ІІІ. Основна частина: діагностично-лікувальні заходи 

Показання до застосування передіндукції та індукції пологів

На даний час існує нагальна потреба в перегляді показань до передіндукції та індукції пологів, як з боку матері, так і з боку плода, що пов’язано з високою кількістю негативних наслідків при індукованому розродженні жінок з екстрагенітальною або акушерською патологією, ймовірно, внаслідок неконтрольованого використання простагландинів та неадекватного визначення показань до розродження методом операції кесаревого розтину.

З метою оптимізації підходів до кваліфікованого розродження показання до перед-/індукції пологів визначаються за пріоритетністю:

- високий пріоритет -розродження є необхідним за часом, його відстрочення збільшує потенційні ризики для життя та здоров’я матері і плода;

- помірний пріоритет -розродження є доцільним і обґрунтованим, однак, остаточне рішення приймається міждисциплінарним консиліумом з урахуванням додаткових факторів.

І. Показання з боку матері до застосування передіндукції та індукції пологів

Високий пріоритет

Акушерська патологія

- прееклампсія середнього ступеню по досягненню 37 тижнів гестації;

- прееклампсія важкого ступеню;

- хоріоамніоніт;

- інші загрозливі стани матері, що не піддаються терапії (HELLP-синдром, жировий гепатоз вагітних, гестаційна гіпертензія, гестаційний діабет тощо);

- передчасне відходження навколоплідних вод при доношеній вагітності.

 

Екстрагенітальна патологія

 

Екстрагенітальні захворювання в деяких випадках обумовлюють необхідність дострокового розродження. Така необхідність виникає у видадках, коли вагітність або її ускладнення призводять до дестабілізації перебігу екстрагенітального захворювання, декомпенсації, прогресування, загострення:

 

- вкрай висока легенева гіпертензія;

- цианотичні вади серця;

- прогресування серцевої недостатності за неефективності медикаментозного лікування;

- тяжка неконтрольована артеріальна гіпертензія;

- злоякісна артеріальна гіпертензія;

- передгестаційний цукровий діабет;

- гестаційний діабет інсулінзалежний (клас А2);

- прогресуюча портальна гіпертензія;

- злоякісні новоутворення будь-якої локалізації (у разі неможливості проведення відповідної терапії за вігітності);

- гемобластози;

- лімфопроліферативні хвороби;

- прогресуюча дихальна недостатність;

- нефротичний синдром за неефективності проведеної терапії;

- прогресуюча ниркова недостатність;

- інші хвороби, адекватне лікування яких неможливо проводити під час вагітності.

 

Індуковані пологи доцільно проводити в денний час. Рішення приймається консиліумом за участі профільних спеціалістів та за поінформованою згодою роділлі або її законних представників

 

Помірний пріоритет

Акушерська патологія:

- передчасне відходження навколоплідних вод при доношеній вагітності;

- незрілість пологових шляхів (передіндукція) або ознаки переношування (зміни в БФП) в терміні вагітності понад 41 тиждень;

- бажання жінки щодо вагінальних пологів за наявності рубця на матці при незрілій шийці матки після 37 тижнів.

 

ІІ. Показання з боку плода до застосування передіндукції та індукції пологів

1. Високий пріоритет:

- затримка розвитку плода при доношеній вагітності;

- ознаки діабетичної фетопатії після 34 тижнів вагітності;

- ознаки внутрішньоутробної інфекції (ехоскопічні, лабораторні, інвазивні);

- мертвий плід при одноплідній вагітності;

- вроджені вади розвитку плода, що потребують дострокового розродження.

 

2. Помірний пріоритет:

- явища ізосенсебілізаціі за резус-фактором або АВО з урахуванням клініко-лабораторних даних та ознак гемолітичної анемії після 37 тижнів вагітності;

- мертвий плід у двійні при доношеній вагітності;

- багатоплідна вагітність після 38 тижнів вагітності.

 

NB! Антенатальна загибель одного плода при багатоплідній вагітності до 37 тижнів гестації не є показанням для термінового розродження.

 

Протипоказання до використання передіндукції та індукції пологів

З боку матері:

- аномалії малого тазу, що перешкоджають народженню плода (при анатомічному звуженні питання про перед- / індукцію пологів вирішується залежно від ступеню звуження тазу і передбачуваної маси плода);

- пухлини малого тазу, що перешкоджають народженню плода;

- виражена рубцева деформація шийки матки;

- злоякісні новоутворення шийки матки;

- активний генітальний герпес;

прееклампсія важкого ступеню та інші акушерські ургентні стани, що потребують негайного розродження;

- обтяжений перинатальний анамнез (анте- або інтранатальная загибель плода або народження дитини з важким ураженням центральної нервової системи або травмою (внутрішньошлуночковий крововилив 3-4-го ступеню, дитячий церебральний параліч та ін.), смерть дитини в ранньому неонатальному періоді у зв'язку з ускладненнями, що виникли в процесі пологів);

- аномалії розташування плаценти (передлежання, низьке розташування);

- передлежання судин (vasa previa);

     - кровотеча нез’ясованого генезу.

- інші стани, що унеможливлюють пологи через природни статеві шляхи;

 

Протипоказання до застосування лікарських засобів для перед-/індукції пологів визначаються інструкцією конкретного лікарського засобу; Індукція пологів у жінок з обтяженим перинатальним анамнезом достовірно не призводить до покращення перинатальних наслідків, однак, покращує психологічний стан жінки, зменшує рівень тривожності та покращує загальне враження від пологів.

 

 

З боку плода:

 

- неправильні положення плода (поперечне, косе);

- розгинальні передлежання голівки (лицьове, лобне) при передчасному розриві плідних оболонок;

- батагатоплідна вагітність за наявності протипоказань до вагінального розродження;

- дистрес плода;

- вади розвитку плода, при яких рекомендовано абдомінальне розродження.

 


Дата добавления: 2018-02-28; просмотров: 276; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!