З чим пов'язаний зміст посадових завдань на підприємстві?МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

Які з названих факторів належать до факторів зовнішнього середовища прямого впливу?

1. Держава, споживачі, конкуренти, постачальники, політичний уклад.

2. Конкуренти, постачальники, держава, стан економіки.

3. Технології, споживачі, держава, постачальники.

4. Держава, споживачі, конкуренти, постачальники.

 

Що є поясненням існування концепції життєвого циклу організації?

1. Існування різних форм власності.

2. Неможливість існування підприємств на ринку тільки в одному статусі.

3. Існування різновидів організаційно-правових форм підпри­ємства.

4. Існування різних рівнів управління.

 

3. Коли для системи організації управління підприємством пріоритетним є «жорсткі» елементи управління, чи обумовлює це:

1. Системний підхід.

2. Результативний підхід до управління.

3. Демократичний стиль керівництва.

4. Дієвий підхід до управління.

 

4. Питання зміни статуту товариства, припинення діяльності, створення та припинення діяльності філій, представництв приймаються:

1. Просто більшістю голосів вищого органу управління.

2. Кількістю голосів (100 %).

3. Більшістю голосів (75 %).

4. Більшістю голосів (60 %).

 

Що є вищим органом управління товариства з обмеженою відповідальністю?

1. Збори колективу.

2. Збори учасників.

3. Рада директорів.

4. Правління на чолі з головою.

 

Що повинно визначати рівень заохочення посадової особи?

1. Обсяг відповідальності.

2. Обсяг повноважень та обов'язків.

3. Кількість посадових завдань.

4. Обсяг та зміст функціональних обов'язків.

 

Що визначає право певної посадової особи безпосередньо на підприємстві використовувати обмежений ресурсний потенціал?

1. Повноваження.

2. Обов'язки.

3. Влада.

4. Відповідальність.

 

Протягом якого строку може бути накладене дисциплінарне стягнення?

1. Упродовж шести місяців, як воно відбулося.

2. Протягом календарного року.

3. Протягом одного місяця.

4. Протягом двох років.

 

Визначте рівні стратегії для диверсифікованоі компанії

1. Ділова — корпоративна — ділова — функціональна

2. Корпоративна — операційна — ділова — функціональна.

3. Функціональна - ділова - корпоративна - операційна.

4. Корпоративна - ділова - функціональна - операційна.

 

Який з показників дозволяє оцінювати впливовість змін у складі персоналу підприємства на продуктивність праці

1. Продуктивність праці по виробленню (реалізації) одиниці продукції.

2. Продуктивність праці у порівняльних цінах на одиницю виробничого персоналу.

3. Коефіцієнт трудомісткості.

4. Продуктивність праці в порівняльних цінах на один людино-день.

 

Що визначає фактичну впливовість посадової особи на підприємстві?

1. Влада.

2. Обов'язки.

3. Відповідальність.

4. Повноваження.

 

12. Визначте термін накладання дисциплінарного стягнення:

1. Протягом одного місяця після ознайомлення керівництва.

2. Протягом шести місяців з моменту ознайомлення керів­ництва.

3. Протягом календарного року.

4. Строків не існує.

 


МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

Які з названих факторів можна відносити до факторів зовнішнього середовища непрямої дії?

1. Стан економіки, соціокультурні, політичні, розвиток техно­логій.

2. Соціокультурні, стан економіки, держава, політичні.

3. Стан економіки, політичні, конкуренти, соціокультурні, НТП.

4. Політичні, соціокультурні, держава, конкуренти, споживачі.

 

Що розуміється під сукупністю організаційних процесів, процесів обертання та споживання ресурсів визначеного виду від початку створення підприємства до припинення його діяльності?

1. Функції менеджменту.

2. Принципи менеджменту.

3. Життєвий цикл підприємства.

4. Життєвий цикл продукції та технології.

 

3. До «жорстких» елементів управління відносять:

1. Системи і процедури управління, склад персоналу, стратегії.

2. Системи і процедури управління, стратегії, структури.

3. Стратегії, структури, стиль керівництва.

4. Системи і процедури управління, суми цінностей та навичок персоналу.

 

Чи можуть загальні збори акціонерного товариства розглядати питання, що не включені в порядок денний?

1. Можуть розглянути не більше трьох питань.

2. Можуть розглянути не більше одного питання.

3. Не мають права приймати рішення.

4. Приймають рішення по всіх питаннях незалежно від їх включення до порядку денного.

 

З чим пов'язаний зміст посадових завдань на підприємстві?

1. Повноваженнями, обов'язками, відповідальністю.

2. Посадовими інструкціями.

3. Знанням виконавця.

4. Обсягами діяльності підприємства.

 


Дата добавления: 2018-04-04; просмотров: 289;