Рецепт на настойку пустырника 36 страницаКері көрсеткіштері. Жоғары сезімталдық, гипокалиемия, миастения, жүктіліктің кешкі токсикоздарында артериалды гипертензия кездерінде.

Жанама әсерлері. Шырынды немесе ерітіндіні ішке қолданғанда күндізгі уақытта шамалы ұйқышылдық туғызады. Жалпы анестезиядан шығу кезінде: қимыл және сөйлеу қозуы, жүректің айнуы, құсу. Көк тамырға тез енгізгенде: тілдің және аяқ-қолдың тырысып тарылуы, тыныстың бұзылуы, кейде тоқтап қалуы болады.

Шығарылу түрі.20% егуге арналған 5 және 10 мл ампуладағы ерітінді N.10, 66,7% ішке қолдануға арналған 37,5 мл концентрат; 5% 400 мл флакондағы шырын.

Рецепт үлгісі. Rp.: Sol. Natrii oxybutyratis 20%-10 ml

                              D.t.d. N.6 in amp.

                              S. Негізгі наркозға егу үшін.

                                              #

Оттегі(Oxygenum). Анестезиологиялық тәжірибиеде оттегі ингаляциялық наркозға арналған заттармен бірге қоспа ретінде кеңінен қолданылады. Оттегімен ингаляция көптеген гипоксиямен жүретін ауруларда қолданылады: тыныс алу жолдарының аурулары кезінде (пневмония, өкпе ісінуі ж.т.б.), жүрек қан-тамырлар жүйесі (жүрек жетіспеушілігі, теждік тамырлардың жетіспеушілігі, коллапс ж.т.б), көмір қышқылымен, көгерткіш қышқылымен, тұншықтырушы заттармен (хлор, фосген ж.т.б.) улануда, гельминтозды емдегенде: аскаридозда сонымен қатар, басқа да тыныс қызметі мен тотығу үрдістерінің бұзылуы кездерінде.

Қолдану көрсеткіштері мен мөлшерленуі. Оттегіні ингаляция үшін 40 - 60% құнарлығын ауамен бірге 4 - 5 л қосып минутына тағайындайды. Көбінесе 95 % оттегі және 5 % көмір қышқыл газымен бірге қоспада (Карбоген) тағайындайды. Емдік мақсатымен оттегіні тері астына енгізуге болады 0,5 - 2,0 л дейін (аз мөлшермен, баяу). Гипербариялық оксигенация (оттегіні жоғары қысыммен қолдану): жүрек пен өкпеге операция кездерінде, өкпенің өзіндік емес созылмалы ауруларында, бронх демікпесінде. Жүрек аритмиясы кезінде, бас миының басқа да тамыр ауруларында, аяқтың ишемиялық және ауыр жарақаттарында, асқынған инфекцияларда ж.т.б.
    Кері көрсеткіштері. Өкпеде қуыс болған кездерде оттегімен ингаляцияны қысыммен беруге, бронхплевралды жылан көздері; мұрынның қосалқы қуыстарын сыртқы ортамен қосатын есту түтікшелері мен өзектеріндегі өткізгіштік бұзылғанда; жедел қабыну аурулары, анамнезінде қояншық тәрізді ұстамаларда,
қатерлі ісіктерде; ауыр гипертониялық ауруда; оттегіге жеке жоғары сезімталдықта, ауыр артериалды гипертония.

Жанама әсерлері.Жоғары сезімталдық, құрттардан тазалау кезіндегі кері көрсеткіштерге асқазан мен он екі елі ішектің ойық жара аурулары жатады, АІЖ ісіктері, құрсақ ішінің жедел қабыну аурулары, жүктіліктің бес айынан жоға кездерде, етеккір кезеңінде.

Шығарылу түрі.Көк түске боялған болаттан жасалған баллондағы газ. Дәріханада арнайы оттегілік жастықшаларда шығарылады.

7.5 Оқыту мен сабақ беру әдістері (аз топтар, дискуссия, ситуациялық есептер, жұппен жұмыс, презентациялар, кейс-стади және басқалар.).

