Умова завдання курсової роботи 

Загальна характеристика діяльності підприємства: умовне підприємство Закрите акціонерне товариство «Хладмонтаж» (далі,
ЗАТ «Хладмонтаж» або, – Товариство) відповідно до КВЕД (Класифікації видів економічної діяльності) України займається виробництвом промислового холодильного та вентиляційного устаткування. Тож, продукція цього підприємства, – холодильні вітрини, шафи, ванни, охолоджувані столи тощо, – призначена для забезпечення продуктових магазинів та підприємств ринкової торгівлі, харчування та ресторанного бізнесу холодильним торгівельним устаткуванням, що здатне забезпечити постійну підтримку визначених температурних режимів користувачам такого устаткування.

Банківською установою, де ЗАТ «Хладмонтаж» має свій поточний рахунок, є ВАТ «Райффайзен Банк Аваль».

Основними матеріалами, що використовує наше умовне підприємство
у своїй виробничий діяльності є: металеві (пластмасові або скляні) листи, смуги, планшети різноманітних форм, пінополіуретанові наповнювачі, металеві чи пластмасові труби різного діаметра, окремі комплектуючі вироби (двигуни, охолоджувальні агрегати, термостати) і таке інше.

Постачальники основних матеріалів нашого Товариства: пластмасові вироби – ВАТ «Хімпром» та ПП «Пластик», металеві вироби – ВАТ «Металік», скляні вироби – «Компанія Аспект-Плюс».

Метод обліку витрат на виробництво та калькулювання собівартості окремих видів продукції, що використовує Товариство, – нормативний.

Середньосписочна чисельність працівників у звітному періоді 46 людей.

В якості з вітн ого період у ми будемо вважати 200Х рік (наприклад,
200Х рік = 2010 р.). 

Задача 1 .  Складання Балансу підприємства на початок

Звітного періоду

 

Необхідно : Скласти Баланс підприємства ЗАТ «Хладмонтаж» на початок звітного періоду (тобто, на 01.01.200Х р.).

Рекомендації до виконання задач і 1

Етап 1. Групування даних за стаття ми Балансу

Таблиця 1.3 містить дані про склад усіх активів, капіталу і зобов'язань умовного підприємства ЗАТ «Хладмонтаж», у розрізі окремих їх видів, станом на 01.01.200Х р.

Одиниця виміру, яка нами застосовується (див. табл. 1.3), – гривня.

Ознайомтеся з переліком окремих видів ресурсів Товариства і видів джерел, за рахунок яких підприємство отримало ці ресурси (див. табл. 1.3). Вирішіть, які з них належать до активних, а які, – до пасивних статей Балансу, відповідно.

Згадаємо, що всі ресурси будь-якого підприємства є його активами, тоді як джерела утворення цих ресурсів є його пасивами і можуть бути
як власними (капітал), так і запозиченими або залученими (зобов'язання).

Баланс ЗАТ «Хладмонтаж», на наш погляд, доцільно скласти попередньо за формою, приклад заповнення якої наданий нами у табл. 1.2.

Таблиця 1.2 – Баланс ЗАТ «Хладмонтаж» на 01.01. 200Х р.

 

АКТИВ

ПАСИВ

п/п

Статті Балансу

Сума, грн

№ п/п

Статті Балансу

Сума, грн

Розділ І. Необоротні активи

Розділ І. Власний капітал

1.

Нематеріальні активи

1 000

1.

Статутний капітал

120 000

2 400

2.

Додатковий капітал

54 200
2.

. . .

3.

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

 

Розділ ІІ. Оборотні активи

Розділ ІІІ. Довгострокові зобов’язання

. . .

. . .

 

Баланс

Загальна сума

 

Баланс

Загальна сума
                       

 


Таблиця 1.3 – Перелік окремих видів активів, капіталу та зобов'язань  ЗАТ «Хладмонтаж» станом на 01.01.200Х р.

(1-5 варіанти)[2]

