Передіндукція пологів за умови недостатньо зрілої шийки маткиПри цілому плідному міхурі

(6-7 балів за шкалою Bishop)

        

1. Міфепристон: за наявності недостатньо зрілої шийки матки (6-7 балів) незалежно від паритету пологів є препаратом вибору.

Застосування міфепристону потребує достатнього резерву часу для проведення преіндукції, оскільки для одержання ефекту в середньому необхідно від 10 до 39 год.

Дозування: призначається міфепристон по 200 мг через 24 години 1 раз.

        

 

2.Простагландин Е1 (ПГЕ1) мізопростол. Застосування мізопростолу рer os у порівнянні з вагінальним характеризується зниженням ризику народження дітей з низькою оцінкою за шкалою Апгар і, як наслідок зниженням частоти госпіталізації новонароджених до відділення інтенсивної терапії;

При піхвовому застосуванні збільшується ризик гіперстимуляції матки та змінюється ЧСС плода.

 

Пріоритетним способом застосування мізопростолу є пероральний  

 

Дозування: таблетку 200 мкг розчиняють у 200 мл води та призначають:

- per os по 25 мл (25 мкг) за 1 прийом кожні 2 год (не більше 8 разів);

- per vaginum по 25 мкг кожні 6 год (не більше 6 разів).

 

3. Простагландин Е2 (ПГЕ2) - динопростон вводиться одноразовим пластиковим шприцем інтравагінально.

Дозування: 1 мг (3 г гелю). Після введення препарату жінка має полежати на спині 10-15 хв. Якщо ефекту на початкову дозу не досягнуто, повторне введення здійснюється не раніше ніж через 6 год. в дозі 0,5 мг.  

 

4. За наявності протипоказань до застосування  медикаментозних засобів застосовуються механічні методи:

4.1. Ламінарії,які вводятьсяв цервікальний канал від 3 до 6 штук на 24 години з подальшою оцінкою стану шийки матки. За необхідності процедуру можна повторити. Метод можна застосовувати лише при нормальному біоценозі піхви.

4.2. Балонний катетер (катетер Фоллєя). Вводиться за внутрішнє вічко та наповнюється 30-60 см3 фізіологічного розчину. Решта катетеру обережно фіксується на внутрішній частині стегна жінки. Розширена частина катетеру, як повітряна кулька, спричиняє тиск на шийку матки за принципом голівки плода напередодні пологів, що призводить до розширення цервікального каналу. З часом тиск катетеру регулюється. Коли шийка матки достатньо розширена, катетер Фолея самостійно випадає.

Метод використовується тільки при нормальному біоценозі піхви.

 

Метод використовується тільки при нормальному біоценозі піхви.

 

Індукція пологів (родозбудження) за умови зрілої шийки матки або як другий етап після проведеної підготовки шийки матки (передіндукції)

При цілому плідному міхурі

(8 балів і більше за шкалою Bishop)

1. ПГЕ1— мізопростол за наступною схемою: таблетку 200 мкг. розчиняють у 200 мл. води та призначають per os по 25 мл (25 мкг) на прийом кожні 2 год (не більше 8 разів).

2.Окситоцин.При недоступності простагландинів для індукції пологів може використовуватися окситоцин в/в ізольовано. Безпосередньо після початку внутрішньовенного введення окситоцину рекомендується ретельно контролювати швидкість інфузії, реакцію матки і частоту серцевих скорочень плода.»

Амніотомія у поєднанні з окситоцином

NB!Амніотомія ізольовано для індукції пологів не застосовується.

 

1) Після вилиття світлих навколоплідних вод і за відсутності регулярної пологової діяльності протягом 4-6 годин рекомендується продовжити родозбудження внутрішньовенним крапельним введеням окситоцину під постійним кардіотокографічним контролем активності матки і серцебиття плода.

Методика родозбудження окситоцином:

1. За допомогою перфузора: в розведенні 1,0 мл (5 MО) окситоцину в 50,0 мл 0,9% розчину NaCl, починаючи з швидкості 1,8 мл/год (3 мОд/хв).

 

 Схема введення окситоцину через перфузор:

 

Об`ємна швидкість введення

 

Збільшення на 1,8 мл/год (3 мОд/хв) кожні 30 хвилин

 

мл/год

мОд/хв

 
0,6

1

 
1,2

2

 
1,8

3

Середня початкова доза
3,6

6

 
5,4

9

 
7,2

12

Оптимальний рівень
9

15

 
10,8

18

 
12,6

21

Рівень прийняття рішення
14,4

24

 
16,2

27

 
18

30

 
18,6

32

Гранично небезпечний рівень
       

 

2. Шляхом в/в крапельного введення: в розведенні 1,0 мл (5 MО) окситоцину розчиняють у 400,0 мл 0,9% розчину NaCl, починаючи з 6 крапель на хвилину (3 мОд/хв). Обов’язкове проведення катетеризації ліктьової вени для забезпечення активної поведінки роділлі.

Доцільним є досягнення частоти маткових скорочень до 4 протягом 10 хв. При досягненні належної частоти перейм доза окситоцину не змінюється. Якщо частота маткових скорочень менше рекомендованої, слід збільшити швидкість введення окситоцину через 20-30 хв. від початку інфузії на 1,8 мл/год (або на 5 крапель, або на 3 мОд/хв). Максимальна швидкість введення окситоцину становить 19 мод/хв (11,4 мл/год, 30 крап/хв).

Окситоцин можна призначати не раніше, ніж через 6 год після останньої дози ПГЕ.

Застосування окситоцину збільшує ризик розвитку дистресу плода та підвищення базального тонусу матки.

У разі відсутності ефекту від введення окситоцину протягом 3-4 год, необхідно вирішити питання про завершення пологів шляхом операції кесаревого розтину.

2) Після вилиття забарвлених меконієм навколоплідних вод необхідно оцінити:

- ступінь вираженості забарвлення меконієм навколоплідних вод;

- дані КТГ;

- клінічну ситуацію в цілому (повторно).

 

1. Спостереження за жінкою, якій проводиться індукція має бути безперевним. 2. Динамічне спостереження за перебігом пологів, станом матері та плода здійснюється з веденням партограми [А]. 3. Знеболення пологів здійснюється за показаннями та поінформованої згоди жінки. 4. Наркотичні анальгетики не використовуються [А]. 5. Бажана підтримка членів родини [А]. 6. Недоцільно використовувати в/венні форми простагландинів для індукції пологів [A]. 7. Бажання жінки або лікаря при відсутності показань не можуть розглядатися як достатні для проведення індукції / преіндукції пологів. 8. У разі розвитку регулярної пологової діяльності прийом медикаментів для індукції/передіндукції пологів припиняється, механічні засоби видаляються.

 


Дата добавления: 2018-02-28; просмотров: 322; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!