Що відбувається, коли правління не виконало правової вимоги про позачергове скликання зборів акціонерів?1. Збори можуть бути скликані самостійно особами, що вимагали скликання.

2. Правління вважається недієспроможним.

3. Товариство вважається ліквідованим.

4. Підприємство вважається банкрутом.

 


МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЇ

1. Яку з характеристик факторів зовнішнього середовища визначає рівень сили, з якою змінність одного фактора впливає на інші фактори визначенням однієї з характеристик факторів зовнішнього середовища:

1. Невизначеність.

2. Складність.

3. Взаємопов'язаність.

4. Динамічність.

 

На які характеристики підприємства можуть впливати наступні фактори: розвиток комунікаційних властивостей систем, підвищення складності та агрегованості продукції?

1. Зниження цілісності виробничих систем.

2. Підвищення цілісності виробничих систем.

3. Моральне старіння виробничих систем.

4. Зниження складності управління виробничими системами.

 

3. Закономірності управління, основоположні ідеї та правила, що визначають поведінку системи управління підприємства щодо здійснення управлінських функцій, покладено в основу визначення основних:

1. Ланок організаційної структури управління.

2. Функцій управління.

3. Принципів процесу управління.

4. Посад управлінських кадрів.

 

4. Що відбувається, коли правління не виконало правової вимоги про позачергове скликання зборів акціонерів?

1. Збори можуть бути скликані самостійно особами, що вимагали скликання.

2. Правління вважається недієспроможним.

3. Товариство вважається ліквідованим.

4. Підприємство вважається банкрутом.

 

В який термін повинно бути зроблене повідомлення про проведення загальних зборів учасників товариства?

1. Не більш як за 7 днів до зборів.

2. Не менш як за 25 днів до скликання.

3. Не менш як за 30 робочих днів.

4. Не менш як за 30 днів.

 

6. Яке має визначення "різниця індивідуальних зусиль людей із результату колективного та організаційного зусилля тієї ж групи за той же проміжок часу".

1. Організаційний ефект.

2. Теорія організації.

3. Теорія людських стосунків.

4. Теорія організації;

 

 

У чому полягає стратегічність службового контролю на підприємстві?

1. Службовий контроль спрямований на упередження виявлен­ня проблем.

2. Службовий контроль здійснюється на етапі стратегічного планування.

3. Службовий контроль здійснюється на вищому рівні менеджменту.

4. Службовий контроль здійснюється на низовому рівні менеджменту.

 

8. Визначте вид інформації, яким може користуватися менеджер при визначенні рівня дисциплінарного стягнення:

1. Службова чи доповідна, пояснювальна записка.

2. Анонімне повідомлення, пояснювальна записка.

3. Плітки, доповідна записка.

4. Усне пояснення, доповідна чи службова записка.

 

Яким чином може розвиватися криза в управлінні залежно від впливу зовнішніх та внутрішніх факторів?

1. Відсутня закономірність.

2. Поступово.

3. Стрімко.

4. Циклічно.

 

Якому рівню відповідає стратегія, що формується для кожного окремого виду діяльності підприємства?

1. Функціональна.

2. Корпоративна.

3. Операційна.

4. Ділова.

 

Що характеризує відносний приріст системи результатів підприємства порівняно із встановленими орієнтирами шляхом співставлення із витратами у вартісному вираженні?

1. Економічна ефективність.

2. Продуктивність праці.

3. Соціальна ефективність.

4. Організаційна ефективність.

 

12. Вищий орган управління товариства з обмеженою відповідальністю складається з:

1. Представників державної адміністрації.

2. Учасників товариства.

3. Учасників товариства або призначених ними представників.

4. Членів трудового колективу.

 


МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

Яку з характеристик факторів зовнішнього середовища визначає кількість факторів зовнішнього середовища, на які система управління підприємства повинна реагувати, а також рівень варіативності кожного фактора?

1. Невизначеність.

2. Складність.

3. Взаємопов'язаність.

4. Динамічність.

 

Яким чином повинні формуватись характеристики підприємства відповідно до екологічної теорії організаційного створення?

1. Випадково.

2. Свідомо та регулярно.

3. Відсутня закономірність.

4. Свідомо та за потрібного часу.

 


Дата добавления: 2018-04-04; просмотров: 206;