- семинар;

- аз топтармен жұмыс;

- жұмыстың орындалуы;

- анализ нәтижелерінің есептелінулері.

7.6 Әдебиеттер тізімі

Негізгі әдебиеттер:

1. Фармакология с общей рецептурой: учебник.Харкевич Д.А. – М., Гэотар – Медиа, 2010. – 350с.

2. Лекарственные средства.Машковский.-М.,2010.

Қосымша әдебиеттер:

1. Клиническая фармакология:учебник + CD.- 2-е изд., перераб. И доп. – М., 2009.-272с.

2. Фармакология с рецептурой. Гаевый М.Д., Петрова В.И. – Ростов-на-Дону, «Март»,2009.

3. Фармакология: конспект лекций Малевская В.Н. – Ростов-на-Дону, «Феникс», 2008.

4. Фармакология с общей рецептурой.-3-е изд., испр.Майский В.В., Аляутдин Р.Н. – М.,2010.-240с.

5. Практикум по фармакологии: учебное пособие для мед.училищ и колледжей. Созонова И.В.-Ростов-на-Дону,2005.

6. Фармакология:учебное пособие для мед.училищ и колледжей.Федюкевич Н.И.-Ростов на Дону.2004.

7.7 Бақылау (сұрақтар, тестілер. тапсырмалыр, т.б.)

1. Наркозға арналған дәрілер(фторотан, энфлуран, наркозға арналған эфир, азот шала тотығы, тиопентал - натрий, пропанидин, кетамин, гексенал, натрий оксибутират).

2. Дәрілердің ашылу тарихы және колданылуы (В. Мортон, Н.И. Пирогов, Н.П.Кравков). Наркоз жағдайына жалпы сипаттама беру.

3. Наркоздың түрлері жэне сатылары.

4. Наркозға арналган дәрілерге кыскаша физика - химиялық сипаттама беру.

5. Молекулалык эсер егу механизмдері.

6. Наркотикалык әсерлердің кеңдігі туралы түхінік.

7. Ингаляциялык наркозға арналған дэрілердің жіктелуі (белсенділігі, наркоздың даму жылдамдығы, наркотикалык әсерлердің кендігі, салдары, жүрек-кантамыр жүйесіне әсер етуі).

8. Ингаляциялық емес наркозга арналған дэрілердін әсер ету ерекшеліктері.

9. Әсерлерінің ұзактығы бойынша жіктелуі.

10. Олардың салыстырмалы бағасы (белсенділігі, наркоздың даму жылдамдьгғы, әсерлерінің ұзактығы, салдары).

11.Қолданылуы, жағымсыз әсерлері, наркозға арналған дәрілерді біріктіріп қолдану.

7.1 Тақырып №18. Аралық бақылау №3

7.2 Мақсаты:Өткен тақырыптар бойынша студенттердің білімін сынау.

7.3 Оқытудың міндеті

- есептерді шығара білу;

- берілген сұрақтарға дұрыс және нақты жауап беру;

7.4 Тақырыптың негізгі сұрақтары

1. ГАМҚ - рецепторларына эсер ететін дэрілер

2. Ұйыктататын дэрілер(нитразепам, лоразепам, фенобарбитал, зопиклон, имован).Жіктелуі.

3. Ұйыктататын дэрілердің әсер ету механизмі, ұйқыға эсері.

4. Барбитур кышқылы туындыларынын, алифатикалык қосылыстардың, бензодиазепиннің әсер ету ерекшеліктері жэне салыстырмалы сипаттамасы.

5. Жағымсыз әсерлері.

6.Дэріге тэуелділіктің даму мумкіншілігі.

7. Курысуға қарсы қолданылатын дәрі-дәрмектер. Анықтамасы. Әсер ету принциптері.

8. Әртүрлі фармакологиялык топтағы препараттардың (бензодиазепин туындылары, натрий оксибутираты, лидокаин, барби- тураттар, магний сульфаты, лидокалм, нейролептаналгезияга арналған натрий валь- проат, финлепсин) кұрысуға карсы әсері. Олардың эсер ету ерекшеліктері.

