ЧАСТИНА I. СХЕМА ІСТОРІЇ ХВОРОБИМІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

Харківський національний медичний університет

 

 

О.М. Ковальова, Н.А. Сафаргаліна-Корнілова, Н.І. Питецька

 

СХЕМА ОБСТЕЖЕННЯ ХВОРИХ

З ПАТОЛОГІЄЮ ВНУТРІШНІХ ОРГАНІВ

 

Навчальний посібник

 

 

для студентів вищих навчальних закладів

ІV рівня акредитації

 

 

Харків

ХНМУ

2010

УДК 616-085

ББК 51.1

ДО 56

 

Р е ц е н з е н т и:

Березняков І..Г., д.мед.н., професор завідувач кафедрою терапії ХМАПО

Єрмакович І.І., д.мед.н., старший науковий співробітник,
ДУ «Інститут терапії ім. Л.Т. Малої АМН України»

 

           Рекомендовано ЦМК ВМО МОЗ України

                   (Аркуш №          від           2010)

 

Ковальова О.М., Сафаргаліна-Корнілова Н.А., Питецька Н.І.

К56 Схема обстеження хворих з патологією внутрішніх органів. Навчальний посібник. Харків: ХНМУ, 2010. – 147 с.

ISBN    

         У даному навчальному посібнику представлено докладну схему історії хвороби з прикладами можливих варіантів відповідей; наведено деталізацію кожної скарги; анамнез захворювання викладено в логічно обґрунтованій послідовності. В доступній формі викладено методику обґрунтування клінічного діагнозу. В посібнику подано увесь допоміжний матеріал, необхідний для оформлення історії хвороби: систематизовані по системах методи обстеження хворого, перелік основних синдромів у клініці внутрішніх хвороб, нормативні показники основних клінічних і біохімічних досліджень.

           Для студентів вищих медичних установ, лікарів-інтернів, лікарів практичної охорони здоров'я терапевтичного профілю.

 

УДК 616-085

ББК 51.1

ISBN 

                                                              Харківський національний

                                                                 медичний університет, 2010

                                              Ковальова О.М.,

      Сафаргаліна-Корнілова Н.А.,

                                                   Питецька Н.І. 2010

 

ЗМІСТ

ЧАСТИНА І. Схема історії хвороби 1.1 Основоположники вітчизняної терапевтичної школи. 1.2. Методи обстеження хворого. Схема історії хвороби. 1.3. Правила проведення розпиту хворого 1.4. Суб'єктивне дослідження хворого ....... 1.4.1 Паспортна частина...……………………… 1.4.2. Скарги...…………………………… 1.4.3. Розпит щодо загального самопочуття... 1.4.4. Розпит по органах і системах... 1.4.5. Анамнез хвороби...………………… 1.4.6. Анамнез життя...……………… 1.5 Об'єктивне дослідження хворого...…… 1.5.1. Загальний огляд 1.5.2. Система органів дихання 1.5.3.Серцево-судинна система 1.5.4. Система органів травлення 1.5.5. Сечовидільна система 1.6 Обґрунтування попереднього діагнозу 1.7. План додаткового дослідження хворого 1.7.1. Перелік обов'язкових методів дослідження 1.7.2.Перелік спеціальних лабораторно-інструментальних методів дослідження окремих систем організму 1.8. Аналіз результатів додаткових досліджень.... 1.9. Обгрунтування й формулювання клінічного діагнозу  
ЧАСТИНА ІІ. Перелік основних синдромів у клініці внутрішніх хвороб  
ЧАСТИНА ІІІ. Нормальні величини основних клінічних і біохімічних показників  
ЧАСТИНА ІV.Тестовий контроль знань  
ЧАСТИНА V. Термінологічний довідник  
Додаток 1 Титульний аркуш стандартної історії хвороби  
Додаток 2 Титульний аркуш навчальної історії хвороби  
Література  

 

 

КЛЯТВА ГІППОКРАТА «Клянуся Аполлоном-Лікарем, Асклепієм, Гігією і Панакеєю і всіма богами й богинями, беручи їх у свідки, виконувати чесно, відповідно моїм силам і моєму розумінню, наступну присягу й письмове зобов'язання.

Вважати того, хто навчив мене лікарському мистецтву нарівні з моїми батьками, ділитися з ним своїми статками й у випадку потреби допомагати йому в його потребах.

Я направлю режим хворих до їхньої вигоди згідно з моїми силами й моїм розумінням, утримуючись від заподіяння всякої шкоди й несправедливості. Я не дам нікому смертельного засобу, що просять в мене, і не покажу шляхи для подібного задуму... Чисто й нехибно буду я проводити своє життя й своє мистецтво. У який би будинок я не ввійшов, я ввійду туди для користі хворого, будучи далекий від усього навмисного, несправедливого й пагубного...

Щоб при лікуванні (а також і без лікування) я не побачив або не почув відносно життя людського з того, що не треба будь-коли розголошувати, я промовчу про те, вважаючи подібні речі таємницею. Мені, який нерушимо виконує клятву, хай буде дано щастя в житті й мистецтві й слава у всіх людей на вічні часи; тому ж, хто переступає й дає неправдиву клятву так буде зворотне цьому».

HIPPOCRATIS JUS-JURANDUM

    Per Apollinem medicum et Aesculapium, Hygiamquem et Panaceam juro, deos deasque omnes testes citans, mepte viribis et judicio meo hos jusjurandum et hanc stipulationem plene praestaturum.

Illum nempe parentum meorum loco habiturum spondeo, quimeartemistamdocuit, eitquealimentaimpertiturum, et quibuscunque opus habuerit, suppeditaturum.

Vistus etiam rationem pro virili et ingenio meo aegris salutarem praescripturum a perniciosa vero et improba eosdem prohibiturum. Nullius praeterea precibus adductus, mortiferum medicamentum cuique propinabo, neque huius rei consilium dabo. Caste et sancte colam et artem meam.

Quaecumque vero in vita hominum sive medicinam factitans, sive non, vel videro, vel audivero quae in vulgus efferre non decet, ea reticebo non secus atque arcana fidei meae commissa.

Quod si igitur hocce jusjurandum fideliter servem, neque violem, contingat et prospero successu tam in vita, quam in arte mea fruar et gloriam immortalem gentium consequar. Sine autem id transgrediar et pejerem contraria hisce mihi eveniant.

ЧАСТИНА I. СХЕМА ІСТОРІЇ ХВОРОБИ


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 1012; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!