Види активів, капіталу,

зобов’язань

Сума, грн

1 варіант 2 варіант 3 варіант 4 варіант 5 варіант
1 2 3 4 5 6
1. Чилер-прилади NECS-CN для охолодження термопластавтоматів, що використовуються при виробництві холодильного устаткування 60 000 72 000 48 000 69 000 33 000
2. Будівлі цехів основного виробництва 840 000 1 008 000 672 000 966 000 462 000
3. Комплектуючі вироби та покупні напівфабрикати 24 600 29 520 19 680 28 290 13 530
4. Резервний капітал підприємства 180 000 216 000 144 000 207 000 99 000
5. Вантажні автомобілі 74 000 88 800 59 200 85 100 40 700
6. Заборгованість по податках (перед бюджетом) 58 000 69 600 46 400 66 700 31 900
7. Будівля нового цеху Товариства, будівництво якої ще не закінчено підприємством ЗАТ «Хладмонтаж» 450 000 540 000 360 000 517 500 247 500
8. Будівельні матеріали (цегла, пісок, дошки, брус) 41 800 50 160 33 440 48 070 22 990
9. Заборгованість перед працівниками Товариства з оплати праці 420 000 504 000 336 000 483 000 231 000
10. Будівля складу виробничих запасів ЗАТ «Хладмонтаж» 150 700 180 840 120 560 173 305 8 2885
11. Програмне забезпечення для персональних комп’ютерів 8 000 9 600 6 400 9 200 4 400
12. Різні матеріали, що використовують при виробництві продукції 12 000 14 400 9 600 13 800 6 600

Продовження табл. 1.3

 

 

1 2 3 4 5 6
13. Заборгованість ЗАТ «Хладмонтаж» перед підприємством ВАТ «Хімпром» за раніше придбаний удароміцний АВ-пластик 14 000 16 800 11 200 16 100 7 700
14. Зварювальні апарати, що використовують підприємство для будівництва нового цеху 7 400 8 880 5 920 8 510 4 070
15. Зварювальні електроди, що використовують у процесі будівництва нового цеху Товариства 5 000 6 000 4 000 5 750 2 750
16. Статутний капітал 1 750 800 2 100 960 1 400 640 2 013 420 962 940
17. Оцинкована сталь із ПВХ-покриттям і металовироби на складі 40 000 48 000 32 000 46 000 22 000
18. Дебіторська заборгованість підприємства, строк погашення якої перевищує один календарний рік 100 000 120 000 80 000 115 000 55 000
19. Заборгованість Товариства перед фірмою ТОВ «Будматеріали» за цеглу, що придбана для будівництва нового цеху 38 000 45 600 30 400 43 700 20 900
20. Заборгованість покупців і замовників 304 000 364 800 243 200 349 600 167 200
21. Запасні частини до вантажівок 22 000 26 400 17 600 25 300 12 100
22. Різне виробниче устаткування, що перебуває в експлуатації 52 700 63 240 42 160 60 605 28 985
23. Довгостроковий кредит ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» 740 000 888 000 592 000 851 000 407 000
24. Спеціальний одяг робітників підприємства 7 000 8 400 5 600 8 050 3 850
 
25. Забезпечення виплат персоналу з оплати праці

21 300 25 560 17 040 24 495 11 715

Продовження табл. 1.3

 

1

2

3

4

5

6

 
26. Заборгованість перед органами соціального страхування із сплати Єдиного соціального внеску (ЄСВ)

68 000

81 600

54 400

78 200

37 400

 
27. Поточний рахунок Товариства у Райффайзен Банку Аваль, у національній валюті

2 130 000

2 556 000

1 704 000

2 449 500

1 171 500

 
28. Устаткування для виробництва закатних магнітів на холодильні вітрини та шафи

9 450

11 340

7 560

10 867,5

5 197,5

 
29. Скло гнуте для холодильних вітрин на складі Товариства

3 700

4 440

2 960

4 255

2 035

 
30. Каса

800

960

640

920

440

 
31. Короткостроковий кредит банку ВАТ «Райффайзен Банк Аваль»

89 000

106 800

71 200

102 350

48 950

 
32. Удароміцний АВ-пластик, що використовують для виробництва панелей охолоджувальних вітрин

8 550

10 260

6 840

9 832,5

4 702,5

 
33. Готова продукція

840 200

1 008 240

672 160

966 230

462 110

 
34. Продукція підприємства, виготовлення якої ще триває

1 220 000

1 464 000

976 000

1 403 000

671 000

 
35. Адміністративна будівля ЗАТ «Хладмонтаж»

120 000

144 000

96 000

138 000

66 000

 
36. Прибуток

1 000 200

1200240

800 160

1 150 230

550 110

 
37. Цільове фінансування

2 100 000

2520000

1 680 000

2 415 000

1 155 000

 
38. Витрати майбутніх періодів

2 400

2 880

1 920

2 760

1 320

 
39. Кредит банку ВАТ «Райффайзен Банк Аваль», строк погашення якого триває до 12 місяців

55 000

66 000

44 000

63 250

30 250

 

Продовження табл. 1.3

 

 (6-0 варіанти)

 

 

