ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОВЕДЕННЯ САНІТАРНОГО НАГЛЯДУ ЗА ОЧИЩЕННЯМ, ЗНЕЗАРАЖЕННЯМ, ДЕЗАКТИВАЦІЄЮ ВОДИ.ОЦІНКА ЯКОСТІ ВОДИУ ПОЛЬОВИХ УМОВАХ



 

Навчальна мета

1.1. Ознайомитися з організацією польового водопостачання військових та цивільних формувань при надзвичайних ситуаціях, завданнями інженерної, хімічної, медичної служби по його реалізації.

1.2. Освоїти методи та засоби очистки, знезараження, опріснення, дезактивації води у польових умовах, при надзвичайних ситуаціях.

1.3. Оволодіти методами медичного контролю за якістю обробки води у польових умовах.

1.4. Оволодіти польовими методами визначення якості питної води, складання висновків за результатами обстеження та оцінки якості води.

 

Вихідні знання та вміння

2.1. Знати:

2.1.1.Гігієнічне, епідеміологічне значення, вимоги до питної води та їх особливості у воєнно-польових умовах, при інших надзвичайних ситуаціях, норми польового водопостачання військових і цивільних формувань, їх обгрунтування.

2.1.2. Показники якості питної води, види обробки води, методи, засоби очищення, знезараження, опріснення води, їх особливості при централізованому і децентралізованому водопостачанні.

2.2.3. Методи санітарно-гігієнічного контролю за водопостачанням населених місць при централізованому і децентралізованому варіантах.

2.2. Вміти:

2.2.1.Відібрати пробу води для аналізу.

2.2.2. Визначити органолептичні, санітарно-хімічні показники якості води та її забруднення.

2.2.3. Скласти висновки та рекомендації за результатами санітарного обстеження та аналізу води.

2.2.4. Визначати активність препаратів для хлорування води, визначати дозу хлору для знезараження води за хлорпотребою.

2.2.5. Знезаражувати воду методом гіперхлорування; дехлорувати воду фізичними та хімічними методами (фільтрація через адсорбенти, тіосульфатом натрію).

2.2.6. Оцінити ефективність очищення, знезараження, опріснення води.

 

Питання для самопідготовки

3.1. Організаційні структури військових та цивільних формувань, призначенні для польового водопостачання особового складу і потерпілого населення.

3.2. Організація польового водопостачання військових і цивільних формувань. Пункти водопостачання, пункти водорозбору.

3.3. Приведіть кількісні норми водопостачання формувань у польових умовах, їх залежність від кліматичних умов і екстремальних обставин.

3.4. Назвіть і обґрунтуйте особливості вимог до якості питної води у воєнно-польових умовах, при надзвичайних ситуаціях.

3.5. Дайте характеристику органолептичним, фізико-хімічним, бактеріологічним та іншим показникам якості води водоймищ та питної води.

3.6. Види обробки води у польових умовах, їх характеристика.

3.7. Методи і табельні засоби очистки, знезараження, опріснення, дезактивації води у польових умовах.

3.8. Обов’язки медичної служби по організації та контролю за водопостачанням формувань, лабораторні засоби і методи контролю за якістю обробки води у польових умовах.

Завдання (задачі) для самопідготовки

4.1. Розрахуйте, скільки потрібно зважити сухого хлорного вапна для знезараження води за хлорпотребою в резервуарі для води РДВ-1000, якщо на титрування 200 мл води, куди внесено 6 крапель 1 % розчину цього вапна, витрачено 2 краплі 0,7 % розчину тіосульфату натрію (одна крапля його зв’язує 0,04 мг активного хлору).

4.2. Розрахуйте, скільки потрібно зважити 20 %-го сухого хлорного вапна для знезараження води в резервуарі РДВ-5000 методом перехлорування (з розрахунку 15 мг/л активного хлору).

 

Структура та зміст заняття

Заняття лабораторне.При наявності поблизу кафедри джерела водопостачання, заняття може проводитися у польових умовах, безпосередньо біля водоймищ, колодязя, свердловини. У цьому випадку всі завдання виконуються наближеними до дійсності та краще засвоюються.

При відсутності таких умов заняття проводиться в учбовій лабораторії, з використанням карт, ситуаційних задач, імітованих зразків води для їх аналізу. Після перевірки підготовки студента до заняття та інструктажу викладача кожному студенту видається індивідуальне завдання, окремий зразок ситуаційної задачі та проби води для аналізу, що дозволяє досягнути самостійності кожного студента при виконанні роботи, формулюванні висновків, оформленні заключення і рекомендацій. Кожен студент виконує лабораторні роботи по визначенню органолептичних та хімічних показників якості води (прозорості, колірності, вмісту нітратів, нітритів, окіслюваності, аміку та інш.), а також вмісту активного хлору у хлорному вапні, 2/3 основній солі гіпохлориту кальцію (ДТСГК), в таблетках пантоцид, аквасепт, жавель, визначає дозу хлорного вапна для знезараження води за хлорпотребою, знезаражує воду методом гіперхлорування, за результатами аналізів робить відповідні висновки.

Література

6.1. Гігієна та екологія в термінах, схемах, таблицях і текстах: навч. посіб. // В.Ф. Москаленко, О.П. Яворовський, Д.О.Ластков, С.І.Гаркавий та ін., за ред. В.Ф. Москаленка. – К.: ВСВ «Медицина», 2012. – С. 45-65, 109-122.

6.2. Гігієна та екологія. Підручник / За ред. В.Г. Бардова. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2006. – С.627-642, 658- 664.

6.3. Військова гігієна з гігієною при надзвичайних ситуаціях. Підручник / За ред. К.О.Пашка. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2005. – С. 109-153.

6.4. Матеріали лекцій.

Оснащення заняття

1. Набір для контролю хлорування і коагуляції води НХК: три склянки по 200 мл, пробірки, піпетки, фарфорова ступка з пестиком, циліндр на 100 мл.

2. Реактиви (в крапельницях): 1% розчин хлорного вапна (чи ДТСГК), соляна кислота 1:2, 5% розчин KI, 1% розчин крохмалю, 0,7% розчин тіосульфату натрію, таблетки “Пантоцид”, “Аквасепт”, ”Жавель”.

3. Колонки з катіонітом і аніонітом для опріснення і дезактивації води.

4. Лабораторний дистилятор з холодильником Лібіха для опріснення і дезактивації води.

5. Імітації проб води: для визначення хлорпотреби, для перехлорування, для опріснення, для дезактивації (забруднення радіонуклідом І131).

6. Таблиці: з зображенням пункту водопостачання, тканинно-вугільного фільтру ТУФ-200, військової фільтрувальної станції ВФС-2,5, ВФС-10, модернізованої автофільтрувальної станції МАФС-3, імпровізованих польових фільтрів.

7. Хімічний термометр, циліндр, шрифт Снеллена №1, хімічна склянка, пробірки.

8. Індикаторний папір, оброблений універсальним індикатором, шкала рН.

9. Польовий колориметр ПК-56М з еталонами на колірність, аміак, нітрити.

10. Реактиви: реактив Несслера, 50% розчин сегнетової солі, реактив Грісса.

 


Дата добавления: 2018-04-04; просмотров: 508;