9. Тыныс алу орталығын әлсірететін әсерінің белсенділігі, жылдамдығы және әсерлерінің үзактығы бойынша сипаттама беру.

10. Эпилепсияға қарсы қолданмлатын дәрілер(фенобарбитал, дифенин, этосукси- мид, карбамазепин, клоназепам, натрий вальпроат, диазепам, ламотриджин).

11. Анықтамасы. Жіктелуі.

12. Эпилепсияга карсы дэрілсрдін эсер ету механизмдері.

13. Эпилепсияны дәрі-дәрмектермен емдеудің негізгі принциптері.

14. Эпилепсияның әртурлі формаларындагы жеке препараттардың әсер ету тиімділігін салыстырмалы түрде бағалау.

15. Эпилепсиялык статусты басуға арналған дәрілер.

16. Эпилепсияга карсы дэрілердің жағьтмсыз әсерлері.

17. Наркозға арналған дәрілер(фторотан, энфлуран, наркозға арналған эфир, азот шала тотығы, тиопентал - натрий, пропанидин, кетамин, гексенал, натрий оксибутират).

18. Дәрілердің ашылу тарихы және колданылуы (В. Мортон, Н.И. Пирогов, Н.П. Кравков). Наркоз жағдайына жалпы сипаттама беру.

19. Наркоздың түрлері жэне сатылары.

20. Наркозға арналган дәрілерге кыскаша физика - химиялық сипаттама беру.

21. Молекулалык эсер егу механизмдері.

22. Наркотикалык әсерлердің кеңдігі туралы түхінік.

23. Ингаляциялык наркозға арналған дэрілердің жіктелуі (белсенділігі, наркоздың даму жылдамдығы, наркотикалык әсерлердің кендігі, салдары, жүрек-кантамыр жүйесіне әсер етуі).

24. Ингаляциялық емес наркозга арналған дэрілердін әсер ету ерекшеліктері.

25. Әсерлерінің ұзактығы бойынша жіктелуі.

26. Олардың салыстырмалы бағасы (белсенділігі, наркоздың даму жылдамдьгғы, әсерлерінің ұзактығы, салдары).

27.Қолданылуы, жағымсыз әсерлері, наркозға арналған дәрілерді біріктіріп қолдану.

28. Этил спирті. Жергілікті және резорбтивті әсері.

29. ОЖЖ-не тигізетін эсері.

30. Энергетикалык маңызы.

31. Медициналык практикада колданылуы.

32. Этил спиртінің токсикологиялык сипаттамасы.

33. Журек-қантамыр жүйесіне, асказан-ішек жолдарына, бауыр жэне организмнің баска да ағзалары мен жүйелеріне тигізетін эссрі.

34. Жедел улану жэне оны емдеу, алкоголизм жэнс оның әлеуметтік аспектілері.

35. Алкоголизмді дэрі-дэрмектермен емдеудің негізгі принциптері.

7.5 Оқыту мен сабақ беру әдістері (аз топтар, дискуссия, ситуациялық есептер, жұппен жұмыс, презентациялар, кейс-стади және басқалар.).

- семинар;

- аз топтармен жұмыс;

- жұмыстың орындалуы;

- анализ нәтижелерінің есептелінулері.

7.6 Әдебиеттер тізімі

Негізгі әдебиеттер:

7. Фармакология с общей рецептурой: учебник.Харкевич Д.А. – М., Гэотар – Медиа, 2010. – 350с.

8. Лекарственные средства.Машковский.-М.,2010.

Қосымша әдебиеттер:

19. Клиническая фармакология:учебник + CD.- 2-е изд., перераб. И доп. – М., 2009.-272с.

20. Фармакология с рецептурой. Гаевый М.Д., Петрова В.И. – Ростов-на-Дону, «Март»,2009.

21. Фармакология: конспект лекций Малевская В.Н. – Ростов-на-Дону, «Феникс», 2008.

22. Фармакология с общей рецептурой.-3-е изд., испр.Майский В.В., Аляутдин Р.Н. – М.,2010.-240с.

