I-ВариантЭндокринді синдромдар 21 страницаC. +++патологический QIII өкпе артериясының тромбтық эмболдануына тән

D. жоғарылауы жіті перикардитке тән 

E. миокардтың жіті трансмур төменгі инфаркті, жедел кезеңі

 

62. Ер кісіде 4 сағат бұрын ангинозды статус болған, емі басталған, гемодинамикасы тұрақты, қайталанған ЭКГ оқып, дұрыс тұжырымды таңдаңыз:

A. миокардтың жіті ірі ошақты алдыңғы инфаркті

B. ++миокардтың жіті трансмур, төменгі-бүйірлік инфаркті, жедел кезеңі

C. тұрақсыз стенокардияға тән ЭКГ

D. патологический QIII өкпе артериясының тромбтық эмболдануына тән

E. жоғарылауы жіті перикардитке тән 

F. миокардтың жіті майда ошақты инфаркті

63..Әйел кісіде 3 сағат бұрын ангинозды статус болды, гемодинамикасы тұрақты, қайталанған ЭКГ оқып, дұрыс тұжырымды таңдаңыз:

 

++A.миокардтың жедел ірі ошақты, төменгі инфаркті, синустық тахикардия, АВБ І дәр.

 

B.миокардтың жедел трансмур, төменгі инфаркті, синустық тахикардия, АВБ І дәр.

C.миокардтың жедел ірі ошақты, төменгі инфаркті, синустық тахикардия, АВБ ІІ дәр., Мобитц 1

 

D. миокардтың жедел трансмур, төменгі инфаркті, синустық тахикардия, АВБ ІІІ дәр.

E. миокардтың жедел ірі ошақты, төменгі инфаркті, синустық тахикардия, АВБ ІІ дәр., Мобитц 2

 

64. Әйел кісіде 5 сағат бұрын ангинозды статус болды, гемодинамикасы тұрақты, қайталанған ЭКГ оқып, дұрыс тұжырымды таңдаңыз:

 

A. миокардтың жедел майда ошақты, төменгі инфаркті, экстрасистолия

B. миокардтың жедел трансмур, алдыңғы инфаркті, экстрасистолия

C. миокардтың жедел ірі ошақты, төменгі инфаркті, экстрасистолия

D. миокардтың жедел трансмур, төменгі инфаркті, АВ блок

E. ++миокардтың жедел трансмур, төменгі инфаркті, экстрасистолия

65. 49 жастағы ер кісіде ангинозды статус болды, одан кейін 8 сағат өтті, гемодинамикасы тұрақты, қайталанған ЭКГ оқып, дұрыс тұжырымды таңдаңыз:

A. ++миокардтың жедел ірі ошақты төменгі инфаркті, АВБ ІІ дәр., 1 типі, периинфарктілік блок

B. миокардтың жедел ірі ошақты төменгі инфаркті, АВБ ІІ дәр., 2 типі, периинфарктілік блок

C. миокардтың жедел ірі ошақты төменгі инфаркті, АВБ ІІІ дәр., периинфарктілік блок

D. миокардтың жедел ірі ошақты алдыңғы инфаркті, АВБ ІІ дәр., 1 типі, периинфарктілік блок

E. миокардтың жедел трансмур төменгі инфаркті, АВБ ІІ дәр., 1 типі, периинфарктілік блок

 

66. 20 жастағы жігітте қызба, прекардиаль аймағының ауырсыну синдромдары бар, ауырғанына 5 тәулік. ЭКГ түсірілді, дұрыс тұжырымдарды таңдаңыз:

A. ++ сегмент SТ-нің конкордантты жоғарылауы

B. +++жедел перикардит

C. сегмент SТ-нің дискордантты ауытқуы

D. миокардтың ишемиялық зақымдануы

E. ревматизмдік кардит

F. миокардтың артқы-базалинфарктіндегі реципрокты өзгерістер

G. миокардиодистрофия

67. 20 жастағы жігітте қызба, прекардиаль аймағының коронарогенді емес ауырсыну синдромдары, жүрек шалыс соғуы бар. Ауырғанына 5 тәулік. ЭКГ түсірілді, дұрыс тұжырымдарды таңдаңыз:

A. ++ревматизидік емес миокардит

B. сегмент SТ-нің конкордантты жоғарылауы

C. +++жүрек ырғағының және өткізгіштігінің бұзылысы

D. жіті перикардит

E. сегмент SТ-нің дискордантты ауытқуы

F. миокардтың ишемиялық зақымдануы

G. миокардиодистрофия

 

