Розрахунок собівартості товарної та реалізованої продукції підприємстваНа підставі наведених даних визначити собівартість товарної та реалізованої продукції підприємства за два роки. Оцінити динаміку розрахованих показників.

Таблиця 1

 

Показники

1-й рік 2-й рік

Обсяг товарної продукції, тис. од.

CD – R 2 800 3 300
CD – RW 6 800 7 200
DVD – R 4 000 4 100
DVD – RW 10 100 10 500

Фізичний обсяг реалізації, тис. од.

CD – R 2 400 3 100
CD – RW 6 500 7 000
DVD – R 3 700 4 200
DVD – RW 9 600 10 800

Собівартість одиниці готової продукції, грн.

CD – R 1,7 2,3
CD – RW 2,9 3,2
DVD – R 2,9 3,5
DVD – RW 4,8 5,5

Розв’язок:

Таблиця 2

Розрахунок залишків товарної продукції та собівартості товарної продукції

Показники

1-й рік 2-й рік

Обсяг товарної продукції, тис. од.

CD – R    
CD – RW    
DVD – R    
DVD – RW    

Собівартість одиниці готової продукції, грн.

CD – R    
CD – RW    
DVD – R    
DVD – RW    

Залишки товарної продукції, тис. од.

 

 

CD – R На початок року    

 

На кінець року    
CD – RW На початок року    
  На кінець року    
DVD – R На початок року    
  На кінець року    
DVD – RW На початок року    
  На кінець року    

Собівартість товарної продукції, тис. грн.

CD – R    
CD – RW    
DVD – R    
DVD – RW    
Разом собівартість товарної продукції, тис.грн.      

Таблиця 3

Розрахунок собівартості реалізованої продукції

Показники   1-й рік 2-й рік

Собівартість одиниці готової продукції, грн

CD – R    
CD – RW    
DVD – R    
DVD – RW    

Собівартість залишків товарної продукції, тис. грн

 
CD – R На початок року    
  На кінець року    
CD – RW На початок року    
  На кінець року    
DVD – R На початок року    
  На кінець року    
DVD – RW На початок року    
  На кінець року    

Собівартість товарної продукції, тис. грн.

CD – R    
CD – RW    
DVD – R    
DVD – RW    

Разом собівартість товарної продукції, тис.грн.

 

 

Собівартість реалізованої продукції, тис.грн.

CD – R    
CD – RW    
DVD – R    
DVD – RW    

Разом собівартість реалізованої продукції, тис.грн.

   

Задача 4

Розрахунок планової собівартості продукції

 

Собівартість товарної продукції у звітному році становить 1052000, витрати на 1 грн. товарної продукції (рівень витрат) у звітному році – 0,78. На наступний рік планується збільшити обсяг виробництва товарної продукції на 24% та зменшити витрати на одиницю продукції на 10%. Розрахувати планову собівартість продукції.


ТЕМА 12. ДОХОДИ ТА ЦІНОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА

Задача 1

Аналіз та систематизація доходів підприємства

На основі нижченаведених даних визначити обсяги операційних доходів за джерелами їх отримання, доходів від фінансових операцій, інших доходів звичайної діяльності, валовий дохід. Розробити аналітичні таблиці щодо їх динаміки та структури.

Таблиця 1

Дані для розрахунків

 

Показники, тис. грн 1 квартал 4 квартал
Виручка від реалізації готової продукції 26500 28900
Виручка від реалізації тари 4300 5700
Доходи від списання кредиторської заборгованості 400
Дивіденди отримані 45
Доходи від спільної діяльності 67 32
Доходи від реалізації складських приміщень 812
Доходи від операційної оренди 3000 3000
Доходи від реалізації обладнання 90

Розв’язок:

Таблиця 1

 

№ пор. Група доходів Склад доходів
1 Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) Сума оплати покупцями продукції (товарів, робіт, послуг) за умови передачі їм ризиків і вигод, що пов’язані з правом власності на об’єкт купівлі-продажу; можливості достовірної оцінки доходу і витрат, впевненості в отримані прибутку
2 Інші операційні доходи Дохід від операційної оренди активів, дохід від операційних курсових різниць, відшкодування раніше списаних активів, дохід від реалізації оборотних активів (крім фінансових інвестицій); дохід від списання кредиторської заборгованості; отримані штрафи, пеня, неустойки, дохід від безоплатно отриманих оборотних активів; дохід від реалізації тари, дохід, визнаний в результаті виявлення надлишків товарно-матеріальних цінностей тощо
3 Фінансові доходи Дохід від інвестицій в асоційовані, дочірні або спільні підприємства. Дивіденди, відсотки та інші доходи, які отримані від фінансових інвестицій (крім доходів від участі в капіталі)
4 Інші доходи Дохід від реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів і майнових комплексів; дохід від не операційних курсових різниць та інші доходи, які виникають у процесі звичайної діяльності, але не пов’язані з операційною діяльністю підприємства
5 Надзвичайні доходи Доходи, які отримані в результаті відшкодування збитків від надзвичайних подій тощо

Таблиця 2

 

Показники Група доходів
Виручка від реалізації готової продукції  
Виручка від реалізації тари  
Доходи від списання кредиторської заборгованості  
Дивіденди отримані  
Доходи від спільної діяльності  
Доходи від реалізації складських приміщень  
Доходи від операційної оренди  
Доходи від реалізації обладнання  

 

Таблиця 3


Дата добавления: 2018-04-04; просмотров: 527;