Етап 5. Відкриття аналітичних рахунків бухгалтерського облікуНа основі розшифрування залишків (див. табл. 1.5 і 1.6), а також там,
де це можливо (за даними табл. 1.2), слід відкрити аналітичнірахунки
до окремих синтетичних рахунків.

Таблиця 1.5 – Розшифрування залишків за деякими аналітичними рахунками матеріалів станом на 01.01.200Х р.

 

Найменування матеріалу

 

Ціна, грн

Варіант 0

Кіл ькість Сума, грн
Цегла, тис. шт. 500,00 5 2 500
Пісок, кг   3,50 1 000   3 500
Удароміцний АВ-пластик, м. п. 3,00 2 326 6 978
Труби металево-пластикові (діаметр 1/2″), м. п. 2,54 2 000 5 080
РАЗОМ:   ––   ––   18 058

 

Продовження табл. 1.5

 

Найменування матеріалу

Ціна, грн

Варіанти

1

2

3

Кіль-кість Сума, грн Кіль-кість Сума, грн Кіль-кість Сума, грн
Цегла, тис. шт. 450,0 28 12 600 32 14 400 25 11 250
Пісок, кг   3,5 6 000 21 000 8 000 28 000 2 000 7 000
Удароміцний АВ-пластик, м. п. 3,0 2 000 6 000 2 000 6 000 4 500 13 500
Труби металево- пластикові (1/2″), м. п. 2,0 1 100 2 200 880 1 760 845 1 690
РАЗОМ:   ––   –– 41 800   ––   50 160 ––   33 440

 

Продовження табл. 1.5

 

Найменування матеріалу

Ціна, грн

Варіанти

4

5

6

Кіль-кість Сума, грн Кіль-кість Сума, грн Кіль-кість Сума, грн
Цегла, шт. 0,45 14 000 6 300 15 000 6 750 16 000 7 200
Пісок, кг 4,00 2 500 10 000 3 000 12 000 10 000 40 000
Удароміцний АВ-пластик, м. п. 6,00 5 000 30 000 500 3 000 2 000 12 000
Труби металево- пластикові (1/2″), м. п. 2,00 885 1 770 620 1240 496 992
РАЗОМ:   ––   ––   48 070 ––   22 990 ––   60 192

Продовження табл. 1.5

 

Найменування матеріалу

Ціна, грн

Варіанти

7

8

9

Кіл ь- кість Сума, грн Кіл ь- кість Сума, грн Кіл ь- кість Сума, грн
Цегла, шт. 0,50 10 000 5 000 14 002,8 7 001,4 1 000 500
Пісок, кг 3,50 200 700 3 000 10 500,0 2 000 7 000
Удароміцний АВ-пластик, м. п. 3,00 415 1 245 3 394 10 182,0 628 1 884
Труби металево- пластикові (1/2″), м. п. 3,80 1 500 5 700 1 427 5422,6 4 500 17 100
РАЗОМ:   ––   ––   12 645 ––   33 106,0 ––   26 484

 

Таблиця 1.6 – Розшифрування залишків за аналітичними рахунками
до рахунку 631 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками»
на 01.01.200Х р., у гривнях.

 

Найменування

постачальників

Варіанти

1 2 3 4 5
ВАТ «Хімпром» 14 000 16 800 11 200 16 100 7 700
Фірма ТОВ «Будматеріали»   38 000 45 600 30 400 43 700 20 900
РАЗОМ:   52 000 62 400 41 600 59 800 28 600

 

Продовження табл. 1.6

 

Найменування

постачальників

Варіанти

6 7 8 9 0
ВАТ «Хімпром» 20 160 4 235 11 088 8 870 6 048
Фірма ТОВ «Будматеріали»   54 720 11 495 30 096 24 077 16 416
РАЗОМ: 74 880 15 730 41 184 32 947 22 464

 

 

Аналітичні рахунки по матеріальних ресурсах слід відкрити таким чином, щоб спочатку були вказані лише початкові залишки (рис. 1.2).

 

Дебет

Рахунок

Кредит

(найменування матеріалу)

  Кіль-кість Ціна, грн Сума, грн   Кіль-кість Ціна, грн Сума, грн
Сальдо на початок                            
Обороти та номер операції             Обороти та номер операції            
Сальдо на кінець                              

 

Рис. 1.2 – Аналітичний рахунок для обліку окремих видів матеріалів

 

Аналітичні рахунки по постачальниках матеріальних ресурсів слід відкрити за такою  формою (рис. 1.3).

