Особливості виявлення фальсифікації переробленім плодів та овочів. Види фальсифікації перероблених плодів і овочів та умови їх виникненняНайбільш розповсюджена фальсифікація перероблених плодів і овочів здійснюється за рахунок використання при їхньому виробництві неякісної сировини (якісна фальсифікація): недорозвинутої, зеленої, невідповідного сорту. Адже під час подрібнення інгредієнтів змінюються іх похідні властивості.

При виробництві компотів, маринадів, салатів можуть бути: недовкладення цукру, кислоти, пряностей, плодів і овочів, передозування солі, заливки, сиропу.

При виробництві томатної пасти, соусів, овочевої ікри з метою економії основної сировини до рецептури часто додають згущувачі (крохмаль, сою, борошно); з метою підміни пасти — використовують оцтову есенцію з борошном або крохмалем; для корекції та покращення кольору додають барвники різноманітного походження.

Під час реалізації квашених плодів, овочів, грибів разом з продукцією покупцям часто реалізують і завищену кількість розсолу.

Дуже часто відбувається фальсифікація плодів та овочів за рахунок недоважування й недовкладення (кількісна фальсифікація) в банки як основної сировини, так і спецій, прянощів та приправ. Можливі випадки, коли під час реалізації вага нетто з товаром менша, ніж замовляв і оплатив покупець. Це може відбуватися за рахунок неправильного або навмисного псування ваговимірювального устаткування; під час розрахунку за товар з покупцем без відрахування маси тари.

Інформаційна фальсифікація плодів і овочів здійснюється шляхом перекручування інформації в товарно-супровідних документах, маркуванні. Під час інформаційної фальсифікації плодів та овочів досить часто спотворюються або вказуються неточно наступні дані: сорт, найменування товару; країна походження товару; фірма- виробник товару та її місце знаходження; спосіб обробки плодів; документ, згідно з яким продукція вироблена. До інформаційної фальсифікації відноситься також підробка сертифіката якості, митних.

Визначення фальсиф прод тов. Види фальс. Хар-ка факторів, які сприяють виникненню фальс. Методи виявлення фальс.

Фальсифікація- дії, спрямовані на обман споживача шляхом підробки об’єкта купівлі- продажу з корисливою метою.Фальсифікація може розглядатися як дії, спрямовані на погіршення споживних властивостей товару чи на зменшення його кількості зі збереженням найбільш характерних, але неістотних для його використання за призначенням властивостей. Мета фальсифікації - отримання максимальної економічної вигоди за рахунок повної чи часткової заміни справжнього якісного продукту більш дешевим або неякісним. Об’єктами фальсифікації можуть бути: продукція, сировина, технологія, послуги, цінні папери, інформація, персонал та інші об’єкти комерційної діяльності. Під час фальсифікації, як правило, піддаються підробці одна або кілька характеристик товару, що дає можливість умовно виділити декілька видів фальсифікації: асортиментна або видова; * якісна; *кількісна; *цінова; *інформаційна. Для кожного виду фальсифікації характерні свої способи підробки товарів. Асортиментна фальсифікація підробка продукту, яка здійснюється шляхом повної або часткової заміни товару замінником іншого виду або найменування зі збереженням подібності однієї чи декількох ознак. Зявляється при виникненні таких умов: *наявність у продажу товарів ін. груп, близьких за споживними властив і деякими показ як.; *поділ товарів на ґатунки; *наявність, виробництво і реалізація імітаторів даної групи товарів; *за показниками якості; наявність дефектних товарів; *уніфікація упаковки. Якісна фальсифікація - це підробка товарів шляхом харчових або нехарчових добавок чи порушень рецептури, технології виробництва з метою покращення або збереження певних його органолептичних властивостей (кольору, запаху, смаку, консистенції нор­мованих фізико-хімічних показників та ін.), зі зміною інших, найбільш характерних показників, або заміною товару вищого ґатунку нижчим. Виникає при таких умовах: *при наявності широкого асортим харчов барвників, ароматизаторів, згущувачів, консервантів ін. компонентів; *при відсутності надійного контролю з введенням тих або ін. добавок до складу товару; *недосконалість чинної законодавчої бази у сфері інформованості споживачів. Кількісна фальсифікація - це обман споживача за рахунок відхилення параметрів товару (маси, об ему, довжини і т.п.) що перевищують гранично допустимі норми відхилень. Неточні або підроблені засоби вимірювання найбільш розповсюджений фактор кількісної фальс. Неправильні методики вимірювання призводять до недоважування, недомірювання. Цінова фальсифікація - обман споживача шляхом реалізації низькоякісних товарів за цінами високоякісних, або товарів менших розмірних характеристик за ціною товарів великих розмірів. Інформаційна фальсифікація - це обман споживача за допомогою неточної, неповної або перекрученої, недостовірної інформації про товар. Цей вид фальс відбувається за рахунок перекручування інфор в товарно-супровідних докум, маркуванні, рекламі. Методи виявлення фальс: *Органолептичний (Смак, запах, за дотиком, колір та інші, застосов. Для всіх харчових продуктів); **Спектральний: а) спектроскопія (Елементний склад зольного залишку -усі харчові продукти) б) колориметрія, фотоколореметрія, спектрофотометрія (Хімічний склад, наявність домішок, слідів і псування продуктів - Усі харчові Продукти); ***Електрохімічні: а) електро- гравіметрія (Вміст важких металів -Кондитерські вироби, м'ясні, м'ясо-рослинні та рибні консерви); б) кондуктометрія (Вологість, концентрація- Борошно, круп'яні вироби, макарони, харчові концентрати, кондитерські вироби, молоко та молочні продукти); в) потенціометрія (Кислотність, хімічний склад -Усі харчові продукти); **** Хроматографічні (Хімічний склад, наявність домішок, слідів розпаду та псування продуктів -Зерно, продукти переробки фруктів і овочів, кондитерські вироби, молоко та молочні продукти); ***** Реологічні а) віскозометрія (В'язкість рідких, сиропо- та пюреподібних продуктів- Харчові жири, кондитерські вироби); б) адгезіометрія (Консистенція, пружність, міцність, твердість, липкість - Хліб і хлібобулочні вироби, кондитерські вироби, молоко та молочні продукти, продукти переробки фруктів та овочів).


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 86; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!