Яким є основний лейтмотив змін стадій життєвого циклу організації?1. Організація повинна мати характеристики, які є результатом пристосування до змінності зовнішнього оточення.

2. Організація повинна формувати стратегію прискореного зростання.

3. Організація повинна бути незалежною від впливу зовніш­нього оточення.

4. Організація є неспроможною адаптуватися до змінності зовнішнього оточення.

 


МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

1. Визначення «самостійна ініціатива, систематична на власний ризик діяльність щодо виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг та заняття торгівлею з метою одержання прибутку» характеризує:

1. Функції підприємства.

2. Типи управління підприємством.

3. Підприємницьку діяльність.

4. Підприємство як об'єкт управління,

 

Яким є основний лейтмотив змін стадій життєвого циклу організації?

1. Організація повинна мати характеристики, які є результатом пристосування до змінності зовнішнього оточення.

2. Організація повинна формувати стратегію прискореного зростання.

3. Організація повинна бути незалежною від впливу зовніш­нього оточення.

4. Організація є неспроможною адаптуватися до змінності зовнішнього оточення.

 

3. Коли система організації управління підприємством віддає перевагу м'яким елементам, то це обумовлює:

1. Результативний підхід до управління.

2. Ліберальний та демократичний підхід до управління.

3. Авторитарний підхід до управління.

4. Дієвий підхід до управління.

 

Які із визначених товариств можуть діяти на підставі установчого договору?

1. Акціонерне, з обмеженою та додатковою відповідальністю.

2. Повне і командитне.

3. З додатковою відповідальністю та повні.

4. Повні, командитні та акціонерні.

 

Яким є оптимум кількості підлеглих у сучасних організаційних моделях?

1. 7+-2 особи.

2. 1+-5 осіб.

3. 20+-2 особи.

4. 9+-2 особи.

 

6. Що є на підприємстві об'єктом закріплення відпові­дальності працівника?

1. Посада.

2. Людина.

3. Неформальний статус працівника.

4. Посадова інструкція.

 

 

7. Процес, що передує здійсненню дій, реалізується розробкою і використанням правил і процедур управління:

1. Попередній контроль.

2. Процес службового контролю.

3. Заключний контроль.

4. Поточний контроль.

 

Які заходи можуть бути включені до наступальної тактики в антикризовому менеджменті ?

1 Модернізація, активний маркетинг, реінжиніринг

2. Скорочення витрат, персоналу, виробництва.

3. Залучення кредитів, збільшення обсягів робочого часу.

4. Впровадження інноваційної та інвестиційної програм.

 

Менеджери якого рівня несуть відповідальність за реалізацію операційної стратегії підприємства?

1. Вищого.

2. Середнього.

3. Нижчого.

4. Оперативного.

 

Що характеризує це визначення: «Активна відкрита соціальна система, яка складена із взаємодіючих елементів та підсистем, що має взаємини із зовнішнім середовищем та залежить від нього»?

1. Підприємство як закрита система.

2. Підрозділ підприємства.

3. Система управління підприємства.

4. Підприємство, як відкрита система.

 

Якому рівню відповідає стратегія діяльності основних структурних одиниць підприємства?

1. Функціональному.

2. Корпоративному.

3. Операційному.

4. Діловому.

 

Якою повинна бути основна мета організації відповідно до концепції життєвого циклу?

1. Отримання максимального прибутку.

2. Розвиток власних характеристик відповідно до змінності зовнішнього оточення.

3. Збільшення власної долі ринку.

4. Створення потужних "бар'єрів входу" для конкурентів.

 


Дата добавления: 2018-04-04; просмотров: 473;