Відповідно до досліджень до «м'яких» елементів управління належать1. Склад персоналу, стиль керівництва, сума навичок та • цінностей персоналу.

2. Стратегії, стиль керівництва, склад персоналу, сума цін­ностей персоналу.

3. Стиль керівництва, структура, склад персоналу.

4. Склад персоналу, сума навичок персоналу, стратегії.

 

4. Вищий орган управління товариства з обмеженою відповідальністю складається з:

1. Представників державної адміністрації.

2. Учасників товариства.

3. Учасників товариства або призначених ними представників.

4. Членів трудового колективу.

 

Після якого терміну учасники товариств, що вимагали скликання позачергових зборів можуть самостійно скликати збори учасників?

1. 1 місяць.

2. 20 днів.

3. 25 днів.

4. 30 днів.

 

Які повноваження надають право директору підприємства приймати на роботу працівника?

1. Лінійні.

2. Функціональні.

3. Лінійно-функціональні.

4. Посадові.

 

 

7. Закінчіть визначення: «Заходи з організації службового контролю повинні мати на підприємстві»:

1. Організаційне оформлення.

2. Подвійний контроль.

3. Постійне узгодження з вищим керівництвом.

4. Періодичний характер.

 

Які ключові аспекти визначають у системі дисциплінарного впливу?

1. Статистичний, динамічний.

2. Стратегічне спрямування, конкретність.

3. Простота, економічність.

4. Статистичний, комплексний.

 

На якому з етапів розвитку кризи характерними є безладдя в структурних відносинах, відсутність вирішення проблеми та цілевизначення?

1. «Шок».

2. «Відкат назад».

3. «Адаптація».

4. «Оволодіння ситуацією».

 

Якому рівню відповідає стратегія, що визначається для кожного функціонального напряму визначеної сфери діяльності?

1. Функціональна.

2. Корпоративна.

3. Операційна.

4. Ділова.

 

Якій категорії відповідають: об'єднання власників капіталу, системи управління підприємства, колективу інвесторів, постачальників, споживачів, конкурентів, громадськість?

І- Фактори зовнішнього середовища непрямої дії.

2. Фактори зовнішнього середовища прямої дії.

3. Учасники діяльності підприємства.

4. Загальна характеристика факторів зовнішнього середовища.

 

12. Підвищення ступеня цілісності організаційної системи обумовлює досягнення нею:

1. Ефективності та складності.

2. Незалежності та замкненості.

3. Надійності та стабільності.

4. Відкритості та залежності від зовнішнього оточення.

 


МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

Якій категорії відповідають: об'єднання власників капіталу, системи управління підприємства, колективу інвесторів, постачальників, споживачів, конкурентів, громадськість?

І- Фактори зовнішнього середовища непрямої дії.

2. Фактори зовнішнього середовища прямої дії.

3. Учасники діяльності підприємства.

4. Загальна характеристика факторів зовнішнього середовища.

 

2. Підвищення ступеня цілісності організаційної системи обумовлює досягнення нею:

1. Ефективності та складності.

2. Незалежності та замкненості.

3. Надійності та стабільності.

4. Відкритості та залежності від зовнішнього оточення.

 

3. Активне використання «жорстких» та «м'яких» елементів управління обумовлює відмінність стану:

1. Підприємств різних форм власності.

2. Системи добору та розстановки персоналу.

3. Підготовки та прийняття управлінських рішень.

4. Системи організації управління підприємства.

 

4. Для вирішення питання щодо визначення напрямів діяльності, планів розвитку та звітів, внесення змін до статуту, виключення учасника з товариства необхідна:

1. Згода профспілки.

2. Більшість голосів учасників товариства.

3. Одностайність вищого органу управління.

4. Присутність усіх робітників товариства.

 

Якими є складові «раціональної бюрократії» за М. Вебером?

1. Розподіл праці, ієрархія влади, системи і процедури управління, пріоритет посади.

2. Типологія документів, жорстка ієрархія стосунків, наявність лінійної структури управління.

3. Наявність лінійно-функціональної структури управління, системи і процедури управління.

4. Розподіл праці, формалізація стосунків, автократичний стиль менеджменту, велике підприємство.

 

Які повноваження надають право «другого підпису» головному бухгалтеру на фінансових документах?

1. Функціональні.

2. Лінійні.

3. Координаційні.

4. Мотиваційні,

 

 

7. Службовий контроль повинен бути спрямований тільки на:

1. Результати роботи.

2. Посадову особу.

3. Індивіда.

4. Структурний підрозділ.

 

8. Визначте ознаки ефективного службового контролю на підприємстві:

1. Конкретність, економічність, адекватність.

2. Цілеспрямованість, надійність, своєчасність.

3. Сталість, оперативність, комплексність.

4. Постійність, оригінальність, досконалість.

 

9. Визначте основні складові дисципліни:

1. Виробнича, трудова.

2. Статична, динамічна.

3. Управлінська, кадрова.

4. Поточна, стратегічна.

 


Дата добавления: 2018-04-04; просмотров: 169;