23. Практикум по фармакологии: учебное пособие для мед.училищ и колледжей. Созонова И.В.-Ростов-на-Дону,2005.

24. Фармакология:учебное пособие для мед.училищ и колледжей.Федюкевич Н.И.-Ростов на Дону.2004.

7.7 Бақылау (сұрақтар, тестілер. тапсырмалыр, т.б.)

1. ГАМҚ - рецепторларына эсер ететін дэрілер

2. Ұйыктататын дэрілер(нитразепам, лоразепам, фенобарбитал, зопиклон, имован).Жіктелуі.

3. Ұйыктататын дэрілердің әсер ету механизмі, ұйқыға эсері.

4. Барбитур кышқылы туындыларынын, алифатикалык қосылыстардың, бензодиазепиннің әсер ету ерекшеліктері жэне салыстырмалы сипаттамасы.

5. Жағымсыз әсерлері.

6.Дэріге тэуелділіктің даму мумкіншілігі.

7. Курысуға қарсы қолданылатын дәрі-дәрмектер. Анықтамасы. Әсер ету принциптері.

8. Әртүрлі фармакологиялык топтағы препараттардың (бензодиазепин туындылары, натрий оксибутираты, лидокаин, барби- тураттар, магний сульфаты, лидокалм, нейролептаналгезияга арналған натрий валь- проат, финлепсин) кұрысуға карсы әсері. Олардың эсер ету ерекшеліктері.

9. Тыныс алу орталығын әлсірететін әсерінің белсенділігі, жылдамдығы және әсерлерінің үзактығы бойынша сипаттама беру.

10. Эпилепсияға қарсы қолданмлатын дәрілер(фенобарбитал, дифенин, этосукси- мид, карбамазепин, клоназепам, натрий вальпроат, диазепам, ламотриджин).

11. Анықтамасы. Жіктелуі.

12. Эпилепсияга карсы дэрілсрдін эсер ету механизмдері.

13. Эпилепсияны дәрі-дәрмектермен емдеудің негізгі принциптері.

14. Эпилепсияның әртурлі формаларындагы жеке препараттардың әсер ету тиімділігін салыстырмалы түрде бағалау.

15. Эпилепсиялык статусты басуға арналған дәрілер.

16. Эпилепсияга карсы дэрілердің жағьтмсыз әсерлері.

17. Наркозға арналған дәрілер(фторотан, энфлуран, наркозға арналған эфир, азот шала тотығы, тиопентал - натрий, пропанидин, кетамин, гексенал, натрий оксибутират).

18. Дәрілердің ашылу тарихы және колданылуы (В. Мортон, Н.И. Пирогов, Н.П. Кравков). Наркоз жағдайына жалпы сипаттама беру.

19. Наркоздың түрлері жэне сатылары.

20. Наркозға арналган дәрілерге кыскаша физика - химиялық сипаттама беру.

21. Молекулалык эсер егу механизмдері.

22. Наркотикалык әсерлердің кеңдігі туралы түхінік.

23. Ингаляциялык наркозға арналған дэрілердің жіктелуі (белсенділігі, наркоздың даму жылдамдығы, наркотикалык әсерлердің кендігі, салдары, жүрек-кантамыр жүйесіне әсер етуі).

24. Ингаляциялық емес наркозга арналған дэрілердін әсер ету ерекшеліктері.

25. Әсерлерінің ұзактығы бойынша жіктелуі.

26. Олардың салыстырмалы бағасы (белсенділігі, наркоздың даму жылдамдьгғы, әсерлерінің ұзактығы, салдары).

27.Қолданылуы, жағымсыз әсерлері, наркозға арналған дәрілерді біріктіріп қолдану.

28. Этил спирті. Жергілікті және резорбтивті әсері.

29. ОЖЖ-не тигізетін эсері.

30. Энергетикалык маңызы.

31. Медициналык практикада колданылуы.

32. Этил спиртінің токсикологиялык сипаттамасы.

33. Журек-қантамыр жүйесіне, асказан-ішек жолдарына, бауыр жэне организмнің баска да ағзалары мен жүйелеріне тигізетін эссрі.

