Заправні місткості автомобілів 

Назва

Місткість, л

ЛуАЗ-919 ЗАЗ-968 М-412 ВАЗ-2103 УАЗ-452Д ГАЗ-24
Паливний бак 34 40 46 39 60 55
Піддон картера 2.8 3.75 5.2 3.75 6.2 6.0
Система охолодження _ _ 7.5 9.6 12.5 11.5
Коробка передач 1.9 1.5 0.9 1.35 0.8+0.7 (роздав) 0.95
Ведучий міст 0.9 1.5 1.3 1.5 0.75 0-9
Рульовий механізм 0.13 0.13 0.16 0.215 0.25 0.15
Гальмівний привід   0.4 0.34 0.60 0.52 0.26
Повітроочисник   0.2   - 0.25 0.55

 

 

Продовження таблиці 2

Заправні місткості автомобілів

Назва

Місткість, л

ГАЗ-53 ЗИЛ-130 КрАЗ-214 КАЗ-606А «Колхида» КамАЗ 5320
Паливний бак 90 170 2x225 2x105 170
Піддон картера 6.5 8.0 29.0 8.6 21
Система охолодження 21.5 28 35 21 29.5
Коробка передач 1.35 5.1 4.5 + 13  (роздав) 0.6 8.5
Ведучий міст 8,2 4.5 13,5 (з, кожний)  +8.0 (п.) 4.5 7.3
Рульовий механізм 0.5 2.8 2.0 1.0  
Гальмівний привід 0.77 - -   -
Повітроочисник 0.55 0.6 1.4 0.7 -

 


ЗМІСТ

Передмова                                                                                                        3

1. Експлуативні властивості та застосування палив для енергетичних засобів с/г виробництва. Види палив, властивості та горіння   .   .   .   .   .   4

1.1.  Класифікація, властивості та загальний склад палив   .   .   .   .   4

1.2.  Теплота згоряння палива .   .   .   .   .   .   .   .   7

1.3.  Горіння палива .   .   .   .   .   .   .   .             .    8

2. Способи отримання палив і масел .   .   .   .   .             .  11

2.1.  Нафта – основна сировина для одержання рідких палив і масел  .      11

2.2.  Основні способи одержання палив і масел з нафти .   .             .  14

2.3.  Способи очистки нафтопродуктів    .   .   .   .   .             .  16

2.4.  Загальні показники фізико-хімічних і експлуатаційних властивостей нафтопродуктів .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  17

3. Експлуатаційні властивості та використання автомобільних бензинів         . 19

3.1.  Сумішоутворюючі властивості бензинів   .   .   .   .   .  20

3.2.  Нормальне і детонаційне згорянння .   .   .   .   .   .  21

4. Експлуатаційні властивості та використання дизельних палив  .   .   .  22

4.1.  Умови застосуваня і основні вимоги до дизельних палив    .   .   .  22

4.2.  Прокачувальна здатність і сумішоутворюючі властивості

дизельних палив  .   .   .   .   .   .   .   .   .  23

4.3.  Займання та згоряння дизельного палива .   .   .   .   .  25

4.4.  Стабільність і схильність до утворення відкладень .   .   .   .  28

4.5.  Корозійні властивості .   .   .   .   .   .   .   .   .  29

4.6.  Асортимент палив для дизельних двигунів і область їх застосування   .  29

5. Експлуатаційні властивості газоподібних палив .   .   .   .   .  31

5.1.  Загальні відомості і класифікація .   .   .   .   .   .   .  31

5.2.  Характеристика і асортимент  .   .   .   .   .   .   .  32

5.3.  Застосування газоподібного палива в ДВЗ .   .   .   .   .  33

5.4.  Закордонні класифікації газоподібних палив .   .   .   .   .  35

o Лабораторна робота № 1. Оцінка якості нафтопродуктів

найпростішими методами .   .   .   .   .   .   .  37

o Лабораторна робота № 2. Визначення щільності нафтопродуктів і мінеральних водорозчинних кислот і лугів .   .   .   .  38

o Лабораторна робота № 3. Визначення фракційного складу
палива  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  40

o Лабораторна робота № 4. Визначення вмісту води в

дизельному паливі .   .   .   .   .   .   .   .  42

o Лабораторна робота № 5. Температура спалаху та застигання

дизельного палива .   .   .   .   .   .   .   .  43

§ Запитання до першого модульного контролю    .   .   .   .   .  45

6. Експлуатаційні властивості та використання мастильних матеріалів .   .  46

6.1.  Призначення мастильних матеріалів і вимоги до них .   .   .  46

6.2.  Загальні поняття про тертя та спрацьовування .   .   .   .  48

6.3.  Класифікація мастильних матеріалів .   .   .   .   .   .  50

7. Масла для двигунів внутрішнього згоряння  .   .   .   .   .   .  50

7.1.  Умови роботи і вимоги до якості масел     .   .   .   .   .   .  50

7.2.  Класифікація моторних масел .   .   .   .   .   .   .  52

7.3.  Асортимент моторних масел   .   .   .   .   .   .   .  53

7.4.  Класифікація та асортимент трансмісійних масел .   .   .   .     56

7.5.  Індустріальні масла .   .   .   .   .   .   .   .   .  58

o Лабораторна робота № 6. Визначення в’язкості палива та
оливи   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  61

o Лабораторна робота № 7. Контроль якості картерної оливи за

методом паперової хроматографії    .   .   .   .   .   .  64

o Лабораторна робота № 8. Визначення температури плавлення

пластичних мастил .   .   .   .   .   .   .   .  66

§ Запитання до другого модульного контролю .   .   .   .   .  67

8. Технічні рідини  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  69

8.1.  Охолодні та мастильно-охолодні рідини  .   .   .   .   .  69

8.2.  Гальмівні рідини   .   .   .   .   .   .   .   .   .  73

o Лабораторна робота № 9. Визначення якості охолоджуючих

рідин    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  75

o Лабораторна робота № 10. Визначення якості гальмівних
рідин    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  78

§ Запитання до третього модульного контролю    .   .   .   .   .  81

Література         .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  82

9. Додатки .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  83

 

Петро Корнійович Охмат

Павло Васильович Хорсєв

Владислав Борисович Бойко

Наталія Леонідівна Терентьєва

 

 

Використання паливно-мастильних матеріалів в

Сільськогосподарській техніці

 

Посібник для самостійної роботи студентів

 

Комп’ютерний набір: Клименко О.В., Чаплигін І.В.


Дата добавления: 2018-02-28; просмотров: 22;