Б) тікелей емес: актилизе, стрептокиназа (авелизин, стрептаза), целиаза, стрептодеказа, урокиназа.Стрептокиназа және оның аналогтарыцелиаза жэне урокиназа профибринолизиннің фибринолизинге өтуін күшейтеді. Жіті эмболияда жэне тромб түзілу қауіпінде қолданылады. Стрептодеказа - стрептокиназаның әсері ұзартылған (48-72 сағ. дейін сақталады) препараты.

Жанама әсері: аллергиялық реакциялар.

Streptokinasa - стрептокиназа:250 000 жэне 500 000 ӘБ қүрғақ зат флаконда шығарылып, 100-150 мл 0,9% NaCI еріт. немесе 5% глюкоза еріт. ерітіп, к/т тамшылатып еңгізіледі.

Актилизе- профибринолизинді фибринолизинге өтуін күшейтетін, плазминогеннің (профибринолизиннің) адамдағы рекомбинантты күшейткіштері. Жіті артериялық және веноздық тромбозда қолданылады.

Антифибринолитикалық дәрілер - фибринолизге кедергі жасайды. Фибринолиздің ингибиторлары плазминогеннің активаторларын бөгейді және плазминнің әсерін тежейді, фибринолиздің белсенділігін және кининдік жүйені тежейді. Гемостатиктер - ұю жүйесінің табиғи компоненттері тромбопластиннің түзілуін белсендіреді.

Бұл препараттар фибринолизиннің (плазминнің) түзілуін тежейді. Қанның фибринолинді белсенділігі жоғарылауымен байланысты қан кетулерде (бауыр ауруларында, жіті пакреатитте), хирургиялық операциялардағы қан кетулерді алдын алу үшін, жаппай қан құюда және фибринолитикалық дәрілердің мөлшерін асырғанда қолданылады. Тромбозға, эмболияға бейімділікте, бауыр қызметінің бұзылуында және жүктілікте қолдануға болмайды.

Фибринолиздің синтетикалық ингибиторлары: аминокапрон кышқылы, транексам қышқылы (циклокапрон), амбен (памба).

Acidum aminocapronicum - аминокапрон қышқылы: 5% 100 мл еріт. флаконда шығарылып, к/т; 2,0-3,0 ұнт. ішке тәулігіне 3-5 рет белгіленеді.

Антиферментті препараттары: контрикал, гордокс - фибринолизиннің белсенділігін тежейді.

Conthrycal - контрикал: 10 000 ӘБ флаконда шығарылып, нұсқауы бойынша к/т тамшылатып белгіленеді.

7.5 Оқыту мен сабақ беру әдістері (аз топтар, дискуссия, ситуациялық есептер, жұппен жұмыс, презентациялар, кейс-стади және басқалар.).

- семинар;

- аз топтармен жұмыс;

- жұмыстың орындалуы;

- анализ нәтижелерінің есептелінулері.

7.6 Әдебиеттер тізімі

Негізгі әдебиеттер:

1. Фармакология с общей рецептурой: учебник.Харкевич Д.А. – М., Гэотар – Медиа, 2010. – 350с.

2. Лекарственные средства.Машковский.-М.,2010.

Қосымша әдебиеттер:

1. Клиническая фармакология:учебник + CD.- 2-е изд., перераб. И доп. – М., 2009.-272с.

2. Фармакология с рецептурой. Гаевый М.Д., Петрова В.И. – Ростов-на-Дону, «Март»,2009.

3. Фармакология: конспект лекций Малевская В.Н. – Ростов-на-Дону, «Феникс», 2008.

4. Фармакология с общей рецептурой.-3-е изд., испр.Майский В.В., Аляутдин Р.Н. – М.,2010.-240с.

5. Практикум по фармакологии: учебное пособие для мед.училищ и колледжей. Созонова И.В.-Ростов-на-Дону,2005.

6. Фармакология:учебное пособие для мед.училищ и колледжей.Федюкевич Н.И.-Ростов на Дону.2004.

7.7 Бақылау (сұрақтар, тестілер. тапсырмалыр, т.б.)

1. Фибринолитикалык дәрілер (фибринолизин, стрептолиаза, стрептодеказа, урокиназа). Жіктелуі.

2. Фибринолитикалык белсенділік механизмі.

3. Пренараттардың салыстырмалы сипаттамасы.

4. Тіндік профибринолизин акти- ваторьт (алтеплаза), әсер ету ерекшеліктері. Фибринолитикальщ дәрілерді колдану көрсетімдері.

5. Жағымсыз әсерлері.

 

7.1 Тақырып №65 Аралық бақылау №8

7.2 Мақсаты:Өткен тақырыптар бойынша студенттердің білімін сынау.

7.3 Оқытудың міндеті

- есептерді шығара білу;

- берілген сұрақтарға дұрыс және нақты жауап беру;

7.4.Тақырыптың негізгі сұрақтары

1. Зәрайдатқы дэрілер (фуросемид, дихлотиазид, спиронолактон, триамтерен, маннит). Жіктелуі.

2. Бүйрек түтікшелері эпителийінін кызметіне әсер ететін зэрайдаткы дэрілердін эсер ету механизмі.

3. Жылдамдығы, ұзактыгы жэне эсер ету' белсенділігі бойынша препараттарды салыстырмалы түрде бағалау.

4. Альдостерон антагонистері, иондык баланска тигізетін әсері.

5. Карбоантидраза ингибиторлары (диакарб).

6. Диуретиктердін колданылуы.

7. Жағымсыз әсерлері.

8. Миометрияның гонусы мен жиырылу белсеиділігіне әсер етегін дәрілер (эргометрин малеат, окситоцин, питуитрин, динопрост)

9. Жіктелуі.

10. Босану кызметін күшейту үшін колданылатын дәрі-дәрмектер.

11. Окситоциннің миометрияға тигізетін эсері.

12. Простагландиндердің фармакологиясы.

13. Прспараттардың салыстырмалы сипаттамасы. Қолданылуы

14. қан өндіру (гемоцитопоэз)

15. эмбриондық гемоцитопоэз (қанның тін ретінде дамуы)

16. ұрықтық даму кезеңіндегі гемоцитопоэз

17. сары уыз қапшығында қанның өндірілуі.

18. бауырда қанның өндірілуі.

19. тимуста қанның өндірілуі.

20. көк бауырда қанның өндірілуі.

21. лимфа түйіндерінде қанның өндірілуі.

22. сүйек кемігіндегі қанның өндірілуі.

23. постэмбриондық гемоцитопоэз

24. ұрықтық дамудан кейінгі кезеңдегі гемоцитопоэз

25. эритроцитопоэз

26. гранулоцитопоэз

27. мегакариоцитопоэз.

28. тромбоцитопоэз

29. Эритропоэзге эсер ететін дәрілер.

30. Гипохромды анемияда колданылатын препараттар (темір шала тотығы сульфаты, коамид, феррум лек, ферковен).

31. Организмде гемірдің сіңірілуіне эсер ететін факторлар.

32. Тсмір және кобальт препараттарының салыстырмалы сипатгамасы.

33. Қолдану ерекшеліктері, жағымсыз әсерлері.

34. Цианокобаламин жэне фоли кышкылының фар.макодинамикасы.

35. Қолданылуы.

36. Эригропоэзді элсірететін заттар (имифос).

37. Әсер ету механизмі және колданылуы

38. Лейкопоэзге әсер ететін дэрілер.

39. Лейкопоэзді стимуляция жасайтын дэрілер (натрий нуклеинат, мети-лурацил, бетанол, филграстим).

40. Қолданылуы.

41. Гемостазға әсер ететін дәрі-дәрмектер

42. Гемостатикалык дэрілер

43. Агрегантгар (кальций хлориді, кальций глюконаты, адроксон).

44. Тромбоциттер агрегациясы процессіндегі тромбоксан - простациклин жүйесінің рөлі. Әсер ету механизмі.

45. Препараттардың салыстырмалы сипаттамасы.

46. Кальций препараттарының жэне серотонинергиялык дэрілердің тромбоциттер агрегациясына тигізетін әсері.

47. Агреганттардың колданылуы, жағымсыз эсерлері.

48. Коагулянтгар (викасол, громбин, фибриноген).

49. Жіктелуі, эсер ету механизмі.

50. Қан кету кезінде жерғілікті колданылатын дәрілердің әсер ету ерекшеліктері.

51. Резорбтивті әсердегі коагулянттар, препараттардың механизмі, салыстырмалы сипаттамасы.

52. Қолданылуы. Жағымсыз әсерлері.

53. Фибринолиз ингибиторлары (аминокапрон кышкылы, кальций глюконаты, контрикал).

54. Әсер ету механизмінің ерекшеліктері.

55. Препараттардың салыстырмалы сипаттамасы.

56. Қолданылуы жэне жағымсыз әсерлері.

57. Фибринолиз ингибиторлары (аминокапрон кышкылы, кальций глюконаты, контрикал).

58. Әсер ету механизмінің ерекшеліктері.

59. Препараттардың салыстырмалы сипаттамасы.

60. Қолданылуы жэне жағымсыз әсерлері.

61. Тромбтың түзілуіне карсы қолданылагын дәрілер

62. Антиагреганттар (ацетилсалицил кышкылы, дипиридамол, пентоксифиллин). Жіктелуі. Әсерлерінің механизмі.

63. Препараттардың салыстырмалы сипаттамасы.

64. Қолдану көрсстімдері.

65. Жағымсыз эсерлері.

66. Таңдамалы антиагрсгант - тиклопидин.

67. Антикоагулянттар (гепарин, неодикумарин, фенилин).

68. Жіктелуі тікелей жэне тікелей емес әсердегі антикоагулянттардың әсер ету механизмі. Төменгі молекулалы гепариндер (фраксипарин, эноксапарин).

