Рецепт на настойку пустырника 9 страница| 0,005+

| 0,0001

| 0,6

| 0,03

| 0,00025

~Тік ішек арқылы енгізудің ерекшеліктеріне (пероральдымен салыстырғанда) ... жатпайды.

| дәрілік заттардың бауырға түсіп, қан ағымына баруы+

| дәрілік заттардың бауырға түспей қан ағымына баруы

| кіші жастар тобындағы балалар үшін енгізудің оптимальды жолы

| терапевтикалық эффектінің тез пайда болуы

| бір реттік мөлшердің төмендету мүмкіндігі

~... енгізгенде бір реттік мөлшерді төмендету керек.

| Күре тамырға+

| Пероральды

| Ингаляциялық

| Суббукальды

| Сублингвальды

~Жүктілік кезінде туа пайда болған кемтарлыққа алып келетін жағдайды ... әсер деп атайды.

| тератогендік +

| канцерогендік

| эмбриоулылық

| мутагендік

| фетоулылық

~Децимиллиграммен көрсетілген мөлшер ... болып табылады.

| 0,0005+

| 0,00125

| 0,08

| 0,001

| 0,6

~Энтеральды жолмен енгізгенде эффект .... соң пайда болады.

| 30-60 минуттан +

| 10-15 минуттан

| 5-10 минуттан

| 1-5 минуттан

| тәуліктен

~Қатты дәрілік түрлерге ....жатпайды.

| суспензиялар+

| таблеткалар

| гранулалар

| ұнтақтар

| драже

~Парентеральды енгізу жолының ерекшеліктеріне ... жатпайды

| дәрілік құралдарды бейстерильді күйде енгізу мүмкіндігі+

| эффектінің тез пайда болуы

| дәрілік құралдардың ессіз жағдайда қолдану мүмкіндігі

| асқазан ішек трактысында бұзылатын дәрілік құралдарды қолдану мүмкіндігі

| ерітінділердің стерильдігі

~Микрограммен көрсетілген мөлшер ... болып табылады.

| 0,000125+

| 0,00025

| 0,0005

| 0,0025

| 0,01

~Сұйық дәрілік түрлерге ...жатпайды.

| жағар майлар+

| ерітінділер

| эмульсиялар

| линименттер

| тұндырмалар

~Теріге және шырышты қабыққа жергілікті әсер ету мақсатында ...жақпайды.

| шаншуға арналған

ерітінділерді+

| ұнтақтарды

| пасталарды                      

| суспензияларды  

| эмульсияларды

~Дәрілерді ингаляциялық жолмен енгізгенде ... эффекті тез пайда болмайды.

| белоктармен байланысуынан+

| өкпе альвеоларымен дәрілердің жанасуының үлкен алаңы болғандықтан

| өкпе альвеоларындағы метаболизмнің жоғары болғандықтан

| ұшқыш сұйықтарды және газ тәрізді заттарды енгізгендіктен

| өкпенің қанмен қамтамассыз етілуі жоғары болғандықтан

~Дециграммен көрсетілген мөлшер ... болып табылады.

| 0,3+

| 0,001

| 0,05

| 0,0005      

| 0,025

~Дәрілерді ... енгізу энтеральды жолына жатады.

| сублингвальды+

| қан тамыры ішіне

| бұлшық ет ішіне

| тері астына

| ингаляциялық

~Дәрілерді ... енгізу парентеральды жолына жатады.

| бұлшық етке+

| оральды                                                                                                                                                   

| сублингвальды                                                                                                                                                   

| ректальды

| ингаляциялық

~Дәрілерді ауыз арқылы қабылдағанда ... пайда болады.

| әсері баяу+

| әсері тез

| жоғары биотиімділік

| емдік заттардың бауырға бармай, жалпы қанға түсуі

| дәл дозалануы 

~Дәрілерді сублингвальды енгізгенде ... пайда болады.

| әсері тез +

| әсері баяу  

| дәрілік заттар қанға түспей элиминацияға ұшырауы

| дәрілік заттардың тұз қышқылының әсеріне ұшырауы

| дәрілік заттар

ферменттердің әсеріне ұшырауы

~Дәрілерді .. енгізгенде, бауырға соқпай, бірден қан айналымына түседі.