 

Дебет

Рахунок

Кредит

(рахунок, що містить найменування постачальника)

 

∑ Сальдо на початок

 (за пасивними рахунками)

 

       

Рис. 1.3 – Аналітичний рахунок для обліку постачальників

Ми бачимо, що аналітичний облік є невід’ємною й важливою частиною бухгалтерського обліку.


Задача 3. Складання бухгалтерських проведень до операцій
за окремими господарськи ми процесами підприємства

 

Необхідно : У Журналі реєстрації господарських операцій (табл. 1.7) визначити кореспонденцію рахунків, окремо за кожною операцією (тобто, – скласти бухгалтерські проведення до кожної операції, окремо).

 

Рекомендації до виконання задач і 3

Етап 6. Аналіз характеру господарської операції та визначення її впливу на зміни у Балансі

Спочатку уважно й послідовно прочитайте кожну операцію  (див.
табл. 1.7) та з'ясуйте її зміст. Потім проаналізуйте господарські операції
і навпроти кожного порядкового їх номера, зазначеного у допоміжній для навчання табл. 1.8, вкажіть тип змін (римськими цифрами), які вони викликають у бухгалтерському Балансі.

Таблиця 1.8 – Аналіз характеру господарських операцій ЗАТ «Хладмонтаж»
за їх впливом на Баланс підприємства

 

№ господар. операції Тип змін у Балансі № господар. операції Тип змін у Балансі № господар. операції Тип змін у Балансі
1 а)   4 а)   9 а)  
1 б)   4 б)   9 б)  
1 в)   4 в)   9 в)  
1 г)   4 г)   9 г)  
1 д)   5 а)   9 д)  
2 а)   5 б)   9 є)  
2 б)   6 а)   10 а)  
2 в)   6 б)   10 б)  
3 а)   6 в)   10 в)  
3 б)   7.   10 г)  
3 в)   8.   11  

 

Такий аналіз полегшить процедуру складання Вами бухгалтерських проведень.


Таблиця 1.7 – Опис господарських операцій і бухгалтерських проведень ЗАТ «Хладмонтаж»
за 200Х рік, грн

 

з /п

Зміст господарської операції Дебет рахунк а

Кредит рахунка

Сума

1

2 3

4

5

І. ОПЕРАЦІЇ З ПРИДБАННЯ (ЗАКУПІВЛІ) СИРОВИНИ І МАТЕРІАЛІВ

Підприємство ЗАТ «Хладмонтаж» придбало матеріально-сировинні ресурси (комплектуючі вироби з пластмаси і металовироби) у двох постачальників: ПП «Пластик» та ВАТ «Металік». Причому, якщо за пластмасові вироби наше Товариство розрахувалось відразу ж (попередня оплата), то з підприємством ВАТ «Металік» була укладена домовленість про оплату виробів з металу тільки після їх отримання (наступна оплата).

1 а)

І.1 Перша подія – оплата матеріальних ресурсів

З поточного рахунка в банку ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» перерахована передплата фірмі ПП «Пластик» за комплектуючі вироби з пластмаси

   

12 000

б)

Відображений податковий кредит з ПДВ

   

2 000

в)

Надійшли до підприємства ЗАТ «Хладмонтаж» комплектуючі вироби
з пластмаси та оприбутковувані на його складі 

   

(опер.1а – опер.1б)

г)

Відображений розрахунок з податкового кредиту з ПДВ (вказати суму)

   

 

д)

Зарахована сума попередньої оплати за пластмасові вироби

   

(див.

опер.1а)

             

Продовження табл. 1.7

 

1 2 3 4 5
2 а) І.2 Перша подія – отримання матеріальних ресурсів Отримані металовироби (труби оцинковані різних діаметрів, листи сталеві) від ВАТ «Металік», їх оприбутковано на складі ЗАТ «Хладмонтаж»         22 000
б) Відображений податковий кредит з ПДВ (суму визначити самостійно)      
в) Перерахована оплата за металовироби ВАТ «Металік»     26 400
3 а) І.3 Придбання (закупівля) товарно-матеріальних цінностей через підзвітних осіб Завідуючому господарством ЗАТ «Хладмонтаж» Давиденко Р. В. видано з каси під звіт для придбання електролампочок для освітлення основного виробничого цеху підприємства       300
б) Завгосп Давиденко Р. В. відзвітувала про використання наданих їй коштів (вона надала товарні чеки та склала авансовий звіт). Електролампочки (МШП) здані до комори цеху основного виробництва       250
в) Невикористані підзвітною особою гроші повернуті до каси підприємства     50

II . ОПЕРАЦІЇ З ПРИДБАННЯ (ЗАКУПІВЛІ) НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ

4

У підприємства ЗАТ «Станкоприлад» було закуплене нове виробниче устаткування на суму 60 000 грн (перша подія – отримання устаткування)

Продовження табл. 1.7

 

1 2

3

4

5

 
а) Підприємством ЗАТ «Хладмонтаж» оприбутковано устаткування

 

 

50 000

 
б) Відображений ПДВ

 

 

10 000

 
в) Сплачений рахунок постачальника – підприємства ЗАТ «Станкоприлад»

 

 

(опер.4а + опер.4б)

 
г) Нове виробниче устаткування введено в експлуатацію в основному цеху ЗАТ «Хладмонтаж»

 

 

(див.

