Яке твердження відносно шуму тертя плеври невірне?A. Утворюється при терті змінених плевральних листків один об одне

B. Вислуховується однаково на вдиху й на видиху

C. Не міняється при кашлі

D. Визначається при пальпації грудної клітки

E. Не вислуховується при «удаваному» диханні

Еталони відповідей: 1А, 2В, 3В, 4А, 5В, 6А, 7D, 8Е, 9В, 10D, 11С, 12С, 13Е, 14А, 15D, 16В, 17D, 18С, 19D, 18С, 19D, 20В, 21Е, 22С, 23D, 24В, 25А, 26В, 27А, 28А, 29А, 30Е.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ РІВНЯ ЗНАНЬ З ТЕМИ № 7–8

У хворого 26 років праворуч у підлопатковій і аксилярній ділянці посилено голосове тремтіння, тупий перкуторний звук і бронхіальне дихання. Ваше діагностичне припущення?

A. Бронхіт

B. Ексудативний плеврит

C. Абсцес легень

E. Часткова пневмонія, стадія розпалу

У хворої 56 років над легенями визначається ослаблене голосове тремтіння, коробковий звук і ослаблене везикулярне дихання. Ваше діагностичне припущення?

A. Ексудативний плеврит

B. Бронхіт

C. Пневмонія

D. Емфізема легень

E. Рак легень

У хворого протягом останніх 3 днів постійна лихоманка. Ліворуч по всіх умовних лініях від 1V міжребер’я донизу визначається притуплений тимпаніт і ослаблене везикулярне дихання. Ваше діагностичне припущення?

A. Початкова стадія крупозної пневмонії

B. Ексудативний плеврит

C. Рак легень

D. Бронхіт

E. Емфізема легень

У хворого 32 років після травми грудної клітки з'явився короткочасний гострий біль, що потім змінився наростаючою задишкою. Об'єктивно: праворуч над легенями визначається ослаблення голосового тремтіння, перкуторно – тимпанічний звук, аускультативно – дихання не прослуховується. Ваше діагностичне припущення?

A. Емфізема легень

B. Пневмоторакс

C. Бронхіальна астма

D. Обструктивний бронхіт

E. Ексудативний плеврит

5. Хворий 18 років звернувся до лікаря зі скаргами на кашель із харкотинням і короткочасне підвищення температури тіла увечорі до 37,7оС. Об'єктивно: над грудною кліткою визначається ясний легеневий звук, аускультативно – жорстке дихання. Ваше діагностичне припущення?

A. Бронхіальна астма

B. Емфізема легень

C. Бронхіт

D. Пневмонія

E. Рак легень

У хворого П., 53 років при обстеженні виявлена бочкоподібна форма грудної клітки. Перкуторно на всьому протязі грудної клітки визначається коробковий звук, аускультативно – ослаблене везикулярне дихання. Ваше діагностичне припущення?

A. Пневмонія

B. Бронхіальна астма

C. Бронхіт

D. Емфізема легень

E. Обструктивний бронхіт

Хворий Л., 35 років, скаржиться на задишку з утрудненим вдихом. Перкуторно: звук по середній пахвовій лінії від VIII ребра, по задній пахвовій лінії від VII ребра, по лопатковій лінії від IV ребра, по паравертебральній лінії від VI ребра донизу, що переходить у тупість. Аускультативно: над ділянкою притуплення дихання не визначається. Про яке захворювання можна думати?

A. Крупозна пневмонія

B. Абсцес легень

C. Хронічний бронхіт

D. Ексудативний плеврит

E. Інфаркт легені

Права половина грудної клітки відстає в акті дихання, у правій підключичній ділянці перкуторно визначається тимпанічний звук, вислуховується амфоричне дихання. Діагностичне припущення?

A. Бронхіт

B. Ексудативний плеврит

C. Пневмоторакс

D. Емфізема легень

E. Порожнина в легені

9. Положення хворого вимушене: сидить, упираючись руками на край стільця. Об'єктивно: на тлі коробкового звуку й ослабленого везикулярного дихання на всьому протязі легень вислуховується велика кількість свистячих хрипів. Ваше діагностичне припущення?

