I-ВариантЭндокринді синдромдар 20 страницаD. жылдамдаған идиовентрикулдік (қарыншалық) ырғақ

E. қарыншаүстілік пароксизмдік тахикардия

38. ЭКГ оқып, дұрыс тұжырымды (интерпретациясын) таңдаңыз:

A. +++атри-вентрикулдік блок 1 дәр.

B. атри-вентрикулдік блок 2 дәр., Мобитц II

C. атри-вентрикулдік блок 3 дәр. (толық АВБ)

D. атри-вентрикулдік блок 2 дәр., Мобитц I

E. синус-аурикулдік блок

 

39. ЭКГ оқып, дұрыс тұжырымды (интерпретациясын) таңдаңыз:

A. атри-вентрикулдік блок 1 дәр.

B. синус-аурикулдік блок

C. ++атри-вентрикулдік блок 2 дәр., Мобитц І

D. атри-вентрикулдік блок 2 дәр., Мобитц ІІ

E. атри-вентрикулдік блок 3 дәр. (толық АВБ)

40. ЭКГ оқып, дұрыс тұжырымды (интерпретациясын) таңдаңыз:

A. ++атри-вентрикулдік блок 2 дәр., Мобитц ІІ

B. атри-вентрикулдік блок 2 дәр., Мобитц І

C. синус-аурикулдік блок

D. атри-вентрикулдік блок 1 дәр.

E. атри-вентрикулдік блок 3 дәр. (толық АВБ)

41. ЭКГ оқып, дұрыс тұжырымды (интерпретациясын) таңдаңыз:

A. атри-вентрикулдік блок 2 дәр., Мобитц ІІ

B. +++атри-вентрикулдік блок 3 дәр. (толық АВБ)

C. атри-вентрикулдік блок 2 дәр., Мобитц І

D. синус-аурикулдік блок

E. атри-вентрикулдік блок 1 дәр.

42. ЭКГ оқып, дұрыс тұжырымды (интерпретациясын) таңдаңыз:

A. синус-аурикулдік блок

B. блогі, Гис шоғырының сол аяғының

C. сол қарыншаның гипертрофиясы

D. +++блогі, Гис шоғырының оң аяғының

E. қарыншалық экстрасистолалар

43.ЭКГ оқып, дұрыс тұжырымды (интерпретациясын) таңдаңыз:

A. блогі, Гис шоғырының оң аяғының

B. ++блогі, Гис шоғырының сол аяғының

C. сол қарыншаның гипертрофиясы

D. синус-аурикулдік блок

E. қарыншалық экстрасистолалар

44. 45 жастағы пациентте төс артының сол қолына тарйтын, күшті, сығып ауырсынуы 45 мин созылған, нитроглицерин нәтиже бермеген. ЭКГ: ST сегменті доғалана жоғарылап, Т тісшесіне жалғасқан; реципрок тіркемелерде ST сегментінің депрессиясы. Сіздің болжам диагнозыңыз

A. ++=жүректің ишемиялық ауруы, миокардтың жіті инфаркті, аса өткір кезеңі

B. жүректің ишемиялық ауруы, миокардтың жіті инфаркті, өткір кезеңі

C. жүректің ишемиялық ауруы, миокардтың жіті инфаркті, өткірлеу кезеңі

D. қарыншалардың ерте реполяризациясиндромы

E. гипертрофиялық кардиомиопатия, стенокардия синдромы

45. 76 жастағы ер кісіде субарахналық (Ара́хна немесе Арахнея грек сөзі Ἀράχνη «паук») қан құйылуы бар геморрагиялық инсульт дамыған. ЭКГ:

Дұрыс тұжырымды таңдаңыз:

 

A. +++кең, өте терең Т тісшесі ОНЖ зақымданғанда, әсіресе, субарахналық қан

құйылуларда тіркеледі

B.жіңішке, терең Т тісшесі ЖИА тіркеледі

C.жіңішке, терең Т тісшесі сол және оң қарынша гипертрофияларында

тіркеледі

D.алып теріс Т тісшелері V3-V4 (> 10 мм) апекстік ГКМП тіркеледі

(Ямагучи кардиомиопатисы)

E.кең, терең Т тісшесі – қалыпты бір түрі

46. “Электрлік систола” – qT интервалына қатысты дұрыс тұжырымдарды таңдаңыз:

A. интервалдың ұзаруы, ерлерде – qT > 0,46; әйелдерде – qT> 0,47

B. +++келтірілгендердің барлығы дұрыс

C. qT интервалының тума ұзаруларына жатады: Романо-Уорд синдромы (есту қабілеті бұзылмаған), Ервел-Ланге-Нильсен синдромы (есту қабілеті бұзылған)

D. qT интервалының жүре дамыған ұзаруларына кейбір дәрмектерді қабылдау: хинидин, прокаинамид, амиодарон, үшциклдік антидепрессанттар мен гипокалиемия, гипомагниемия әкеледі

E. qT интервалының жүре дамыған  ұзаруларына миокардиттер, митраль қақпақтарының пролапсі, миокардтың ишемиясы, гипотиреоз, гипотермия әкелед

