Синдроми ураження опорно-рухової системи1.Синдром запальних уражень суглобів (артрити).

2.Синдром дегенеративно-дистрофічних уражень суглобів

(артрози).

3.Синдром вторинних уражень суглобів (артропатії).

4. Синдром функціональної недостатності:

а) окремих суглобів,

б) суглобної системи в цілому.

Синдроми ураження органів кровотворення

(гематологічні синдроми)

1. Синдроми анемій:

а) постгеморагічної анемії,

б) гемолітичної анемії,

в) залізодефіцитної анемії.

2. Синдроми гемобластозів:

а) гострого лейкозу,

б) хронічного мієлолейкозу,

в) хронічного лімфолейкозу.

3. Синдром агранулоцитозу.

4. Синдром геморрагический.

5. Синдром аполіцитемічний.

Синдроми ураження ендокринної системи

1. Тиреоїдні синдроми:

а) гіпертиреозу,

б) гіпотиреозу.

2. Паратиреоїдні синдроми:

а) гіперпаратиреозу,

б) гіпопаратиреозу.

3. Гіпофізарні синдроми:

а) гіперфізарний,

б) гіпофізарний.

4. Надниркові синдроми:

а) гіперкортицизму,

б) гіпокортицизму.

5. Статеві синдроми:

а) гіпергонадизм,

б) гіпогонадизм.

6. Інсулярні синдроми:

а) гіперінсулізму,

б) гіпоінсулізму.

Синдроми ураження вегетативної нервової системи

1. Синдром симпатикотонії.

2. Синдром ваготонії.

3. Астенічний синдром.


ЧАСТИНА IІІ. ТЕСТОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ

ТЕМА № 1 « ВВЕДЕННЯ В КЛІНІКУ ВНУТРІШНІХ ХВОРОБ.

РОЗПИТ ХВОРОГО»

1. Хто основоположник сучасного наукового методу розпиту:

A. С.П. Боткін

B. Г.А. Захар'їн

C. А.А. Остроумов

D. В.П. Образцов

E. М.Д. Стражеско

2. Розпит хворого включає такі розділи:

A. Алергологічний, сімейний, спадковий, гінекологічний анамнез

B. Скарги, анамнез захворювання, анамнез життя

C. Фізичний і розумовий розвиток, навчання й трудова діяльність

D. Всі перенесені захворювання в хронологічному порядку

E. Паспортна частина, скарги, розпит за системами, анамнез захворювання й життя

У якій послідовності проводять розпит хворого?

A. Скарги, анамнез захворювання, анамнез життя

B.  Алергологічний, сімейний, спадковий, гінекологічний анамнез

C. Фізичний і розумовий розвиток, навчання й трудова діяльність

D. Паспортна частина, скарги, розпит за системами, анамнез захворювання й життя

E. Всі перенесені захворювання в хронологічному порядку

З якої системи треба починати розпит за органами і системами?

A. Немає значення

B. Із серцево-судинної системи

C. З тієї, на яку хворий пред'являє скарги

D. З дихальної системи, особливо в зимовий період

E. Із травної системи

Про які шкідливі звички варто довідатися під час розпиту хворого?

A. Паління й наркоманія

B. Паління й алкоголізм

C. Токсикоманія, вживання міцної кави й чаю

D. Наркоманія, паління

E. Паління, алкоголізм, токсикоманія, наркоманія

Який висновок може зробити лікар на підставі даних розпиту хворого?

A. Скласти прогноз захворювання

B. Оцінити загальний стан хворого

C. Поставити попередній діагноз

D. Визначити, яка система уражена, гострий або хронічний характер має захворювання

E. Призначити лікування

З яких розділів складається історія хвороби?

A. Загальний стан хворого, епікриз, щоденник

B. Алергологічний, сімейний, спадковий, професійний анамнез

C. Паспортна частина, розпит, сьогодення стан, попередній діагноз, план

обстеження й лікування, щоденник, результати додаткових обстежень,      

епікриз

D. Скарги, анамнез захворювання, анамнез життя

Е. Паспортна частина, скарги, анамнез захворювання, попередній діагноз, план

обстеження й лікування, щоденник, епікриз

У якій послідовності проводять обстеження хворого?

A. Оцінка загального стану, серцево-судинних, дихальних, сечовивідної систем

B. Скарги, анамнез захворювання, анамнез життя

C. Розпит, загальний огляд, фізикальне, лабораторне, інструментальне обстеження

D. Загальний аналіз крові, сечі, аналіз калу на наявність яєць глистів, ЕКГ

E. Лабораторні аналізи, консультації фахівців

Що таке основної скарги?

A. Скарги, характерні для основної патології

B. Скарги, що супроводжують супутнє захворювання

C. Скарги загального характеру (слабкість, зниження апетиту, поганий сон)

D. Задишка, кашель, кровохаркання, біль за грудиною, підвищення температури тіла

E. Серцебиття, біль за грудиною, набряки, задишка

Що таке загальної скарги?

A. Скарги, характерні для основного захворювання

B. Скарги, характерні при ускладненні основного захворювання

C. Скарги, характерні для супутнього захворювання

D. Скарги, характерні переважно для більшості захворювань               

                  (наприклад, слабкість, погане самопочуття, нервова лабільність тощо)

E. Скарги, пов'язані з порушенням функції нервової системи

Які скарги є другорядними?

A. Скарги, характерні для основної патології

B. Скарги, характерні для супутнього захворювання

C. Скарги, характерні при ускладненні основного захворювання

D. Скарги загального характеру (слабкість, знижений апетит, поганий

    сон)

E. Скарги крім тих, які характерні для основної патології

Що таке симптом?

A. Сукупність проявів хвороби

B. Прояв ефекту лікування

C. «Збіг» (переклад з німецької мови)

D. «Збіг» (переклад із грецької мови), ознака захворювання

E. Скарги хворого

Синдром – це

A. Сукупність проявів хвороби

B. Ознаки захворювання

C. Прояв ефекту лікування

D. Дані про перебіг хвороби

Е. Група симптомів, патогенетично взаємозалежних між собою

Що таке епікриз?

A. Дані про перебіг хвороби

B. Об'єктивне обстеження хворого

C. Розпит про перенесені захворювання

D. Лікарський висновок, в якому охарактеризовані особливості захворювання й результати проведеного лікування

E. Щоденник


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 1437; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!