Динаміка доходів підприємства 

Показники, тис. грн. 1-й квартал 4-й квартал Абсолютневідхилення, тис.грн. Темпиросту,%
Операційні доходи від реалізації продукції    

 

 

Інші операційні доходи. У тому числі:    

 

 

Доходи від реалізації тари    

 

 

Доходи від списання кредиторської заборгованості    

 

 

Доходи від операційної оренди    

 

 

Разом доходи операційної діяльності    

 

 

Фінансові доходи. У тому числі    

 

 

Дивіденди отримані    

 

 

Доходи від спільної діяльності    

 

 

Інші доходи. У тому числі.    

 

 

Доходи від реалізації складських приміщень    

 

 

Доходи від реалізації обладнання    

 

 

Разом доходи підприємства    

 

 

 


Таблиця 4

Динаміка структури доходів підприємства

 

Показники

Структура, %

Відхилення у структурі,

%

Темпи росту,

%

1-й квартал 4-й квартал
Операційні доходи від реалізації продукції    

 

 

Інші операційні доходи    

 

 

Доходи від реалізації тари    

 

 

Доходи від списання кредиторської заборгованості    

 

 

Доходи від операційної оренди    

 

 

Разом доходи операційної діяльності    

 

 

Фінансові доходи    

 

 

Дивіденди отримані    

 

 

Доходи від спільної діяльності    

 

 

Інші доходи    

 

 

Доходи від реалізації складських приміщень    

 

 

Доходи від реалізації обладнання    

 

 

Разом доходи підприємства    

 

 

Задача 2

Розрахунок роздрібної ціни товару та її структури

 

Розрахувати роздрібну ціну реалізації продукції за таких умов:

· Повна собівартість виробництва одиниці продукції на підприємстві складає 40 грн., планова рентабельність – 20%.

· Продукція реалізується через оптового посередника, який встановлює 5% надбавки до ціни за свої послуги.

· Роздрібна торговельна надбавка складає 15 %.

· Підприємство є платником ПДВ.

Визначити та проаналізувати структуру роздрібної ціни продукції.


Розв’язок:

                    Таблиця 1

 

Елементи роздрібної ціни Сума, грн.. %
1. Собівартість виробу    
2. Прибуток підприємства    
3. ПДВ    
4. Оптово-посередницька надбавка    
5. Роздрібна торговельна надбавка    
Роздрібна ціна товару    

Задача 3

Обґрунтування цільової собівартості продукції виходячи з можливої роздрібної ціни реалізації

       Обґрунтувати цільову (максимально допустиму) собівартість виробництва продукції при наступних умовах:

· максимально допустима (з врахуванням кон’юнктури ринку та платоспроможності потенційних покупців) роздрібна ціна складає 380 грн. ;

· товар буде продаватися через оптових посередників, надбавка яких складала 20%.

· роздрібна торговельна надбавка складає 35%;

· планова рентабельність виробництва – 25% до собівартості.

Визначити можливі заходи в разі перевищення фактичної собівартості порівняно до цільової.


ТЕМА 13. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Задача 1

Розрахунок фінансових результатів діяльності підприємства

       Керуючись наведеною інформацією визначити фінансово-економічні показники діяльності підприємства за два роки, розрахувати показники рентабельності діяльності.

 

Таблиця 1

Дані зі звіту про фінансові результати підприємства за два роки,тис.грн.

Показники За 1 рік За 2 рік
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 1 543,2 1 636,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 1 095,7 1 137,2
Інші операційні доходи 0,0 0,0
Адміністративні витрати 242,0 231,5
Витрати на збут 157,0 193,0
Інші операційні витрати    
Дохід від участі в капіталі    
Інші фінансові доходи 1,4 2,3
Інші доходи    
Фінансові витрати 38,8 36,8
Втрати від участі в капіталі    
Інші витрати    

Розв’язок:

Таблиця 2

 

Показники 1-й рік 2-й рік
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)    
Валовий прибуток    
Фінансовий результат від операційної діяльності    
Фінансовий результат до оподаткування:    
Витрати (дохід) з податку на прибуток    
Чистий фінансовий результат:    
Операційна рентабельність реалізації, %    
Валова рентабельність реалізації, %    
Чиста рентабельність реалізації, %    

Задача 2

Аналіз стану та структури прибутку підприємства

На основі первинних даних фінансової звітності про результати діяльності підприємства оцініть динаміку прибутку за джерелами його формування, структуру прибутку у динаміці. За результатами розрахунків зробіть відповідні висновки.

Таблиця 1

Витяг з форми №2 «Звіт про фінансові результати»

тис. грн.

Стаття 1 кв. 200-н 2 кв. 200-н 3 кв. 200-н 4 кв. 200-н
Валовий прибуток

866,2

880,7

868,6

1022,3

Інші операційні доходи

405,0

407,0

410,0

412,0

Адміністративні витрати

253,3

257,4

262,5

258,7

Витрати на збут

306,5

342,2

333,8

367,2

Інші операційні витрати

134,0

138,0

139,0

142,0

Фінансові результати від операційної діяльності:

 

 

 

 

прибуток

577,4

550,1

543,3

666,4

Інші фінансові доходи

136,0

128,0

145,0

130,0

Інші доходи

 

 

 

 

Фінансові витрати

31,6

4,2

32,6

39,2

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

 

 

 

 

прибуток

681,8

643,9

655,7

757,2

Чистий:

 

 

 

 

прибуток

511,3

482,9

491,8

567,9

 

 

 

 

 

Розв’язок:

Таблиця 2


Дата добавления: 2018-04-04; просмотров: 198;