47. ЭКГ оқып, дұрыс интерпретациясын (тұжырымын) таңдаңыз:

A. қарыншаүстілік пароксизмдік тахикардия

B. қарыншалар фибрилляциясы (жыбыры)

C. оң қарыншалық экстрасистолалар

D. жыламдаған идиовентрикулдік ырғақ

E. +++сол қарыншалық экстрасистолалар

ЭКГ

V-Ba риант

48. ЭКГ оқып, дұрыс интерпретациясын (тұжырымын) таңдаңыз:

A. +++қарыншалық жиі экстрасистолия (куплеттер, бигимения)

B. сол аяғының блогі, Гис шоғырының

C. оң аяғының блогі, Гис шоғырының

D. қарыншалық пароксизмдік тахикардия

E. қарыншалар фибрилляциясы (жыбыры)

49. ЭКГ оқып, дұрыс интерпретациясын (тұжырымын) таңдаңыз:

 

A. оң аяғының блогі, Гис шоғырының

B. сол аяғының блогі, Гис шоғырының

C. +++қарыншалық жиі экстрасистолия (бигимения)

D. қарыншалық пароксизмдік тахикардия

E. қарыншалар фибрилляциясы (жыбыры)

50. ЭКГ оқып, дұрыс интерпретациясын (тұжырымын) таңдаңыз:

A. оң қарыншалық экстрасистолалар

B. +++қарыншалық полиморфты бигимения

C. сол қарыншалық экстрасистолалар

D. қыстырылған қарыншалық экстрасистола

E. қарыншаүстілік пароксизмдік тахикардия

51. ЭКГ оқып, дұрыс интерпретациясын (тұжырымын) таңдаңыз:

 

A. +++қыстырылған қарыншалық экстрасистола

B. қарыншалық полиморфты бигимения

C. оң қарыншалық экстрасистолалар

D. сол қарыншалық экстрасистолалар

E. жұп мономорфтықарыншалық бигимения

52. ЭКГ оқып, дұрыс интерпретациясын (тұжырымын) таңдаңыз:

A. қыстырылған қарыншалық экстрасистола

B. +++жұп мономорфты және жұп полиморфты қарыншалық экстрасистолия

C. қарыншалық полиморфты бигимения

D. политопты  экстрасистолалар

E. сол қарыншалық экстрасистолалар

53. ЭКГ оқып, дұрыс интерпретациясын (тұжырымын) таңдаңыз:

 

A. +++мінсіз моноформды қарыншалық (кешенде өте ұқсас) тахикардияның желісі (пробежка)

B. жұп мономорфты және жұп полиморфты қарыншалық экстрасистолия

C. қыстырылған қарыншалық экстрасистола

D. қарыншалық полиморфты бигимения

E. политопты  экстрасистолалар

54. Пациентке күштемелік сынама – ВЭМ жасалды. ЭКГ: жоғарғысы – тыныш күйіндегі, астындағысы – күштеме басталғаннан 4,5 мин соң. Оларды оқып, дұрыс тұжырымды таңдаңыз:

A. ++сегмент ST-нің горизонталь депрессиясы 0,3 мВ (3 мм) пайда болды, бұл – миокард ишемиясының белгісі болғандықтан, күштемелік ЭКГ сынама – оң

B. сегмент ST-нің қиғаш, жоғары өрлеген 2 мм депрессиясы пайда болды, күштемелік ЭКГ сынама – теріс

C. сегмент ST-нің қиғаш, жоғары өрлеген 1 мм супрессиясы пайда болды, күштемелік ЭКГ сынама – теріс

D. синустық тахикардия дамыды, ЖЖС 120 мин – күштемелік ЭКГ сынама – оң

E. қосфазалы Ттісшесі пайда болды – күштемелік ЭКГ сынама – оң

 

55.ЭКГ оқып, дұрыс интерпретациясын (тұжырымын) таңдаңыз:

A. патологиялық QS кешені, R тісшесінің амплитудасының кемуі, RS-Т сегментінің V1-V3 тіркемелерінде изосызықтан жоғарылауы – миокардтың арты инфарктінің тән белгілері

B. патологиялық QS кешені, R тісшесінің амплитудасының кемуі, RS-Т сегментінің V1-V3 тіркемелерінде изосызықтан жоғарылауы – миокардтың ұшының (апекс) инфарктінің тән белгілері

C. ++++патологиялық QS кешені, R тісшесінің амплитудасының кемуі, RS-Т сегментінің V1-V3 тіркемелерінде изосызықтан жоғарылауы – миокардтың алдыңғы-қалқалық инфарктінің тән белгілері

D. патологиялық QS кешені, R тісшесінің амплитудасының кемуі, RS-Т сегментінің V1-V3 тіркемелерінде изосызықтан жоғарылауы – миокардтың артқы-базаль инфарктінің тән белгілері

E. патологиялық QS кешені, R тісшесінің амплитудасының кемуі, RS-Т сегментінің V1-V3 тіркемелерінде изосызықтан жоғарылауы – миокардтың алдыңғы-бүйірлік инфарктінің тән белгілері

 

56. ЭКГ оқып, дұрыс интерпретациясын (тұжырымын) таңдаңыз:

A. +++патологиялық Q тісшесі, R тісшесінің амплитудасының кемуі, RS-Т сегментінің V4-V6 тіркемелерінде изосызықтан жоғарылауы – миокардтың алдыңғы-бүйірлік инфарктінің тән белгілері

B. патологиялық Q тісшесі, R тісшесінің амплитудасының кемуі, RS-Т сегментінің V4-V6 тіркемелерінде изосызықтан жоғарылауы – миокардтың артқы-базаль инфарктінің тән белгілері

C. патологиялық Q тісшесі, R тісшесінің амплитудасының кемуі, RS-Т сегментінің V4-V6 тіркемелерінде изосызықтан жоғарылауы – миокардтың алдыңғы-қалқалық к инфарктінің тән белгілері

D. патологиялық Q тісшесі, R тісшесінің амплитудасының кемуі, RS-Т сегментінің V4-V6 тіркемелерінде изосызықтан жоғарылауы – миокардтың ұшының инфарктінің тән белгілері

E. патологиялық Q тісшесі, R тісшесінің амплитудасының кемуі, RS-Т сегментінің V4-V6 тіркемелерінде изосызықтан жоғарылауы – миокардтың артқы инфарктінің тән белгілері

 

57. Паеиентте ангинозды статус болды, ем басталды, 2 сағаттан соң қайталанған ЭКГ оқып, дұрыс тұжырымды таңдаңыз:

A. диффузды миокардит

B. миокардтың ірі ошақты (Q тісшелі) инфаркті, сол қарыншаның алдыңғы, ұшы, бүйір қабырғаларының

C. миокардтың трансмур инфаркті, сол қарыншаның алдыңғы, ұшы, бүйір қабырғаларының

D. миокардтың майда ошақты инфаркті, сол қарыншаның артқы-базаль қабырғаларының

E. ++миокардтың майда ошақты инфаркті, сол қарыншаның ұшы, бүйір қабырғаларының

58. Пациентте ангинозды статус, гемодинамикасы тұрақты, басталғаннан 1,5 сағаттан соң қайталанған ЭКГ оқып, дұрыс тұжырымды таңдаңыз:

+++A.миокардтың жіті инфаркті, аса өткір кезеңі, алдыңғы жайылма, периинфарктілік блок

B. миокардтың жіті ірі ошақты инфаркті, өткір кезеңі, алдыңғы жайылма, периинфарктілік блок

C.вазоспазмдық стенокардия (Принцметалдың стенокардиясы)

D.миокардтың жіті трансмур инфаркті, өткір кезеңі, алдыңғы жайылма, периинфарктілік блок

E. миокардтың жіті инфаркті, аса өткір кезеңі, артқы қабырғасының, периинфарктілік блокострый инфаркт миокарда, острейший период, задней стенки, периинфарктная блокада

 

59. Пациентте ангинозды статус болды, госпитализацияланды, гемодинамикасы тұрақты, басталғаннан 4,5 сағаттан соң қайталанған ЭКГ оқып, дұрыс тұжырымды таңдаңыз

 

A. миокардтың трансмур инфаркті, алдыңғы-ұшы-қалқалық-бүйірлік, Гис шоғырының оң аяғының блогі

B. ++миокардтың ірі ошақты инфаркті, алдыңғы-ұшы-қалқалық-бүйірлік, Гис шоғырының оң аяғының блогі

C. миокардтың майда ошақты инфаркті, алдыңғы-ұшы-қалқалық-бүйірлік, Гис шоғырының оң аяғының блогі

D. диффузды миокардит, Гис шоғырының оң аяғының блогі

E. вазоспазмдық стенокардия  (Принцметалдың стенокардиясы)

60. Пациентте 5 сағат бұрын ангинозды статус болды, гемодинамикасы тұрақты, қайталанған ЭКГ оқып, дұрыс тұжырымды таңдаңыз:

 

A. ++миокардтың ірі ошақты (трансмур) инфаркті, алдыңғы- қалқалық- ұшы-бүйірлік, синустық тахикардия, Гис шоғырының оң аяғының блогі

B. миокардтың ірі ошақты инфаркті, алдыңғы- қалқалық- ұшы-бүйірлік, синустық брадикардия, Гис шоғырының оң аяғының блогі

C. миокардтың майда ошақты инфаркті, алдыңғы- қалқалық- ұшы-бүйірлік, Гис шоғырының оң аяғының блогі

D. миокардтың ірі ошақты инфаркті, артқы-базаль, синустық брадикардия, Гис шоғырының оң аяғының блогі

E. миокардтың ірі ошақты инфаркті, жүрек аневризмасы, синустық брадикардия, Гис шоғырының оң аяғының блогі

 

61. Әйел кісіде 4 сағат бұрын ангинозды статус болды, гемодинамикасы тұрақты, қайталанған ЭКГ оқып, дұрыс тұжырымды таңдаңыз:

A. миокардтың жіті ірі ошақты төменгі инфаркті, жедел кезеңі

B. тұрақсыз стенокардияға тән ЭКГ


Дата добавления: 2019-07-15; просмотров: 377; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!