69. Антикоагулянттардың антогонистері.

70. Натрий гидроцитраты жэне үзак эсері бар кумарин туындыларының (фепромарон) колданылуы.

71. Фибринолитикалык дәрілер (фибринолизин, стрептолиаза, стрептодеказа, урокиназа). Жіктелуі.

72. Фибринолитикалык белсенділік механизмі.

73. Пренараттардың салыстырмалы сипаттамасы.

74. Тіндік профибринолизин акти- ваторьт (алтеплаза), әсер ету ерекшеліктері. Фибринолитикальщ дәрілерді колдану көрсетімдері.

75. Жағымсыз әсерлері.

7.5 Оқыту мен сабақ беру әдістері (аз топтар, дискуссия, ситуациялық есептер, жұппен жұмыс, презентациялар, кейс-стади және басқалар.).

- семинар;

- аз топтармен жұмыс;

- жұмыстың орындалуы;

- анализ нәтижелерінің есептелінулері.

7.6 Әдебиеттер тізімі

Негізгі әдебиеттер:

1. Фармакология с общей рецептурой: учебник.Харкевич Д.А. – М., Гэотар – Медиа, 2010. – 350с.

2. Лекарственные средства.Машковский.-М.,2010.

Қосымша әдебиеттер:

1. Клиническая фармакология:учебник + CD.- 2-е изд., перераб. И доп. – М., 2009.-272с.

2. Фармакология с рецептурой. Гаевый М.Д., Петрова В.И. – Ростов-на-Дону, «Март»,2009.

3. Фармакология: конспект лекций Малевская В.Н. – Ростов-на-Дону, «Феникс», 2008.

4. Фармакология с общей рецептурой.-3-е изд., испр.Майский В.В., Аляутдин Р.Н. – М.,2010.-240с.

5. Практикум по фармакологии: учебное пособие для мед.училищ и колледжей. Созонова И.В.-Ростов-на-Дону,2005.

6. Фармакология:учебное пособие для мед.училищ и колледжей.Федюкевич Н.И.-Ростов на Дону.2004.

7.7 Бақылау (сұрақтар, тестілер. тапсырмалыр, т.б.)

1. Зәрайдатқы дэрілер (фуросемид, дихлотиазид, спиронолактон, триамтерен, маннит). Жіктелуі.

2. Бүйрек түтікшелері эпителийінін кызметіне әсер ететін зэрайдаткы дэрілердін эсер ету механизмі.

3. Жылдамдығы, ұзактыгы жэне эсер ету' белсенділігі бойынша препараттарды салыстырмалы түрде бағалау.

4. Альдостерон антагонистері, иондык баланска тигізетін әсері.

5. Карбоантидраза ингибиторлары (диакарб).

6. Диуретиктердін колданылуы.

7. Жағымсыз әсерлері.

8. Миометрияның гонусы мен жиырылу белсеиділігіне әсер етегін дәрілер (эргометрин малеат, окситоцин, питуитрин, динопрост)

9. Жіктелуі.

10. Босану кызметін күшейту үшін колданылатын дәрі-дәрмектер.

11. Окситоциннің миометрияға тигізетін эсері.

12. Простагландиндердің фармакологиясы.

13. Прспараттардың салыстырмалы сипаттамасы. Қолданылуы

14. қан өндіру (гемоцитопоэз)

15. эмбриондық гемоцитопоэз (қанның тін ретінде дамуы)

16. ұрықтық даму кезеңіндегі гемоцитопоэз

17. сары уыз қапшығында қанның өндірілуі.

18. бауырда қанның өндірілуі.

19. тимуста қанның өндірілуі.

20. көк бауырда қанның өндірілуі.

21. лимфа түйіндерінде қанның өндірілуі.

22. сүйек кемігіндегі қанның өндірілуі.

23. постэмбриондық гемоцитопоэз

24. ұрықтық дамудан кейінгі кезеңдегі гемоцитопоэз

25. эритроцитопоэз

26. гранулоцитопоэз

27. мегакариоцитопоэз.

28. тромбоцитопоэз

29. Эритропоэзге эсер ететін дәрілер.

30. Гипохромды анемияда колданылатын препараттар (темір шала тотығы сульфаты, коамид, феррум лек, ферковен).

31. Организмде гемірдің сіңірілуіне эсер ететін факторлар.

32. Тсмір және кобальт препараттарының салыстырмалы сипатгамасы.

33. Қолдану ерекшеліктері, жағымсыз әсерлері.

34. Цианокобаламин жэне фоли кышкылының фар.макодинамикасы.

35. Қолданылуы.

36. Эригропоэзді элсірететін заттар (имифос).

37. Әсер ету механизмі және колданылуы

38. Лейкопоэзге әсер ететін дэрілер.

39. Лейкопоэзді стимуляция жасайтын дэрілер (натрий нуклеинат, мети-лурацил, бетанол, филграстим).

40. Қолданылуы.

41. Гемостазға әсер ететін дәрі-дәрмектер

42. Гемостатикалык дэрілер

43. Агрегантгар (кальций хлориді, кальций глюконаты, адроксон).

44. Тромбоциттер агрегациясы процессіндегі тромбоксан - простациклин жүйесінің рөлі. Әсер ету механизмі.

45. Препараттардың салыстырмалы сипаттамасы.

46. Кальций препараттарының жэне серотонинергиялык дэрілердің тромбоциттер агрегациясына тигізетін әсері.

47. Агреганттардың колданылуы, жағымсыз эсерлері.

48. Коагулянтгар (викасол, громбин, фибриноген).

49. Жіктелуі, эсер ету механизмі.

50. Қан кету кезінде жерғілікті колданылатын дәрілердің әсер ету ерекшеліктері.

51. Резорбтивті әсердегі коагулянттар, препараттардың механизмі, салыстырмалы сипаттамасы.

52. Қолданылуы. Жағымсыз әсерлері.

53. Фибринолиз ингибиторлары (аминокапрон кышкылы, кальций глюконаты, контрикал).

54. Әсер ету механизмінің ерекшеліктері.

55. Препараттардың салыстырмалы сипаттамасы.

56. Қолданылуы жэне жағымсыз әсерлері.

57. Фибринолиз ингибиторлары (аминокапрон кышкылы, кальций глюконаты, контрикал).

58. Әсер ету механизмінің ерекшеліктері.

59. Препараттардың салыстырмалы сипаттамасы.

60. Қолданылуы жэне жағымсыз әсерлері.

61. Тромбтың түзілуіне карсы қолданылагын дәрілер

62. Антиагреганттар (ацетилсалицил кышкылы, дипиридамол, пентоксифиллин). Жіктелуі. Әсерлерінің механизмі.

63. Препараттардың салыстырмалы сипаттамасы.

64. Қолдану көрсстімдері.

65. Жағымсыз эсерлері.

66. Таңдамалы антиагрсгант - тиклопидин.

67. Антикоагулянттар (гепарин, неодикумарин, фенилин).

68. Жіктелуі тікелей жэне тікелей емес әсердегі антикоагулянттардың әсер ету механизмі. Төменгі молекулалы гепариндер (фраксипарин, эноксапарин).

69. Антикоагулянттардың антогонистері.

70. Натрий гидроцитраты жэне үзак эсері бар кумарин туындыларының (фепромарон) колданылуы.

71. Фибринолитикалык дәрілер (фибринолизин, стрептолиаза, стрептодеказа, урокиназа). Жіктелуі.

72. Фибринолитикалык белсенділік механизмі.

73. Пренараттардың салыстырмалы сипаттамасы.

74. Тіндік профибринолизин акти- ваторьт (алтеплаза), әсер ету ерекшеліктері. Фибринолитикальщ дәрілерді колдану көрсетімдері.

75. Жағымсыз әсерлері.

 

7.1.Тақырып №66. Стероидты гормондардын рецепторларына әсер ететін дәрілер.

Буйрек үсті безінін қыртысты кабаты гормондарыиыи препараттары

7.2 Мақсаты:Стероидты гормондардын рецепторларына әсер ететін дәрілер.

Буйрек үсті безінін қыртысты кабаты гормондарыиыи препараттары  туралы мағлұмат беру.

7.3.Оқытудың міндеті

Стероидты гормондардын рецепторларына әсер ететін дәрілер, буйрек үсті безінін қыртысты кабаты гормондарыиыи препараттарыны4  фармакокинетикалық және фармакодинамикалық жалпы заңдылықтарына арналған білімдерін   біріктіру, оларды қолдануға арналған негізгі көрсеткіштерді және олардың жанама әсерлерін меңгеру, әр түрлі дәрілік қалыптарда рецепт жаза білу, оларды сараптау және реттеу туралы мәлімет беру.

7.4.Тақырыптың негізгі сұрақтары

1. Стероидты гормондардын рецепторларына әсер ететін дәрілер.

2. Буйрек үсті безінін қыртысты кабаты гормондарыиыи препараттары (дезоксикоргикостерон ацетат, гидрокортизон, преднизалон, триамцинолон, дексаметазон, беклометазон ди- пропионат, флуметазон пивалат)

3. Жіктслуі.

4. Минералокортикостероидтардың эсер ету срекшеліктері жэне негізгі қолданылуы.

5. Минералокортикостероидтар антагонистері.

6. Глюкокортикостероидтар және олардың көмірсулар, нэруыздар, майлар, тұз және су алмасуына тигізетін эсері.

7. Негізгі фармакологиялық эсерлері. Г

8. люкокоргикостероидтардын кабынуга қарсы, гипосенсибилизациялаушы, иммунодепрессивті, аллергияға карсы, шокқа қарсы, уытқа қарсы эсер ету механизмдері. Препараттардың салыстырмалы сипаттамасы.

9. Ингаляция үшін және жергілікті колданылатын синтетикалық глюкокортикостероидтар. Қолдану көрсетімдері.

