Передіндукція та индукція пологів при передчасному відходженні навколоплідних вод в терміні вагітності 37-41 тижнів 

Приіоритетною є очікувальна тактика. За відсутності спонтанної пологової діяльності упродовж 24 години проводиться внутрішнє акушерське дослідження.

Активна тактика.

 

Передіндукція при незрілій шийці матки при передчасному відходженні навколоплідних вод в терміні вагітності 37-41 тижнів

(0-5 балів за шкалою Bishop)

 

1. Міфепристон за наступною схемою: по 200 мг. через 6 годин 2 рази.

 

2. При незрілій шийці матки підготовка до пологів проводиться інтравагінальним введенням  ПГЕ2 - динопростон

Препрат вводиться через одноразовий пластиковий шприць інтравагінально (в заднє склепіння) в дозі 1 мг. (3 г. гелю). Після введення препарату жінка має полежати на спині 10-15 хв. Якщо ефекту на початкову дозу не досягнуто, повторне введення може проводись не раніше ніж через 6 год. в дозі 0,5 мг.  

        

Передіндукція при недостатньо зрілій шийці матки при передчасному відходженні навколоплідних вод в терміні вагітності 37-41 тижнів

(6-7 балів за шкалою Bishop)

1. Міфепристон по такій же схемі: 200мг., далі за необхідності через 6 годин повторна доза в 200 мг.

2. Мізопростол ПГЕ1за наступною схемою: таблетку 200 мкг. розчиняють у 200 мл. води та призначають per os по 25 мл (25 мкг) на прийом кожні 2 год (не більше 8 разів);

3. Динопростон вводиться одноразовим пластиковим шприцем інтравагінально 1 мг (3 г гелю). Після введення препарату жінка має полежати на спині 10-15 хв. Якщо ефекту на початкову дозу не досягнуто, повторне введення здійснюється не раніше ніж через 6 год. в дозі 0,5 мг.  

 

За умови досягнення повної зрілості шийки матки і відсутності регулярної пологової діяльності слід проводити родозбудження шляхом внутрішньовенного крапельного введення окситоцину.

 

Індукція при зрілій шийці матки при передчасному відходженні навколоплідних вод в терміні вагітності 37-41 тижнів

(8 балів та більше за шкалою Bishop)

Індукція при зрілій шийці матки проводиться окситоцином за наведенною вище схемою.

За умови відсутності ефекту від введення окситоцину протягом 3-4 годин та/або порушенні стану плода вирішується питання про розродження шляхом операції кесаревого розтину.

    Індукція пологів при передчасному відходженні навколоплідних вод обов`язково супроводжується:

1.Антибіотикотерапією через 12 годин безводного проміжку (при цукровому діабеті будь-якого типу – негайно після відходження навколоплідних вод). У разі наявності ризику реалізації внутрішньоутробної інфекції антибіотикотерапія застосовується з моменту відходженння навколоплідних вод.

2.Термометрією кожні 3 години.

Переліндукция та індукція пологів при передчасному відходженні навколоплідних вод в терміні вагітності 35-36 тижнів

 

Може застосовуватись очікувальна та активна тактика.

Очікувальна тактика

 

1) При задовільному стані матері та плода і відсутності показань до оперативного розродження спостереження проводиться у закладах охорони здоров`я ІІ-ІІІ рівня надання медичної допомоги;

2) Антибактеріальна терапія починається після 12 годин безводного проміжку.

 

Активна тактика

1)За умови відсутності розвитку спонтанної пологової діяльності через 24 години проводиться внутрішнє акушерське дослідження.

2) При зрілій шийці матки індукція родової діяльності починається зранку (не раніше 6 год.) окситоцином або простагландинами (В).

3) При незрілій шийці матки проводиться підготовка шийки матки до пологів.

4) За наявності показань проводиться розродження шляхом операції кесаревого розтину.

 

 

Передіндукція при незрілій шийці матки при передчасному відходженні навколоплідних вод в терміні вагітності 35-36 тижнів

(0-5 балів за шкалою Bishop)

 

1. Міфепристон за наступною схемою: по 200 мг. через 6 годин 2 рази.

 

2. При незрілій шийці матки підготовка до пологів проводиться інтравагінальним введенням  ПГЕ2 - динопростон

Препрат вводиться через одноразовий пластиковий шприць інтравагінально (в заднє склепіння) в дозі 1 мг. (3 г. гелю). Після введення препарату жінка має полежати на спині 10-15 хв. Якщо ефекту на початкову дозу не досягнуто, повторне введення може проводись не раніше ніж через 6 год. в дозі 0,5 мг.  

        


Дата добавления: 2018-02-28; просмотров: 289; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!