Якісна фальсифікація. Критерії та різновиди якісної фальсифікації продовольчих товарів.Фальсифікація- дії, спрямовані на обман споживача шляхом підробки об’єкта купівлі- продажу з корисливою метою.Фальсифікація може розглядатися як дії, спрямовані на погіршення споживних властивостей товару чи на зменшення його кількості зі збереженням найбільш характерних, але неістотних для його використання за призначенням властивостей. Мета фальсифікації - отримання максимальної економічної вигоди за рахунок повної чи часткової заміни справжнього якісного продукту більш дешевим або неякісним. Об’єктами фальсифікації можуть бути: продукція, сировина, технологія, послуги, цінні папери, інформація, персонал та інші об’єкти комерційної діяльності. Під час фальсифікації, як правило, піддаються підробці одна або кілька характеристик товару, що дає можливість умовно виділити декілька видів фальсифікації: *асортиментна або видова; * якісна; *кількісна; *цінова; *інформаційна. Для кожного виду фальсифікації характерні свої способи підробки товарів. Якісна фальсифікація - це підробка товарів шляхом харчових або нехарчових добавок чи порушень рецептури, технології виробництва з метою покращення або збереження певних його органолептичних властивостей (кольору, запаху, смаку, консистенції нормованих фізико-хімічних показників та ін.), зі зміною інших, найбільш характерних показників, або заміною товару вищого гатунку нижчим. Об’єктами даного виду фальсифікації є харчові продукти з використанням різних добавок, які не передбачені рецептурою. Якісна фальсифікація тієї або іншої групи товарів може виникнути при наступних умовах: *при наявності широкого асортименту харчових барвників, ароматизаторів, згущувачів, антиокислювачів, консервантів та інших компонентів; *при відсутності надійного контролю з введенням тих або інших добавок до складу товару; *недосконалість чинної законодавчої бази у сфері інформо- ваності споживачів і поширення свідомо неправдивої або неповної інформації про властивості товару. Засобами якісної фальсифікації є: *використання добавок, що імітують поліпшення якості; *пересортиця.

Добавки - це речовина чи сировина, яку добавляють до харчо­вого продукту з метою покращання його споживчих властивостей. Харчові добавки широко використовуються в харчовій промисловості і передбачені рецептурою продуктів. На упаковці більшості імпорт­них товарів стоять індекси, які означають введені харчові добавки.

Якісною фальсифікацією є використання дозво­лених та недозволених добавок, непередбачених рецептурою, з метою створення у споживача спотвореного враження щодо споживчих властивостей товару.

Різновидом якісної фальсифікації є часткова чи повна заміна натурального продукту харчовими чи нехарчовими відходами, які утворюються після видобування з нього найбільш цінних компонентів (наприклад, кава натуральна без кофеїну). Отже, розрізняють два різновиди якісної фальсифікації: нешкідливої для життя та здоров’я споживачів і завдаючих шкоди.

До якісної фальсифікації слід віднести пересортицю товарів. Пересортиця - це дії, спрямовані на обман покупців завдяки заміні товарів вищих Гатунків нижчими. До фальсифікації відноситься лише пересортиця, обумовлена суб’єктивними причинами. У той же час зниження якості та гатунку окремих груп харчових продуктів під час зберігання не є фальсифікацією.

14. Особливості виявлення фальсифікації слабко-алкогольних напоїв: особ­ливості технології виробництва, види фальсифікації.

За останні роки асортимент та виробництво слабоалкогольних напоїв, а особливо пивав Україні збільшилося. На ринку пива знаходяться сотні його найменувань, й які багато з них рекламуються, тому зваблення підробити чи збільшити його об' єми шляхом розведення водою завжди мали місце як у продавця, так і у виробника пива. Тому проблема з проведенням всебічної експертизи справжності всіх видів слабоалкогольних напоїв, а особливо пива, яке поступає на ринки України, стоїть дуже гостро.

Пиво-це слабоалкогольний пінистий напій, який містить значну кількість екстрактивних речовин (3-10%), обмежену кількість спир­ту (1,5-7%), добре тамує спрагу, має приємну гіркоту і своєрідний аромат. Висока вартість і певний дефіцит основної сировини - ячмін­ного солоду та хмелю, досить тривалий час технологічного циклу виробництва (від 7 до 100 днів) є спонукальними мотивами спро­щення технології, повної або часткової заміни дефіцитної сирови­ни. При цьому часткова заміна солоду непророщеним зерновим ма­теріалом (кукурудзою, пшеницею, рисом, пшоном тощо) передба­чається технологією виробництва і не є фальсифікацією. Разом з тим повна заміна солоду повинна розглядатися як технологічна фальсифікація, тому що одержаний з такої сировини напій не буде мати характерного для пива солодового присмаку і запаху. Ідентифікаційні ознаки пива За органолептичними показниками пиво вітч виробників повинно відповідати вимогам:Зовн вигляд - Прозора рідина без осаду і сторонніх домішок

Смак і аромат - Чистий смак і аромат збродженого слодового напою з хмелевою гіркотою і хмелевим ароматом без будь-яких сторонніх присмаків і запахів

Піна – Пиво повинно мати компактну піну, виділяти пухирці двооксиду вуглецю і відповідати таким показникам: для пива, розлитого у пляшки, - висота піни не менше ЗО мм, піностійкість не менше 4 хв; для бочкового пива - висота піни не менше 15 мм, піностійкість не менше 1,5 хв

При визначенні якості пива за фізико-хімічними показниками регламентуються такі показники, як масова частка сухих речовин у початковому суслі (від 10 до 16 %), масова частка спирту (від 2,7 до 4,5%), кислотність (від 1,5 до 4,5 см3 1 М розчину лугу на 100 см3 пива). Асортиментна фальсифікація пива супроводжується заміною однієї групи пива іншою. Встановити таку фальсифікацію за органолептичними показниками досить важко, оскільки технології виробництва цих груп пива дуже схожі, а отже, органолептичні показники також схожі. Але таку фальсифікацію легко виявити при визначенні густини пива за допомогою звичайного ареометра, або за кількістю екстрактивних речовин за допомогою рефрактометра.

Фальсифікація якості пива досягається за рахунок порушен­ня рецептурного складу (зменш цінних рецептурних компо­нентів, введення добавок, що не передбачаються рецептурою).

Найрозповсюдженішим способом фальсифікації є розведення пива водою як у процесі виробництва, так і в процесі транспорту­вання та реалізації. При цьому встановити місце фальсифікації пива водою практично неможливо. Розпізнати розбавлення пива водою можуть лише кваліфіковані дегустатори в тому випадку, коли води додають у пиво близько 30%.  Розведення пива великою кількістю води позначається на його піностійкості, оскільки водопровідна вода значно знижує цей показ­ник.

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 151; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!