10. Жағымсыз эсерлері.

7.5 Оқыту мен сабақ беру әдістері (аз топтар, дискуссия, ситуациялық есептер, жұппен жұмыс, презентациялар, кейс-стади және басқалар.).

- семинар;

- аз топтармен жұмыс;

- жұмыстың орындалуы;

- анализ нәтижелерінің есептелінулері.

Ақпараттық-дидактикалық блок.

БҮЙРЕК ҮСТІ БЕЗІНІҢ ГЛЮКОКОРТИКОИДТЫҚ ДӘРІЛЕРІ.

Глюкокортикоидтар (Кортизон) ем тәжірибесінде көп қолданылатын дәрі, біріншіден бүйрек үсті безінің жетіспеушілігінде, содан соң қабынуға және аллергияға қарсы, естен тану және сенсибилизация кезінде, одан басқа әсері жалпы уланған жағдайда және иммунодепрессант ретінде тағайындалады. Шұғыл жағдайларда (жедел аллергиялық көмек көрсету үшін (адреналинмен бірге), демікпеге ингаляция ретінде, жедел ревматикалық безгекте т.б.) да пайдаланады.

Қолдануға болмайтын жағдайлар: гипертониялық аурулардың ауыр түрлері, Иценко-Кушинг ауруының және қант диабетінің ауыр түрлері, психоз, жүктілік, қан айналымы жетіспеушілігінің III сатысы, эндокардит, неврит, остеопороз, асқазан және он екі елі ішек жарасы, туберкулездің белсенді түрі, мерез, қарттық шақ.

Жанама әсерлері: ұзақ уақыт қолданғанда май басу, гирсутизм, остеопороз, етеккір циклінің бұзылуы, безеу шығуы және Иценко-Кушинг ауруы белгілерінің пайда болуы. Сонымен бірге геморрагиялық панкреатит, гипергликемия, қан ұюының жоғарылауы, психикалық өзгерістер пайда болуы мүмкін.

Көп қолданылатын қажетті дәрілер: преднизолон (Prednisolonum), Метилпреднизолон (Methylprednisolone), Гидрокортизон ацетаты (Hydrocortisone acetate), Дексаметазон (Dexamethasonum), Бетаметазон (Betamethasone), Триамцинолон (Triamcinolonum), Беклометазон (Beclometasone) және т.б.

Преднизолон (Медопред, преднизол, йенафарм, преднизолон - никомед, - АКОС, - дарница, - гемисукцинат және т.б.) – гидрокортизоннан алынған жасанды дәрі, көбінесе ревматизм, ревматоидтық артрит, коллагеноздық аурулар, демікпе және т.б. жоғарыдағы айтылған аурулар кезінде қоладанылады. Жанама және қатерлі әсерлері жалпы глюкокортикоидтарға ұқсас келеді.

Преднизолон түймедақ түрінде мөлшері 0,001 және 0,005 г-нан, содан соң 0,5% майы сықпа ыдыста 10 және 15 г-нан шығарылады. Бастапқы кездегі күнделікті мөлшері 20-40 мг 2-6 реттен беріледі, бірақ әрі қарай мөлшерін азайту керек 5-10 мг-ға дейін күніне. Балаларға күніне 1-2 мг-нан пайданылады. Ем соңында мөлшерін біртіндеп төмендету керек, содан соң 1-2 рет кортикотропинді (табиғи гормон) берген жөн.

Rp.: Prednisoloni 0,005

D.t.d. № 20 in tab.

S. 1 түймедақтан күніне 3-4 рет.

Метилпреднизолон (Медрол, Депо-медрол, Соли-медрол, Метипред және т.б.) – преднизолонға өте ұқсас, бірақ әсері 18-36 сағатқа дейін ұзақ және минералды кортикоидтық белсенділігі төмен. Қолданылуы, қатерлі әсерлері преднизолонмен бірдей. Бір ғана қосымша әсері -орталық ми ісігінде қолданылады. Түймедақ мөлшерлері 0,004, 0,016, 0,032 және 0,1 г; егуге арналған флакондағы ұнтақ мөлшерлері 0,008, 0,02, 0,04, 0,125, 0,25, 0,5 және 1 г және 4% суспензиясы 2 мл ампулада шығарылады.

Гидрокортизон ацетаты (Гидрокортизон, - АКОС, - Пос N, - гемисукцинат, Латикорт, Локоид, Солу Кортеф, Сополькорт Н және т.б.) бүйрек үсті безінің табиғи гормоны, кортизонға ұқсас. Қабыну және аллергияға қарсы белсенділігі күшті, жергілікті тері ауруларынан экзема, нейродермиттер, пиодермиттер, көз аурулары (конъюнктивит, кератит және т.б.) кезінде қолданылады.

Гидрокортизон ацетаты 2,5% суспензиясы 2 және 5 мл буынның ішіне егуге аптасына 1 реттен; 1% майы сықпа ыдыста 14 және 28 г күніне 1-3 рет жағу үшін қолданады; 0,5% және 1% көз тамшысы күніне 3-4 реттен 2 тамшыдан пайданылады.

Rp.: Susp. Hydrocortisoni 2,5%-5 ml

S. Көз тамшысы. Күніне 2 тамшыдан.

Дексаметазон (Дексазон, Дексавен, Дексакорт, Дексамед, Дексафар, Дексанос, Дексон, Максидекс және т.б.) құрамына фтор қосылған, сондықтан белсенділігі бірнеше рет көтерілген. Қолданылуы және қатерлік әсерлері жоғарыдағы глюкокортикоидтарға ұқсас келеді. Түймедақ түрінде мөлшері 0,0005, 0,0015 және 0,004 г; 0,4% ерітіндісі 1, 2 және 5 мл ампулада және 0,1% көз тамшысы бар.

Rp.: Dexamethasoni 0,0005

D.t.d. № 80 in tab.

S. Күніне 1-2 түймедақтан.

Бетаметазон (Акридерм, Белодерм, Бетакортал, Бетам-Офталь, Валодерм, Целестодерм-В, Целестон және т.б.) бұл дексаметазонға ұқсас келеді, сондықтан қолданылуы және қатерлі әсерлері бірдей, көбінесе егу ретінде пайданылады. Түймедағы 0,0005 г; 0,2%, 0,4% және 0,5% ерітіндісі ампула түрінде 1 мл-ден егуге; 0,05% кремі; 0,1% майы; 0,1% лосьоны; 0,1% көз тамшысы шығарылады.

Триамцинолон (Триакорт, Берликорт, Кеналог, Назакорт, Полькортолон, Фторокорт және т.б.) химиялық құрылысы, қолданылуы, қатерлі және жанама әсерлері дексаметазонға ұқсас, ал ұзақ пайдаланғанда ем жеңіл өтеді. Мөлшері 2, 4 және 8 мг-нан түймедақ түрінде; 1% және 4% ерітіндісі 1 және 2 мл ампуласы егу ретінде қолданылады.

Rp.: Triamcinoloni 0,004

D.t.d. № 50 in tab.

S. 1 түймедақтан күніне 2-4 рет.

Бекламетазон (Альдецин, Беклазон, Беклоджет, Беклофорте, Бекодиск, Беконазе, Бекотид, Насобек, Циклозон және т.б.) көбінесе демікпе кезінде қолданылады, басқа дәрілер көмек бере алмағанда және өте ауыр аллергиялық ринитте, мұрын полипозында беріледі. Аэрозоль түрінде 0,05 мг/мөлшерден 0,25 мг/мөлшерге дейін, ал жалпы 80 және 200 мөлшерден шығарылады.

7.5 Оқыту мен сабақ беру әдістері (аз топтар, дискуссия, ситуациялық есептер, жұппен жұмыс, презентациялар, кейс-стади және басқалар.).

- семинар;

- аз топтармен жұмыс;

- жұмыстың орындалуы;

- анализ нәтижелерінің есептелінулері.

7.6 Әдебиеттер тізімі

Негізгі әдебиеттер:

1. Фармакология с общей рецептурой: учебник.Харкевич Д.А. – М., Гэотар – Медиа, 2010. – 350с.

2. Лекарственные средства.Машковский.-М.,2010.

Қосымша әдебиеттер:

1. Клиническая фармакология:учебник + CD.- 2-е изд., перераб. И доп. – М., 2009.-272с.

2. Фармакология с рецептурой. Гаевый М.Д., Петрова В.И. – Ростов-на-Дону, «Март»,2009.

3. Фармакология: конспект лекций Малевская В.Н. – Ростов-на-Дону, «Феникс», 2008.

4. Фармакология с общей рецептурой.-3-е изд., испр.Майский В.В., Аляутдин Р.Н. – М.,2010.-240с.

5. Практикум по фармакологии: учебное пособие для мед.училищ и колледжей. Созонова И.В.-Ростов-на-Дону,2005.

6. Фармакология:учебное пособие для мед.училищ и колледжей.Федюкевич Н.И.-Ростов на Дону.2004.

7.7 Бақылау (сұрақтар, тестілер. тапсырмалыр, т.б.)

1. Стероидты гормондардын рецепторларына әсер ететін дәрілер.

2. Буйрек үсті безінін қыртысты кабаты гормондарыиыи препараттары (дезоксикоргикостерон ацетат, гидрокортизон, преднизалон, триамцинолон, дексаметазон, беклометазон ди- пропионат, флуметазон пивалат)

3. Жіктслуі.

4. Минералокортикостероидтардың эсер ету срекшеліктері жэне негізгі қолданылуы.

5. Минералокортикостероидтар антагонистері.

6. Глюкокортикостероидтар және олардың көмірсулар, нэруыздар, майлар, тұз және су алмасуына тигізетін эсері.

