Що визначає фактичну впливовість посадової особи на підприємстві?1. Влада.

2. Обов'язки.

3. Відповідальність.

4. Повноваження.

 

7. Визначте термін накладання дисциплінарного стягнення:

1. Протягом одного місяця після ознайомлення керівництва.

2. Протягом шести місяців з моменту ознайомлення керів­ництва.

3. Протягом календарного року.

4. Строків не існує.

 

Що може бути охарактеризовано як криза в управлінні підприємством?

1. Загроза пріоритетним цілям.

2. Зниження ліквідності.

3. Відсутність зовнішнього фінансування.

4. Недостатність контролю.

 

Визначте рівні стратегії для вузькопрофільного підприємства

1. Ділова - функціональна - операційна.

2. Операційна - ділова - функціональна.

3. Корпоративна - функціональна.

4. Операційна - ділова - функціональна.

 

10. Забезпечення зростання продуктивності праці, як правило, пов 'язане з •

1. Скороченням витрат.

2. Збільшенням кількості працівників.

3. Понесенням певних витрат.

4. Системою стратегічного управління.

 

Відповідно до якої з теорій організаційного утворення відбувається створення «популяції ефективних підприємств»?

1. Економічної.

2. Марксистської.

3. Інституаційної.

4. Трансакційних витрат.

 

12. Особливості результативного управлінського впливу на підприємстві визначаються через:

1. Вибір функцій управління.

2. Послідовне виконання етапів процесу управління.

3. Ігнорування основних закономірностей процесу управління.

4. Різноманітність варіантів взаємодії етапів процесу управ­ління.


МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

1. Об'єктивні чинники, взаємопов'язаність, складність, динамічність, невизначеність — це загальні характеристики:

1. Факторів зовнішнього середовища.

2. Факторів зовнішнього середовища прямого впливу.

3. Факторів зовнішнього середовища непрямого впливу.

4. Внутрішнього середовища підприємства.

 

Відповідно до якої з теорій організаційного утворення відбувається створення «популяції ефективних підприємств»?

1. Економічної.

2. Марксистської.

3. Інституаційної.

4. Трансакційних витрат.

 

3. Особливості результативного управлінського впливу на підприємстві визначаються через:

1. Вибір функцій управління.

2. Послідовне виконання етапів процесу управління.

3. Ігнорування основних закономірностей процесу управління.

4. Різноманітність варіантів взаємодії етапів процесу управ­ління.

 

Чи можуть бути головою та членами правління акціонерного товариства особи, що перебувають з товариством у трудових відносинах?

1. Не можуть.

2. Дійсно можуть.

3. Можуть з дозволу ревізійної комісії.

4. Можуть з дозволу спостережної ради.

 

5. Вищий орган управління товариства вважається повноважним при присутності учасників (представників учасників), що володіють у сукупності:

1. Понад як 50 % голосів, крім особливих випадків.

2. Понад як 60 % голосів, крім особливих випадків.

3. Понад як 75 % голосів.

4. Понад як 80 % голосів.

 

Які елементи організації в першу чергу підпадають під вплив кризових явищ?

1. Система мотивування працівників.

2. Система добору кадрів.

3. Система менеджменту організації.

4. Система стратегічного менеджменту.

 

Вставте пропущене слово у визначення: «Посадова особа може мати повноваження, але не мати реально...

1. Влади.

2. Обов'язків.

3. Відповідальності.

4. Бажання.

 

Скільки може бути накладено дисциплінарних стягнень за одне порушення дисципліни?

1. Тільки одне адміністративне і допускаються економічні санкції.

2. Необмежена кількість, на бажання керівника.

3. Тільки два: адміністративне та економічне.

4. Тільки одне: економічне.

 

Закінчіть речення: «Криза в управлінні організацією має...»

1. Як деструктивний, так і конструктивний характер.

2. Деструктивний характер.

3. Конструктивний характер.

4. Умовний чи обов'язковий характер.

 

10. Якому рівню відповідає стратегія, що розробляється для підприємства, сфери його діяльності в цілому7

1. Функціональна.

2. Корпоративна.

3. Операційна.

4. Ділова.

 

11. Закономірності управління, основоположні ідеї та правша, що визначають поведінку системи управління підприємства щодо здійснення управлінських функцій, покладено в основу визначення основних:

1. Ланок організаційної структури управління.

2. Функцій управління.

3. Принципів процесу управління.

4. Посад управлінських кадрів.

 


Дата добавления: 2018-04-04; просмотров: 372;