З якої лінії починають визначати нижню межу лівої легені?A. Навкологрудинної

B. Передньої серединної

C. Середньоключичної

D. Передньої аксилярної

E. Середньої аксилярної

8. Висота стояння верхівки правої легені попереду:

A. 1-2 см вище ключиці

B. 2-3 см вище ключиці

C. 3-4 см вище ключиці

D. 4-5 см вище ключиці

E. На рівні ключиці

9. Межі легень зміщені донизу при:

A. Емфіземі легень

B. Пневмосклерозі

C. Ексудативному плевриті

D. Пневмонії

E. Бронхіті

Нижня границя легенів зміщена догори при: 

A. Емфіземі легенів

B. Пневмонії

C. Гидротораксе

D. Порожнини в легені

E. Високому внутрішньочеревному тиску

11. Нижню межу правої легені визначають, починаючи з такої лінії:

A. Парастернальної

B. Середньоключичної

C. Передньої пахвової

D. Середньої пахвової

E. Задньої пахвової

12.Нижня межа обох легень зміщується догори при:

A. Емфіземі легень

B. Пневмонії

C. Пневмотораксі

D. Ексудативному плевриті

E. Високому внутрішньочеревному тиску

13. Верхівка правої легені над рівнем ключиці розташована нижче лівої внаслідок того, що:

A. Правий бронх вузький

B. Правий бронх широкий

C. Правий бронх короткий

D. Правий бронх ширший і коротший за лівий

E. Правий бронх ширший і довший за лівий

14. При якій патології відсутня екскурсія нижнього краю легень:

A. Гідроторакс

B. Пневмонія

C. Емфізема легень

D. Бронхіальна астма

E. Високий внутрішньочеревний тиск

15. Нижня границя легенів по передній пахвовій лінії перебуває:

A. В VI межреберье

B. В VII межреберье

C. В VIII межреберье

D. В IX межреберье

E. В X межреберье

16. Нижня межа легень по лопатковій лінії визначається в:

A. VI міжребер’ї

B. VII міжребер’ї

C. VIII міжребер’ї

D. IX міжребер’ї

E. X міжребер’ї

 

Еталони відповідей: 1В, 2В, 3А, 4С, 5Е, 6D, 7D, 8С. 9А, 10В, 11В, 12В, 13D, 14А, 15А, 16В.

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ РІВНЯ ЗНАНЬ З ТЕМИ № 5-6

Над грудною кліткою ліворуч по лопатковій і задній пахвовій лініям від VIII до Х ребра тупість. Діагностичне припущення?

A. Пневмонія

B. Застій у легенях

C. Абсцес легені

D. Ексудативний плеврит

E. Емфізема легень

Над грудною кліткою в задньо-бічних ділянках від Х до ХП ребра притуплення перкуторного звуку. Діагностичне припущення?

A. Пневмонія

B. Емфізема легень

C. Застій у легенях

D. Ексудативний плеврит

E. Обтураційний ателектаз

Над грудною кліткою ліворуч по задній і середній пахвоійї лініях від VII до IХ ребер притуплений тимпаніт. Діагностичне припущення?

A. Пневмоторакс

B. Емфізема легень

C. Порожнина в легенях

D. Пневмонія

E. Ексудативний плеврит

При перкусії легень над всією поверхнею, більше по передній поверхні, визначається коробковий звук. Ваше діагностичне припущення?

A. Порожнина в легені

B. Пневмоторакс

C. Емфізема легень

D. Обтураційний ателектаз легень

E. Ексудативний плеврит

Праворуч над грудною кліткою від П ребра до нижньої межі легень визначається тимпанічний звук. Діагностичне припущення?

A. Емфізема легень

B. Порожнина в легені

C. Пневмоторакс

D. Обтураційний ателектаз легень

E. Ексудативний плеврит

Ліворуч у пахвовій і підлопатковій ділянці від VII до IХ ребер тимпанічний звук, а нижче тупий. Діагностичне припущення?

A. Пневмонія

B. Емфізема легень

C. Піопневмоторакс

D. Пневмоторакс

E. Ексудативний плеврит

Грудна клітка бочкоподібної форми. Над- і підключичні ямки згладжені. Голосове тремтіння проводиться однаково з обох боків, дещо ослаблене. Перкуторно – коробковий звук. Нижні межі легень опущені, верхні – підняті. Діагностичне припущення?

A. Гідроторакс

B. Емфізема легень

C. Пневмоторакс

D. Ателектаз

E. Порожнина

Невелике відставання правої половини грудної клітки під час дихання, голосове тремтіння посилене. Перкуторно – тимпанічний звук. Діагностичне припущення?

A. Емфізема легень

B. Порожнина в легені, поєднана з бронхом

C. Пневмоторакс

D. Ущільнення легеневої тканини

E. Гідроторакс

Ліва половина грудної клітки відстає в акті дихання. Голосове тремтіння ослаблене. Перкуторно – тимпанічний звук. Діагностичне припущення?

A. Ателектаз

B. Емфізема легень

C. Закритий пневмоторакс

D. Гідроторакс

E. Ущільнення легеневої тканини

Права половина грудної клітки відстає в акті дихання. Голосове тремтіння посилене. Перкуторний звук притуплений. Діагностичне припущення?

A. Плеврит

B. Пневмоторакс

C. Ателектаз

D. Емфізема легень

E. Ущільнення легені

11. Невелике відставання правої половини грудної клітки під час дихання. Посилення голосового тремтіння. Притуплення перкуторного звуку по середньоключичній лінії від VП ребра. Діагностичне припущення?

A. Ексудативний плеврит

B. Ателектаз

C. Ущільнення легені

D. Пневмоторакс

E. Емфізема легень

У хворого вимушене положення: сидить, спираючись руками об край стільця. Міжреберні м'язи беруть участь в акті дихання. Грудна клітка ригідна. Над грудною кліткою коробковий звук. Діагностичне припущення?

A. Бронхіальна астма

B. Пневмоторакс

C. Ателектаз

D. Гідроторакс

E. Порожнина в легені

Права половина грудної клітки збільшена в об’ємі, не бере участь в акті дихання, голосове тремтіння над нею ослаблено, при перкусії – тупий звук; верхня межа тупості визначається по паравертебральній лінії на рівні остистого відростка сьомого грудного хребця, по лопатковій – у п'ятому міжребер’ї, по задньопахвовій – у третьому міжребер’ї. Діагностичне припущення?

A. Плеврит

B. Гідроторакс

C. Пневмоторакс

D. Ущільнення легеневої тканини

E. Емфізема легень

Ліва половина грудної клітки відстає в акті дихання. По паравертебральним, лопатковим, заднім, середнім і переднім пахвовим лініям від п'ятого міжребер’я донизу визначається посилене голосове тремтіння й тупий перкуторний звук. Діагностичне припущення?

A. Гідроторакс

B. Пневмоторакс

C. Ущільнення легеневої тканини

D. Ателектаз

E. Емфізема легень


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 891; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!