68. Нозологиялық бірліктер мен оларға тән ЭКГ өзгерістері арасындағы сәйкестікті табыңыз:

1. Жіті перикардит

а. сегмент ST-нің көптеген тіркемелердегі конкордантты жоғарылауы; патологиялық Q тісшесінің болмауы; сегмент ST жоғарылағаннан кейін бірнеше күннен соң, Т тісшесінің көптеген тіркемелерде теріс болуы

2. Жедел өкпе текті жүрек

в. сегмент ST-нің III, AVF, V1, V2 жоғарылауы; I, AVL, V5, V6 сегмент ST-нің дискортантты төмендеуі;  SI – QIII феномені; Т тісшесі III, AVF, V1, V2 теріс; Р-pulmonale II, III, AVF; Гис шоғыры оң аяғымен өткізгіштіктің нашарлауы (толық блокке дейін)

А 2-в

 

69. Нозологиялық бірліктер мен оларға тән ЭКГ өзгерістері арасындағы сәйкестікті табыңыз:

1. Жіті перикардит

в. сегмент ST-нің көптеген тіркемелердегі конкордантты жоғарылауы; патологиялық Q тісшесінің болмауы; сегмент ST жоғарылағаннан кейін бірнеше күннен соң, Т тісшесінің көптеген тіркемелерде теріс болуы

 

2. Қарыншалардың ерте реполяризация синдромы

а. сегмент ST-нің доғасы төмен қарап, жоғарылауы, R тісшесіне қосылар нүктесінің (і) жоғары орналасуы, сол кеуде тіркемелерінде S тісшесінің кішіреюі немесе жойылуы

 

70. Нозологиялық бірліктер мен оларға тән ЭКГ өзгерістері арасындағы сәйкестікті табыңыз:

1. Жедел өкпе текті жүрек

а. сегмент ST-нің III, AVF, V1, V2 жоғарылауы; I, AVL, V5, V6 сегмент ST-нің дискортантты төмендеуі;  SI – QIII феномені; Т тісшесі III, AVF, V1, V2 теріс; Р-pulmonale II, III, AVF; Гис шоғыры оң аяғымен өткізгіштіктің нашарлауы (толық блокке дейін)

2.Алкогольді миокардиодистрофия

в. сегмент ST-нің депрессиясы; биік сүйір, ал ауыр дағдайларда тегіс нем теріс Т тісшесі, ырғақтың түрлі бұзылыстары (экстрасистолия, жүрекшелердің діоілі мен жыбыры, т.б.); Р-pulmonale (II, III, AVF биік, сүйір Р)

  71. Нозологиялық бірліктер мен оларға тән ЭКГ өзгерістері арасындағы сәйкестікті табыңыз: 1. Алкогольді миокардиодистрофия в. сегмент ST-нің астаутәрізді (корытообразный) депрессиясы; қосфазалы немесе теріс Т тісшесі; синустық брадикардия, АВ қткізгіштіктің баяулауы, қарыншалық         ЭС 1. 2. Жүрек  гликозидтерімен улану в. сегмент ST-нің депрессиясы; биік сүйір, ал ауыр дағдайларда тегіс нем теріс Т тісшесі, ырғақтың түрлі бұзылыстары (экстрасистолия, жүрекшелердің діоілі мен жыбыры, т.б.); Р-pulmonale (II, III, AVF биік, сүйір Р 2.
 

72. Нозологиялық бірліктер мен оларға тән ЭКГ өзгерістері арасындағы сәйкестікті табыңыз:

1. Жіті перикардит

а. сегмент ST-нің көптеген тіркемелердегі конкордантты жоғарылауы; патологиялық Q тісшесінің болмауы; сегмент ST жоғарылағаннан кейін бірнеше күннен соң, Т тісшесінің көптеген тіркемелерде теріс болуы

2.Сол қарынша миокардының гипертрофиясы

в. сегмент ST-нің I, AVL, V5, V6 депрессиясы; ЖЭӨ соға ығысуы; өтпелі аймақтың оң кеуде тіркемелеріне ығысуы (Vt, V2); I, AVL, V5, V6 патологиялық Q және теріс Т

 

73. Ырғақ бұзылысының топтары мен олардың түрлері арасындағы сәйкестікті орнатыңыз:

1. Автоматизмнің бұзылысы

с. қарыншалардың ерте қозуы – өткізгіштіктің артуы (WPW, CLC синдромдары); өткізгіштіктіңкемуі (блокадалар: синус-аурикулдік, жүрекшеішілік, АВБ, Гис шоғырының блоктары)

