Ліва половина грудної клітки не бере участі в акті дихання, випнута, голосове тремтіння не визначається; перкуторно – тимпанічний звук. Діагностичне припущення?A. Емфізема легень

B. Гідроторакс

C. Закритий пневмоторакс

D. Ущільнення легеневої тканини

E. Емфізема легень

У хворого 56 років знижена рухливість нижнього краю правої легені, голосове тремтіння ослаблене, нижні межі легень опущені на 1 ребро. Діагностичне припущення?

A. Ателектаз

B. Емфізема легень

C. Пневмосклероз

D. Пневмонія

E. Порожнина в легені

У хворого рухливість нижнього краю правої легені обмежена, голосове тремтіння ослаблене, нижня межа опущена на 1 ребро. Діагностичне припущення?

A. Гідроторакс

B. Абсцес легені

C. Емфізема легень

D. Пневмонія

E. Інфаркт легені

У хворого задишка, грудна клітка бочкоподібної форми, голосове тремтіння ослаблене, нижня межа легень опущена на 2 ребра. Діагностичне припущення?

A. Гідроторакс

B. Пневмоторакс

C. Емфізема легень

D. Пневмонія

E. Ателектаз

Права половина грудної клітки випнута, в акті дихання участі не приймає, голосове тремтіння не проводиться. Нижня межа легені опущена на 1 ребро. Діагностичне припущення?

A. Пневмоторакс

B. Ателектаз

C. Емфізема легень

D. Пневмонія

E. Туберкульоз легень

У хворий напад ядухи. Положення вимушене – сидить, опираючись руками на край ліжка. Голосове тремтіння над обома легенями ослаблено, нижні межі легень зміщені донизу на одне ребро, рухливість легеневого краю 2 см. Діагностичне припущення?

A. Гідроторакс

B. Ателектаз

C. Ексудативний плеврит

D. Бронхіальна астма

E. Пневмоторакс

Від кута лівої лопатки донизу посилене голосове тремтіння. Екскурсія нижнього краю лівої легені 2 см. по середній пахвовій лінії. Діагностичне припущення?

A. Пневмонія

B. Пневмоторакс

C. Гідроторакс

D. Ателектаз

E. Емфізема легень

У хворого ліва половина грудної клітки відстає під час дихання, по пахвових і лопаткових лініях від VП ребра донизу голосове тремтіння посилене; перкуторно – притуплений тимпаніт, рухливість легеневого краю 3 см. Діагностичне припущення?

A. Емфізема легень

B. Ателектаз

C. Гідроторакс

D. Пневмонія

E. Пневмоторакс

 

Еталони відповідей: 1А, 2С, 3D, 4С, 5С, 6С, 7В, 8В, 9С, 10Е, 11С, 12А, 13А, 14С, 15С, 16С, 17А, 18С, 19А, 20D, 21А, 22D.

ТЕМИ № 7 – 8 « АУСКУЛЬТАЦІЯ ЛЕГЕНЬ»

1. Безпосередня аускультація здійснюється:

A. Шляхом прикладання вуха до тіла хворого

B. За допомогою стетоскопу

C. За допомогою сфігмоманометру

D. За допомогою плесиметра й молоточка

E. За допомогою фонендоскопа

2. Опосередкована аускультацію здійснюється:

A. Шляхом прикладання вуха до тіла хворого

B. За допомогою стетоскопу

C. За допомогою сфігмоманометру

D. За допомогою плесиметра

E. Все перераховане вірно

3. Механізм утворення везикулярного дихання:

A. Проходження повітря через голосову щілину

B. Розправлення легень під час вдиху

C. Коливання харкотиння в просвіті бронхів

D. Тертя листків плеври на вході

E. Розлипання альвеол на висоті вдиху

4. Механізм утворення бронхіального дихання:

A. Проходження повітря через голосову щілину

B. Розправлення легень під час вдиху

C. Коливання харкотиння в просвіті бронхів

D. Тертя листків плеври на вході

E. Розлипання альвеол на висоті вдиху

5. Кількісні зміні везикулярного дихання – це:

A. Жорстке дихання

B. Ослаблене дихання

C. Саккадоване дихання

D. Дихання з подовженим видихом

E. Переривчасте дихання

Чим обумовлено фізіологічне ослаблення везикулярного дихання?

A. Стовщенням грудної клітки

B. Коливанням харкотиння в просвіті бронхів

C. Звуженням просвіту бронхів

D. Фізичним навантаженням, підвищенням температури тіла

E. Розправленням легень під час вдиху

7. Фізіологічне посилення везикулярного дихання пов'язаноз:

A. Стовщенням грудної клітки

B. Коливанням харкотиння в просвіті бронхів

C. Звуженням просвіту бронхів

D. Фізичним навантаженням, підвищенням температури тіла

E. Розправленням легень під час вдиху

Що може служити причиною ослаблення везикулярного дихання?