опер.4а)

 

III . ОПЕРАЦІЇ ВИРОБНИЧОГО ЦИКЛУ

 
  5   а) До виробництва зі складу нашого Товариства надійшли матеріально-сировинні ресурси, загальною сумою 23 000 грн, з них: комплектуючі вироби з пластмаси

 

 

 

 

8 000

 
б) вироби з металу

 

 

15 000

 
6

За звітний період нарахована заробітна плата основним виробничим працівникам; проведені нарахування на фонд заробітної плати загальнообов’язкових страхових зборів та утримання з заробітної плати робітників, передбачені чинним законодавством України

 
а)

Нарахована заробітна плата працівникам основного виробництва

 

 

48 000

б)

Здійснені нарахування на фонд заробітної плати основних виробничих працівників

 Єдиного соціального внеску (ЄСВ), за ставкою 37% .

 

 

 

                 

Продовження табл. 1.7

 

1

2

3

4 5
в)

Із загальної суми заробітної плати, яка була нарахована працівникам Товариства, проведені загальнообов'язкові державні утримання, з них:

- податок з доходів фізичних осіб (прибутковий податок) – до бюджету

 

  6 000
 

- на соціальні потреби, – органам державного соціального страхування, –  ЄСВ
(за ставкою 3,6%)

 

   
7

Нарахована амортизація верстатів та виробничого устаткування ЗАТ «Хладмонтаж»

 

  100 000
8

Виготовлена та оприбутковувана на складі готова продукція за фактичною собівартістю (суму визначити самостійно)

 

   

IV . ОПЕРАЦІЇ З РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ

9

Реалізована готова продукція на суму 180 000 грн (з ПДВ). Перша подія – відвантаження продукції

а) Товариством відвантажена готова продукція її покупцям

 

 

180 000
б) Нарахована сума податкових зобов'язань з ПДВ

 

 

30 000
в) Віднесений дохід від реалізації на фінансовий результат (суму визначити самостійно)

 

 

 
г) Відображена собівартість реалізації продукції (суму визначити самостійно)

 

 

 
             

Продовження табл. 1.7

 

1 2 3 4 5
д) Списана собівартість реалізованої продукції  ЗАТ «Хладмонтаж» на фінансовий результат (суму визначити самостійно)      
є) У повному обсязі сплачена покупцями реалізована їм продукція за операцією 9 (суму визначити самостійно)      

V . РОЗРАХУНКОВІ ОПЕРАЦІЇ (РОЗРАХУНКИ З КРЕДИТОРАМИ)

10

Сплачена заробітна плата працівникам Товариства. У той же час у касі залишилася сума зарплати, яка не могла бути отримана працівниками своєчасно з різних причин

а) Отримані в касу для виплати заробітної плати грошові кошти     40 180
б) Сплачена заробітна плата згідно з платіжною відомістю     38 900
в) Депонована сума своєчасно неотриманої працівниками заробітної плати (суму визначити самостійно)      
г) Повернута до банку сума депонованої зарплати (суму визначити самостійно)      
11 З поточного рахунку у банку ЗАТ «Хладмонтаж» перераховані утримання: - до бюджету (заборгованість за податками)     28 000
  - суми зі страхування – з Єдиного соціального внеску – у повному обсязі (загальну суму визначити, виходячи з того, що 65 рахунок, як і його субрахунки, не матимуть залишку)      


Примітка 1.2 У теоретичних дослідженнях у галузі бухгалтерського обліку поширено вживається таке визначення чотирьох основних типів господарських операцій щодо їх впливу на бухгалтерський Баланс:

І тип: Активна стаття (зменшується) Активна стаття (збільшується),

ІІ тип: Пасивна стаття (зменшується) Пасивна стаття (збільшується),

ІІІ тип: Активна стаття (збільшується) Пасивна стаття (збільшується),

І V тип: Активна стаття (зменшується) Пасивна стаття (зменшується).

За цією класифікацією й вкажіть у відповідній графі (див. табл. 1.8) тип, до якого відноситься кожна з названих у задачі господарських операцій.

 


Дата добавления: 2019-02-12; просмотров: 307; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!