ПАЛЬПАЦІЯ ПЕРЕДСЕРЦЕВОЇ ДІЛЯНКИ· Верхівковий поштовх: не пальпується, пальпується; якщо пальпується – оцінити його властивості:

1. локалізація (V міжребер’я на 1-1,5 см досередини від лівої середньоключичної лінії; у випадку зміни локалізації вказати міжребер’я й зсув відносно лівої середньоключичної лінії);

2. площа (близько 2 см2, обмежений, розлитий);

i. висота (середньої висоти, високий, низький);

ii. сила (середньої сили, сильний, слабкий);

3. сполучення сили, висоти й площі: збільшення

(“куполоподібний”).

· Симптом “котячого муркотіння”– не визначається, визначається (вказати локалізацію).

· Пальпація епігастральної ділянкиі – пульсація печінки (істинна, передаточна).

 

ПРИКЛАДИ ОПИСУ ПАЛЬПАЦІЇ ПЕРЕДСЕРЦЕВОЇ ДІЛЯНКИ

1. Верхівковий поштовх пальпується (не пальпується) в V міжребер’ї на 1 см досередини від лівої середньоключичної лінії. Площа його близько 2 см2, середньої висоти й сили. Симптом “котячого муркотіння” не визначається.

2. Пальпується верхівковий поштовх у VI міжребер’ї по лівій передній пахвовій лінії, сильний, середньої висоти. В II міжребер’ї праворуч від краю грудини визначається симптом “котячого муркотіння”.

 

ПЕРКУСІЯ СЕРЦЯ

Межі відносної тупості серця:

права – IV міжребер’я на 1-1,5 см назовні від правого краю

               грудини (у випадку зміни межі вказати

               міжребер’я і зсув відносно правого краю

               грудини);

верхня – III міжребер’я по лівої навкологрудинній лінії;

               (у випадку зміни межі вказати міжребер’я по

               відношенню до лівої навкологрудинної лінії);

ліва – V міжребер’я на 1-1,5 см досередини від лівої

               середньоключичної лінії (у випадку зміни межі

              вказати міжребер’я і зсув відносно лівої середньо-ключичної лінії).

Ширина судинного пучка – 5-6 см (більше при патології);

Поперечник серця – 11-13 см (більше при патології);

Конфігурація серця – з помірно вираженою серцевою талією     (мітральна, аортальна, у вигляді “даху з трубою”);

Межі абсолютної тупості серця:

права – по лівому краю грудини від IV до VI ребра;

верхня – по нижньому краю IV ребра ліворуч від грудини

ліва – в V міжребер’ї на 0,5 см досередини від лівої межі

   відносної тупості серця.

ПРИКЛАДИ ОПИСУ ПЕРКУСІЇ СЕРЦЯ

1. Права межа відносної тупості серця визначається в IV міжребер’ї на 1 см назовні від правого краю грудини, верхня - в III міжребер’ї по лівій навкологрудинній лінії, ліва - в V міжребер’ї на 1 см досередини від лівої середньоключичної лінії. Конфігурація серця – з помірно вираженою серцевою талією. Ширина судинного пучка – 6 см. Поперечник серця – 13 см.

2. Права межа відносної тупості серця визначається в IV між ребер’ї на 1 см назовні від правого краю грудини, верхня – в II міжребер’ї по лівій навкологрудинній лінії, ліва – в VI міжребер’ї на 1,5 см назовні від лівої середньоключичної лінії. Конфігурація серця - мітральна. Ширина судинного пучка - 8 см. Поперечник серця - 18 см.

АУСКУЛЬТАЦІЯ СЕРЦЯ

1. Ритм серцевої діяльності: правильний, неправильний (вказати вид – екстрасистолія, миготлива аритмія);

2. Тони серця:

ü кількість (два, три – роздвоєння, розщеплення; тричленні ритми – ритм перепілки; ритм галопу);

ü число серцевих скорочень (ЧСС) за хвилину (60-80, більше 80, менше 60);

ü характеристика тонів:

- достатньої гучності (на верхівці I тон голосніший й триваліший за II тон, у II і III точках II тон голосніший і коротший за I тон; гучність II тону в II міжребер’ї праворуч і ліворуч однакова; навколо основи мечоподібного відростка I тон голосніший і триваліший за II тон);

- тони серця приглушені (глухі, посилені);

- I тон на верхівці посилений, що ляскає або ослаблений;

- акцент II тону над аортою;

- II тон над аортою ослаблений;

- акцент II тону над легеневою артерією

- II тон над легеневою артерією ослаблений;

- роздвоєння (розщеплення) II тону над легеневою артерією;

- I тон в IV точці посилений або ослаблений.

