Передіндукція при недостатньо зрілій шийці матки при передчасному відходженні навколоплідних вод в терміні вагітності 35-36 тижнів(6-7 балів за шкалою Bishop)

1. Міфепристон по такій же схемі: 200мг., далі за необхідності через 6 годин повторна доза в 200 мг.

2. Мізопростол ПГЕ1за наступною схемою: таблетку 200 мкг. розчиняють у 200 мл. води та призначають per os по 25 мл (25 мкг) на прийом кожні 2 год (не більше 8 разів);

3. Динопростон вводиться одноразовим пластиковим шприцем інтравагінально 1 мг (3 г гелю). Після введення препарату жінка має полежати на спині 10-15 хв. Якщо ефекту на початкову дозу не досягнуто, повторне введення здійснюється не раніше ніж через 6 год. в дозі 0,5 мг.  

 

За умови досягнення повної зрілості шийки матки і відсутності регулярної пологової діяльності слід проводити родозбудження шляхом внутрішньовенного крапельного введення окситоцину.

 

Індукція при зрілій шийці матки при передчасному відходженні навколоплідних вод в терміні вагітності 35-36 тижнів

(8 балів та більше за шкалою Bishop)

Індукція при зрілій шийці матки проводиться окситоцином за наведенною вище схемою.

За умови відсутності ефекту від введення окситоцину протягом 3-4 годин та/або порушенні стану плода вирішується питання про розродження шляхом операції кесаревого розтину.

    Індукція пологів при передчасному відходженні навколоплідних вод обов`язково супроводжується:

1.Антибіотикотерапією через 12 годин безводного проміжку (при цукровому діабеті будь-якого типу – негайно після відходження навколоплідних вод). У разі наявності ризику реалізації внутрішньоутробної інфекції антибіотикотерапія застосовується з моменту відходженння навколоплідних вод.

2.Термометрією кожні 3 години.

 

 

Вибір подальшої тактики ведення

1. Після вилиття густо забарвлених меконієм навколоплідних вод та/або наявності ознак дистресу плода, передбачуваних великих розмірів плода, віку роділлі, що народжує вперше у 35 років і більше, обтяженого акушерського анамнезу та інших факторів, що ускладнюють акушерську ситуацію, рекомендується розродження шляхом операції кесаревого розтину.

2. При незначному забарвленні навколоплідних вод меконієм, задовільних даних КТГ і відсутності вищезазначених факторів ризику можливе подальше ведення пологів через природні пологові шляхи під постійним кардіотокографічним контролем.

 

Можливі ускладнення передіндукції пологів і способи їх усунення

Міфепристон: індивідуальна непереносимість.

ПГЕ2 — динопростон:гіперстимуляція матки, індивідуальна непереносимість.

Способи профілактики: дотримання умов застосування - інтравагінально, не використовувати інтрацервікально.

Спосіб корекції: застосування препаратів, знижуючих скоротливу функцію матки, зареєстрованих в Україні.

Можливі ускладнення передіндукції та індукції пологів

І способи їх усунення

Амніотомія: випадіння петель пуповини.

Способи профілактики: не використовувати даний метод при голівці, розташованій над входом в малий таз, при передлежанні петель пуповини.

Способи усунення: при випадінні петель пуповини розродження проводиться шляхом операції кесаревого розтину в екстреному порядку з дотриманням заходів профілактики здавлення петель, що випали, на етапі транспортування пацієнтки.

Окситоцин: гіперстимуляція матки, індивідуальна непереносимість.

Критеріями гіперстимуляції матки є частота перейм 5 і більше за 10 хв.

Способи профілактики: дотримання умов введення (початкова доза, інтервал введення, максимальна доза).

Спосіб корекції:

- припинити введення окситоцину;

- покласти жінку на лівий бік;

- киснева маска при порушенні стану плода;

- застосування препаратів, знижуючих скоротливу функцію матки, зареєстрованих в Україні.

 


Опис етапів медичної допомоги

Алгоритм передіндукції при незрілій шийці матки

(оцінка за модифікованою шкалою Bishop 0-5 балів)


Дата добавления: 2018-02-28; просмотров: 193;