7. Негізгі фармакологиялық эсерлері. Г

8. люкокоргикостероидтардын кабынуга қарсы, гипосенсибилизациялаушы, иммунодепрессивті, аллергияға карсы, шокқа қарсы, уытқа қарсы эсер ету механизмдері. Препараттардың салыстырмалы сипаттамасы.

9. Ингаляция үшін және жергілікті колданылатын синтетикалық глюкокортикостероидтар. Қолдану көрсетімдері.

10. Жағымсыз эсерлері.

 

 

7.1.Тақырып №67. Белок-пептидтік гормондардыц рецепторларына әсер ететін дәрілер. Гипофиз гормондарынын препараттары

7.2 Мақсаты: Белок-пептидтік гормондардыц рецепторларына әсер ететін дәрілер. Гипофиз гормондарынын препараттарытуралы мағлұмат беру.

7.3.Оқытудың міндеті

Белок-пептидтік гормондардыц рецепторларына әсер ететін дәрілер. Гипофиз гормондарынын препараттарының фармакокинетикалық және фармакодинамикалық жалпы заңдылықтарына арналған білімдерін біріктіру, оларды қолдануға арналған негізгі көрсеткіштерді және олардың жанама әсерлерін меңгеру, әр түрлі дәрілік қалыптарда рецепт жаза білу, оларды сараптау және реттеу туралы мәлімет беру.

7.4.Тақырыптың негізгі сұрақтары

1. Стероидты гормондардын рецепторларына әсер ететін дәрілер.

2. Буйрек үсті безінін қыртысты кабаты гормондарыиыи препараттары (дезоксикоргикостерон ацетат, гидрокортизон, преднизалон, триамцинолон, дексаметазон, беклометазон ди- пропионат, флуметазон пивалат)

3. Жіктслуі.

4. Минералокортикостероидтардың эсер ету срекшеліктері жэне негізгі қолданылуы.

5. Минералокортикостероидтар антагонистері.

6. Глюкокортикостероидтар және олардың көмірсулар, нэруыздар, майлар, тұз және су алмасуына тигізетін эсері.

7. Негізгі фармакологиялық эсерлері. Г

8. люкокоргикостероидтардын кабынуга қарсы, гипосенсибилизациялаушы, иммунодепрессивті, аллергияға карсы, шокқа қарсы, уытқа қарсы эсер ету механизмдері. Препараттардың салыстырмалы сипаттамасы.

9. Ингаляция үшін және жергілікті колданылатын синтетикалық глюкокортикостероидтар. Қолдану көрсетімдері.

10. Жағымсыз эсерлері.

7.5 Оқыту мен сабақ беру әдістері (аз топтар, дискуссия, ситуациялық есептер, жұппен жұмыс, презентациялар, кейс-стади және басқалар.).

- семинар;

- аз топтармен жұмыс;

- жұмыстың орындалуы;

- анализ нәтижелерінің есептелінулері.

Ақпараттық-дидактикалық блок.

БҮЙРЕК ҮСТІ БЕЗІНІҢ ГЛЮКОКОРТИКОИДТЫҚ ДӘРІЛЕРІ.

Глюкокортикоидтар (Кортизон) ем тәжірибесінде көп қолданылатын дәрі, біріншіден бүйрек үсті безінің жетіспеушілігінде, содан соң қабынуға және аллергияға қарсы, естен тану және сенсибилизация кезінде, одан басқа әсері жалпы уланған жағдайда және иммунодепрессант ретінде тағайындалады. Шұғыл жағдайларда (жедел аллергиялық көмек көрсету үшін (адреналинмен бірге), демікпеге ингаляция ретінде, жедел ревматикалық безгекте т.б.) да пайдаланады.

Қолдануға болмайтын жағдайлар: гипертониялық аурулардың ауыр түрлері, Иценко-Кушинг ауруының және қант диабетінің ауыр түрлері, психоз, жүктілік, қан айналымы жетіспеушілігінің III сатысы, эндокардит, неврит, остеопороз, асқазан және он екі елі ішек жарасы, туберкулездің белсенді түрі, мерез, қарттық шақ.

Жанама әсерлері: ұзақ уақыт қолданғанда май басу, гирсутизм, остеопороз, етеккір циклінің бұзылуы, безеу шығуы және Иценко-Кушинг ауруы белгілерінің пайда болуы. Сонымен бірге геморрагиялық панкреатит, гипергликемия, қан ұюының жоғарылауы, психикалық өзгерістер пайда болуы мүмкін.

Көп қолданылатын қажетті дәрілер: преднизолон (Prednisolonum), Метилпреднизолон (Methylprednisolone), Гидрокортизон ацетаты (Hydrocortisone acetate), Дексаметазон (Dexamethasonum), Бетаметазон (Betamethasone), Триамцинолон (Triamcinolonum), Беклометазон (Beclometasone) және т.б.

Преднизолон (Медопред, преднизол, йенафарм, преднизолон - никомед, - АКОС, - дарница, - гемисукцинат және т.б.) – гидрокортизоннан алынған жасанды дәрі, көбінесе ревматизм, ревматоидтық артрит, коллагеноздық аурулар, демікпе және т.б. жоғарыдағы айтылған аурулар кезінде қоладанылады. Жанама және қатерлі әсерлері жалпы глюкокортикоидтарға ұқсас келеді.

Преднизолон түймедақ түрінде мөлшері 0,001 және 0,005 г-нан, содан соң 0,5% майы сықпа ыдыста 10 және 15 г-нан шығарылады. Бастапқы кездегі күнделікті мөлшері 20-40 мг 2-6 реттен беріледі, бірақ әрі қарай мөлшерін азайту керек 5-10 мг-ға дейін күніне. Балаларға күніне 1-2 мг-нан пайданылады. Ем соңында мөлшерін біртіндеп төмендету керек, содан соң 1-2 рет кортикотропинді (табиғи гормон) берген жөн.

Rp.: Prednisoloni 0,005

D.t.d. № 20 in tab.

S. 1 түймедақтан күніне 3-4 рет.

Метилпреднизолон (Медрол, Депо-медрол, Соли-медрол, Метипред және т.б.) – преднизолонға өте ұқсас, бірақ әсері 18-36 сағатқа дейін ұзақ және минералды кортикоидтық белсенділігі төмен. Қолданылуы, қатерлі әсерлері преднизолонмен бірдей. Бір ғана қосымша әсері -орталық ми ісігінде қолданылады. Түймедақ мөлшерлері 0,004, 0,016, 0,032 және 0,1 г; егуге арналған флакондағы ұнтақ мөлшерлері 0,008, 0,02, 0,04, 0,125, 0,25, 0,5 және 1 г және 4% суспензиясы 2 мл ампулада шығарылады.

Гидрокортизон ацетаты (Гидрокортизон, - АКОС, - Пос N, - гемисукцинат, Латикорт, Локоид, Солу Кортеф, Сополькорт Н және т.б.) бүйрек үсті безінің табиғи гормоны, кортизонға ұқсас. Қабыну және аллергияға қарсы белсенділігі күшті, жергілікті тері ауруларынан экзема, нейродермиттер, пиодермиттер, көз аурулары (конъюнктивит, кератит және т.б.) кезінде қолданылады.

Гидрокортизон ацетаты 2,5% суспензиясы 2 және 5 мл буынның ішіне егуге аптасына 1 реттен; 1% майы сықпа ыдыста 14 және 28 г күніне 1-3 рет жағу үшін қолданады; 0,5% және 1% көз тамшысы күніне 3-4 реттен 2 тамшыдан пайданылады.

Rp.: Susp. Hydrocortisoni 2,5%-5 ml

S. Көз тамшысы. Күніне 2 тамшыдан.

Дексаметазон (Дексазон, Дексавен, Дексакорт, Дексамед, Дексафар, Дексанос, Дексон, Максидекс және т.б.) құрамына фтор қосылған, сондықтан белсенділігі бірнеше рет көтерілген. Қолданылуы және қатерлік әсерлері жоғарыдағы глюкокортикоидтарға ұқсас келеді. Түймедақ түрінде мөлшері 0,0005, 0,0015 және 0,004 г; 0,4% ерітіндісі 1, 2 және 5 мл ампулада және 0,1% көз тамшысы бар.

Rp.: Dexamethasoni 0,0005

D.t.d. № 80 in tab.

S. Күніне 1-2 түймедақтан.

Бетаметазон (Акридерм, Белодерм, Бетакортал, Бетам-Офталь, Валодерм, Целестодерм-В, Целестон және т.б.) бұл дексаметазонға ұқсас келеді, сондықтан қолданылуы және қатерлі әсерлері бірдей, көбінесе егу ретінде пайданылады. Түймедағы 0,0005 г; 0,2%, 0,4% және 0,5% ерітіндісі ампула түрінде 1 мл-ден егуге; 0,05% кремі; 0,1% майы; 0,1% лосьоны; 0,1% көз тамшысы шығарылады.

Триамцинолон (Триакорт, Берликорт, Кеналог, Назакорт, Полькортолон, Фторокорт және т.б.) химиялық құрылысы, қолданылуы, қатерлі және жанама әсерлері дексаметазонға ұқсас, ал ұзақ пайдаланғанда ем жеңіл өтеді. Мөлшері 2, 4 және 8 мг-нан түймедақ түрінде; 1% және 4% ерітіндісі 1 және 2 мл ампуласы егу ретінде қолданылады.

Rp.: Triamcinoloni 0,004

D.t.d. № 50 in tab.

S. 1 түймедақтан күніне 2-4 рет.

Бекламетазон (Альдецин, Беклазон, Беклоджет, Беклофорте, Бекодиск, Беконазе, Бекотид, Насобек, Циклозон және т.б.) көбінесе демікпе кезінде қолданылады, басқа дәрілер көмек бере алмағанда және өте ауыр аллергиялық ринитте, мұрын полипозында беріледі. Аэрозоль түрінде 0,05 мг/мөлшерден 0,25 мг/мөлшерге дейін, ал жалпы 80 және 200 мөлшерден шығарылады.