A. Рак легень

B. Бронхіт

C. Емфізема легень

D. Бронхіальна астма

E. Абсцес легені

У хворої Н., 46 років ліворуч у підключичній ділянці на тлі тимпанічного звуку й амфоричного дихання вислуховуються одиничні звучні крупнопухирчасті вологі хрипи. Ваше діагностичне припущення?

A. Бронхіальна астма

B. Рак легень

C. Пневмонія

D. Бронхіт

E. Туберкульоз легень

Хворий В., скаржиться на біль у лівій половині грудної клітки, що підсилюється під час вдиху. Ліворуч на всьому протязі грудної клітки перкуторно визначається легеневий звук, аускультативно – ослаблене везикулярне дихання, шум тертя плеври в пахвовій ділянці ліворуч. Діагностичне припущення?

A. Пневмоторакс

B. Ексудативний плеврит

C. Плевропневмонія

D. Сухий плеврит

E. Емфізема легень

12. У хворого 29 років над лівою половиною грудної клітки в ділянці ІV-Х міжребер’я визначається притуплений тимпанічний звук, ослаблене везикулярне дихання, крепітація. Ваше діагностичне припущення?

A. Абсцес легені

B. Інфаркт легені

C. Крупозна пневмонія (І стадія)

D. Набряк легень

E. Пневмоторакс

У хворої З., 48 років кашель із виділенням смердючого харкотиння. Перкуторно: на рівні VI1I-1Х міжребер’я визначається тимпанічний звук, нижче – притуплення, тут же вислуховуються крупнопухирчасті хрипи. Ваше діагностичне припущення?

A. Крупозна пневмонія

B. Абсцес легені (ІІІ стадія)

C. Набряк легень

D. Бронхоектатична хвороба

E. Бронхогенний рак

У хворого на інфаркт міокарда з'явився кашель із виділенням рожевого пінистого харкотиння. перкуторно – притуплення в нижніх ділянках легень, тут же вислуховуються вологі хрипи. Діагностичне припущення?

A. Набряк легень

B. Інфаркт легені

C. Абсцес легені

D. Бронхіт

E. Сухий плеврит

Хворий А., 34 років, скарги на задишку з утрудненим видихом. Об'єктивно: над легенями ослаблення голосового тремтіння. Перкуторно: коробковий звук. Аускультативно: ослаблення везикулярного дихання. Про яке захворювання можна думати?

A. Вогнищева пневмонія

B. Крупозна пневмонія

C. Пневмоторакс

D. Емфізема легень

E. Абсцес легень

Хворий Б., 23 років, скаржиться на кашель із виділенням іржавого харкотиння, задишку, підвищення температури. Об'єктивно: ліворуч у підлопатковій і аксилярній ділянках посилення голосового тремтіння. Перкуторно: тупий звук. Аускультативно: на тлі бронхіального дихання дрібно- і середньопухирчасті вологі хрипи. Про яке захворювання можна думати?

A. Вогнищева пневмонія

B. Крупозна пневмонія (стадія розпалу)

C. Крупозна пневмонія (початкова стадія)'

D. Абсцес легень

E. Бронхіальна астма

Хворий Г., 43 років, скаржиться на напади ядухи. Об'єктивно: положення вимушене, сидячи з упором рук об край ліжка, дифузійний ціаноз. Пальпаторно – голосове тремтіння ослаблене, перкуторно – коробковий звук, аускультативно – на тлі ослабленого дихання велика кількість свистячих хрипів. Про яке захворювання можна думати?

A. Вогнищева пневмонія

B. Туберкульоз легень

C. Абсцес легень

D. Бронхіальна астма

E. Пневмоторакс

Хворий Д., 30 років, скаржиться на підвищення температури, сухий кашель, задишку. Об'єктивно: посилення голосового тремтіння ліворуч у підлопатковій ділянці. Перкуторно: притуплений тимпанічний звук по лопатковій і задньоаксилярній лініях від VII до IX міжребер’я. Аускультативно: там же на тлі ослабленого дихання – крепітація. Про яке захворювання можна думати?