Види активів, капіталу, зобов’язань

Сума, грн

6 варіант

7 варіант

8 варіант

9 варіант

0 варіант

1

2

3

4

5

6

1. Чилер-прилади NECS-CN для охолодження термопластавтоматів

86 400

18 150

47 520

38 016

25 920

2. Будівлі цехів основного виробництва

1 209 600

254 100

665 280

532 224

362 880

3. Витрати майбутніх періодів

3 456

726

1 901

1 521

1 037

4. Комплектуючі вироби та покупні напівфабрикати

35 424

7 442

19 483

15 587

10 627

5. Резервний капітал підприємства

259 200

54 450

142 560

114 048

77 760

6. Вантажні автомобілі

106 560

22 385

58 608

46 886

31 968

7. Різні матеріали, що використовують при виробництві продукції

17 280

3 630

9 504

7 603

5 184

8. Заборгованість по податках (перед бюджетом)

83 520

17 545

45 936

36 749

25 056

9. Будівельні матеріали (цегла, пісок, дошки, брус)

60 192

12 645

33 106

26 484

18 058

10. Заборгованість перед працівниками підприємства з оплати праці

604 800

127 152

332 640

266 112

181 440

11. Будівля складу виробничих запасів

217 008

45 587

119 354

95 484

65 102

 
12. Програмне забезпечення для персональних комп’ютерів

11 520

2 420

6 336

5 069

3 456

                       

Продовження табл. 1.3

 

1 2 3 4 5 6
13. Скло вітринне від Компанії Аспект-Плюс на складі нашого ЗАТ 12 312 2 586 6 772 5 417 3 694
14 .Статутний капітал 2 521 152 529 617 1 386 634 1 109 307 756 346
15. Заборгованість за придбані вироби із пластмаси перед підприємством ВАТ «Хімпром» 20 160 4 235 11 088 8 870 6 048
16. Труби сталеві та інші металовироби 57 600 12 100 31 680 25 344 17 280
17. Дебіторська заборгованість підприємства, строк погашення якої перевищує 1 календарний рік 144 000 30 250 79 200 63 360 43 200
18. Зварювальні апарати, що використовують у будівництві 10 656 2 239 5 860,8 4 689 3 197
19. Адміністративна будівля ЗАТ «Хладомонтаж» 172 800 36 300 95 040 76 032 51 840
20. Заборгованість перед фірмою ТОВ «Будматеріали» за придбану цеглу (для будівництва нового цеху) 54 720 11 495 30 096 24 077 16 416
21. Заборгованість покупців за охолоджувальні вітрини 437 760 91 960 240 768 192 614 131 328
22. Запасні частини до вантажівок 31 680 6 655 17 424 13 939 9 504
23. Виробниче устаткування – верстат для склеювання пластмас 75 888 15 942 41 738 33 391 22 766
24. Довгостроковий кредит банку ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» 1 065 600 223 850 586 080 468 864 319 680
25. Забезпечення виплат персоналу з оплати праці 30 672 6 443 16 870 13 496 9 202
26. Готова продукція на складі підприємства 1 209 600 254 100 665 280 532 224 362 880
 
27. Заборгованість зі сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ)

97 920 20 570 53 856 43 085 29 376

 

Продовження табл. 1.3

 

1 2 3 4 5 6
28. Поточний рахунок у національній валюті 3 067 200 644 325 1 686 960 1 349 568 920 160
29. Скло віконне на складі підприємства 5 328 1 119 2 930 2 344 1 598
30. Короткостроковий кредит банку 128 160 26 923 70 488 56 390 38 448
31. Будівля нового цеху Товариства, будівництво якої ще не закінчено 648 000 136 125 356 400 285 120 194 400
32. Дверні та віконні блоки на складі підприємства 13 608 2 859 7 484 5 988 4 082
33. Продукція підприємства, виробництво якої ще триває 1 756 800 369 050 966 240 772 992 527 040
34. Спеціальний одяг 10 080 2 118 5 544 4 435 3 024
35. Прибуток 1 440 288 302 561 792 158 633 727 432 086
36. Кредит банку «Райффайзен Банк Аваль», строк погашення якого триває до 12 місяців 79 200 16 638 43 560 34 848 23 760
37. Зварювальні електроди 7 200 1 513 3 960 3 168 2 160
38. Резервний капітал 3 024 000 635 250 1 663 200 1 330 560 907 200
39. Каса 1 152 344 634 507 346

 

 

 
 


Згрупуйте всі наведені дані (див. табл. 1.3) та віднесіть їх до окремих статей Балансу (див. табл. 1.2). Далі підрахуйте загальну суму за кожною статтею Балансу. Отримана за кожною окремою статтею сума вказуватиме на величину залишку коштів нашого підприємства за цією статтею, станом на 01.01.200Х року.


Дата добавления: 2019-02-12; просмотров: 176; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!