7.5 Оқыту мен сабақ беру әдістері (аз топтар, дискуссия, ситуациялық есептер, жұппен жұмыс, презентациялар, кейс-стади және басқалар.).

- семинар;

- аз топтармен жұмыс;

- жұмыстың орындалуы;

- анализ нәтижелерінің есептелінулері.

7.6 Әдебиеттер тізімі

Негізгі әдебиеттер:

1. Фармакология с общей рецептурой: учебник.Харкевич Д.А. – М., Гэотар – Медиа, 2010. – 350с.

2. Лекарственные средства.Машковский.-М.,2010.

Қосымша әдебиеттер:

1. Клиническая фармакология:учебник + CD.- 2-е изд., перераб. И доп. – М., 2009.-272с.

2. Фармакология с рецептурой. Гаевый М.Д., Петрова В.И. – Ростов-на-Дону, «Март»,2009.

3. Фармакология: конспект лекций Малевская В.Н. – Ростов-на-Дону, «Феникс», 2008.

4. Фармакология с общей рецептурой.-3-е изд., испр.Майский В.В., Аляутдин Р.Н. – М.,2010.-240с.

5. Практикум по фармакологии: учебное пособие для мед.училищ и колледжей. Созонова И.В.-Ростов-на-Дону,2005.

6. Фармакология:учебное пособие для мед.училищ и колледжей.Федюкевич Н.И.-Ростов на Дону.2004.

7.7 Бақылау (сұрақтар, тестілер. тапсырмалыр, т.б.)

1. Стероидты гормондардын рецепторларына әсер ететін дәрілер.

2. Буйрек үсті безінін қыртысты кабаты гормондарыиыи препараттары (дезоксикоргикостерон ацетат, гидрокортизон, преднизалон, триамцинолон, дексаметазон, беклометазон ди- пропионат, флуметазон пивалат)

3. Жіктслуі.

4. Минералокортикостероидтардың эсер ету срекшеліктері жэне негізгі қолданылуы.

5. Минералокортикостероидтар антагонистері.

6. Глюкокортикостероидтар және олардың көмірсулар, нэруыздар, майлар, тұз және су алмасуына тигізетін эсері.

7. Негізгі фармакологиялық эсерлері. Г

8. люкокоргикостероидтардын кабынуга қарсы, гипосенсибилизациялаушы, иммунодепрессивті, аллергияға карсы, шокқа қарсы, уытқа қарсы эсер ету механизмдері. Препараттардың салыстырмалы сипаттамасы.

9. Ингаляция үшін және жергілікті колданылатын синтетикалық глюкокортикостероидтар. Қолдану көрсетімдері.

10. Жағымсыз эсерлері.

 

 

7.1.Тақырып №68. Қалканша безі гормондарының пренараттары және антитиреоидты дәрілер. Қалқаніна маңы безі гормондарының препараттары

7.2 Мақсаты: Қалканша безі гормондарының пренараттары және антитиреоидты дәрілер. Қалқаніна маңы безі гормондарының препараттарытуралы мағлұмат беру.

7.3.Оқытудың міндеті

Қалканша безі гормондарының пренараттары және антитиреоидты дәрілер. Қалқаніна маңы безі гормондарының препараттарының фармакокинетикалық және фармакодинамикалық жалпы заңдылықтарына арналған білімдерін біріктіру, оларды қолдануға арналған негізгі көрсеткіштерді және олардың жанама әсерлерін меңгеру, әр түрлі дәрілік қалыптарда рецепт жаза білу, оларды сараптау  және реттеу туралы мәлімет беру.

7.4.Тақырыптың негізгі сұрақтары

1. Қалканша безі гормондарының пренараттары және антитиреоидты дәрілер

2. (тироксин, трийодтиронин гидрохлориді, тиреокомб, мерказолил)

3. Тироксин мен трийодтирониннің заттар алмасуына тигізетін эсері, олардың колданылуы. Кальцитониннің физиологиялык маңызы және колданылуы.

4. Кальцитрин, оның клиникалык практикада қолданылуы.

5. Антитиреоидтыдэрілер.

6. Мерказолилдіңфармакодинамикасыщолданукөрсетімдері.

7. Калий перхлорат, йод препараттарының антигиреоидты әсер ету механизмі.

8. Тирео- идты және антитиреоидты дэрілердің жағымсыз әсерлері.

9. Қалқаніна маңы безі гормондарының препараттары (паратиреоидин)

10. Фосфор жэне кальций алмасуына әсері. Қолданылуы.

7.5 Оқыту мен сабақ беру әдістері (аз топтар, дискуссия, ситуациялық есептер, жұппен жұмыс, презентациялар, кейс-стади және басқалар.).

- семинар;

- аз топтармен жұмыс;

- жұмыстың орындалуы;

- анализ нәтижелерінің есептелінулері.

Ақпараттық-дидактикалық блок.

Қалқанша безінің және қалқанша маңындағы безінің гормондық дәрілері. Қалқанша безінің гормондық дәрілері: тиреоидин және трийодтиронин, жасанды түрі – трийодтиронин гидрохлориді, тиреоидтыққа қарсы қолданатын дәрі – мерказолил және калий перхлорады. Қалқанша маңындағы бездің гормоналдық дәрілері – кальцитонин, бұған ұқсас кальцитрин және тахистин - бұл эргокальциферолға ұқсас.

Трийодтиронин гидрохлориді -Triiodthyronini hydrochloridum (лиотиронин және т.б.) алғашқы реттік гипотиреоз, микседема, креатинизм, церебралды-гипофизарлық аурулар, май басу, қалқанша безінің қатерлі ісігі, эндемиялық жемсау және т.б. жағдайларда қолданылады. Күрделі ауруларда: тиреотоксикоз, қант диабеті, Аддисон ауруы, жүрек жетіспеушілігі кезінде қолдануға болмайды. Жүрек тамырларының склерозында және екінші реттік гипотиреозда сақтық қажет. 20 және 50 мкг флакон ретінде № 60, 20 дан 100 мкг күніне 2 реттен қолданылады.

Rp.: Triiodthyronini hydrochloridi 0,00002

D.t.d. № 50

S. 20 мкг басталады күніне 2 рет (40- 140).

 

Мерказолил – Mercazolilum (тиамазол, метизол, тирозол және т.б.) тиреоидқа қарсы дәрі, негізі диффузиялық улы зобқа қолданылады. Жүктілік, бала емізу кезінде, лекопения, гранулоцитопенияға қолдануға болмайды. Жанама әсері: лекопения, лоқсу, құсу,бауыр қызметінің бұзылуы, тері бөртпесі, дәрілік гипотериоз болуы мүмкін. Түймедағы 0,005 г күніне 3-4 реттен беріледі.

Rp.: Mercazolili 0,005

D.t.d. № 20 in tab.

S. 1-2 түймедақтан күніне 3-4 рет.

 

Кальцитрин (Calcitrinum) немесе кальцитрин – гипокальциемиялық дәрі (Педжет ауруы), жетілмеген остеогенез, ортан жіліктің басының асептикалық некрозы, стероидты, паратиреоидты және климактерикалық остеопороз, фиброзды дисплазия, асқынған сүйек жарақаты. Гипокальциемия, жүктілік және бала емізу кезінде қолдануға болмайды. Жанама әсерлері: егу орнында жергілікті аллергиялық өзгерістер, беттің қанталауы, қан қысымының жоғарлауы, құсу, гипокальциемия болуы мүмкін. 1 мл ампулы 50 және 100 ХБ.

Rp.: Calcitrini 100 ХБ

D.t.d. № 6 in amp

S. 2-3 ДӘБ күніне 1 рет бұлшық етке.

7.5 Оқыту мен сабақ беру әдістері (аз топтар, дискуссия, ситуациялық есептер, жұппен жұмыс, презентациялар, кейс-стади және басқалар.).

- семинар;

- аз топтармен жұмыс;

- жұмыстың орындалуы;

- анализ нәтижелерінің есептелінулері.

7.6 Әдебиеттер тізімі

Негізгі әдебиеттер:

1. Фармакология с общей рецептурой: учебник.Харкевич Д.А. – М., Гэотар – Медиа, 2010. – 350с.

2. Лекарственные средства.Машковский.-М.,2010.

Қосымша әдебиеттер:

1. Клиническая фармакология:учебник + CD.- 2-е изд., перераб. И доп. – М., 2009.-272с.

2. Фармакология с рецептурой. Гаевый М.Д., Петрова В.И. – Ростов-на-Дону, «Март»,2009.

3. Фармакология: конспект лекций Малевская В.Н. – Ростов-на-Дону, «Феникс», 2008.

4. Фармакология с общей рецептурой.-3-е изд., испр.Майский В.В., Аляутдин Р.Н. – М.,2010.-240с.

5. Практикум по фармакологии: учебное пособие для мед.училищ и колледжей. Созонова И.В.-Ростов-на-Дону,2005.

6. Фармакология:учебное пособие для мед.училищ и колледжей.Федюкевич Н.И.-Ростов на Дону.2004.

7.7 Бақылау (сұрақтар, тестілер. тапсырмалыр, т.б.)

1. Қалканша безі гормондарының пренараттары және антитиреоидты дәрілер

2. (тироксин, трийодтиронин гидрохлориді, тиреокомб, мерказолил)

3. Тироксин мен трийодтирониннің заттар алмасуына тигізетін эсері, олардың колданылуы. Кальцитониннің физиологиялык маңызы және колданылуы.

4. Кальцитрин, оның клиникалык практикада қолданылуы.

5. Антитиреоидтыдэрілер.

6. Мерказолилдіңфармакодинамикасыщолданукөрсетімдері.

7. Калий перхлорат, йод препараттарының антигиреоидты әсер ету механизмі.