A. Хронічний бронхіт

B. Крупозна пневмонія (початкова стадія)

C. Абсцес легень

D. Бронхоектатична хвороба

E. Бронхіальна астма

Хворий 3., 54 років, скаржиться на кашель із харкотинням, задишку. Об'єктивно: голосове тремтіння посилене в правій підлопатковій ділянці, від VII до IX міжребер’я притуплений перкуторний звук. Аускультативно: на тлі ослабленого дихання крепітація. Про яке захворювання можна думати?

A. Крупозна пневмонія (І стадія)

B. Обтураційний ателектаз

C. Хронічний бронхіт

D. Бронхіальна астма

E. Абсцес легені

Хворий М., 50 років, скаржиться на задишку, підвищення температури. Об'єктивно: праворуч ослаблення голосового тремтіння й притуплення перкуторного звуку по середній пахвовій лінії від VIII ребра, по задній пахвовій лінії від VII ребра, по лопатковій лінії від IV ребра, по паравертебральній лінії від VI ребра донизу, що переходить у тупість. Аускультативно: під ділянкою притуплення ослаблення везикулярного дихання, в ділянці тупості дихання не прослуховується. Про яке захворювання можна думати?

 1. Абсцес легені
 2. Крупозна пневмонія
 3. Ексудативний плеврит
 4. Хронічний бронхіт
 5. Бронхіальна астма

Хворий Н., 60 років, скаржиться на зниження апетиту, схуднення, задишку. Права половина грудної клітки відстає в акті дихання, у правій пахвовій ділянці посилене голосове тремтіння. Перкуторно: тимпанічний звук. Аускультативно: там же амфоричне дихання. Про яке захворювання можна думати?

  1. Туберкульоз легень
  2. Абсцес легені
  3. Крупозна пневмонія
  4. Бронхіальна астма
  5. Емфізема легень

Хворий К., 70 років, скаржиться на утруднене дихання, схуднення. Об'єктивно: різка блідість, схуднення, задишка до 34 за хвилину, права половина грудної клітки відстає в акті дихання, голосове тремтіння відсутнє. Перкуторно: праворуч над легенею тимпанічний звук, у нижньому відділі – притуплений тимпанічний звук з переходом у тупий. Аускультативно: праворуч у верхньому відділі дихання не прослуховується, від VIII ребра донизу дихання відсутнє. Про яке захворювання можна думати?

A. Емфізема легень

B. Гідроторакс

C. Пневмоторакс

D. Пневмогідроторакс

E. Ателектаз легень

Хворий С., 40 років, скаржиться на періодичний сухий кашель протягом двох тижнів. Об'єктивно: голосове тремтіння не змінене на симетричних ділянках. Перкуторно: легеневий звук. Аускультативно: жорстке дихання, сухі хрипи. Про яке захворювання можна думати?

A. Бронхіальна астма

B. Хронічний бронхіт

C. Абсцес легені

D. Туберкульоз легень

E. Інфаркт легені

Хворий Н., 62 років, скаржиться на постійну задишку, що переходить у ядуху, сухий кашель. Об'єктивно: виражений дифузійний ціаноз, асиметрія грудної клітки, відставання в акті дихання правої половини грудної клітки, голосове тремтіння праворуч не проводиться. Перкуторно: притуплений тимпаніт. Аускультативно: праворуч дихання відсутнє. Про яке захворювання можна думати?

A. Вогнищева пневмонія

B. Інфаркт легені

C. Абсцес легені

D. Ателектаз легень

E. Туберкульоз легень

Хворий Ж., 22 років, скаржиться на біль у грудній клітці під час дихання й руху. Об'єктивно: грудна клітка симетрична, голосове тремтіння не змінене. Перкуторно: ясний легеневий звук. Аускультативно: везикулярне дихання. Про яке захворювання можна думати?

