. Бронхоектатична хвороба

D. Бронхіальна астма

E. Крупозна пневмонія

10. У хворої П., 42 років кашель із виділенням помірної кількості слизувато-гнійно-кров’янистого харкотиння, що містить білуваті грудочки (мікроскопічно вони оцінені як «рисові зерна»). Про яку патологію можна думати?

A. Абсцес легені

B. Бронхоектатична хвороба

C. Кавернозний туберкульоз легень

D. Крупозна пневмонія

E. Рак легені

Еталони відповідей: 1D, 2Е, 3А, 4В, 5А, 6А, 7С, 8Е, 9С, 10С.


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 785; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!