Змістовний модуль 2. Конституційно-правовий статус органів публічної влади в зарубіжних країнах 

 

Розділ IX. ВИБОРЧЕ ПРАВО І ВИБОРЧІ СИСТЕМИ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН. РЕФЕРЕНДУМ

Виборче право. Джерела виборчого права. Активне і пасивне виборче право. Абсентеїзм.

Види виборчих цензів. Віковий ценз. Ценз осілості. Ценз освітній. Ценз статі. Інші обмеження виборчого права. Прямі і непрямі вибори. Куріальна система.

Організація і порядок проведення виборів. Виборчі округи. Порушення принципу рівного представництва. Центральні й місцеві органи по проведенню виборів, порядок їх формування, компетенція і роль. Реєстрація виборців і складання списків. Порядок висунення кандидатів. Праймеріз. Виборча застава. Голосування вільне й обов'язкове. Порушення таємниці голосування. Виборчий бюлетень, машини для голосування.

Поняття і види виборчих систем.

Мажоритарна виборча система відносної більшості та практика їх застосування (США, Велика Британія, Індія).

Мажоритарна виборча система абсолютної більшості (Франція).

Мажоритарна виборча система кваліфікованої більшості (Італія). Поєднання видів мажоритарних систем (Франція).

Пропорційні виборчі системи. Методи визначення виборчого метру (квоти). Розподіл мандатів всередині списку (система вільних списків, система зв'язаних списків).

Різні види обмеження принципу пропорційності. Практика застосування пропорційних виборчих систем (Італія, Фінляндія, Скандинавські країни, деякі країни Латинської Америки).

Поєднання пропорційних і мажоритарних виборчих систем (ФРН, Італія).

Оцінка різних видів виборчих систем.

Практика проведення виборів. Фінансування виборів. Зловживання на виборах.

Референдум, його види. Практика застосування (Франція, Швейцарія, Італія, Англія).

Використання референдуму різними реакційними політичними режимами (фашистські Німеччина та Іспанія).

 

Розділ X. ГЛАВА ДЕРЖАВИ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

 

Глава держави. Поняття, основні ознаки і види. Місце глави держави в системі вищих органів державної влади.

Монарх. Правове положення монарха. Порядок престолонаслідування. Роль монарха в парламентарних, дуалістичних і абсолютних монархіях. Загальні та специфічні риси юридичного й фактичного становища монархів у Великій Британії й Японії. Роль монарха в дуалістичних монархіях. Монархічна прерогатива – резервна зброя реакції.

Президент. Правове положення президента в республіках. основні системи обрання президента: прямі вибори (Франція, Мексика, Ірландія), непрямі вибори (США), обрання президента спеціальною колегією (ФРН, Італія, Індія), парламентом (Греція).

Дострокове звільнення президента з посади (відставка, імпічмент).

Компетенція глави держави.

Компетенція глави держави у сфері державного управління. Роль глави держави у формуванні уряду в парламентарній монархії (Велика Британія, Японія), в дуалістичній монархії (Марокко, Йорданія), в парламентарній республіці (Італія, Індія), в президентській республіці (США, Мексика). Участь глави держави в призначенні та усуненні чиновників.

Глава держави – верховний головнокомандуючий збройними силами.

Компетенція глави держави у сфері законодавства. Скликання парламенту на сесії. Право розпуску парламенту. Оголошення виборів. Участь глави держави в законодавчому процесі. Законодавча ініціатива, послання парламенту. Право вето і його види. Промульгація законів. Нормоустановча діяльність глави держави.

Зовнішньополітичні повноваження глави держави.

Представництво держави у сфері зовнішніх відносин. Призначення дипломатичних представників. Участь в укладанні та ратифікації міжнародних договорів і угод.

Загальні й специфічні риси зовнішньополітичних повноважень глави держави в парламентарній монархії (Велика Британія), в дуалістичній монархії, в парламентарній республіці (Італія, Індія), в президентській республіці (США).

Інші повноваження глави держави: право помилування, право нагородження орденами і медалями, церемоніальні повноваження тощо.

Надзвичайні повноваження глави держави (США, Франція, Індія).

Фактична роль глави держави та її залежність від форми правління, форми державного устрою й політичного режиму.

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 268; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!