Розділ XIV. МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ ТА МІСЦЕВЕ УПРАВЛІННЯ. МУНІЦИПАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ            Поняття місцевого самоврядування і місцевого управління. Їх правове регулювання. Особливості адміністративно-територіального поділу. Структура і форми місцевого самоврядування. Їх компетенція.

Відповідність муніципальних органів адміністративно-територіальному поділу.

Вплив форми державного устрою на систему муніципальних органів. Регіональні форми в місцевому самоврядуванні.

Особливості системи муніципальних органів у США, Франції, Великій Британії, Італії, Японії, Індії.

Порядок організації, структура й функції муніципальних органів.

Особливості муніципальних виборів. Структура й повноваження виборних муніципальних рад. Виконавчі органи та їх види. Загальні риси й особливості виборних і виконавчих муніципальних органів у США, Великій Британії, Франції, Італії, ФРН, Індії, Японії. Функції муніципальних органів, порядок їх правового регулювання.

Взаємовідносини муніципальних органів з центральною владою. Форми і методи контролю центральної влади за діяльністю муніципальних органів. Адміністративний контроль у Франції; англійська та італійська системи контролю. Фінансовий контроль. Особливості контролю за муніципальними органами у федеративних державах (США, ФРН).

Відносини муніципальних органів адміністративно-територіальних одиниць з агентами центральної влади. Префекти і генеральні ради департаментів у Франції, муніципальні органи в Італії й Японії.

Розділ XV. КОНСТИТУЦІЙНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

 

Конституційні принципи зовнішньої політики зарубіжних країн. Конституційне регулювання мирної зовнішньої політики. Постійний нейтралітет. Визнання обмеження державного суверенітету і участі у міждержавних союзах.

    Конституційне розмежування зовнішньополітичних повноважень між Федерацією та її суб’єктами.

Розподіл зовнішньополітичних повноважень між вищими органами державної влади та управління. Зовнішньополітичні повноваження голови держави залежно від форми правління. Зовнішньополітичні повноваження парламенту. Зовнішньополітичні повноваження уряду та його голови. Міністерства (відомства) іноземних справ у зовнішньополітичному механізмі зарубіжних країн.

 

Питання по другому модулю з дисципліни “Державне (конституційне) право зарубіжних країн”

1.  Вибори: поняття, сутність, види. Конституційно-правове регулювання.

2. Загальна характеристика виборчого права в зарубіжних країнах. Виборче право в об'єктивному і суб'єктивному значенні.

3.  Принципи виборчого права.

4.  Виборчий процес, його основні стадії.

5.  Виборчі системи і їх види. Загальна характеристика.

6.  Мажоритарна виборча система та її види.

7.  Пропорційна виборча система. Розподіл депутатських місць у партійному списку.

8.  Змішані та нетрадиційні (напівпропорційні) виборчі системи.

9.  Референдум: поняття, сутність, види. Конституційно-правове регулювання референдумів.

10. Парламент і парламентаризм в зарубіжних країнах.

11.  Класифікація парламентів в зарубіжних країнах.

12.  Внутрішня організація парламенту і його палат. Роль голови (спикера), депутатських об'єднань, комітетів і комісій. Процес їх роботи.

13.  Палати парламенту: їх кількість, порядок формування і роботи.

14.  Основні повноваження парламенту в зарубіжних країнах.

15.  Форми парламентського контролю за державною адміністрацією і їх зв'язок з формами правління.

16.  Законодавча процедура в палатах парламенту.

17.  Поняття, види, сутність та причини розвитку делегованого законодавства у Франції, Іспанії, ФРН, Італії і інших країнах.

18.  Правове положення депутата парламенту. Імунітет і індемнітет.

19.  Правове положення глави держави в зарубіжних країнах.

20.  Монарх. Його правове положення. Системи наслідування престолу.

21.  Правове положення президента у сучасних зарубіжних країнах. Способи обрання президента , їх політичне значення (На прикладі президентської, напівпрезидентської і парламентської форми правління).

22.  Взаємовідносини президента і парламенту в президентських, парламентських республіках.

23.  Акти голови держави. Сутність інституту контрасигнатури.

24.  Інститут вето голови держави, його види і оцінка.

25. Дострокове усунення президента з посади. Імпічмент.

26.  Порядок формування уряду. Взаємовідносини з парламентом і головою держави.

27.  Голова уряду в зарубіжних країнах, його статус при різних формах правління.

28.  Компетенція і функції уряду.

29.  Поняття судової влади і її місце в системі розподілу влади.

30. Конституційні основи організації судової влади

31.  Системи судових органів. Органи і посадові особи, які сприяють здійсненню судової влади.

32. Конституційний статус суддів у зарубіжних країнах.

33. Конституційні принципи здійснення судової влади.

34.  Поняття місцевого управління і місцевого самоврядування в зарубіжних країнах.

35. Системи місцевого управління.

36. Структура, склад і порядок роботи органів місцевого управління.

37. Компетенція органів місцевого управління та їх відносини з центральними органами держави.

38. Державні інтереси зарубіжних країн. Конституційні принципи зовнішньої політики зарубіжних країн.

39. Правова природа Європейського Союзу. правовий статус держав-членів Європейського Союзу.

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 411; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!