3. Серцеві шуми: не вислуховуються, вислуховуються (вказати їх локалізацію й проведення:

– на верхівці вислуховується систолічний шум, що проводиться в II міжребер’я ліворуч і в ліву пахвову ділянку;

– на верхівці вислуховується діастолічний шум;

– над аортою вислуховується грубий систолічний шум, що проводиться на судини шиї й у міжлопатковий простір ліворуч

– над аортою вислуховується діастолічний шум, що проводиться в V точку – Боткіна-Эрба

– над легеневою артерією вислуховується (грубий, ніжний) систолічний шум;

– над легеневою артерією вислуховується (тихий, голосний) діастолічний шум;

– в IV точці вислуховується (грубий, ніжний) систолічний шум;

– в IV точці вислуховується (тихий, голосний) діастолічний шум).

ПРИКЛАДИ ОПИСУ АУСКУЛЬТАЦІЇ СЕРЦЯ

1. Ритм серцевої діяльності правильний. Число серцевих скорочень - 68 за хвилину. Вислуховуються два тони. Тони серця достатньої гучності: I тон голосніший і триваліший за II в I і IV точках вислуховування. Акценту й роздвоєння II тону немає. Серцеві шуми не вислуховуються.

2. Ритм серцевої діяльності правильний. Число серцевих скорочень - 104 за хвилину. I тон на верхівці ляскає, акцент і роздвоєння II тону над легеневою артерією, тричленний ритм (ритм перепілки). На верхівці вислуховується діастолічний шум.

 

ДОСЛІДЖЕННЯ СУДИН

Огляд судин

1. Видима пульсація:

  • аорти : немає, є (описати);
  • периферичних артерій (скроневих, сонних, підключичних, міжреберних): немає, є (описати);

2. Набрякання підшкірних вен (яремні, вени верхніх і нижніх кінцівок, передньої поверхні грудної клітки й черевної стінки): немає, є (описати);

а) загальне набрякання вен: немає, є (локалізаціемає, є (описати);

Пальпація судин

Дослідження пульсу на променевій артерії:

а) зрівняти величину пульсу на обох руках: пульс однаковий,

різний (вказати на якій руці більший);

б) ритм пульсових хвиль: ритмічний, неритмічний;

в) частота пульсу за  хвилину: 60-80, більше 80, менше 60 ( указати

конкретно);

г) дефіцит пульсу: відсутній, дефіцит пульсу (вказати який за

хвилину)

д) напруга пульсу: задовільної напруги, твердий,

м'який;

е) наповнення пульсу: задовільного наповнення, повний,

порожній;

ж) величина пульсу: середньої величини, великий, малий, нитковидний;

величина пульсових хвиль однакова, різна; перемежований  

пульс;

з) швидкість пульсу: пульс середньої швидкості, швидкий, повільний;

і) форма пульсу: швидкий і високий, повільний і малий.

Пальпаторое дослідження інших периферичних артерій (скроневих, сонних, плечових, пахвових, артерій тильної поверхні стоп, задніх великоберцових, підколінних, стегнових):

а) зрівняти величину пульсу на однойменних артеріях з обох

боків: – пульсація однаковвуказати локалізацію);

б) порівняти величини пульсу на верхніх і нижніх кінцівках:

величина пульсу однакова; на нижніх кінцівках менша, ніж

на верхніх;

в) болісність  по ходу артерій: немає, є;

г) запальні зміни шкіри над судинами: немає, є.

Пальпаторне дослідження вен:

а) яремних: венний пульс негативний, позитивний;

б) нижніх кінцівок (наявність болісності, ущільнення,

почервоніння шкіри над судинами): немає, є (описати).

Аускультація судин

Аускультація артерій

Тони – не вислуховуються, вислуховуються (вказати судину, над яким вислуховуються два тони, тільки систолічний тон або подвійний тон Траубе);

Шуми – не вислуховуються, вислуховуються (вказати судину, над яким вислуховується тільки провідний систолічний шум або подвійний шум Виноградова-Дюрозье);

Аускультація вен – тони й шуми не вислуховуються; над яремними венами вислуховується шум, що дме, – “шум дзиґи”.

 

ПРИКЛАДИ ОПИСУ ДОСЛІДЖЕННЯ СУДИН

Пульс однаковий на обох руках, ритмічний, число пульсових хвиль 80 за хвилину. Дефіциту пульсу немає. Пульс задовільного наповнення й напруги, середньої величини й швидкості. Пульсація аорти, периферичних артерій і вен не відмічається. Болісності за ходом судин і запальних змін шкіри над ними немає.

Величина пульсу на однойменних артеріях по обидва боки, на верхніх і нижніх кінцівках однакова й достатня. Над сонними й підключичними артеріями вислуховується два тони, над стегновими – систолічний тон, над іншими артеріями тони не вислуховуються, над артеріями шуми не вислуховуються. Над венами тони й шуми не вислуховуються. Дефіцит пульсу 36. Пульсові хвилі різного наповнення і напруження.


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 1473; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!