Перелік питань до підсумкового модульного контролю1. Медико-гігієнічне обслуговування дітей та підлітків. Акселерація в сучасних умовах, гігієнічні проблеми, пов'язані з нею.

2. Методи дослідження і оцінка здоров'я дітей та підлітків під впливом факторів навколишнього середовища. Критерії комплексної оцінки стану здоров’я дітей та підлітків.

3. Групи здоров’я дітей, їх характеристика.

4. Чинники, що формують здоров'я дітей та підлітків, їх характеристика.

5. Методика гігієнічної оцінки фізичного розвитку дітей та підлітків, методи їх оцінки. Групи фізичного виховання.

6. Гігієнічні основи організації режиму дня дітей різних вікових груп.

7. Гігієнічні вимоги до планування, обладнання та утримання сучасних навчально-виховних та оздоровчих установ для дітей та підлітків.

8. Гігієнічні вимоги до навчально-виховного процесу в сучасних установах для дітей та підлітків. Профілактика захворювань, пов'язаних з умовами перебування дітей та підлітків в навчально-виховних установах.

9. Гігієнічний контроль за організацією фізичного виховання і трудового навчання дітей та підлітків.

10. Гігієнічні вимоги до розміщення лікарні в населеному пункті. Вимоги до земельної ділянки та її планування. Зонування лікарняної ділянки.

11. Порівняльна характеристика сучасних систем забудови лікарень.

12. Внутрішньолікарняні інфекції, умови що призводять до їх виникнення та їх негативні наслідки. Методи і засоби профілактики.

13. Значення внутрішньогопланування лікарняних закладів і відділень для забезпечення гігієнічних умов перебування хворих і праці персоналу.

14. Стоматологічна поліклініка. Гігієнічні вимоги до облаштування і експлуатації відділень терапевтичної, хірургічної і ортопедичної стоматології та зуботехнічної лабораторії.

15. Гігієнічні основи організації санітарно-протиепідемічного режиму в спеціалізованих лікувально-профілактичних закладах. Профілактика внутрішньолікарняних інфекцій.

16. Гігієнічні вимоги до устаткування, інструментарію, правила його утримання та знезараження.

17. Методи об’єктивного контролю за дотриманням гігієнічних умов в лікувально-профілактичних закладах.

18. Гігієнічна характеристика палатної секції, вимоги до набору приміщень, призначення кожного з них.

19. Гігієнічні вимоги до планування приймальних відділень лікарень. Особливості прийому інфекційних хворих, дітей, породіль. Значення планування і режиму експлуатації приймальних відділень лікарень.

20. Гігієнічні вимоги до планування, облаштування і утримання операційних блоків.

21. Гігієнічні засади здорового способу життя. Особиста гігієна в сучасних умовах.

22. Гігієна тіла та порожнини рота. Засоби гігієни порожнини рота та їх гігієнічна оцінка.

23. Значення і шляхи профілактики гіпокінезії в сучасних умовах. Гігієнічні вимоги до місць занять фізичною культурою.

24. Загартування як елемент особистої гігієни. Принципи загартування.

25. Гігієнічне значення режиму дня. Гігієна відпочинку і сну.

26. Медико-соціальне значення шкідливих звичок, попередження їх виникнення.

27. Гігієна розумової праці.

28. Гігієнічні вимоги до тканин, одягу та взуття. Порівняльна гігієнічна характеристика натуральних і синтетичних тканин.

29. Поняття «іонізуюче випромінювання», дози і одиниці їх вимірювання. Якісна та кількісна характеристика іонізуючих випромінювань та їх джерел.

30. Умови, що визначають радіаційну небезпеку при роботі з радіонуклідами та іншими джерелами іонізуючих випромінювань.

31. Особливості радіаційної небезпеки і захисту персоналу при роботі з відкритими джерелами іонізуючих випромінювань в лікувально-профілактичних закладах.

32. Особливості радіаційної небезпеки і захисту персоналу при роботі з закритими джерелами іонізуючих випромінювань.

33. Забезпечення захисту персоналу рентгенівських відділень (кабінетів). Радіаційний контроль, його види. Заходи захисту від надмірного рентгенівського опромінення.

34. Радіаційна безпека пацієнтів та персоналу при рентгенологічних дослідженнях. Принципи радіаційної небезпеки.

35. Основні види променевих уражень організму, умови їх виникнення, заходи профілактики.

36. Санітарно-гігієнічні заходи по організації розміщення людей в умовах катастроф. Гігієнічна характеристика тимчасового житла в умовах надзвичайних ситуацій. Шкідливості для здоров’я, профілактичні заходи.

37. Гігієнічні вимоги до тимчасового розміщення військових, цивільних формувань, рятувальних команд і потерпілого населення при надзвичайних ситуаціях в залежності від клімато-погодних та сезонних умов.

38. Гігієнічна характеристика табірних, барачних, госпітальних наметів, каркасно-надувних, збірно-розбірних, контейнерних та інших відів польового житла, несприятливі фактори проживання в них та їх профілактика.

39. Санітарно-гігієнічні особливості розміщення військових, цивільних формувань і потерпілого населення у підземних спорудах – землянках, бліндажах, сховищах.

40. Правила обладнання і експлуатація підземних фортифікаційних споруд – землянок, бліндажів, невентильованих та вентильованих сховищ, режим вентиляції сховищ. Допустимі концентрації СО2 в них.

41. Санітарно-гігієнічні умови обладнання і експлуатації бараків, залізничних вагонів, автофургонів – основного типу жител будівельників за межами населених місць.

42. Організація і санітарно-гігієнічне забезпечення харчування військових, цивільних формувань та потерпілого населення при надзвичайних ситуаціях.

43. Методи і засоби медичного контролю за повноцінністю і безпечністю харчування військових, цивільних формувань та потерпілого населення в умовах надзвичайних ситуацій.

44. Військові пайки, бойові раціони харчування, універсальні польові раціони, мінімальні пайки, раціони виживання.

45. Організація і санітарно-гігієнічне забезпечення водопостачання військових, цивільних формувань та потерпілого населення в умовах надзвичайних ситуацій.

46. Норми водопостачання військ в залежності від кліматичних умов і обставин.

47. Вибір джерел водопостачання, оцінка якості води в них, особливості вимог до якості води в надзвичайних ситуаціях.

48. Санітарні вимоги до розгортання пунктів польового водопостачання, пунктів водорозбору.Табельні військові та імпровізовані технічні засоби обробки води – ТВФ-200, МАФС-3, ВФС-2,5, ВФС-10, ПОУ-4, ОПС-2, їх призначення, гігієнічна характеристика.

49. Методи покращання якості питної води у польових умовах, їх характеристика. Методи і табельні засоби очистки, знезараження, опріснення, дезактивації води в умовах надзвичайних ситуацій.

50. Обов’язки медичної служби по організації та контролю за водопостачанням формувань і потерпілого населення


Дата добавления: 2018-04-04; просмотров: 102; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