Розділ XI. ПАРЛАМЕНТ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХПарламент – загальнонаціональний представницький орган держави. Виникнення й розвиток парламенту. Парламент і парламентаризм.

Різноманітність форм парламентів у сучасну епоху. Партійний і соціальний склад парламентів.

Порядок формування парламентів. Виборність, заміщення місць у порядку призначення і наслідування.

Правовий стан депутата. Зміст депутатського мандату. Відсутність імперативного мандата і права відкликання. Імунітет і індемнітет.

Структура парламентів. Двопалатні парламенти і особливості правового становища палат. Двопалатні парламенти з рівноправними палатами (сенат і палата представників конгресу США, сенат і палата депутатів парламенту Італії). Двопалатні парламенти з нерівноправними палатами (палата громад і палата лордів парламенту Великої Британії, палата представників і палата радників парламенту Японії, народна палата і рада штатів парламенту Індії). Специфічні риси двопалатної структури парламенту ФРН.

Загальна характеристика ролі верхніх палат у двопалатних парламентах.

Однопалатні парламенти (Фінляндія, Данія, Швеція, Греція, Нова Зеландія).

Компетенція парламентів і способи її закріплення. Парламенти з абсолютно необмеженою компетенцією (Велика Британія, Нова Зеландія). Парламенти з абсолютно обмеженою компетенцією (США, Франція), парламенти з відносно обмеженою компетенцією (Індія, Малайзія, ФРН).

Порядок діяльності парламентів, звичайні і надзвичайні сесії.

Колегіальні органи палат: бюро, президії. Партійні фракції та їх роль у законодавчій діяльності. Регламент палат (США, Велика Британія, ФРН, Франція, Італія, Індія).

Посадові особи палат і їх правове становище. Конгрес США: спікер, віце-президент, тимчасовий голова сенату, партійні лідери палат. Парламент Великої Британії: спікер, лорд-канцлер, партійні “батоги”.

Нормативні акти, які приймаються парламентами. Приватні й публічні біллі в парламентській практиці США, Великої Британії й Індії. Фінансові закони. Інші акти, що приймаються парламентами (резолюції та їх види, постанови, звернення тощо).

Законодавча процедура в парламентах. Основні стадії законодавчої процедури: внесення законопроекту і коло суб'єктів законодавчої ініціативи; обговорення законопроекту й регламентація дебатів; порядок внесення поправок, змін і доповнень до законопроекту; прийняття законопроекту й види голосування, розгляд законопроекту в іншій палаті та система подолання колізій між палатами в законодавчому процесі; затвердження законопроектів і надання їм чинності.

Комітети парламентів. Види комітетів і порядок їх формування. Класифікація законодавчих комітетів залежно від їх правового становища, спеціалізація й строки повноважень (американська, англійська й індійська системи). Особливості правового становища законодавчих комітетів італійського парламенту.

Контроль парламентів за діяльністю урядів у парламентарних країнах. Вотум довіри і недовіри (парламенти Великої Британії, Франції, Італії, Японії). Конструктивний вотум недовіри в парламентській практиці ФРН. Резолюція осуду, інтерпеляція. Парламентські запитання урядові. Слідчі комітети. Омбудсмени. Формальний характер парламентського контролю за діяльністю уряду.

Деякі форми парламентського контролю за діяльністю уряду, що застосовуються в президентських республіках (США).

Діяльність парламентів в економічній сфері. Прийняття бюджету, контроль за його виконанням. Участь парламенту в економічному плануванні. Контроль за державним сектором економіки.

Зовнішньополітичні повноваження парламентів.

Судові повноваження парламентів.

Сучасні теорії парламентаризму.

 

Розділ XII.УРЯД У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

Місце уряду в системі вищих органів влади.

Види урядів: однопартійний, коаліційний, уряд меншості, “службовий” уряд. Порядок формування уряду і залежність його від форми правління.

Загальні й специфічні риси порядку формування уряду в парламентарній монархії (Велика Британія, Японія), в дуалістичній монархії, в парламентарній республіці (Італія, ФРН, Індія), в президентській республіці (США).

Повноваження урядів у сфері державного управління. Порядок діяльності уряду. Процедура прийняття рішень. Роль урядових комітетів та інших допоміжних органів (виконавчий апарат при президенті США, комітети кабінету Великої Британії). Керівництво державним апаратом з боку уряду.

Повноваження уряду у сфері законодавства. Взаємовідносини уряду і парламенту в парламентарних монархіях (Велика Британія, Японія), в дуалістичних монархіях, в парламентарних республіках (Італія, ФРН, Індія), в президентських республіках (США).

Регламентарна влада уряду (Франція, Італія). Співвідношення регламенту й закону.

Особливий характер взаємовідносин уряду й парламенту у Франції.

Делеговане законодавство, його суть, види, способи контролю над ним.

Методи й форми впливу уряду на законодавчу діяльність парламенту.

Повноваження уряду в сфері зовнішньої політики. Керівництво збройними силами й дипломатичним апаратом.

Надзвичайні повноваження уряду та їх використання в сучасних умовах.

Парламентська відповідальність уряду.

Теорії сильної виконавчої влади.

 

Розділ XIII.СУДОВА ВЛАДА

Поняття й роль судової влади в суспільстві. Судова влада в зарубіжних країнах як самостійна гілка державної влади.

Принципи правосуддя. Судові органи й судові системи. Основи судової системи відповідно до державного (конституційного) права зарубіжних країн.

Правовий статус суддів.

Конституційно-правовий статус окремих елементів судової системи.

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 526; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!