Динаміка поточних витрат підприємства 

№ пор

Стаття витрат

Базисний період

Звітний період

Відхилення

Абсолютне Темпи приросту, % Темпи росту, %
1 Сировина та матеріали          
2 Покупні комплектуючі, напівфабрикати          
3 Паливо, електроенергія          
4 Основна заробітна плата за відрядними розцінками          
5 Додаткова заробітна плата          
6 Відрахування на соціальне страхування          
7 Втрати, пов'язані з підготовкою та освоєнням виробництва продукції          
8 Знос спеціальних інструментів          
9 Витрати на утримання та експлуатацію обладнання          
10 Загальновиробничі витрати          
11 Загальногосподарські витрати          
12 Витрати на збут          
13 Витрати внаслідок технічного браку          
14 Адміністративно-управлінські витрати          
15 Фінансові витрати          

Разом

         

 


Таблиця 3

Структура поточних витрат підприємства

№ пор.

Стаття витрат

Базисний період

Звітний період

Структура

Базисний період Звітний період
1 Сировина та матеріали    

 

 

2 Покупні комплектуючі, напівфабрикати    

 

 

3 Паливо, електроенергія    

 

 

4 Основна заробітна плата за відрядними розцінками    

 

 

5 Додаткова заробітна плата    

 

 

6 Відрахування на соціальне страхування    

 

 

7 Втрати, пов'язані з підготовкою та освоєнням виробництва продукції    

 

 

8 Знос спеціальних інструментів    

 

 

9 Витрати на утримання та експлуатацію обладнання    

 

 

10 Загальновиробничі витрати    

 

 

11 Загальногосподарські витрати    

 

 

12 Витрати на збут    

 

 

13 Витрати внаслідок технічного браку    

 

 

14 Адміністративно-управлінські витрати    

 

 

15 Фінансові витрати    

 

 

Разом

   

 

 

Таблиця 4

Поділ витрат підприємства для прийняття управлінських рішень

№ пор. Стаття витрат Умовно-постійні Умовно-змінні Прямі Непрямі
1 Сировина та матеріали        
2 Покупні комплектуючі, напівфабрикати        
3 Паливо, електроенергія        
4 Основна заробітна плата за відрядними розцінками        
5 Додаткова заробітна плата        
6 Відрахування на соціальне страхування        
7 Втрати, пов'язані з підготовкою та освоєнням виробництва продукції        
8 Знос спеціальних інструментів        
9 Витрати на утримання та експлуатацію обладнання        
10 Загальновиробничі витрати        
11 Загальногосподарські витрати        
12 Витрати на збут        
13 Витрати внаслідок технічного браку        
14 Адміністративно-управлінські витрати        
15 Фінансові витрати        

Таблиця 5

Систематизація витрат підприємства за функціональною ознакою

№ пор. Стаття витрат Операційні Фінансові Інвестиційні
1 Сировина та матеріали      
2 Покупні комплектуючі, напівфабрикати      
3 Паливо, електроенергія      
4 Основна заробітна плата за відрядними розцінками      
5 Додаткова заробітна плата      
6 Відрахування на соціальне страхування      
7 Втрати, пов'язані з підготовкою та освоєнням виробництва продукції      
8 Знос спеціальних інструментів      
9 Витрати на утримання та експлуатацію обладнання      
10 Загальновиробничі витрати      
11 Загальногосподарські витрати      
12 Витрати на збут      
13 Витрати внаслідок технічного браку      
14 Адміністративно-управлінські витрати      
15 Фінансові витрати      

Задача 2

Обґрунтування потоварних витрат та витратомісткості виробництва

 

Обґрунтувати витратомісткість виробництва окремих виріб для включення у виробничу програму на плановий рік. Фінансовий менеджмент підприємства визначив базу розподілу непрямих витрати по виробах пропорційно до витрат на оплату праці виробничого персоналу.

Таблиця 1

Данні для розрахунку

Показник Виріб А Виріб Б Виріб В Разом
Обсяг виробництва, грн 900 000 1120000 600 000  
Ціна реалізації одиниці продукції 60 160 50  
Прямі витрати грн 210000 502 000 153000  
Непрямі втрати, грн ? ? ? 820 000
Зарплата одного працівника виробничого персоналу у розрахунку на один виріб, грн 2 4 3  

 

Розв’язок:

Таблиця 2

Показник Алгоритм розрахунку Умовні позначення Виріб А Виріб Б Виріб В Разом
Обсяг виробництва, грн            
Ціна реалізації одиниці продукції, грн          
Прямі витрати, грн            
Непрямі втрати, грн

 

       
Зарплата одного працівника виробничого персоналу у розрахунку на один виріб, грн            
Кількість реалізованої продукції (Q, шт)            
Фонд оплати праці (ФОП,грн)            
Фонд оплати праці, %

 

       
Загальні витрати (ЗВ,грн)            
Питомі витрати, грн./виріб            
Рівень витрато місткості виробництва, %            

Задача 3


Дата добавления: 2018-04-04; просмотров: 208;