Тематика повідомлень і рефератів1. Суб’єктивні публічні права як об’єкт судового захисту.

2. Компетенція адміністративних судів: сфера та актуальні питання практики.

3. Теоретичні та практичні проблеми розмежування юрисдикції адміністративних та господарських судів в Україні.

4. Вищий адміністративний суд України: структура та компетенція.

5. Забезпечення правової допомоги при вирішенні справ в адміністративному суді: проблеми та перспективи.

6. Практика використання в адміністративному судочинстві матеріалів судових експертиз.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

(будуть використовуватися у ході семінарського заняття під час опитування студентів)

1. Що таке адміністративний суд? Які ознаки характеризують адміністративні суди?

2. У яких випадках правосуддя в адміністративних справах здійснюється одноособово, а коли – колегіально?

3.За яких обставин суддя адміністративного суду не може брати участі в розгляді адміністративної справи і відводиться?

4.Хто може бути позивачем та відповідачем в адміністративній справі? Якими повноваженнями наділені позивач і відповідач в адміністративному процесі?

5.Що розуміють під неналежною стороною в адміністративному процесі?

6.Сформулюйте поняття процесуального правонаступництва.

7.Які види третіх осіб передбачені КАС України та які ознаки їх характеризують?

8.Яким органам державної влади та особам у адміністративному процесі надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб?

9.Якими повноваженнями в адміністративному процесі наділений Уповноважений Верховної Ради з прав людини?

10.У яких формах прокурор приймає участь в адміністративному процесі?

11Назвіть форми участі органів державної влади та органів місцевого самоврядування в адміністративному процесі.

12.Назвіть ознаки процесуального представництва та сформулюйте його поняття.

13.Які існують види процесуального представництва?

14.Якими повноваженнями наділено процесуальних представників в адміністративному процесі?

15.Назвіть документи, якими підтверджуються повноваження представника в адміністративному процесі.

16.Що таке доказування в адміністративному процесі? Сформулюйте поняття доказів та предмета доказування.

17.Назвіть види доказів в адміністративному процесі.

18.Які обставини не підлягають доказуванню в адміністративному процесі?

19.Охарактеризуйте засоби доказування, які використовуються в адміністративному процесі.

20.У чому полягає забезпечення доказів в адміністративному процесі?

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

(законспектувати у зошиті для підготовки до семінарських занять)

1.Поліна Савченко звернулася до районного суду з позовом про скасування рішення виконавчого комітету сільської ради від 5 квітня 2006 р., за яким по вул. Новій, буд. № 45 було встановлено межу між її земельною ділянкою і ділянкою буд. № 47 на відстані 0,55 м. від її будівлі (хоча раніше вона дорівнювала 1 м.) і загальна площа земельної ділянки зменшилась на 14,7 кв. м. Спір з приводу користування земельною ділянкою виконком сільради вирішував за зверненням самої П. Савченко, яка вважала, що її частину ділянки сусід В. Петренко захопив самовільно. Районний суд відмовив П. Савченко у відкритті провадження в адміністративній справі, посилаючись на те, що справу не належить розглядати в порядку адміністративного судочинства.

Чи правильною є відмова суду?

Надайте консультацію П. Савченко, як їй чинити далі.

2.Тарас Піддубний звернувся до окружного адміністративного суду з позовом про визнання незаконним рішення міської ради про відмову у звільненні його від сплати податку на землю. Окружний адміністративний суд своєю ухвалою відмовив у відкритті провадження в адміністративній справі, посилаючись на те, що справу не належить розглядати за правилами адміністративного судочинства, оскільки міська рада не є юридичною особою (юридичною особою є виконком цієї ради), а отже, відповідно до ч. 1 і 3 ст. 48 КАСУ вона не має адміністративної процесуальної правосуб’єктності.

Чи належить справу розглядати за правилами адміністративного судочинства?

Якому суду підсудна ця справа?

Чи правильно вчинив суд, відмовляючи у відкритті провадження?

Порадьте Т. ІІіддубному, як йому діяти далі.

3.Пенсіонер Олександр Терещенко звернувся до районного суду з позовом про зобов’язання виконавчого комітету сільської ради роз­глянути його заяву про виділення йому одноразової грошової допомоги для закупівлі дров на зиму і дати на. неї відповідь. Виконком сільради просив у задоволенні позову відмовити і зазначив, що така заява О. Терещенка до нього не надходила. Суд запропонував виконавчому комітету подати журнал реєстрації звернень громадян, але той пропозицію суду проігнорував. Суд, пославшись на ч. 6 ст. 71 КАСУ, розглянув справу на підставі наявних матеріалів і відмовив у задоволен­ні позову, оскільки позивач не довів факту подання заяви.

Чи правильно суд застосував правила щодо доказування?

Чи є підстави для оскарження судового рішення? Якщо так, то які б аргументи Ви б використали, подаючи апеляційну скаргу?

4.Під час розгляду адміністративної справи представник позивача - студент другого курсу юридичного факультету заявив клопотання про стягнення з районної державної адміністрації, яка була відповідачем, витрат на правову допомогу у розмірі 100 грн. При цьому представник позивача подав суду договір про надання правової допомоги між ним і позивачем, який підтверджує розмір цих витрат.

Чи підлягає задоволенню клопотання представника позивача?

Чи можна вважати послуги студента-правника правовою допомогою у контексті адміністративного судочинства?

 


Дата добавления: 2018-05-12; просмотров: 246; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!