A. Підшкірна емфізема

B. Компресійний ателектаз

C. Скупчення рідини або повітря в плевральній порожнині

D. Підвищена повітряність легень

E. Все перераховане вірно

9. Наявність повітря або рідини в плевральній порожнині визначають на підставі:

A. Посилення везикулярного дихання

B. Ослаблення везикулярного дихання

C. Бронхіального дихання

D. Жорсткого дихання

E. Везикулярного дихання з подовженим видихом

10. При наявності запального процесу в бронхах визначається:

A. Посилення везикулярного дихання

B. Ослаблення везикулярного дихання

C. Патологічне бронхіальне дихання

D. Жорстке дихання

E. Везикулярне дихання з подовженим видихом

11. Назвіть місце утворення везикулярного дихання:

A. Голосова щілина

B. Бронхи

C. Альвеоли

D. Плевральна порожнина

E. Порожнина в легені

12. Назвіть основне місце утворення бронхіального дихання:

A. Бронхи

B. Альвеоли

C. Голосова щілина

D. Порожнина в легені

E. Плевральна порожнина

13. Ослаблене везикулярне дихання вислуховується при:

A. Звуженні просвіту гортані, трахеї

B. Емфіземі легень

C. Ексудативному плевриті

D. Зрощенні плевральних листків

E. Все перераховане вірно

14. Посилене везикулярне дихання вислуховується при:

A. Діабетичній комі

B. Бронхіальній астмі

C. Крупозній пневмонії

D. Бронхіті

E. Пневмосклерозі

15. Жорстке дихання вислуховується при:

A. Сухому плевриті

B. Бронхіальній астмі

C. Туберкульозі легень

D. Бронхіті

E. Запаленні легень

16. Назвіть місце утворення сухих хрипів:

A. Голосова щілина

B. Бронхи

C. Альвеоли

D. Порожнина в легені

E. Плевральна порожнина

17. Назвіть місце утворення вологих хрипів:

A. Голосова щілина

B. Плевральна порожнина

C. Альвеоли

D. Порожнина в легені

E. Всі відповіді вірні

18. Назвіть місце утворення крепітації:

A. Голосова щілина

B. Бронхи

C. Альвеоли

D. Порожнина в легені

E. Плевральна порожнина

19. Везикулярне дихання з подовженим видихом вислуховується при:

A. Емфіземі легень

B. Ексудативному плевриті

C. Запаленні легень

D. Бронхіальній астмі

E. Сухому плевриті

20. Саккадоване дихання вислуховується при:

A. Пневмосклерозі

B. Туберкульозі

C. Бронхіальній астмі

D. Пухлині легень

E. Абсцесі легені

21. Патологічне бронхіальне дихання вислуховується при:

A. Крупозній пневмонії (стадія вирішення)

B. Обтураційному ателектазі легень

C. Бронхіальній астмі

D. Ексудативному плевриті

E. Наявності порожнини в легені, що з’єднується з бронхом

22. Амфоричне дихання вислуховується при:

A. Крупозній пневмонії

B. Пневмотораксі

C. Туберкульозній гладкостінній каверні

D. Ексудативному плевриті

E. Абсцесі легені

23. Металеве дихання вислуховується при:

A. Пневмогідротораксі

B. Абсцесі легені

C. Емфіземі легень

D. Відкритому пневмотораксі

E. Пухлині легені

 24. Сухі хрипи вислуховуються при:

A. Абсцесі легені

B. Бронхіальній астмі

C. Гангрені легені

D. Бронхоектатичній хворобі

E. Крупозній пневмонії

25. Крепітація вислуховується при:

A. Крупозній пневмонії (I і III стадії)

B. Крупозній пневмонії (II стадії)

C. Набряку легень

D. Туберкульозі легень

E. Бронхіальній астмі

26. Сухі хрипи краще вислуховуються:

A. На вдиху

B. На видиху

C. На висоті вдиху

D. На вдиху й на видиху

E. В обидві фази однаково

27. Вологі хрипи краще вислуховуються:

A. На вдиху

B. На видиху

C. На висоті вдиху

D. На вдиху й на видиху

E. В обидві фази однаково

28. Шум тертя плеври вислуховується у всіх випадках, за винятком:

A. Пневмотораксу

B. Сухого плевриту

C. Синдрому Дресслера

D. Метастатичного ураження плеври

E. Розсмоктуванні випоту в плевральній порожнині

29. Дзвінкі вологі хрипи вислуховуються при:

A. Пневмонії

B. Бронхіті

C. Застійних явищах у малому колі кровообігу

D. Абсцесі легені

E. Бронхіальній астмі


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 1163; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!