8. Тирео- идты және антитиреоидты дэрілердің жағымсыз әсерлері.

9. Қалқаніна маңы безі гормондарының препараттары (паратиреоидин)

10. Фосфор жэне кальций алмасуына әсері. Қолданылуы.

 

 

7.1.Тақырып №69. ¥йкы безі гормондарынын препараттары және синтетикалык гипогликемиялык дәрілер

7.2 Мақсаты: ¥йкы безі гормондарынын препараттары және синтетикалык гипогликемиялык дәрілер туралы мағлұмат беру.

7.3.Оқытудың міндеті

¥йкы безі гормондарынын препараттары және синтетикалык гипогликемиялык дәрілердің фармакокинетикалық және фармакодинамикалық жалпы заңдылықтарына арналған білімдерін біріктіру, оларды қолдануға арналған негізгі көрсеткіштерді және олардың жанама әсерлерін меңгеру, әр түрлі дәрілік қалыптарда рецепт жаза білу, оларды сараптау және реттеу туралы мәлімет беру.

7.4.Тақырыптың негізгі сұрақтары

1. ¥йкы безі гормондарынын препараттары және синтетикалык гипогликемиялык дәрілер (моноинсулин, актрапид, хумулин, илетин, инсулиналонг су- спензиясы, бутамид, глибенкламид, глибутид).

2. Инсулиннің ашылу тарихы (Ф. Бәнтинг, К. Бест).

3. Инсулин жэне глюкагоннын заттар алмасуына тигізетін эсері.

4. Инсулинді алу көздері жэне тэсілдері.

5. Қысқа жэне ұзартылган эсердегі инсулин препараттары. Жіктелуі.

6. Инсулин препараты әсерінің басталу жылдамдығы, әсерлерінің ең жоғарғы және ұзақтығы бойынша салыстырмалы бағалау.

7. Пероральды енгізуге арналған синтетикалық гипогликемиялық дэрілерді (сульфанилмочевина, бигуанидтер туындылары) мөлшерлеу принциптері. Препараттардың салыстырмалы сипаттамасы.

8. Инсулин прегіараттарының жэне синтетикалык гипогликемиялык дэрілердін колдану көрсетімдері. Жағымсыз әсерлері.

7.5 Оқыту мен сабақ беру әдістері (аз топтар, дискуссия, ситуациялық есептер, жұппен жұмыс, презентациялар, кейс-стади және басқалар.).

- семинар;

- аз топтармен жұмыс;

- жұмыстың орындалуы;

- анализ нәтижелерінің есептелінулері.

Ақпараттық-дидактикалық блок.

Ұйқы безінің гормондық дәрілері.

Ұйқы безінің β-торшасындағы түзілетін гормоны – Инсулин (Insulinum) болып табылады. Бұның гипогликемиялық әсеріне байланысты қантты диабет кезінде қолданылады, өйткені инсулин гипергликемияны және глюкозурияны төмендетеді. Инсулин көбінесе жануарлардан және адамдардан алынады. Әсер ету уақытына қарай олар: қысқа уақытқа (жалпы 4-6 сағат); ұзақ уақытқа (8-12 сағат) және өте ұзақ уақытқа (20-30 сағат) әсер ететін болып бөлінеді. Диабетке қарсы қолданылатын жасанды дәрілері химиялық құрылысы бойынша келесі екі топқа бөлінеді: сульфонилмочевина туындысы – Глибенкламид (Glibenclamide), Глипизид (Glipizide) т.б. және бигуанидтер – Метформин (Metformin).

Инсулин (инсуман Комб, микстард, хумулин, биогулин, хумалог, актрапид, левулин, монодар, монолин, моносуинсулин, пенсулин, протафан, ультратарт т.б.) – инсулинге тәуелді диабет кезінде қолданылады. Комалық жағдайлар, жұқпалы аурулар, қант диабетін хирургиялық жолмен емдеу кезінде қолданылмайды. Біраздан кейін бас айналу, ашығу және тершеңдік пайда болады.

Rp.: Insulini pro in injectionibus 5 ml (1ml-40 ED)

D.t.d. № 5

S. 0,5-1 мл-ден тері астына 2 рет.

 

Глибенкламид (антибет, апо-глибурид, бетаназ, гилемал, глибамид, глибекс, глиборал, глимидстада, глюкобене, даонил, маниглид, манинил) – инсулинге тәуелсіз диабет кезінде қолданылады. Комалық жағдайларда, кетоацидозда, жасөспірімдерге, жүктілік, бала емізу кезеңінде, бауыр мен бүйрек қызметі бұзылғанда, лейкопения, сульфаниламидтермен бірге, індетті жұқпалы ауруларда қолданбайды. Аллергия, лейкопения, агранулоцитоз, диарея, тромбоцитопения болуы мүмкін. Түймедағы 0,005 г. Бірінші рет қолданғанда 0,0025 г-нан, 0,005 – 0,01 г-ға дейін тағайындайды, кейде мөлшерін 0,02 г-ға көбейтеді.

Rp.: Glibenclamidi 0,005

D.t.d. № 20 in tab.

S. 1 түймедақтан күніне 1-2 рет.

Глипизид (глибенез ретарт, глинез, минидиаб және т.б.) глибенкламидке ұқсас келеді, бірақ денеден жылдам шығады, ішке жиналмайды. Түймедақ түрінде 0,005 және 0,01г шығарылады. Бастапқы мөлшері 0,0025 г – 0,005 (күніне 1 рет), ең үлкен мөлшері 0,03 г (күніне 2-3 реттен). Қолданылуы тағы басқа әсерлері глибенкламидке ұқсас.

Метформин (гликомет, глиформин, глюкофаг, дианормет, метфогамма, сиофор, формин плива және т.б.; қоспа дәрі «глибомат») бигуанид туындысы, қант диабетінің ІІ түрінде (инсулинге тәуелсіз) және семіздікпен бірге болса тәбетті тежейді және ауасыз гликолизді қоздырып отырады. Бұл түймедақ түрінде мөлшері 0,25, 0,5 және 0,85 г-нан шығарылады. Алғашқы қолданылатын мөлшері 0,5 г, тамақпен бірге шайнамай жұту керек. Ең көп мөлшері 2,5 г тәулігіне, орташа мөлшері 0,85 г күніне.

Метформиннің жанама әсерлері: асқазан қызметінің бұзылуы, тері аллергиялық өзгерістері және т.б. жағдайлар. Кері көрсеткіштері: диабеттік кома, бауыр мен бүйректер жұмысының бұзылыстары, миокард инфаркты, анемия және бала емізу және жүктілік.

7.5 Оқыту мен сабақ беру әдістері (аз топтар, дискуссия, ситуациялық есептер, жұппен жұмыс, презентациялар, кейс-стади және басқалар.).

- семинар;

- аз топтармен жұмыс;

- жұмыстың орындалуы;

- анализ нәтижелерінің есептелінулері.

7.6 Әдебиеттер тізімі

Негізгі әдебиеттер:

1. Фармакология с общей рецептурой: учебник.Харкевич Д.А. – М., Гэотар – Медиа, 2010. – 350с.

2. Лекарственные средства.Машковский.-М.,2010.

Қосымша әдебиеттер:

1. Клиническая фармакология:учебник + CD.- 2-е изд., перераб. И доп. – М., 2009.-272с.

2. Фармакология с рецептурой. Гаевый М.Д., Петрова В.И. – Ростов-на-Дону, «Март»,2009.

3. Фармакология: конспект лекций Малевская В.Н. – Ростов-на-Дону, «Феникс», 2008.

4. Фармакология с общей рецептурой.-3-е изд., испр.Майский В.В., Аляутдин Р.Н. – М.,2010.-240с.

5. Практикум по фармакологии: учебное пособие для мед.училищ и колледжей. Созонова И.В.-Ростов-на-Дону,2005.

6. Фармакология:учебное пособие для мед.училищ и колледжей.Федюкевич Н.И.-Ростов на Дону.2004.

7.7 Бақылау (сұрақтар, тестілер. тапсырмалыр, т.б.)

1. ¥йкы безі гормондарынын препараттары және синтетикалык гипогликемиялык дәрілер (моноинсулин, актрапид, хумулин, илетин, инсулиналонг су- спензиясы, бутамид, глибенкламид, глибутид).

2. Инсулиннің ашылу тарихы (Ф. Бәнтинг, К. Бест).

3. Инсулин жэне глюкагоннын заттар алмасуына тигізетін эсері.

4. Инсулинді алу көздері жэне тэсілдері.

5. Қысқа жэне ұзартылган эсердегі инсулин препараттары. Жіктелуі.

6. Инсулин препараты әсерінің басталу жылдамдығы, әсерлерінің ең жоғарғы және ұзақтығы бойынша салыстырмалы бағалау.

7. Пероральды енгізуге арналған синтетикалық гипогликемиялық дэрілерді (сульфанилмочевина, бигуанидтер туындылары) мөлшерлеу принциптері. Препараттардың салыстырмалы сипаттамасы.

8. Инсулин прегіараттарының жэне синтетикалык гипогликемиялык дэрілердін колдану көрсетімдері. Жағымсыз әсерлері.

 

 

7.1.Тақырып №70. Әйел жыныс гормондарының препараттары. Эстрогенді және гестагенді препараттар

7.2 Мақсаты: Әйел жыныс гормондарының препараттары. Эстрогенді және гестагенді препараттар туралы мағлұмат беру.

7.3.Оқытудың міндеті

Әйел жыныс гормондарының препараттары. Эстрогенді және гестагенді препараттардың фармакокинетикалық және фармакодинамикалық жалпы заңдылықтарына арналған білімдерін біріктіру, оларды қолдануға арналған негізгі көрсеткіштерді және олардың жанама әсерлерін меңгеру, әр түрлі дәрілік қалыптарда рецепт жаза білу, оларды сараптау және реттеу туралы мәлімет беру.