34. Жедел улану жэне оны емдеу, алкоголизм жэнс оның әлеуметтік аспектілері.

35. Алкоголизмді дэрі-дэрмектермен емдеудің негізгі принциптері.

«ГАМҚ-рецепторларына әсер ететін дәрілер» тақырыбы бойынша тестік тапсырмалар

1. Үлкен тырысу ұстамаларында қолданылатын таңдаулы препарат:

а/ леводопа, клоназепам;   

б/ амантадин, этосуксимид; 

в/ фенитоин, леводопа;

г/ фенобарбитал, фенитоин;

д/ ламотриджин; тригексифенидил.

2. “Әмбебап” тырысуға қарсы заттарды атаңыз: 

а/ топирамат, клоназепам; 

б/ клофелин, фенитоин; 

в/ бензобарбитал, примидон; 

г/ клоназепам, натрия вальпроат;

д/ лоразепам, натрия вальпроат.

3. Тырысуға қарсы заттардың негізгі қолданысы :

а/ Тырысудың алдын алуы;

б/ Қояншық статусын басу; 

в/ Психомоторлы ұстамаларды жою; 

г/ Ұстамалар кезіндегі ажитацияны ынталандыру; 

д/ Тырысу синдромын ұзарту үшін.

4. Кіші ұстамаларда қолданылатын “Әмбебап” тырысуға қарсы заттарды атаңыз: 

а/ клоназепам, натрия вальпроат; 

б/ лоразепам, фенитоин;  

в/ этосуксимид, клоназепам; 

г/ нитрозепам, примидон; 

д/ бензобарбитал, натрия вальпроат.

5. Фенобарбиталдың әсерлері: 

а/ антипсихотикалық, паркинсонизмге қарсы;  

б/ тыныштандыратын, антигипоксиялық; 

в/ анксиолитикалық, антигипоксиялық; 

г/ паркинсонизмге қарсы, қабынуға қарсы;  

д/ ұйықтататын, қояншыққа қарсы

6. Паркинсонға қарсы затты көрсетіңіз:  

а/ фенитоин;  

б/ леводопа; 

в/ примидон;  

г/ нитразепам;  

д/ фенобарбитал.

7. Паркинсонға қарсы заттар қайсылар:  

а/ бромокриптин, леводопа;

б/ фенитоин, диазепам;  

в/ леводопа, тригексифенидил; 

г/ амантадин, габапентин;

д/ ремантадин, вигабатрин.

8. Невроз, тітіркенушілік, ұйқысыздықта қолданылатын заттар: 

а/ нитразепам;  

б/ топирамат; 

в/ леводопа;

г/ габапентин; 

д/ примидон.

9. Ұзақ әсерлі, бензотиазепин туындыларындағы топтағы ұйықтататын затты көрсетіңіз: 

а/ карбромал;  

б/ флунитрозепам;  

в/ фенобарбитал;   

г/ хлоралгидрат; 

д/ золпидем.

10. Допаминнің ізашары қай препарат? 

а/ карбидопа;

б/ метилдопа; 

в/ левадопа; 

г/ топирамат;  

д/ тригексифенидил.

11. Біріктірілген паркинсонға қарсы заттың шеткі баяулатқышы болып табылады: 

а/ пиребедил;  

б/ биперидин; 

в/ трембликс;  

г/ мадопар;

д/ наком.

12. Серотонинергиялыққа қарсы әсерлі, дофаминді рецепторларының агонисті қайсы?

а/ пиребедил;  

б/ топирамат; 

в/ габапентин;  

г/ кардидопа;  

д/ лизурид.

13. Паркинсонға қарсы, дофамин рецепторларының агонистері қайсы:  

а/ зопиклон;  

б/ пиребедил;  

в/ мадопар; 

г/ нитразепам;  

д/ тригексифенидил.

14. Тригексифенидилге ұқсастығы жақын, орталық әсерлі холинотежегіш:

а/ биперидин; 

б/ леводопа; 

в/ примидон;


Дата добавления: 2018-06-01; просмотров: 711; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!