A. Гострий бронхіт

B. Абсцес легені

C. Сухий плеврит

D. Міжреберна невралгія

E. Хронічний бронхіт

Хворий В., 60 років, скаржиться на різкий біль у правій половині грудної клітки, що змінюється вираженою задишкою, ядухою. Об'єктивно: дифузійний ціаноз шкірних покривів, задишка змішаного характеру з ЧДР до 40 за хвилину, збільшення правої половини грудної клітки й відставання її в акті дихання, голосове тремтіння не проводиться. Перкуторно: тимпанічний звук з металевим відтінком. Аускультативно: дихання відсутнє. Про яке захворювання можна думати?

A. Емфізема легень

B. Пневмосклероз

C. Пневмоторакс

D. Гідроторакс

E. Піоторакс

Хворий М., 50 років, скаржиться на постійну задишку змішаного характеру, ядуху. Виражений дифузійний ціаноз, ЧДР – 40 за хвилину, асиметрія грудної клітки, відставання в акті дихання правої половини, голосове тремтіння різко ослаблене праворуч. Перкуторно: притуплений тимпаніт. Аускультативно: різке ослаблення везикулярного дихання над правою половиною грудної клітки. Про яке захворювання можна думати?

A. Крупозна пневмонія

B. Бронхіальна астма

C. Ексудативний плеврит

D. Ателектаз легені

E. Інфаркт легені

Еталони відповідей:1E, 2D, 3A, 4B, 5C, 6D, 7D, 8E, 9D, 10E, 11D, 12C, 13B, 14A, 15D, 16B, 17D, 18B, 19A, 20C, 21B, 22D, 23B, 24D, 25D, 26C, 27D.

ТЕМА 9 «ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ОРГАНІВ ДИХАННЯ»

1. Спірографічне дослідження призначають з метою:

A. Визначення типу й ступеня дихальної недостатності

B. Моніторування показників ФЗД для оцінки ступеня прогресування захворювання

C. Оцінки ефективності лікування

 1. Проведення експертизи працездатності

E. Все назване вірно

2. Ознакою обструктивного типу вентиляційних порушень є:

A. Зменшення ФЖЄЛ

B. Зменшення ОФВ1

C. Зменшення індексу Тиффно

D. Зменшення ПСВ

E. Зменшення ОФВ1 і індексу Тиффно

3.Ознакою рестриктивного типу вентиляційних порушень є:

A. Зменшення ФЖЄЛ

B. Зменшення ОФВ1

C. Зменшення індексу Тиффно

D. Зменшення ПСВ

E. Зменшення ОФВ1 і індексу Тиффно

4. Для бронхіальної астми характерно:

A. Обструктивний тип вентиляційних порушень

B. Рестриктивний тип вентиляційних порушень

C. Зворотність бронхіальної обструкції

D. Відсутність бронхіальної зворотності

E. Прогресуючі зміни показників ФЗД

5. Виявлення кристалів Шарко-Лейдена в харкотинні є ознакою:

A. Хронічного бронхіту

B. Пневмонії

C. Плевриту

D. Бронхіальної астми

E. Рака легень

6. Виявлення в харкотинні атипічних кліток є ознакою:

A. Хронічного бронхіту

B. Пневмонії

C. Плевриту

D. Бронхіальної астми

E. Рака легень

7. Виявлення спіралей Куршмана в харкотинні є ознакою:

A. Абсцесу легень

B. Пневмонії

C. Плевриту

D. Бронхіальної обструкції

E. Рака легень

8. Для транссудату не характерно:

A. Відносна щільність 1,010

B. Уміст білка більше 30 г/л

C. А/Г коефіцієнт 3,0

D. Прозорість

E. Жодне з названих

9. Для ексудату характерно:

A. Відносна щільність 1,020

B. Уміст білка більше 30 г/л

C. А/Г коефіцієнт 0,5

D. Прозорість

E. Все назване


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 1267; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!