7.4.Тақырыптың негізгі сұрақтары

1. Әйел жыныс гормондарының препараттары.

2. Эстрогенді және гестагенді препараттар (эстрадиол дипропионат, этинилэстрадиол, синестрол, прогестерон, хломифен)

3. Эстрогендер мен гестагендердің маңызы.

4. Энтеральды жэне парентеральды қолдануға арналган препараттар.

5. ¥зак әсері бар гестагендер.

6. Эстрогендер мен гестагендердің терапиялык колданылуы. Жағымсыз әсерлері. Ұрықтануға карсы дэрі ретінде ішуге (бисекурин, континуин) эстрогенді және гестагенді препараттарды колдану.

7. Антиэстрогенді жэне антигестагенді дэрілер. Қолданылуы.

7.5 Оқыту мен сабақ беру әдістері (аз топтар, дискуссия, ситуациялық есептер, жұппен жұмыс, презентациялар, кейс-стади және басқалар.).

- семинар;

- аз топтармен жұмыс;

- жұмыстың орындалуы;

- анализ нәтижелерінің есептелінулері.

Ақпараттық-дидактикалық блок.

Гестагенді дәрілер – Прогестерон (Progesteronum) және осыған ұқсас дәрілер - оксипрогестерон капронаты (Oxyprogesteroni caproas) және т.б. Бұлар сары дененің жетіспеушілігіне байланысты аурулар, оның ішінде түсікке - іш тастауға қарсы қолданылады.

Бұларды қолдануға болмайтын кері көрсеткіштер: бауыр жетіспеушілігінде, гепатит, сүт бездері мен жыныс мүшелерінің қатерлі ісіктері.

Жанама әсерлері: қан қысымының көтерілуі, дененің ісінуі және жүрек соғысының жиілеуі мүмкін.

Прогестерон (Прожестожель, Утрожестан және т.б.) сары дененің гормоны, алғашқы кезде нәрестенің дамуына жағдай жасайды, ал жүктіліктің соңғы кезеңінде жатырдың жиырылуын тежейді.

Бұны аменорея (етеккірдің жоқтығы), жатырдан қан кету, бедеулік кезінде, түсікке қарсы және контрацептік дәрі ретінде қолданылады.

Жанама әсерлері: тромбофлебит, тромбоэмболия, холецистит, гепатит, ісіну, аллергиялық өзгерістер және т.б. пайда болуы мүмкін.

Кері көрсеткіштері: бауыр жетіспеушілігі, гепатит, тромбозға бейімділік.

Мөлшері 0,5%; 1% және 2% майлы ерітіндісі 1 мл ампула түрінде бұлшық етке егуге қолданылады.

Rp.: Sol. Progesteroni oleosae 1%-ml

D.t.d. № 6 in amp.

S. 1 мл-ден күніне 1 рет.

#

Оксипрогестерон (Гидроксипрогестерон, Гормофорт т.б.) капронаты – жасанды дәрі, биологиялық және әсерімен прогестеронға ұқсас, сондықтан көбінесе сары дене жетіспеушілігінде прогестерон сияқты қолданылады. Мөлшері 12,5% және 25% майлы ерітіндісі ампула түрінде 1 мл-ден пайданылады.

Rp.: Sol. Oxyprogesteroni capronatis oleosae 12,5%-1ml

D.t.d. № 6 in amp.

S. 1 мл-ден аптасына 1 рет.

#

Антигестагенді дәрі – Мифепристон медициналық тәжірибеде жүктіліктің алғашқы кезеңінде бала түсіру үшін қолданылады.

7.5 Оқыту мен сабақ беру әдістері (аз топтар, дискуссия, ситуациялық есептер, жұппен жұмыс, презентациялар, кейс-стади және басқалар.).

- семинар;

- аз топтармен жұмыс;

- жұмыстың орындалуы;

- анализ нәтижелерінің есептелінулері.

7.6 Әдебиеттер тізімі

Негізгі әдебиеттер:

1. Фармакология с общей рецептурой: учебник.Харкевич Д.А. – М., Гэотар – Медиа, 2010. – 350с.

2. Лекарственные средства.Машковский.-М.,2010.

Қосымша әдебиеттер:

1. Клиническая фармакология:учебник + CD.- 2-е изд., перераб. И доп. – М., 2009.-272с.

2. Фармакология с рецептурой. Гаевый М.Д., Петрова В.И. – Ростов-на-Дону, «Март»,2009.

3. Фармакология: конспект лекций Малевская В.Н. – Ростов-на-Дону, «Феникс», 2008.

4. Фармакология с общей рецептурой.-3-е изд., испр.Майский В.В., Аляутдин Р.Н. – М.,2010.-240с.

5. Практикум по фармакологии: учебное пособие для мед.училищ и колледжей. Созонова И.В.-Ростов-на-Дону,2005.

6. Фармакология:учебное пособие для мед.училищ и колледжей.Федюкевич Н.И.-Ростов на Дону.2004.

7.7 Бақылау (сұрақтар, тестілер. тапсырмалыр, т.б.)

1. Әйел жыныс гормондарының препараттары.

2. Эстрогенді және гестагенді препараттар (эстрадиол дипропионат, этинилэстрадиол, синестрол, прогестерон, хломифен)

3. Эстрогендер мен гестагендердің маңызы.

4. Энтеральды жэне парентеральды қолдануға арналган препараттар.

5. ¥зак әсері бар гестагендер.

6. Эстрогендер мен гестагендердің терапиялык колданылуы. Жағымсыз әсерлері. Ұрықтануға карсы дэрі ретінде ішуге (бисекурин, континуин) эстрогенді және гестагенді препараттарды колдану.

7. Антиэстрогенді жэне антигестагенді дэрілер. Қолданылуы.

 

 

7.1.Тақырып №71. Ер жыныс гормондарының препараттары. Андрогенді препараттар

7.2 Мақсаты: Ер жыныс гормондарының препараттары. Андрогенді препараттар туралы мағлұмат беру.

7.3.Оқытудың міндеті

Ер жыныс гормондарының препараттары, андрогенді препараттардың фармакокинетикалық және фармакодинамикалық жалпы заңдылықтарына арналған білімдерін біріктіру, оларды қолдануға арналған негізгі көрсеткіштерді және олардың жанама әсерлерін меңгеру, әр түрлі дәрілік қалыптарда рецепт жаза білу, оларды сараптау және реттеу туралы мәлімет беру.

7.4.Тақырыптың негізгі сұрақтары

1. Ер жыныс гормондарының препараттары

2. Андрогенді препараттар (тестостерон пропионат, метилтесгостерон)

3. Андрогендердің организмге тигізетін әсері.

4. Энтеральды жэне парентеральды қолдануға арналған препараттар.

5. ¥зак әсер ететін препараттар (тестостерон энантат). Қолдану көрсетімдері. Жағымсыз эсерлері.

6. Антиандрогенді дэрілер (флутамид).

7. Анаболикалык стероидтар (феноболин, ретаболил). Нәруыздар алмасуына эсері. Қолдануға болатын жэне болмайтын жағдайлар. Жағымсыз әсерлері.

8. Допингтік препараттар гуралы түсінік.

7.5 Оқыту мен сабақ беру әдістері (аз топтар, дискуссия, ситуациялық есептер, жұппен жұмыс, презентациялар, кейс-стади және басқалар.).

- семинар;

- аз топтармен жұмыс;

- жұмыстың орындалуы;

- анализ нәтижелерінің есептелінулері.

Ақпараттық-дидактикалық блок.

Андрогенді дәрілер – Тестостерон пропионаты (Testosteroni propionas), метилтестостерон (Methyltestosteronum) және т.б. Қолдану көрсеткіштері: жыныстық жетіспеушілік, жыныс жүйесі қызметінің бұзылуы, акромегалия, клементарий, жатырдан қан кету, ұрық бездері мен сүт бездерінің қатерлі ісіктері. Ерлердің жыныс безінің қатерлі ісігі кезінде қолдануға болмайды.

Қосымша, яғни жанама әсерлері: жыныстық қозу, денедегі тұз бен судың жиналуы, дауыстың өзгеруі, бет пен дененің түк басуы, сүт бездерінің атрофиясы, лоқсу және бас айналуы.

Тестостерон пропионаты (Тестостерон, Андриол және т.б) ер кісінің ішкі жыныс гормонына ұқсас, бірақ жасанды түрінде шығарылады, сондықтан да ұзақ андрогендік әсерін тигізеді. Тестостеронды ер адамның жыныс жүйесінің қызметі бұзылғанда, климакс және остеопороз кезінде қолданады. Әйелдер сүт безінің қатерлі ісігінде тағайындалады. Бұның 1% және 5% майлы ерітіндісі 1 мл тері астына егіледі.

Тестостеронның жанама әсерлері мөлшерін асырып жібергенде жиі байқалады: ер адамның жыныстық елігуінің қозуы, денедегі су мен тұздың жиналуы, қуық үстіндегі без қызметінің бұзылуы, әйелдерде вирилизм (ер адамдарға тән көрініс – дауысы өзгеріп, денесі түктенуі және сүт безінің жойылу) және жалпы бас айналу, лоқсу және т.б. өзгерістер көрінеді. Бұны қолдануға болмайтын кері көрсеткіштер: қуық үсті безінің және бауырдың қатерлік ісіктері, жүкті және бала емізетін әйелдерге.

Rp.: Sol. Testosteroni propionatis oleosae 1%-1 ml

D.t.d. № 6 in amp.