| қан тамырына+

| ауыз арқылы

| сублингвальды

| бұлшық етке

| ректальды

~Метаболитті трансформация кезінде ....болмайды.

| дәрілік заттардың химиялық топтармен қосылуы+

| тотығуы

| иондануы

| гидролизі

| тотықсыздануы

~Конъюгация дәрілік заттардың .... есебінен жүзеге асырылады.

| химиялық топтармен қосылуы +

| тотығуы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

| иондануы

| гидролизі

| тотықсыздануы

~Дәрілерді қайталап қолданғанда байқалатын құбылыс ... болып табылады.

| кумуляция+

| потенцирлеу

| сенсибилизация

| идиосинкразия

| доғару синдромы

~Дәрілердің ағзада жиналуы... деп аталады.

| кумуляция+

| тахифилаксия

| үйренгіштік

| потенцирлеу

| сенсибилизация

~Дәрілерді қайталап енгізгенде... пайда болады.

| үйренгіштік+

| потенцирлеу

| сенсибилизация

| идиосинкразия

| синергизм

~Кумуляцияның түрі ... болып табылады.

| материалдық+

| психикалық

| физикалық

| шынайы

| идиосинкразия

~Ағзада дәрілердің эффектісінің жиналуы... деп аталады.

| функционалды кумуляция+

| психикалық тәуелділік

| физикалық тәуелділік

| материалды кумуляция

| идиосинкразия

~Дәрілерді екінші рет енгізгенде молекуласының ағзадағы жиналуы.. деп аталады.

| материалды кумуляция+

| психикалық тәуелділік

| физикалық тәуелділік

| функционалды кумуляция

| идиосинкразия

~Дәрілерді қолдануға құмартып тұру… деп аталады.

| дәріге тәуелділік+

| кумуляция

| толеранттылық

| идиосинкразия

| сенсибилизация

~Дәрілерді қиыстырып қолданғанда байқалуы мүмкін құбылыстар ... болып табылады.

| антагонизм+

| идиосинкразия

| сенсибилизация

| толеранттық

| дәріге тәуелді болу

~Дәрілерге болатын генетикалық энзимопатия... деп аталады.

| идиосинкразия+

| кумуляция

| толеранттылық

| дәріге тәуелді болу

| сенсибилизация

~Дәрілерге ағзаның сезімталдылығының жоғарылауы …. деп аталады.

| сенсибилизация+

| кумуляция

| толеранттық

| идиосинкразия

| дәріге тәуелді болу

~Хронофармакология.... байланысты болуын зерттейді.

| фармакологиялық әсерлердің адамның биологиялық ырғағына +

| фармакологиялық әсерлердің генетикалық факторларға

| фармакологиялық әсерлердің ағзаның жай- күйіне

| фармакологиялық әсерлердің жас мөлшеріне

| фармакологиялық әсерлердің жынысқа

~Фармакогенетика… байланыстығын зерттейді.

| фармакологиялық әсерлердің генетикалық факторларға+

| фармакологиялық әсерлердің адамның биологиялық ырғағына

| фармакологиялық әсерлердің ағзаның жай-күйіне

| фармакологиялық әсерлердің жас мөлшеріне

| фармакологиялық әсерлердің жынысқа

 

7.1 Тақырып №4 Аралық бақылау №1

7.2 Мақсаты:Өткен тақырыптар бойынша студенттердің білімін сынау.

7.3 Оқытудың міндеті

- есептерді шығара білу;

- берілген сұрақтарға дұрыс және нақты жауап беру;

7.4 Тақырыптың негізгі сұрақтары

1. Фармакология пәніне анықтама.

2. Фармакологияның қысқаша тарихы.

3. Жаңа дәрілік құралдардың іздестіру бағыттары.

4. Фармакологияның басты салалары

5. Рецептура дегеніміз не?

6. Фармакопея дегеніміз не?

7. Дәрілік форма дегеніміз не?

8. Дәрілік препарат дегеніміз не?

9. Дәрілік заттар дегеніміз не?

10. Рецептің бөлімдері.

11. Рецептің схемалары.

12. Рецептің жазылу ережелері.

13. Қарапайым рецептерді жазу схемалары.

14. Күрделі рецептерді жазу схемалары.

