Пальпація нирок, сечового міхура й сечовивідних шляхівПальпація нирок: не пальпуються, пальпуються (якщо

пальпуються, визначити властивості:

· форму (правильна, бобовидна, неправильна);

· величину (не збільшена, збільшена);

· характер поверхні (гладка, горбиста);

· консистенцію (м'яка, щільна);

· болісність (безболісна, болісна);

· ступінь рухливості, зміщуваність (тенденція вислизати догори й вертатися у вихідне положення, рухливість знижена);

Пальпація сечового міхура: не пальпується, пальпується (вказати на якому рівні);

Пальпація сечовивідних шляхів:  

болісність по ходу сечоводів (сечовідні точки): немає, є (праворуч або ліворуч від краю прямого м'яза живота на рівні пупка, на перетинанні біспінальної лінії з вертикальною лінією, що проходить через лонний горбок).

Перкусія нирок і сечового міхура

Перкусія нирок (симптом Пастернацького): негативний (позитивний) праворуч і/або ліворуч;

Перкусія сечового міхура:у надлобковій ділянці визначається тимпанічний (тупий) перкуторний звук .

ПРИКЛАДИ ОПИСУ ДОСЛІДЖЕННЯ НИРОК І СЕЧОВИВІДНИХ ШЛЯХІВ

 

1. Поперекова ділянка симетрична, гіперемія шкіри й набряклість відсутні. Нирки, сечовий міхур не пальпуються. Болісності в ділянці сечовідних точок немає. Симптом Пастернацького негативний по обидва боки. У надлобковій ділянці визначається тимпанічний перкуторний звук.

 

2. При огляді поперекової ділянки відзначається вибухання й гіперемія шкіри праворуч. Права нирка не пальпується; ліва нирка пальпується бобовидної форми, щільна, горбиста, помірно болісна, рухливість знижена. Сечовий міхур у вигляді еластичного флюктуюючого утворення з верхньою межею біля краю пупка. Болісності в ділянці сечовідних точок немає. Симптом Пастернацького позитивний праворуч. У надлобковій ділянці визначається тупий перкуторний звук з верхньою межею на середині відстані між пупком і лонним сполученням.

ОБҐРУНТУВАННЯ ПОПЕРЕДНЬОГО ДІАГНОЗУ

Обґрунтування попереднього діагнозу проводиться на підставі суб'єктивних і фізикальних об'єктивних методів обстеження хворого. Для цього лікар проводить аналіз всіх отриманих симптомів, виділяє провідні синдроми (синдромальний діагноз) і на їх основі формулює попередній діагноз. Для підтвердження попереднього й обґрунтування клінічного діагнозу хворому додатково проводять лабораторно-інструментальні дослідження, а при необхідності - консультації суміжних фахівців.

 

ОБҐРУНТУВАННЯ ПОПЕРЕДНЬОГО ДІАГНОЗУ

 

На підставі скарг (перераховують основні, що характерні для даного захворювання), розпиту (перераховують симптоми, виявлені при розпитуванні щодо загального самопочуття й по органах і системах), анамнезу захворювання (вказати основні моменти - дата, причина, перші симптоми, перше звертання до лікаря, результати обстеження, раніше встановлені діагнози, проведене лікування і його ефективність, зміни діагнозу, динаміка захворювання, останнє погіршення), анамнезу життя (вказати основні факти життя хворого, які мали безпосередній вплив на розвиток і плин даного захворювання - спадковість, перенесені раніше захворювання, професійні й побутові шкідливості, особливості режиму праці й відпочинку) і даних об'єктивного дослідження (вказати всі виявлені зміни, отримані при огляді, пальпації, перкусії й аускультації, які необхідні для обґрунтування як основного, так і супутнього захворювання)

ПЛАН ОБСТЕЖЕННЯ ХВОРОГО

   На підставі попереднього діагнозу лікар становить план необхідних досліджень для підтвердження попереднього діагнозу, використовуючи перелік обов'язкових і спеціальних методів дослідження конкретної системи (див. нижче).

1.7.1.Перелік обов'язкових досліджень незалежно від захворювання:

- Аналіз крові клінічний.

- Аналіз крові на вміст глюкози.

- Аналіз крові на RW.

- Аналіз крові на ВІЛ.

- Визначення групи крові й Rh-приналежність.

- Аналіз сечі клінічний.

- Аналіз сечі на вміст глюкози.

- Аналіз калу на яйця глистів.

- Флюорографія органів грудної клітки (при відсутності

даних про її проведення протягом останнього року).

- Електрокардіографія.

- Тонометрія.

- Огляд гінеколога (для жінок).

- Термометрія.

 

1.7.2. Перелік спеціальних інструментальний^-інструментальних-інструментальні-інструментальнАЕ-лабораторно-інструментальних


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 3608; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!