2. Қозғыштықтың бұзылысы

в. экстрасистолиялар, пароксизмдік тахикардиялар

3. Өткізгіштіктің бұзылысы

а. синустық тахикардия, синустық брадикардия, синустық аритмия, СТІС (СССУ), атри-вентрикулдік ырғақ, идио-вентрикулдік ырғақ

А 2-в 3-с

74. Жүректің ырғақ бұзылыстары мен олардың себептері арасындағы сәйкестікті орнатыңыз:

1. Жүрекшелер фибрилляциясы

в. жүрек бұлшықетінің органикалық зақымдануы, ЖИА, жиі АГ қосақтасуы, ревматизм, қақпақтық ақаулар, қалқанша безі қызметінің бұзылыстары, жүректің тума ақаулары, жіті және созылмалы ЖШ, МИ, миокардиттер, перикардиттер, КМП

2. Қарыншалар фибрилляциясы

а. дәрілік дәрмектермен улану (жүрек гликозидтері, симпатомиметиктер, хинидин), электролиттік дисбаланс, жүрек катетеризациясы, электрлік токқа түсу, МИ және басқа ауыр зақымданулар 

1-в 2-а

 

75. Аурулар мен олардың ЭКГ көріністері арасындағы сәйкестіктерді табыңыз:

1. Жіті перикардит

а. сегмент ST-нің көптеген тіркемелердегі конкордантты жоғарылауы; патологиялық Q тісшесінің болмауы; сегмент ST жоғарылағаннан кейін бірнеше күннен соң, Т тісшесінің көптеген тіркемелерде теріс болуы

2. Жіті миокардит

в. төмен не теріс Т; R-ST сегменті изосызықтан жоғары, төмен ығысқан, Т тісшесі жедел ... коронарлық шамасыздықтағыдай, сүйір симметриялы болуы мүмкін

1-а 2-в

 

76. Реттілігін табыңыз:

1. жедел барысты

2. Диффузды миокардит

3. аритмиялық варианты

4. қарыншалық ЭС, бигеминия типті

5. ЖШ ФК ІІ

 2 1 3 4 5

 

77. Реттілігін табыңыз:

1. Жүрек ырғағының бұзылысы:

2. жүрекшелер фибрилляциясының пароксизмі

3. Сол қарыншалық жіті шамасыздық, жүректік астма

4. датасы ...

 1 2 4 3

78. Реттілігін табыңыз:

1. ЖИА

2. миокардтың жіті инфаркті

3. алдыңғы жайылма

4. қарыншалық ЭС, Лаун 4.

 1 2 3 4

 

79. Реттілігін табыңыз:

1. Жүректің тума ақауы

2. Лютембаше синдромы

3. жүрекшелер фибрилляциясы

4. ЖШ ФК ІІ

5. тұрақты тахисистолалық түрі

1 2 3 5 4

 

80. Реттілігін табыңыз:

1. Диффузды ревматизмдік емес миокардит

2. мерездік этиологиялы

3. жедел ағымды

4. қарыншаүстілік пароксизмдік тахикардия

5. Гис шоғыры сол аяғының толық блогі

6. сол қарыншалық жіті шамасыздық, өкпе шемені

 1 2 3 4 5 6 7 8

Инфекция

1. Бала пруригосының (Гебраның пруригосы) патогенезіндегі маңызды себептерді таңдаңыз:

+А) ас-қорыту жолының ферментопатиясы

+B) тағамдарға аллергиялық сезімталдық

+С) эксудатты- катарлы конституция

D) ішектік аутоинтоксикация

Е) тершеңдік

F) онкопатологияның болуы

G) вирустық инфекция

H) тұқым қуалаушылық

 

2. Көп формалы эксудатты эритемаға тән белгілерді таңдаңыз:

А) «аналық түйіннің» болуы

+B) маусымдық

+С) жедел ағымды

D) бірыңғай бөртпелер

Е) созылмалы ағымды

F) қышынудың болмауы

+G) көп формалы бөртпелер

H)тағамдарға сезімталдық

3. Көп формалы эксудаттыэритема емінде қолданылады:

А) саңырауқұлақтарға қарсы препараттар

В) СЕҚҚД

+ С) антибиотиктер

D) висмут препараттары

Е) вирусқа қарсы препараттар

+F) кортикостероидтар  

G) сульфаниламидтер

+H) цитостатиктер

4. Стивенс –Джонс синдромында көпіршіктердің жиі орналасатын жерлерін көрсетіңіз:

+ А) ернінде

+ B) жұмсақ таңдайда

+ С) білектің бүкпе бетінде

D) көзде

Е) шаш арасында

F) қолда

G) аяқта

H) барлығы дұрыс

5. Стивенс – Джонс синдромына тән белгілерді табыңыз:

А) созылмалы ұзақ ағымды

+ B) ауыз қуысында көпіршіктің болуы

+ С) бастың және бұлшық еттің ауыруы

+ D) аяқта түйіндердің болуы

Е) жедел дене температурасының жоғарылауымен бірге басталуы

F) жалпы әлсіздік

G) бірыңғай бөртпелер

H) шаш арасында

6. Бала пруригосына (Гебраның пруригосы) тән белгілерді табыңыз:

А) бөртпелер терінің себореялық бөліктерінде орналасады

B) жалпы әлсіздік

С) бірінғай бөртпелер

D) бөртпелер білектің ішкі бетінде орналасады

+E) везико-папуланың болуы

+ F) күлдіреу

G) бөртпелер білектің сыртында орналасады

7. Вульгарлы күлдіреуік диагнозында келесі әдістерді қолданады:

+ А) Бальцер сынамасы

+ B) Ядассон сынамасы

С) күлдіреуік түбінен акантоз клеткаларына тексеру

D) «көбелек» симптомы

Е) Пиркет сынағы

F) Никольскии симптомы

G) «ара ұяшығы» симптомы

8 . Дюринг дерматоз ының емінде қолданады :

А)ан тибиотиктер

+ B) ДДС және   кортикостероидтар

С) ДДС және гризеофульвин

+ D)сульфаниламидтер  ДДС-пен бірге

Е) ДДС және диуцифон

F) СЕҚҚД

G) саңырауқұлақтарға арналған дәрмектер

9. Дюринг дерматозына тән белгілерді таңдаңыз:

А) «көбелек» симптомы

+ B) шынайы полиморфизм

С)Асбо – Хансен симптомы

D) жағындыда РН – жасушаларының болуы

Е) Никольскии симптомының оң болуы

+ F) элементтер герпес тәріздес орналасады

G) «ара уяшығы» симптомы

10. Вульгарлы пемфигустың диагноздық белгілерін анықтаңыз (кәдімгі пемфигус,пузырчаткА):

+ А) Никольскии симптомы

B) Ядассон сынамасы

С) «ара ұяшығы» симптомы

D) «көбелек» симптомы

Е) Павлов симптомы

F) Бальцер сынамасы

+ G) Асбо-Хансен симптомы

 

11. Вульгарлы пемфигустың емінде қолданылатын дәрмектерді таңдаңыз:

+А) кортикостероидтар

+B) цитостатиктер

С)зәр айдағыш дәрмектер

D) транквилизаторлар

Е) гипосенсебилизациялық дәрмектер

F) СЕҚҚД

G) саңырауқұлақтарға қарсы препараттар

12. Рубромикоз кезінде тырнақтың зақымдалуының біреуінен басқа барлық түрі кездеседі:

А)латеральді

B) дистальді

+С)оймақ тәріздес

D)беткейлік ағару

Е) проксимальді

13 .  Кандидозбен ауыратын науқастардан алынған патологиялық материалдан микроскопияда табылатын белгілерді көрсетіңіз.

А)«жүзім байламы» түріндегі споралар

B) мицелия жіпшелері

С) псевдомицелиялар

+ D) шанақтанған жасушалар

Е) артроспораға ыдырайтын мицелиялар

14. Кандидоз емінде қолданылмайтын дәрмекті көрсетіңіз (басқалары қоланылады).

А) флуконазол

B) амфотерицин

С) кетоконазол

D) итраконазол

+ Е)гризеофульвин

15. Кандидоз кезінде зақымдалмайтын мүшені анықтаңыз (басқалары зақымдалады)

А)шырышты қабат

B) тері

+ С) шаш

D) ішкі ағзалар

Е) тырнақ

 

16. Рубромикоз емінде қолданады:

+ А) жергілікті және жүйелі антимиотиктер

B) витаминдер

С) цитостатиктер

D) глюкокортикоидтар

Е) СЕҚҚД

17. Түйінді пруригоға тән белгілерді табыңыз (ересек адамдарда кездесетін түрі) :

+ А) барлығы


Дата добавления: 2019-07-15; просмотров: 368; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!