S. Бұлшық етке күніне 1 мл-ден.

#

Метилтестостерон (Андрорал және т.б.) тестостероннан алынған, ұқсастығы бар жасанды дәрі. Түймедақты (мөлшері 0,005 және 0,01 г-нан) жұтып бірден жібермей, ауыздың ішінде сіңірілгенше ұстап отыру керек, сонда әсері жоғары болады. Жұтқан кезде асқазанның сөлі оны ыдырата алмайды, сондықтан әсері төмендеп кетеді. Қолданылуы, жанама және қатерлі әсерлері тестостеронға ұқсас келеді.

Methyltestosteroni 0,005

D.t.d. № 20 in tab.

S. 1 түймедақтан күніне 2-3 рет.

#

Антиандрогенді дәрілер – Ципротерон (Андрокур т.б.), Финастерид (Проскар т.б.) - ерлердің жыныс қатынасы белсенділігі өте жоғары кезінде, әйелдердің андрогендік сезімталдығы жоғарыланғанда, балалардың жыныс гормондары ерте пайда болғанда қолданылады.

7.5 Оқыту мен сабақ беру әдістері (аз топтар, дискуссия, ситуациялық есептер, жұппен жұмыс, презентациялар, кейс-стади және басқалар.).

- семинар;

- аз топтармен жұмыс;

- жұмыстың орындалуы;

- анализ нәтижелерінің есептелінулері.

7.6 Әдебиеттер тізімі

Негізгі әдебиеттер:

1. Фармакология с общей рецептурой: учебник.Харкевич Д.А. – М., Гэотар – Медиа, 2010. – 350с.

2. Лекарственные средства.Машковский.-М.,2010.

Қосымша әдебиеттер:

1. Клиническая фармакология:учебник + CD.- 2-е изд., перераб. И доп. – М., 2009.-272с.

2. Фармакология с рецептурой. Гаевый М.Д., Петрова В.И. – Ростов-на-Дону, «Март»,2009.

3. Фармакология: конспект лекций Малевская В.Н. – Ростов-на-Дону, «Феникс», 2008.

4. Фармакология с общей рецептурой.-3-е изд., испр.Майский В.В., Аляутдин Р.Н. – М.,2010.-240с.

5. Практикум по фармакологии: учебное пособие для мед.училищ и колледжей. Созонова И.В.-Ростов-на-Дону,2005.

6. Фармакология:учебное пособие для мед.училищ и колледжей.Федюкевич Н.И.-Ростов на Дону.2004.

7.7 Бақылау (сұрақтар, тестілер. тапсырмалыр, т.б.)

1. Ер жыныс гормондарының препараттары

2. Андрогенді препараттар (тестостерон пропионат, метилтесгостерон)

3. Андрогендердің организмге тигізетін әсері.

4. Энтеральды жэне парентеральды қолдануға арналған препараттар.

5. ¥зак әсер ететін препараттар (тестостерон энантат). Қолдану көрсетімдері. Жағымсыз эсерлері.

6. Антиандрогенді дэрілер (флутамид).

7. Анаболикалык стероидтар (феноболин, ретаболил). Нәруыздар алмасуына эсері. Қолдануға болатын жэне болмайтын жағдайлар. Жағымсыз әсерлері.

8. Допингтік препараттар гуралы түсінік.

 

 

7.1.Тақырып №72. Ферменттік және антиферменттік препараттар

7.2 Мақсаты: Ферменттік және антиферменттік препараттар туралы мағлұмат беру.

7.3.Оқытудың міндеті

Ферменттік және антиферменттік препараттардың фармакокинетикалық және фармакодинамикалық жалпы заңдылықтарына арналған білімдерін біріктіру, оларды қолдануға арналған негізгі көрсеткіштерді және олардың жанама әсерлерін меңгеру, әр түрлі дәрілік қалыптарда рецепт жаза білу, оларды сараптау және реттеу туралы мәлімет беру.

7.4.Тақырыптың негізгі сұрақтары

1. Ферменттік және антиферменттік препараттар (пепсин, панкреатин, кристалдық трипсин, лидаза, рибонуклеаза, контрикал, аминокапрон қышқылы)

2. Алу көздері. Қолданылуы бойынша жіктелуі.

3. Орын басу терапиясының дэрілері.

4. Ферменттер, резорбтивті жэне жергілікті әсердегі препараттар.

5. Ферменгтік терапияның асқынулары.

6. Әсер ету принциптері.

7. Қолдану керсетімдері.

7.5 Оқыту мен сабақ беру әдістері (аз топтар, дискуссия, ситуациялық есептер, жұппен жұмыс, презентациялар, кейс-стади және басқалар.).

- семинар;

- аз топтармен жұмыс;

- жұмыстың орындалуы;

- анализ нәтижелерінің есептелінулері.

Ақпараттық-дидактикалық блок.

ПАНКРЕАТИН( Pancreatinum; таблетка және ұнтақ түрінде 0,5) амилазадан, липаза, трипсиннен тұрады.Оны ірі қара малдың және шошқаның ұйқы безінен алады. Ферменттің белсенділігі жоғары емес және оны көп мөлшерде қолданады.

Препарат ұйқы безінің ішкі секреторлық функциясының, асқазан секрециясының жеткіліксіздігінде; гастроэнтероколитте , муковисцидоздың ішектік формасында, бауыр ауруларында және созылмалы энтероколитте қолданылады.

Препарат копрограмманың бақылауымен тағайындалады. Препаратты сілтілік суды (боржоми) ішу арқылы тамақ ішер алдында куніне 3-6 рет қабылдайды.

ФЕСТАЛ(Festalum; драже түрінде )қазіргі уақыттағы панкреатиттік ферменттерден (липаза,протеаза,амилаза және т.б) және негізгі компоненті өттен тұратын жаңа преперат. Препаратты гастритте,энтероколитте, асқазанның және ішектің сіңіру қызметінің және секреторлық жеткіліксіздігінде; панкреатитте, гепатитте, холециститте, асқазанға, ішекке, ұйқы безіне операция жасаудан кейін; диета және тамақтан уланумен байланысты астың қорытылуының бұзылуында қолданылады.

Препаратты күніне 3 реттен тамақ уақытысында 1 дражеден тағайындайды.

ПАНЗИНОРМ (форте) Panzynorm-forte) екі қабатты таблетка түрінде босатылатын аналогтық препарат. Сыртқы қабаты асқазанда еритін , ірі қара малдың асқазанының шырышты қабатынан алынған экстракт (асқазан сөлі ферменттері, ұйқы безі және ішек ферменттері). Ішкі қабаты ішекте ыдырайтын, панкреатин және өт сығындысынан тұратын қышқыл тұрақты қабат.

Панзинорм фестал көрсеткіштеріндегідей қолданылады.

 

МЕКСАЗА- құрылысы бойынша үш қабаттылығына байланысты ферменттік және антибактериальдық әсер көрсететін препарат:

1. Ішкі қабат -энтеросептол.

2. Ортаңғы қабат -панкреатин және дигидрохольдық қышқыл.

3. Сыртқы қабат -ферменттік препарат бромелин.

 

Препарат асқорыту сөлінің жеткіліксіздігі, АІТ, бауырдың және өт қапшығының инфекциясына байланысты, асқорытылудың бұзылуында эффективті әсер көрсетеді.

 

МЕЗИМ-ФОРТЕ–күрделі ферменттік препарат. Көрсеткіштері мексазадағыдай.

АНТИФЕРМЕНТТІК ПРЕПАРАТТАР(ферменттер ингибиторы).

Протеазалардың инактивациясы биологиялық белсенді полипептидтердің (кининдер) босап шығуын ескертеді. Нәтижесінде:

- кининдердің инактивациясы (калликрин).

-капиллярлар өткізгіштігінің стабилизация жолымен ісіктің тоқтауы.

Бұл ауырсынудың, интоксикацияның төмендеуі, науқастың жалпы жағдайының жоғарылауы, аутолиз процесінің тоқтауы, эксудацияның төмендеуімен қамтамасыз етеді.

Препараттар:

Пантрипин. Жедел және созылмалы панкреатитте, операциядағ ұйқы безінің жарақаттануында қолданылады.

Гордокс. (“Гедеон Рихтер”, Венгрия).

Трасилол.

Контрикал.

Соңғы екі препарат шокта, перитонитте, миокардтың абдоминальдық инфекциясында қолданылады.

Ингитрил.

Трасколан.

Пищеварительные ферментные препараты — лекарственные средства, способствующих улучшению процесса пищеварения и включающие в свой состав пищеварительные ферменты (энзимы).

Примерами ферментных препаратов являются:

лекарства с единственным действующим веществом панкреатин: вестал, гастенорм форте, гастенорм форте 10000, креон, креон 10000, креон 25000, креон 40000, мезим 20000, мезим форте, мезим форте 10000, микразим, пангрол 10000, пангрол 25000, панзикам, панзим форте, панзинорм форте-Н, панзинорм 10 000, панзинорм форте 20 000, панкреазим, панкреалипаза 8000, панкреаль Киршнера, панкреатин-концентрат, панкреатин-лект, панкреатин, панкреатина таблетки (растворимые в кишечнике), панкрелипаза, панкренорм, панцитрат, пензитал, уни-фестал, фестал н, энзистал-п, эрмиталь

лекарства с комбинацией действующих веществ гемицеллюлаза + желчи компоненты + панкреатин: биофесталь, дигестал, дигестал форте, нормоэнзим, нормоэнзим форте, панолез, ферестал, фестал, энзистал

лекарство с комбинацией действующих веществ диметикон +­ панкреатин: панкреофлат

лекарство с комбинацией действующих веществ панкреатин + экстракт рисового грибка: комбицин

лекарство с комбинацией действующих веществ трипсин + химотрипсин: химопсин

лекарства с другими действующими веществами: энзимтал.

Чрезмерно интенсивная терапия некоторыми типами ферментных препаратов, в результате которой возможно повышенное поступление в кишечник желчных кислот, может быть причиной хологенной диареи.


Дата добавления: 2018-06-01; просмотров: 1017; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!