Показники прибутку підприємства за джерелами формування та складовими елементамитис.грн.

Показники 1 кв. 200-н 2 кв. 200-н 3 кв. 200-н 4 кв. 200-н
Прибуток від реалізації продукції

 

 

 

 

Прибуток від іншої операційної діяльності

 

 

 

 

Прибуток від операційної діяльності (загальний)

 

 

 

 

Прибуток від фінансової діяльності:

 

 

 

 

Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування:

 

 

 

 

Чистий прибуток

 

 

 

 


Таблиця 3

Динаміка обсягу прибутку підприємства

 

 

Показники

200-н рік,тис.грн

В 2 кв. порівняно з 1 кв.

В 3 кв. порівняно з 2 кв.

В 4 кв.

порівняно з 3 кв.

порівняно з 1 кв.

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. Абс. відхил., тис.грн. Темп приросту, % Абс. відхил., тис.грн. Темп приросту,% Абс. відхил., тис.грн. Темп приросту,% Абс. відхил., тис.грн. Темп приросту, %
Прибуток від реалізації продукції

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прибуток від іншої операційної діяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прибуток від операційної діяльності (загальний)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прибуток від фінансової діяльності:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чистий прибуток

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Таблиця 4

 

Структура прибутку підприємства від звичайної діяльності до оподаткування

 

 

Показники

1 квартал 200-н р

2 квартал 200-н р

3 квартал 200-н р

4 квартал 200-н р

Обсяг, тис.грн. Питома вага, % Обсяг, тис.грн. Питома вага, % Обсяг, тис.грн. Питома вага, % Обсяг, тис.грн. Питома вага, %
Прибуток від реалізації продукції

 

 

 

 

 

 

 

 

Прибуток від іншої операційної діяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

Прибуток від операційної діяльності (загальний)

 

 

 

 

 

 

 

 

Прибуток від фінансової діяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Таблиця 5

Динаміка структури прибутку підприємства від звичайної діяльності до оподаткування

Показники

В 2 кв. порівняно з 1 кв.

В 3 кв. порівняно з 2 кв.

В 4 кв.

порівняно з 3 кв.

порівняно з 1 кв.

Абс. відх. питомої ваги, % Темп приросту, % Абс. відх. питомої ваги, % Темп приросту, % Абс. відх. питомої ваги, % Темп приросту,% Абс. відх. питомої ваги, % Темп приросту,%
Прибуток від реалізації продукції

 

 

 

 

 

 

 

 

Прибуток від іншої операційної діяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

Прибуток від операційної діяльності (загальний)

 

 

 

 

 

 

 

 

Прибуток від фінансової діяльності

 

 

 

 

 

 

 

 


Задача 3

Розрахунок валового прибутку підприємства

 

На підставі наведених даних розрахувати валовий прибуток у 1 кварталі поточного року. Розрахувати плановий валовий прибуток на 2 квартал, якщо загальний обсяг реалізації виробів залишиться незмінною, а її структура зміниться. Собівартість виробу А у 2 кварталі планується збільшити на 5%, виробу В – знизити на 7%.

 

Таблиця 1

 

Вироби Виручка від реалізації, грн. Податок на додану вартість, грн. Собівартість реалізованої продукції, грн. Прогнозна структура реалізації 2 кварталу, %
А 66 000 11 000 20 000 55
В 42 000 7 000 18 000 45

Задача 4

Розрахунок потоварного прибутку

 

       Обрати найбільш рентабельний виріб для включення у план виробництва та реалізації продукції. Фінансовий менеджмент підприємства визначив базу розподілу непрямих витрат по виробах пропорційно до обсягу виробництва продукції. Визначити наступні показники: можливі доходи від реалізації виробленої продукції; непрямі та валові витрати; прибуток від реалізації продукції; рентабельність валових витрат.

 

Таблиця 1

 

Показники Продукція А Продукція Б Разом
Обсяг виробництва продукції, шт 3443 8  --
Ціна одиниці продукції (без ПДВ), грн 115,0 65,0  --
Прямі витрати, грн 205891,0 156,0 206047,0
Непрямі витрати, грн  --  -- 142172,0

 

Розв’язок:

Таблиця 2

Показники

Алгоритм

розв'язку

Розв'язок

Продукція А Продукція Б Разом
Можливі доходи від реалізації виробленої продукції, грн.        
Норма розподілу непрямих витрат , грн.        
Непрямі витрати, грн.          
Валові витрати, грн.        
Прибуток від реалізації продукції, грн        
Рентабельність валових витрат, %        

Задача 5

Планування можливого прибутку підприємства

 

На основі наведених даних про діяльність підприємства у перед плановому періоді визначити можливий плановий прибуток на наступний рік.

 

Таблиця 1

Вихідні дані для розрахунку суми можливого чистого прибутку

тис. грн.

Показники

1-й рік

Усього за

рік

I кв. II кв. III кв. IV кв.
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 25472 18832 27653 29743 101700
Темп приросту доходів від реалізації   0.73 1.45 1.08  
Прибуток від реалізації 1301 1001 1831 1884 6026
Рентабельність реалізації (%) 5.1 5.4 6.6 6.3 5.9
Прибуток від іншої операційної діяльності 401 72 310 280 1063
Темп приросту прибутку від іншої операційної діяльності     0.18   4.3   0.9    
Прибуток від фінансової діяльності 21.9 57 10.8 7.2 96.9
Темп приросту прибутку від фінансової діяльності   2.6 0.19 0.67  

Задача 6

Обґрунтування планового прибутку підприємства методом прямого розрахунку

За представленою нижче інформацією обґрунтувати плановий обсяг чистого прибутку підприємства.

Таблиця 1

Інформація для розрахунку планового обсягу доходу

Обсяг реалізації звітного періоду (з ПДВ), тис.грн 130 725
Планове зростання реалізації продукції, % 5
Плановий дохід від операційної оренди з ПДВ, тис.грн 3 113
Плановий дохід від участі в капіталі, тис.грн 1 868
Плановий обсяг інших фінансових доходів, тис.грн 1 100
Дохід від реалізації основних засобів без ПДВ, тис.грн 55
Дохід від неопераційних курсових різниць, тис.грн 20
Дохід від операційних курсових різниць 135

 

Таблиця 2

Інформація для розрахунку планового обсягу витрат

Плановий обсяг витрат на збут, тис.грн 1 619
Плановий обсяг адміністративних витрат, тис.грн 565
Собівартість виготовленої продукції в плановому періоді, тис.грн 88 900
Сума відсотків за кредит, яка підлягає сплаті в плановому періоді, тис.грн 320
Втрати від неопераційних курсових різниць 40
Собівартість реалізації основних засобів, тис. грн 30
Втрати від знецінення запасів 10
Втрати від операційних курсових різниць 25
Страхові платежі підприємству за втрату майна за форс-мажорних обставин, тис. грн 70
Вартість втраченого майна в результаті форс-мажорних обставин, тис. грн 62

 

Таблиця 3

Інформація про залишки готової продукції у плановому періоді

Розмір залишку готової продукції, тис.грн.

   На кінець планового періоду 300
   На кінець звітного періоду 120

 

Підприємство не сплачує акцизний збір, ставки інших обов’язкових податків відповідно до чинного законодавства.


Дата добавления: 2018-04-04; просмотров: 360; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!