15. Рецепт: анықтамасы, дәрілік заттарды рецептте жазу ережелері, улы, күшті әсер ететін, наркотикалық заттардың жазылу ерекшеліктері.

16. Қатты дәрілік түрлер туралы түсінік және олардың түрлері. Мөлшерлеу әдістері.

17. Ұнтақтар. Олардың түрлері. Рецептте жазылу ережелері;

18. Таблеткалар. Рецептте жазылу ерекшеліктері;

19. Драже. Рецептте жазылу ерекшеліктері.

20. Капсулалар. Рецептте жазылу ерекшеліктері.

21. Жұмсақ дәрілік түрлер туралы түсінік және олардың түрлері.

22. Жақпа майлар: анықтамасы, құрамды компоненттері. Май негіздері: май негіздерінің түрлері, оларға қойылатын талаптар.

23. Пасталар: пасталардың майлардан айырмашылығы, рецептте жазылу ережесі.

24. Суппозиториялар: оларды дайындау үшін қолданылатын негіздер, суппозиториялардың қолданылуы, рецептте жазылу ережесі.

25. Линименттер: анықтамасы, қолдану және рецептте жазылу ережесі.

26. Пластырь: анықтамасы, қолдану және рецептте жазылу ережесі.

27. Сұйық дәрілік түрлерді мөлшерлеудің жалпы қабылданған көлемдік өлшем бірліктері. Ерітіндіні дайындау кезінде мөлшері мен концентрациясын есептеу принциптері. Ерітінділердің концентрациясын көрсету әдістері.

28. Сұйық дәрілік түрлер:

29. Ерітінділер: анықтамасы, жіктелуі. Еріткіштердің түрлері. Рецептте жазутерекшіліктері.

30. Тұнба және қайнатпа: дайындау, сақтау және мөлшерлеу, рецептте жазылу ерекшеліктері.

31. Тұндырма және сығындылар (экстракттар): анықтамасы, тұнбадан айырмашылықтары. Дайындау және мөлшерлеу. Галенді және жаңагаленді препараттар.

32. Суспензиялар: ерітінділерден айырмашылығы. Рецептте жазылу ережелері.

33. Микстуралар: анықтамасы, олардың түрлері. Микстураның құрамындағы компоненттердің мөлшерін есептеу ерекшеліктері, рецептте жазылу ережелері.

34. Эмульсиялар және кілегейлер: анықтамасы, тағайындалуы, рецептте жазылу ережелері.

35. Инъекцияға арналған дәрілік түрлер: Инъекцияға арналған дәрілік түрлерге қойылатын талаптар. Рецептте жазылу ережелері.

36. Жалпы фармакология. Анықтамасы. Мақсаттары мен міндеттері.

37. Фармакокинетика. Анықтамасы.

38. Фармакодинамика. Анықтамасы.

39. Дәрілік заттарды енгізу жолдары, сіңірілуі.

40. Энтеральды және парэнтеральды енгізу жолдары.

41. Ағзада дәрілік заттардың таралуы.

42. Биологиялық тосқауылдар.

43. Қорға жиналуы.

44. Ағзада дәрілік заттардың химиялық өзгеріске (биотрансформация, метаболизм) ұшырауы

45. Ағзадан дәрілік заттардың шығу жолдары

46. дәрілік заттардың жергілікті және резорбтивті (жүйелік) әсерлері.

47. тікелей және рефлекторлы әсер. әсер ету орны және механизмі.

48.   дәрілік заттарға арналған «нысана».

49.  қайтымды және қайтымсыз әсері. таңдамалы әсері

50. фармакотерапиялық әсердің дәрілік заттардың қасиеттеріне және оларды қолдану жағдайларына тәуелділігі

51. дәрілік заттардың химиялық құрылысы, физико-химиялық және физикалық қасиеттері

52. мөлшерлер және концентрациялар

53. дәрілік заттарды қайталап қолдану

54. дәрілік заттардың өзара әсерлесуі

55. дәрілік заттардың әсер көріністері үшін

56. ағзаның және оның жағдайларының жекеше ерекшеліктерінің маңызы

57. а) жасы

58. б) жынысы

59. в) генетикалық факторлар

60. г) ағзаның жағдайы

61. д) тәуліктік ырғақтың маңызы

62. дәрілік емнің негізгі түрлері

63. негзгі және жанама әсерлер.

64.  аллергиялық реакциялар.

65. идиосинкразия. уытты әсерлер

7.5 Оқыту мен сабақ беру әдістері (аз топтар, дискуссия, ситуациялық есептер, жұппен жұмыс, презентациялар, кейс-стади және басқалар.).

- семинар;

- аз топтармен жұмыс;

- жұмыстың орындалуы;

- анализ нәтижелерінің есептелінулері.

 

7.6 Әдебиеттер тізімі

Негізгі әдебиеттер:

5. Фармакология с общей рецептурой: учебник.Харкевич Д.А. – М., Гэотар – Медиа, 2010. – 350с.

6. Лекарственные средства.Машковский.-М.,2010.

Қосымша әдебиеттер:

13. Клиническая фармакология:учебник + CD.- 2-е изд., перераб. И доп. – М., 2009.-272с.

14. Фармакология с рецептурой. Гаевый М.Д., Петрова В.И. – Ростов-на-Дону, «Март»,2009.

15. Фармакология: конспект лекций Малевская В.Н. – Ростов-на-Дону, «Феникс», 2008.

16. Фармакология с общей рецептурой.-3-е изд., испр.Майский В.В., Аляутдин Р.Н. – М.,2010.-240с.

17. Практикум по фармакологии: учебное пособие для мед.училищ и колледжей. Созонова И.В.-Ростов-на-Дону,2005.

18. Фармакология:учебное пособие для мед.училищ и колледжей.Федюкевич Н.И.-Ростов на Дону.2004.

7.7 Бақылау (сұрақтар, тестілер. тапсырмалыр, т.б.)

Сұрақтар:

1. Фармакология пәніне анықтама.

2. Фармакологияның қысқаша тарихы.

3. Жаңа дәрілік құралдардың іздестіру бағыттары.

4. Фармакологияның басты салалары

5. Рецептура дегеніміз не?

6. Фармакопея дегеніміз не?

7. Дәрілік форма дегеніміз не?

8. Дәрілік препарат дегеніміз не?

9. Дәрілік заттар дегеніміз не?

10. Рецептің бөлімдері.

11. Рецептің схемалары.

12. Рецептің жазылу ережелері.

13. Қарапайым рецептерді жазу схемалары.

14. Күрделі рецептерді жазу схемалары.

15. Рецепт: анықтамасы, дәрілік заттарды рецептте жазу ережелері, улы, күшті әсер ететін, наркотикалық заттардың жазылу ерекшеліктері.

16. Қатты дәрілік түрлер туралы түсінік және олардың түрлері. Мөлшерлеу әдістері.

17. Ұнтақтар. Олардың түрлері. Рецептте жазылу ережелері;

18. Таблеткалар. Рецептте жазылу ерекшеліктері;

19. Драже. Рецептте жазылу ерекшеліктері.

20. Капсулалар. Рецептте жазылу ерекшеліктері.

21. Жұмсақ дәрілік түрлер туралы түсінік және олардың түрлері.

22. Жақпа майлар: анықтамасы, құрамды компоненттері. Май негіздері: май негіздерінің түрлері, оларға қойылатын талаптар.

23. Пасталар: пасталардың майлардан айырмашылығы, рецептте жазылу ережесі.

24. Суппозиториялар: оларды дайындау үшін қолданылатын негіздер, суппозиториялардың қолданылуы, рецептте жазылу ережесі.

25. Линименттер: анықтамасы, қолдану және рецептте жазылу ережесі.

26. Пластырь: анықтамасы, қолдану және рецептте жазылу ережесі.

27. Сұйық дәрілік түрлерді мөлшерлеудің жалпы қабылданған көлемдік өлшем бірліктері. Ерітіндіні дайындау кезінде мөлшері мен концентрациясын есептеу принциптері. Ерітінділердің концентрациясын көрсету әдістері.

28. Сұйық дәрілік түрлер:

29. Ерітінділер: анықтамасы, жіктелуі. Еріткіштердің түрлері. Рецептте жазутерекшіліктері.


Дата добавления: 2018-06-01; просмотров: 870; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!